Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 september 2016

'Minder betalen door meer afval scheiden'

KAAG EN BRAASSEM – Alle politieke verkeerslichten staan op groen; op 1 januari 2018 wordt het afvalbetaalsysteem 'diftar' ingevoerd. Diftar staat voor 'gedifferentieerd tarief' en dat houdt in, dat inwoners meer geld moeten betalen als ze meer restafval langs de kant van de weg zetten. De politiek hoopt, dat de inwoners hierdoor hun afval beter gaan scheiden.

Overigens is diftar slechts een opstapje naar de invoering van weer een ander afvalophaalsysteem. Over enkele jaren wil de gemeente overstappen op het 'omgekeerd inzamelen'. Dat betekent, dat de inwoners dan hun restafval moeten wegbrengen naar ondergrondse containers die her en der door de gemeente geplaatst worden. En alleen zaken als plastic, papier en gft worden dan nog door de gemeente opgehaald.

Maar zo ver is het nog niet. Het omgekeerd inzamelen wordt op z'n vroegst in de jaren '20 ingevoerd, zo is de verwachting. Maandag 12 september bleek er grote steun te zijn om in ieder geval het diftar in te voeren. Alleen SVKB liet weten niet blij te zijn, met de manier waarop nu besluiten moeten worden genomen over de invoering van diftar. Raadslid Kelly Straver vond, dat er nog te weinig informatie bekend is over dit systeem.


Wethouders Yvonne Peters (VVD) liet weten blij te zijn, dat de raad heeft besloten om diftar in te voeren. 'Dat is een goede methode om mensen te prikkelen om beter te gaan scheiden. We moeten met ons allen naar een mentaliteitsverandering. Voor het grootste deel van de inwoners die goed hun afval scheiden, betekent diftar: minder betalen.'