Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2010

Een miljoen euro om bollengrond af te kopen

LISSE – Om extra parkeerplaatsen te realiseren op bollengrond, maakt de bloemententoonstelling Keukenhof een miljoen euro over aan het algemene bollencompensatiefonds van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM). Dit bedrag wordt gebruikt om de verrommeling in het bollengebied op te ruimen, zo liet wethouder Bas Brekelmans (VVD) op dinsdag 14 september weten.

Brekelmans: ‘De mogelijkheden van het vinden van vervangende gronden waardoor zowel kwantitatief als kwalitatief één op één kan worden gecompenseerd bleken uiteindelijk uitgeput, temeer omdat ook de GOM aangaf daarvoor binnen een redelijke termijn geen oplossing te kunnen vinden.’

Na het afketsen van de driehoeksruil (waarbij parkeerruimte, waardevolle graslanden en eersteklas bollengrond onderling werden omgeruild) voorzagen de partijen alleen nog een oplossing in de vorm van een financiele bijdrage aan het bollencompensatiefonds van de GOM. Na overleg tussen vertegenwoordigers van de GOM, de provincie Zuid-Holland, de bloemententoonstelling en de gemeente Lisse heeft de bloemententoonstelling zich bereid verklaard een bedrag ter grootte van een miljoen euro als financiele bijdrage te storten in het bollencompensatiefonds. Hiermee voldoet de bloemententoonstelling aan de compensatieverplichting, zo is de algehele gedachtengang.