Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

21 februari 2017

Kwaliteit raadsleden moet omhoog voor geslaagde gemeentelijke samenwerking

VOORSCHOTEN > Bestuurders en gemeenteraadsleden uit de vijf gemeenten van de Leidse regio kwamen woensdag 15 februari bijeen in Hotel De Gouden Leeuw. Daar werden ze bijgepraat over de mogelijkheden voor verdergaande gemeentelijke samenwerking. Maar dat leek echter bijzaak; het échte doel van deze bijeenkomst was, dat de raadsleden verder met elkaar kennis maken. Op die manier wordt een gevoel gecreëerd, dat het niet meer 'Oegstgeest tegen Leiderdorp' of 'Zoeterwoude tegen Voorschoten' is, maar willen raadsleden eerder kijken naar het gezamenlijk oplossen van regionale problemen.

Want uitdagingen zijn er genoeg in de Leidse regio; het dichtslibbende verkeer door het tekort aan goede doorstroomwegen, het tekort aan goedkope woningen, de achteruitgang van het openbaar groen. Het zijn onderwerpen die iedere gemeente niet in z'n eentje kan oplossen. Het gevoel van de noodzaak voor samenwerking wordt dus steeds meer gedeeld door de gemeenteraadsleden. Maar dat gevoel moet nog voor de zomer omgezet worden in politieke daden, zo maakte Eelco Brinkman, voorzitter van de stuurgroep 'Toekomstvisie Leidse Regio 2027' duidelijk. ,,We zitten nu in een fase, waarbij we van de raden willen horen in welke verschillende vormen ze samenwerkingsmogelijkheden zien.''

De raadsleden werden getrakteerd op politici uit heel Nederland die vertelden over hun ervaringen met gemeentelijke samenwerking; van een 'licht samenwerkingsmodel' tot aan een complete gemeentelijke fusie. Hierbij werden belangrijke tips gegeven. ,,Maak afspraken over heldere terugkoppelingen van de bestuurders naar de gemeenteraden. Betrek de raden aan de voorkant bij discussies over regionale vraagstukken.” De allerbelangrijkste tip was echter: ,,Zorg voor een kwaliteitsslag van de raadsleden en het college. Je moet het als raadslid na een fusie niet meer over stoeptegels hebben, maar de kaders vaststellen. Dat vraagt van raadsleden een andere benadering; zij moeten op een hoger niveau komen net als de burgemeester en wethouders. Dat heeft de gemeente nodig om een hoger niveau te bereiken.''

Wethouder Marien den Boer oordeelde over de bijeenkomst: ,,Deze avond is ook van belang omdat raadsleden elkaar ontmoeten en gedachten uitwisselen. Zo leer je elkaar kennen en begrip te hebben voor elkaars standpunten. Dat is een goede zaak. Ik ben heel benieuwd wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn.'' Op dinsdag 7 maart komen de gemeenteraadsleden weer bij elkaar in Corpus (Oegstgeest); dan moet meer duidelijkheid komen over de soort samenwerking de politici met elkaar willen bereiken. Nog vóór de zomer van dit jaar moet duidelijk worden of de politici de samenwerking tussen de vijf gemeenten willen intensiveren. En of dat moet leiden tot een algehele fusie in één grote fusiegemeente.


Joep Derksen