Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 september 2009

“De kosten voor dit plan lopen gierend uit de hand”

Raad stemt toch in met extra krediet voor het plan Hooghkamer

TEYLINGEN – Een grote meerderheid van de gemeenteraad was voorstander van het verlenen van 350.000 euro krediet voor de vervolgwerkzaamheden voor het plan Hooghkamer. Alleen de fractie van Trilokaal stelde zich tegen dit krediet en leek derhalve tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 september de hoop op een goede afloop voor het nieuwbouwplan Hooghkamer te hebben opgegeven.

Gemeenteraadslid Leo van Steijn (Trilokaal) mijmerde: “Krediet voor de vervolgwerkzaamheden van Hooghkamer: waar heb ik dat eerder gehoord?” Hij doelde hier wellicht op het feit dat er deze raadsperiode al eerder geld was gereserveerd om het plan Hooghkamer levend te houden. Gemeenteraadslid Angelique Fortanier (CDA) reageerde echter ad rem: “Je hebt over de aanvraag van zo’n krediet eerder gehoord toen je zelf wethouder was!”

Van Steijn liet zich niet van zijn stuk brengen: “Het plan Hooghkamer is een eendenkooi: je gaat steeds een stukje verder zwemmen, maar je komt nergens. De kern is dat we komen tot een plan Hooghkamer, maar de projectontwikkelaar beschikt over de gronden. De raad moet in alle openbaarheid over de plannen spreken en dan ook over de in te nemen kaders. Het kan toch niet zo zijn dat de kosten voor de noordelijke randweg moeten worden betaald door de Teylinger? De kosten voor dit plan lopen gierend uit de hand.”
Gemeenteraadslid John Bosman (VVD) was het hier niet mee eens. Hij leek de opinie van de overige fracties te verwoorden: “We hebben kunnen zien (in een besloten vergadering – red.) dat er voortgang is en dat er plannen zijn. We kunnen met het voorstel instemmen.” Wethouder Gerrit van der Meer (PvdA) stelde verder: “Ik kan de vragen van Van Steijn niet beantwoorden. Dat valt onder de beslotenheid. We kunnen het project echter niet uitvoeren zonder dit krediet.” Alle partijen met uitzondering van Trilokaal stemden vervolgens voor de investering van 350.000 euro om de mogelijkheid te behouden voor het realiseren van het bouwplan Hooghkamer.