Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 december 2016

Vurige discussie

OEGSTGEEST > Tijdens de vergadering van de commissie Audit waren er slechts drie raadsleden aanwezig om te praten over allerlei financiële documenten. Toch waren dit genoeg politici om een heftige discussie te beginnen.

Het vond plaats tijdens de besprekingen over het onderwerp 'Beleidskader Activabeleid'. Na een kwartier babbelen constateerde voorzitter Gerlof Kruidhof, dat dit stuk als hamerstuk naar de gemeenteraadsvergadering kon gaan. Maar dat was tegen het zere been van fractievoorzitter Tim van Tongeren, die net als Kruidhof de politieke partij PrO vertegenwoordigt. Hij vond, dat dit stuk niet alleen 'puur technisch, maar ook politiek' besproken moet worden. Kruidhof tikte Van Tongeren op de vingers door te stellen, dat er niet zoiets bestaat als een technische commissie. Hij opperde, dat het presidium maar moet bepalen of dit onderwerp nog een keer behandeld moet worden in een andere commissievergadering.

Gemeenteraadslid Vos (D66) vond verdere behandeling helemaal niet nodig: ,,We moeten met z'n allen proberen om efficiënt te vergaderen. Maar ik kan hier geen politiek vraagstuk in ontdekken, waar we in de raad onze tijd aan moeten besteden.'' Van Tongeren schoot uit zijn slof: ,,Het gaat er niet om wat wij vinden, maar wat onze collega's in de raad vinden. Dit is een merkwaardige discussie. De commissie Audit dreigt het achterkamertje van de gemeente Oegstgeest te worden! En daar pas ik echt ten enen male voor.'' Hierop viel Kruidhof weer uit: ,,Ik maak bezwaar tegen de term 'achterkamertje'. We zijn live te volgen op internet, dus dit is geen achterkamertje.'' Toch kreeg Van Tongeren deels zijn zin. Het onderwerp komt terug in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 december en dan wordt bekeken of de politici er verder over willen praten.


Joep Derksen