Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 juli 2016

Column

Genieten

Het Ghoybos moet veranderen van een productiebos in een gevarieerd natuur- en recreatiebos. Vorige week werd het 'concept inrichtingsplan Ghoybos' bekend gemaakt door het college van burgemeester en wethouders. Maar volgens mij worden allerlei partijen nu iets te enthousiast over wat er in het Ghoybos allemaal moet gebeuren.

Het is goed, dat er plannen bestaan om het bos zelf aan te pakken en qua natuur te verbeteren. Zo moet een deel van de huidige populieren gekapt worden, om ruimte te creëren voor andere boomsoorten. Ook moeten er struiklagen komen, in combinatie met natuurvriendelijke inrichting van de oevers, zodat de flora en fauna gevarieerder wordt. Het is prima, dat er open ruimtes komen, maar ik vraag me af of die nou door Schotse Hooglanders begrazen moeten worden.

En dan zag ik de lijst met activiteiten die in en om het Ghoybos moeten gebeuren. Zo komt er een (kleine) parkeerlocatie bij de afslag vanaf de N446 en in het bos zelf moeten naast het huidige Bospad ook 'wandel- en struinroutes' worden aangelegd. Hierbij wordt ook gedacht aan enkele ruiterroutes voor de paardenliefhebbers. Wie genoeg heeft van al die natuur en gezonde lucht, kan zich op vele andere manieren vermaken in de toekomst. Met pluknatuur, een galerie, lasergames, en natuurlijk moeten honden ook lekker kunnen loslopen. Nog een paar informatiepaneeltjes erbij en het bos is klaar.

Je zou haast denken dat het jammer is, dat al die bomen er staan. Want ze zijn maar lastige obstakels voor alle activiteiten die er in het Ghoybos moeten plaatsvinden. Zeker is wel, waarde columnlezer, dat door al die plannen de kansen marginaal zijn, dat zich ooit volwaardige en nieuwe natuur zal ontwikkelen.

Hopelijk beseffen de raadsleden, dat er een stapje terug gezet moet worden waar het gaat om de exploitatie van het Ghoybos. En dat moet snel gebeuren, want de bomenkap voor de realisatie van nieuwe natuur begint al in het eerste kwartaal van volgend jaar, waarna enkele maanden later al de nieuwe recreatieve routes en voorzieningen worden aangelegd.


Joep Derksen