Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

04 juni 2017

Niet blij met 'Ja, tenzij'

KAAG EN BRAASSEM > Sinds 2014 heeft de huidige coalitie het motto 'Ja, tenzij' hoog in het vaandel. Maar dat heeft er toe geleid, dat allerlei bouwinitiatieven goedgekeurd zijn, terwijl dat bij een wat kritischer houding niet zou zijn gebeurd. Steeds meer stemmen gaan op, dat het 'Ja, tenzij' beleid vervangen moet worden voor een nieuw systeem. Op woensdag 24 mei werd dit onderwerp behandeld tijdens een beeldvormende raadsvergadering.

Wethouder Herman Haarman (D66) vertelde over de dilemma's waar het college en de ambtenaren mee worstelen, waar het gaat om het afwijkingenbeleid en het al dan niet goedkeuren van bestemmingsplannen. ,,Als een bouwplan niet past in het bestemmingsplan en ook niet in het afwijkingenbeleid, dan worden we toch geacht om mee te denken, volgens het 'Ja, tenzij' beleid. Maar we hebben geen formeel toetsingskader en we willen het wat scherper krijgen. Dan weten de inwoners en initiatiefnemers, wat ze kunnen verwachten, waar wel en geen medewerking aan kan worden gegeven.''

Een ambtenaar gaf vervolgens aan, dat een 'Ja, tenzij' besluit bijna altijd leidt tot een definitief ja. Soms zelfs, wanneer dit tegen het beleid in gaat van de gemeente, provincie of het Hoogheemraadschap. ,,Dat is een vreemde situatie'', zo luidde de conclusie. ,,De haalbaarheid en wenselijkheid moeten onderdeel worden van de beoordeling van de aanvraag.'' Als voorbeeld werd ondermeer het bouwplan voor de Tetriswoningen genoemd: ,,Is het wenselijk om woningen in een als natuur bestemd gebied te plaatsen? De Provincie zegt, dat er geen woningen in de natuur moeten komen. Moeten wij daar aan voorbij gaan, of moeten we aan de voorkant zeggen dat dit initiatief niet haalbaar en niet wenselijk is. En dus zeggen, dat de haalbaarheid van dit initiatief nihil is.''

De gemeenteraad moet binnenkort kiezen uit enkele voorstellen; de huidige situatie van 'Ja, tenzij' zo laten of helemaal doorslaan naar de andere kant en alleen uitgaan van de regels in de bestemmingsplannen. De meeste kans maakt een ambtelijk voorstel om ieder bouwplan eerst te beoordelen op de 'ruimtelijke afweging' en het 'haalbaarheidsaspect'. Als minimaal drie gemeenteraadsleden vragen over een bouwplan stellen, dan moet er een verklaring van geen bezwaar afgegeven worden.

Raadslid Marcel Doze (CDA) vond het maar een vreemde zaak: ,,'Ja, tenzij' was voor een aantal partijen een verkiezingsleuze, maar ik was me niet bewust, dat het college zegt: 'We keuren alles goed wat er komt'. Waar is ja mits verworden in bijna alles mag?'' De wethouder noemt het een 'zoektocht'. Hij riep de raad op om te komen tot 'iets meer scherpte in het 'Ja, tenzij' beleid.


Joep Derksen