Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 april 2017

Te weinig steun gemeenten voor EU-arbeidsmigranten

LISSE > De Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft een onderzoek uitgevoerd naar hoe er met EU-arbeidsmigranten omgegaan wordt. De conclusies van dat onderzoek staan het college van burgemeester en wethouders helemaal niet aan. ,,Het beeld uit de conclusies herkennen wij niet. De gemeente is er voor al haar inwoners, waaronder ook de doelgroep arbeidsmigranten'', zo stelde het college dinsdag 18 april.

De Rekenkamercommissie geeft in haar rapport aan, dat 'in het gemeentelijk beleid beperkt aandacht uitgaat naar de groep van EU-arbeidsmigranten'. Volgens deze commissie is in de drie gemeenten maar liefst één op de tien inwoners van Poolse afkomst. Officiële cijfers geven dat niet aan, maar dat komt volgens de Rekenkamercommissie omdat veel arbeidsmigranten zich niet laten registreren in de Basisregistratie Personen.

Met de extra instroom, groeit ook de druk op de lokale voorzieningen, zoals onderwijs voor de kinderen. Op dit moment kan dat nog worden opgevangen, maar 'het is mogelijk dat dit tot problemen rond de integratie in de lokale samenleving kan leiden', zo stelt de Rekenkamercommissie. De gemeente moeten meer actie ondernemen waar het gaat om de controle op en opvang voor de arbeidsmigranten. Bijvoorbeeld waar het gaat om het regelen van goede huisvesting, maar ook moet gekeken worden naar de mate waarin Polen en andere mensen uit Oost-Europa gebruik maken van de onderwijs-, zorg- en vrijetijdsvoorzieningen.

Oost-Europese medewerkers moeten voortaan beter geregistreerd worden. En ook moet er meer aandacht komen voor 'taalverwerving en integratie'. Het college laat weten: ,,De gemeente Lisse wil een goede en veilige leefomgeving voor al haar inwoners waarborgen. Inwoners worden zoveel mogelijk aangesproken op hun zelfredzaamheid. Wij herkennen het beeld uit de conclusies echter niet. De gemeente heeft beleid waarmee zij al haar inwoners helpt. Arbeidsmigranten maken hier deel van uit. De aanbevelingen bekijken we met aandacht en nemen we over waar dat mogelijk is.''


Joep Derksen