Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

08 maart 2016

Snelheid op kruispunt omlaag

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Yvonne Peters (VVD) heeft vorige week een gesprek gehad met omwonenden van de kruising Braassemdreef-Noordeinde. Alle aanwezigen waren het er over eens, dat de aanrijdsnelheid van het verkeer omlaag moet, zodat de veiligheid voor fietsers en wandelaars vergroot wordt.


Bij het onderhoud waren ook vertegenwoordigers van de Fietsersbond aanwezig. Peters laat over het gesprek weten: 'Het gedeelde beeld was, dat de snelheid op de wegen naar het kruispunt en op het kruispunt zelf omlaag moeten. Maar de meningen verschillen over de te nemen gewenste maatregelen.' Gesproken wordt over het plaatsen van drempels, het aanpassen van bebordingen en het aanbrengen van gele verf op de weg. Ook wordt gekeken naar het leggen van klinkers en het aanpassen van de voorrangsituatie. Peters: 'We gaan ons nu beraden en nog deze maand komt er een collegevoorstel met een aanpassing van de huidige situatie, dat gericht is op het verbeteren van de veiligheid door het verlagen van de snelheid. Uiteraard blijven we in gesprek met de belanghebbenden.'