Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 maart 2016

Schoonderwoerd denkt niet aan opstappen

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Het uitermate kritische rapport over de handel en wandel van de SWA (Sociale Werkplaats Alphen) heeft in Alphen aan den Rijn de bestuurlijke kop gekost van wethouder Willem Jan Stegeman. Hij diende naar aanleiding van de uitkomsten zijn ontslag in. Maar wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) piekert er niet over om te stoppen.

In een reactie laat hij weten: 'Ik betreur zeer dat Willem Jan Stegeman zijn wethouderschap op heeft moeten geven vanwege dit onderzoeksrapport. Willem Jan Stegeman is zeer betrokken bij de doelgroep van de SWA en een fijn mens om mee samen te werken. Voor zijn beslissing kan ik uiteraard begrip hebben, maar het is ook niet in het belang van mensen met een beperking die via de SWA hun werkplek hebben gevonden.'

Hij vervolgt: 'Zelf voel ik me (als lid van het dagelijks bestuur van de SWA, JD) zeker verantwoordelijk voor de conclusies en aanbevelingen van het rapport. De afgelopen maanden heeft het college verschillende keren, schriftelijk en mondeling, zorgen geuit over de kwetsbare financiële situatie bij de SWA. Dit deed het college tijdens de regio-rondjes in het politiek forum bij besprekingen van de raadswerkgroep sociaal domein.'

Volgens Schoonderwoerd is zeker geprobeerd om zaken te verbeteren. 'We hebben als dagelijks bestuur van de SWA, zelf het initiatief genomen om de drie deelnemende gemeenten te vragen een financiële analyse te doen naar de financiële situatie. Dit na de presentatie van de begrotingswijziging 2016, waarin we met fikse tekorten werden geconfronteerd. De conclusies zijn stevig, zeer bruikbaar en de meeste verklaarbaar. Ik ben zeer bereid de komende tijd verantwoording af te leggen over onze rol in het dagelijks bestuur van de SWA en hetgeen daar, in een zeer dynamisch werkveld -onder grote bezuinigingsdruk- is besloten en besproken.'


De wethouder krijgt ook steun van zijn collega-wethouders en burgemeester Marina van der Velde: 'In het college hebben we ook kennis genomen van het rapport en werden we het eens over het gepresenteerde plan van aanpak. Op geen enkel moment in de besprekingen met het college zijn er twijfels geweest over mijn capaciteiten om – met de aanbevelingen in de hand - de SWA verder te brengen. Vandaar is er voor mij op dit moment ook geen enkele aanleiding om mijn opdracht terug te geven. Wel ben ik uiteraard volledig beschikbaar om verantwoording af te leggen.'