Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 september 2016

'Staaltje van politiek vandalisme'

Nieuwkoop > Tijdens de zomervakantie heeft er een flinke dosis politiek modderworstelen plaatsgevonden. Na de volslagen onverwachte mededeling van wethouder Trudy Veninga (CDA) dat ze stopt, bleef het CDA vasthouden aan één kandidate van buiten de gemeente. Maar omdat ze zich nog moest inwerken op belangrijke onderwerpen als Ruimtelijke Ordening en de bestemmingsplannen, was zij voor de coalitiepartijen SBN en D66 geen geschikte kandidaat. Na twee maanden wachten, hakten D66 en SBN de knoop door. Zij benaderden fractievoorzitter Paul Platen (VVD) met de vraag of hij wethouder wilde worden. Platen hapte toe en de CDA werd uit de coalitie geschoven en vervangen door de VVD.

De CDA-ers zijn pisnijdig over de gang van zaken. CDA-afdelingsvoorzitter Hans Disch neemt geen blad voor de mond. 'Trudy Veninga gaf aan dat ze het niet meer trok. We hebben dat met de coalitiepartijen besproken. We vroegen of ze met ons door wilden en daar was het antwoord ja op. Maar er was argwaan bij D66 en SBN, dat het CDA de opvolger er in wilde fietsen. Dat heeft de sfeer bepaald. Ze gaven een 'Njet' op onze kandidaat en vroegen ons met een ander te komen. Maar andere partijen moeten niet bepalen met welke wethouder we komen.'

Als een donderslag bij heldere hemel kwam voor het CDA het bericht dat Platen de nieuwe wethouder is. 'We kunnen niet anders dan woedend kijken naar dit staaltje politiek vandalisme. We zijn woedend hoe dit gaat; het lijkt wel alsof de mores van Den Haag in één keer in Nieuwkoop geland is. We hebben het gevoel dat we met een mes in de rug zijn gestoken.'

Fractievoorzitter Nicolette Oosterhof is evenmin te spreken over de gang van zaken: 'Ons gevoel is, dat er onvrede bestaat bij de andere twee partijen over de beweegredenen van Veninga over haar aftreden. Mede ingegeven door een geknakt ego. SBN en D66 hebben blijkbaar aan het ziek zijn van Trudy reden gezien om het CDA in te wisselen voor de VVD. Wij hebben als CDA vertrouwen gevraagd en gekregen om de opvolging van Veninga voortvarend ter hand te nemen. We zijn in een zorgvuldig proces op zoek gegaan naar een kandidaat die op de rijdende trein kan stappen. Maar nu zal onze nieuwe rol in de raad een oppositierol zijn. Ik stel mijn positie niet beschikbaar: ik zou een slechte verliezer zijn, als ik dat zou doen.'


Joep Derksen