Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 april 2017

,, Regioraad is een brug te ver''

OEGSTGEEST > Tijdens de commissievergadering 'Regio' was het vorige week de omgekeerde wereld. De oppositiepartijen (Lokaal, PrO en D66) steunden het collegevoorstel om een Regioraad in te voeren, terwijl het juist de coalitiepartijen (VVD, HVO en CDA) waren, die grote twijfels hebben over die Regioraad.

Na maandenlang praten tussen de vijf gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest over een intensievere samenwerking, kwam er uiteindelijk een konijn uit de hoge hoed. Dat was niet een lichte vorm van samenwerking, waarbij de gemeenten geen bevoegdheden hoefden over te dragen. Ook was het resultaat niet, dat de gemeenten zouden moeten fuseren. Maar de colleges van de vijf gemeenten legden aan de vijf raadsleden het voorstel voor om een Regioraad in te stellen. Die Regioraad neemt dan besluiten over zaken die meerdere gemeenten aangaan en de plaatselijke gemeenteraden mogen zich dan nog buigen over de lokale kwesties.

De oppositiepartijen vonden dat prima, al had fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) liever gezien, dat de vijf gemeenten helemaal zouden fuseren. Zijn oppositiecollega Tim van Tongeren (PrO) liet weten, dat Oegstgeest in de bestuurlijke regio ,,nu al geen moer te vertellen heeft'. Met de regioraad kunnen we een duidelijkere stem hebben in de regio. We hebben de regio keihard nodig om in de behoeften te kunnen voorzien.'' Gemeenteraadslid Vos (D66) stelde: ,,Een lichte samenwerkingsvorm zonder overdracht van bevoegdheden, kan niet slagvaardig zijn. Je kunt niet alles op vijf verschillende bordjes leggen en dan nog denken dat je slagvaardig kunt besturen.''

Maar fractievoorzitter Eibert Jan van Blitterswijk (CDA) stond er heel anders in: ,,We moeten kijken naar de belangen van onze inwoners, zonder daarbij de belangen van onze buren uit het oog te verliezen. De regioraad was een merkwaardig konijn uit de hoge hoed. De toekomstgerichte samenwerking staat op het spel met dit voorstel.'' Hij kreeg steun van zijn HVO-collega Van Dissel: ,,De Regioraad zien we als problematisch, risicovol en niet haalbaar. Er is een broos onderling vertrouwen in de regio. Het uithollen van de gemeenteraden is nooit onze bedoeling geweest en een Regioraad is een brug te ver.'' Fractievoorzitter Nicole Zwart (VVD) stelde: ,,We willen spaarzaam zijn met het overdragen van bevoegdheden; we willen een verlengd lokaal bestuur en niet een verlegd lokaal bestuur. Maar we zien hier het optuigen van een nieuwe bestuurslaag, waar we carte blanche een principebesluit over nemen in september. Daar voelen we niets voor.''

Burgemeester Emile Jaensch liet de politici weten, dat zij voorstellen kunnen doen voor randvoorwaarden die aan de Regioraad moeten worden opgelegd. Zo'n Regioraad zou eerst alleen bevoegdheden kunnen krijgen over een paar onderwerpen. ,,Als dat goed loopt, kun je meer bevoegdheden overdragen. Zo kun je ook aan vertrouwen bouwen. Met een regioraad krijgt u meer invloed in de bestuurlijke samenwerkingsvormen.'' Op 9 mei is de besluitvormende vergadering. De politieke partijen gaan in de tussentijd met elkaar praten en mogelijk een of meerdere amendementen opstellen.


Joep Derksen