Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 december 2016

Gemeentegeld naar Dorpsmarketing

OEGSTGEEST > Alle stichtingen en verenigingen zijn de afgelopen jaren gekort op hun financiële ondersteuning door de gemeente. Dit beleid voerde het college van burgemeester en wethouders door onder het mom van inwonerparticipatie en 'eigen kracht'. Maar voor de Stichting Dorpsmarketing blijken andere wetten te gelden; de gemeente draait op voor 90% van de kosten. Daar staat tegenover, dat wethouder Wendelien Tönjann (VVD) wél mag toetreden tot het bestuur van de stichting.

Het opzetten van de organisatie 'Stichting Dorpsmarketing' gaat 16.900 euro kosten en de gemeente haalt dit uit het budgetpotje 'Economie'. Echt concrete plannen heeft de stichting in oprichting nog niet. Een 'kwartiermaker' moet daar voor gaan zorgen.

Gemeenteraadslid Vos (D66) vroeg vorige week, of het ,,verstandig is om op deze plek een politieke ambtsdrager te zetten''. Ook raadslid Van Dissel (coalitiepartij Hart voor Oegstgeest) vond het in eerste instantie ,,niet handig dat een wethouder zitting neemt in het bestuur. Laat de wethouder zitting nemen in de Raad van Toezicht.'' Maar al heel gauw daarna trok Van Dissel zijn bezwaar in. Zijn politieke collega Eelke van den Ouweelen (Lokaal) mopperde: ,,We treden als overheid terug en voor dit ondernemersfeestje gaan we maximaal 90% van de kosten dragen. Dat is een heel slecht idee.'' Tim van Tongeren (PrO) stelde, dat dorpsmarketing ,,geen gemeentetaak is. De gemeente trekt zich terug onder de noemer participatiemaatschappij voor steun aan sportverenigingen en culturele verenigingen. Behalve als het over ondernemers gaat, want dan wordt alles uit de kast getrokken.''


Maar raadslid Sven Spaargaren (VVD) vond de uitspraken van Van Tongeren ,,een hoop zurigheid. Als we de ondernemers goed faciliteren, komt er meer werk en meer welvaart en meer inkomsten. Het is allemaal goed voor Oegstgeest. Tönjann vond, dat het belangrijk was dat een vertegenwoordiger van het college in het bestuur van de stichting komt. ,,We dragen 90% bij aan de kosten, dus ik vind dat we toezicht moeten houden.'' Ze kreeg steun van de coalitiepartijen, maar Van Tongeren bleef het ,,buitengewoon merkwaardig vinden, dat 75.000 euro wordt overgemaakt naar een club die zelf mag bepalen wat ze er mee doet.''