Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 april 2017

Statushouders grote achterstand op de arbeidsmarkt

LISSE > Er is veel verborgen leed bij de inwoners van het dorp. Dat blijkt uit de Monitor Sociaal Domein, die het college van burgemeester en wethouders dinsdag 18 april besprak.

Zo blijken er in Lisse maar liefst 205 zwaarbelaste mantelzorgers te zijn. Maar liefst 30% van de inwoners is 'sociaal eenzaam'. Voor 65+ers blijkt dit zelfs voor 38% te gelden. Ook waar het gaat om het verbeteren van de gezondheid is er nog veel te doen in dit dorp. Maar liefst 43% van de inwoners kampt met overgewicht; dat is nog net iets minder dan het landelijk gemiddelde (48,3%). De Monitor Sociaal Domein laat weten, dat het lastig is voor de gemeente om leefstijl en gezondheid te beïnvloeden.

Maar liefst 6,2% van de inwoners leeft in armoede en hebben een inkomen tot 105% van het sociaal minimum. Zij maken zich maand na maand zorgen over de rekeningen die betaald moeten worden en kampen dagelijks met de vraag of er genoeg geld is voor een warme maaltijd voor het hele gezin. De Monitor Sociaal Domein ziet een lichtpuntje: ,,Het percentage inwoners met een inkomen tot 105% van het sociaal minimum is in Lisse lager dan in Nederland en de Bollen5. Het armoederisico is dus lager.'' Bij die 6,2% van de inwoners zijn echter niet de statushouders opgenomen. Hoeveel procent van de statushouders in armoede leeft, is volgens de Monitor Sociaal Domein nog niet bekend.

Het zit er echter dik in, dat dit percentage hoog zal zijn. De kans is klein, dat mensen die zonder het spreken van de Nederlandse taal in Lisse al snel een goedbetaalde baan kunnen bemachtigen. Op de website van Cordaid laat Jetta Klijnsma, staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, weten: ,,Mensen met een beperking, niet-westerse migranten en statushouders maken nog te weinig kans op de arbeidsmarkt.” Ook het CBS laat in haar 'Armoedesignalement' weten: ,,De armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen.''


Volgens het rapport 'Vluchtelingen aan het werk' zijn er meerdere redenen waarom statushouders maar moeilijk een baan vinden: ,,Gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid, langdurig inactief gewest (door reis naar Nederland en de procedures om officieel statushouder te worden, gezondheidsproblemen en trauma's, twijfel bij werkgevers om statushouders aan te nemen, analfabetisme en lage opleidingsniveau's.'' Dit leidt er volgens een onderzoek onder de Nederlandse gemeenten toe, dat er maar betrekkelijk weinig werk is voor statushouders.