Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 februari 2016

'Kern Nieuwkoop moet regionale uitstraling krijgen'

JOEP DERKSEN

Nieuwkoop > De gemeente gaat 95.000 euro investeren om de regionale uitstraling van de kern Nieuwkoop te verbeteren. Dit moet leiden tot meer bezoekers van buitenaf die de wonderbaarlijke schoonheden van het dorpje met eigen ogen wil zien. En als deze mensen er dan toch zijn, moet dat er ook toe leiden, dat ze fietsen huren om in de omliggende dorpen ook hun ogen uit te kijken. En tegelijkertijd wat geld te besteden bij de plaatselijke winkeliers.

Een meerderheid van de gemeenteraadsleden vond dit een heel aannemelijke ontwikkeling tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 februari. Volgens fractievoorzitter Marco Oehlenschläger (D66) is het tijd, dat de gemeente zelf wat gaat ondernemen. 'We hebben de afgelopen jaren met heel veel geduld geluisterd naar het Actieve Groene Hart over welke plannen op ons zouden afkomen. Ten langen leste neemt het college het initiatief om te kijken of de kern van Nieuwkoop in de 21ste eeuw een duurzaam bestaan mag hebben. En dat er ook een spin-off komt van de dorpen daar omheen.' Raadslid Keijzers (SBN) drong er bij het college op aan, dat ook 'de denkkracht van onze inwoners een plek moet krijgen in het proces. We willen ook dat recreanten en plasgebruikers betrokken worden.'


Wethouder Trudy Veninga (CDA) was blij met de brede steun. 'We kunnen de kern Nieuwkoop versterken. Het is waard om deze kern te bezoeken. De kern moet een regionale uitstraling krijgen. We willen dat plannen om de kern uit te bouwen kunnen steunen op draagvlak van de bevolking. Een upgrading moet niet alleen leiden tot een betere kern Nieuwkoop, maar ook uitstralen naar de rest van de gemeente.' Maar waarom zouden toeristen willen doorrijden van Nieuwkoop naar Nieuwveen, zo wilde een vermetel raadslid weten. Een concreet antwoord daarop is nu nog niet bekend, maar dat wordt onderzocht, aldus de wethouder. 'We gaan toeristen ondervragen hoe ze Nieuwkoop zien en wat ze daar doen. Zo komen we te weten, op welke manier toeristen langer willen blijven.' Aan het eind van het jaar moet de visie klaar zijn, waarna de gemeente aan de slag kan. Veninga: 'Hopelijk samen met veel mensen en veel ondernemers.'