Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

04 juni 2017

Definitief einde verhaal voor Alkeburcht

Gemeenschapscentrum sluit deuren op 1 september

ROELOFARENDSVEEN > In twee uur tijd draaide een meerderheid van de gemeenteraad het gemeenschapscentrum 'De Alkeburcht' de nek om. Maar liefst 1.500 handtekeningen, een actiecomité en felle uitvallen tussen gemeenteraadsleden onderling konden niet voorkomen, wat onvermijdelijk leek en bleek: op 1 september sluit De Alkeburcht definitief de deuren.

Zes insprekers deden maandag 29 mei hun uiterste best om gemeenteraadsleden van PRO, CDA en VVD te overtuigen van de noodzaak om De Alkeburcht nog één jaar open te houden. In dat jaar zouden de verenigingen die nu van dit gebouw gebruik maken, de rust en tijd krijgen om een vervangende locatie te vinden. Bovendien zouden tegelijkertijd plannen opgesteld kunnen worden voor de realisatie van een nieuw gemeenschapscentrum. Het mocht niet zo zijn.

Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) oordeelde, dat er een (te hoog) prijskaartje zit aan het open houden van De Alkeburcht: ,,Tijd kost geen geld is een onwaarheid. De Alkeburcht kost de gemeente geld; iedere dag dat die open is. Geld is schaars. We moeten een afweging maken, waar we het geld aan besteden.'' Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) vond, dat ,,er nu duidelijkheid komt voor de inwoners. Haar partij diende samen met CDA en VVD een voorstel in, om in de Maatschappelijke Agenda (MAG) meer aandacht te geven aan cultuur. Van der Poel liet weten, dat het niet best met de cultuur gesteld is: ,,Veel maatschappelijk vastgoed in de gemeente kampt met een exploitatieproblematiek en zou erg geholpen zijn met een betere bezetting en benutting teneinde de relevantie van die objecten te versterken. Een deel van het geld voor cultuur zit vast in het onderhoud en het gebruik van gebouwen die niet meer voldoen aan de huidige tijd.''

Naarmate de vergadering vorderde, werd de sfeer tussen de politici steeds slechter. Verwijten vlogen over en weer. ,,We passen onbehoorlijk bestuur toe; waarom leggen we een ultimatum op aan de verenigingen, die gebruik maken van De Alkeburcht'', zo stelde fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB). Haar partij diende samen met D66 en LKB een voorstel in om de Alkeburcht nog een jaar langer open te houden, maar dat voorstel werd verworpen door de tegenstemmen van de raadsleden van PRO, CDA en VVD.

Fractievoorzitter Esther Loos (D66) vond het onbegrijpelijk: ,,Laten we opstaan voor onze verenigingen in plaats van ze in een hoek te vegen.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) beaamde: ,,Ze zet verenigingen niet op straat zonder een alternatief. Zo veeg je ze inderdaad onder de tafel.'' Maar Van der Poel zag het anders: ,,We hebben de verenigingen jarenlang geëerd, door geen cent te bezuinigen op het verenigingsleven.'' Ze sneerde naar Loos: ,Ik verwacht goedheid van de inwoners, maar van raadsleden mag je wel iets meer kennis verwachten.'' Hierna stelde Loos: ,,We hebben geen theater meer nodig in Kaag en Braassem, want er wordt voldoende toneel gespeeld hier in de raadszaal.''

Wethouder Henk Hoek (CDA) liet weten, dat de sluiting van de Alkeburcht al jaren boven de markt hing. Volgens hem heeft ,,niemand het initiatief genomen om op te staan en wat met die Alkeburcht te doen. Er zijn veel cultuurgebouwen in deze gemeente en we willen die efficiënter gebruiken. Het is goedkoper om mensen elders onderdak te brengen, dan de Alkeburcht open te houden.'' Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) opperde nog om De Alkeburcht open te houden tot 1 november, maar daar was ook het actiecomité geen unaniem voorstander van. Dus werd dit niet als officieel voorstel ingediend. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) concludeerde: ,,We moeten niet meer doorgaan op een plek, die niet meer voldoet en toch al een tekort op de exploitatie heeft. Iedere onvoorziene omstandigheid; een kapotte ketel of een lekkage, zal meer geld kosten.'' Bij de stemming bleek, dat er geen meerderheid was voor het openhouden van de Alkeburcht; alle raadsleden van PRO, CDA en VVD wezen een voorstel van SVKB, D66 en LKB af om de Alkeburcht nog een jaar open te houden. Het pand sluit dus definitief haar deuren op vrijdag 1 september. Van Velzen haalde nogmaals uit: ,,Hiermee wordt de gemeenschap kapot gemaakt. Ik vind het een schande en ik ben zeer boos.'' Na afloop van de vergadering liet actievoerder Martien Wesselman, tevens voorzitter van het 72 jaar oude gemengd koor Vox Laeta, weten: ,,We zijn enorm teleurgesteld. Dit is een verlies voor de gemeenschap. Ik roep een ledenvergadering uit en dan gaan we besluiten of we doorgaan, of dat we ons opheffen.''


Joep Derksen