Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 maart 2016

Voorkeurlocaties nieuwbouw sociale woningen bekend

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur heeft een aantal locaties op het oog voor het bijbouwen van sociale woningen. Een deel van deze woningen wordt ook toegewezen aan statushouders; voormalige vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Tijdens een informatieavond op maandag 7 maart verstrekte wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) hierover meer informatie.

Vorig jaar kregen 45 statushouders een sociale woning in Kaag en Braassem en voor dit jaar worden minimaal 71 voormalige vluchtelingen verwacht, die ondergebracht moeten worden. En dat heeft gevolgen, want als er niets wordt bijgebouwd, gaat bijna 40% van de huurwoningen naar statushouders. Om te voorkomen dat de wachttijd voor een sociale woning oploopt naar tien jaar, wil de gemeente daarom extra woningen bijbouwen. Hiervoor zijn een aantal locaties bekeken, waarvan enkele ook weer zijn afgevallen. Op dit moment wordt gekeken naar vier plekken in de gemeente, waar nieuwe (sociale) woningen gerealiseerd kunnen worden. Dan gaat het om locaties aan de Saskia van Uylenburgh (Oude Wetering), Kerkweg nabij de Brede School (Roelofarendsveen), Van Egmond (Woubrugge) en het Connexxionterrein (Leimuiden).

Schoonderwoerd laat weten, dat opvang van statushouders meer inhoudt, dan het enkel aanbieden van woningen. Afgevaardigden van kerken, dorpsraden en de Wmo-adviesraad zijn geïnformeerd over de taakstelling en welke rol zij daarin kunnen spelen. Hen is daarnaast gevraagd om met inwoners in gesprek te gaan over dit vraagstuk. 'We kunnen dit niet alleen, we hebben de denkkracht, betrokkenheid, kennis en kunde van de samenleving nodig om de huisvesting van de statushouders te kunnen realiseren', aldus Schoonderwoerd.

De gemeente kiest er nadrukkelijk niet voor om semi-permanente woningen te bouwen, die na tien jaar weer moeten worden afgebroken. Dit soort huisvesting is namelijk relatief duur, omdat de kosten in een kortere tijd moeten worden terugverdiend. Hoewel er nu vier locaties zijn geselecteerd, wil dat niet zeggen dat er elders in de gemeente geen sociale woningen meer bij komen. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen en of er nog aanspraak wordt gemaakt op deze locaties. Daarnaast kunnen de twee woningcorporaties geen acht locaties tegelijkertijd ontwikkelen.


De woningbouwlocaties die nog niet de eerste prioriteit hebben gekregen zijn: Hoogmadese Wetering (Hoogmade), Beukenlaan IV (Leimuiden), Regenboogweg (Nieuwe Wetering) en de Buitenweg (nabij eerste veld ROAC in Rijpwetering). Hoeveel woningen er moeten komen op de vier locaties waar het college wel haar voorkeur aan heeft gegeven, is nu nog niet bekend. De raad gaat over dit onderwerp praten op maandag 21 maart. In de maanden april en mei zijn er informatieavonden voor inwoners over de gekozen locaties. Daarna wordt een definitief besluit genomen over de locaties waar de sociale woningen komen en hoeveel huizen er gebouwd moeten worden.