Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 januari 2017

Biodiversiteit is een lachertje

OEGSTGEEST > De biodiversiteit in deze gemeente is gestegen! Er blijkt een nieuwe orchideeënsoort zich in de bermen gevestigd te hebben. Ook het aantal brandnetels neemt hand over hand toe. De ambtelijke organisatie gaf hier hoog van op in een informatiebrief aan de leden van de gemeenteraad. En die extra biodiversiteit zou allemaal te danken zijn aan het feit dat de gemeente minder geld uitgeeft aan het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

Maar gemeenteraadslid Gerlof Kruidhof (PrO) veegde hier de vloer mee aan. Hij noemde het argument, dat het aantal brandnetels is toegenomen 'lachwekkend' en stelde: ,,Het college wilde het onderhoudsniveau verlagen om geld te besparen. Maar het is niet gelukt. Er wordt geconstateerd dat de biodiversiteit is toegenomen omdat er ergens een extra brandnetelsoort is geconstateerd. Dit college wil recht praten wat krom is. Uw doel was niet om de biodiversiteit te vergroten. U wilde alleen het beheerniveau van het openbaar groen terugbrengen. U hebt geen extra planten neergezet. U wilt dit als een succesverhaal presenteren. Niemand in Oegstgeest zit op extra brandnetels te wachten.''

Wethouder Jos Roeffen (HVO) moest toegeven, dat nog altijd niet duidelijk is, in hoeverre het gemeentelijk beleid écht heeft geleid tot een verbeterde diversiteit van planten en dieren. Hij vroeg om uitstel tot eind 2018 (na de volgende gemeenteraadsverkiezingen); dan moet duidelijk of het door deze wethouder opgezette beleid wel of geen succes is. Maar volgens Roeffen zouden niet bij naam genoemde biologen aangeven, ,,dat het de goede kant op gaat''. Kruidhof wees de wethouder er wel op, dat extra onkruid niet gelijk staat aan een verhoogde biodiversiteit.


Uit het ambtelijke stuk blijkt, dat de bijenorchis (een orchideeënsoort) is aangetroffen in een berm. Maar inwoners klagen volop bij de gemeente over de huidige manier waarop het onkruid wordt bestreden, waarbij termen vallen als 'Oegstgeest onwaardig'. Hondenbezitters klaagden over teken door de hoge beplanting, terwijl anderen klaagden dat in de ecologische bermen de hondenpoep niet meer wordt opgeruimd. Sommige bewoners klaagden over het verminderde uitzicht vanuit hun woning op het water. Tot slot werd ook geklaagd over muizen of ratten die zich in een ecologische berm verscholen. Een ambtelijke reactie hierop stelt: ,,Omdat wij geen stijging van het aantal (meldingen over) ratten of muizen constateren, kan dit als incidenteel worden beschouwd.''