Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

01 februari 2017

College steunt plan wonen ten koste van weidevogels

RIJPWETERING > Maximaal dertig woningen zijn welkom op een perceel ten noorden van de Buitenweg. Het college ziet dit plan wel zitten. Wel moet de initiatiefnemer onder meer zorgen voor minimaal 30% sociale woningbouw.


De woningen komen dan te staan aan de rand van de groensingel van de sportvelden. Hierdoor ,,wordt de noordelijke dorpsrand van Rijpwetering verfraaid'', zo stelt een ambtelijk advies. Het perceel wordt opgesplitst in twee wooneilanden, met daaromheen water. In het water worden steigers aangelegd waar in de zomer bewoners kunnen zwemmen en er in de winter eventueel geschaatst kan worden, zo valt op te maken uit de plannen. Wel moeten bodem-, geur-, geluid-, flora en fauna en archeologieonderzoeken worden uitgevoerd. En dat kan problemen geven, zo is nu al duidelijk. Het te bebouwen gebied ligt namelijk buiten de rode contour. Bovendien is het een belangrijk weidevogelgebied én dient het als een groene buffer. De Provincie Zuid-Holland moet nog een oordeel geven over de bouwplannen.