Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 augustus 2017

Westeinde niet duurzaam veilig

ROELOFARENDSVEEN – De omwonenden van de Fransche Brug willen het niet en dus komt het er niet. Het gemeentebestuur had gedacht, dat het mooi zou zijn om het Westeinde en de Fransche Brug 'Duurzaam Veilig' in te richten. Dan wordt de weg zó aangepast, dat mensen daar maar 30 kilometer per uur kunnen rijden én de politie kan dan ook nog controleren op mensen die te hard rijden. De mensen die daar wonen hebben de gemeente echter kunnen overtuigen om dit niet te doen.

Door Joep Derksen

Tijdens een participatietraject is volgens de gemeente 'unaniem gekozen om de inrichting in grote lijnen te handhaven', zoals nu het geval is. Wel worden de plantenbakken weggehaald, zodat (hard)rijdende automobilisten niet het gevaar lopen om tegen die bakken aan te rijden. Op het Westeinde komt nieuw asfalt te liggen; alleen de Fransche Brug wordt in klinkers uitgevoerd.

Er komen weliswaar 'glooiende snelheidsremmers' op het Westeinde, maar wie daar eenmaal overheen gereden is, weet dat hij zich niet veel zorgen hoeft te maken over de uitlaat van de auto. De bewoners hebben in het participatietraject aangegeven, dat ze liever elkaar zullen aanspreken op ongewenst rijgedrag.

De gemeente is al jaren bezig met het realiseren van 'Duurzaam Veilige' wegen. Maar juist op dit stuk weg worden al die 'duurzaam veilige' maatregelen overboord gegooid. Kunnen andere omwonenden van straten, die ook duurzaam veilig worden ingericht, hier van afzien? Zodat ze wat sneller van en naar huis kunnen rijden? Wethouder Yvonne Peters (VVD) reageert: ,,Als we een weg opnieuw gaan inrichten, proberen we dat met inspraak van de inwoners te doen. Maar als er een bus door die straat rijdt, heb je andere mogelijkheden om in te richten, dan hier bij de Fransche brug.''

Waarom mogen de omwonenden van de Fransche brug beslissen, dat hun weg niet duurzaam veilig wordt ingericht? ,,De bewoners waren het er bijna unaniem over eens, dat klinkers niet gewenst zijn en dat de snelheidremmers uitgevoerd moeten worden als ‘glooiende plateaus’ in het Westeinde. Dit in verband met geluid, trillingen en doorstroming. De bewoners weten, dat op het moment dat je niet conform die richtlijn inricht, dat de politie dan de snelheid mogelijk niet kan handhaven. Ze moeten elkaar aanspreken op hun rijstijl, omdat ze elkaar ook kennen.''


Overigens laat een gemeentelijk woordvoerder weten, dat de politie helemaal niet handhaaft op te snel rijdende auto's op 30-kilometer wegen. ,,In principe worden op die wegen geen politiecontroles gehouden, omdat er eenvoudigweg niet te hard gereden kan worden. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd, bijvoorbeeld als op last van de burgemeester een controle wordt gehouden, of bij een enorme hoeveelheid klachten.''