Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 januari 2017

Bouwen aan beter Noordwijk

NOORDWIJK > Zo'n honderd mensen bezochten de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op woensdag 4 januari. Burgemeester Jan Rijpstra verwelkomde alle aanwezigen en had nog een speciale boodschap voor zijn collega-bestuurders in Noordwijkerhout.

In zijn speech ging Rijpstra terug naar 1917; het jaar waarin alle mannen mochten stemmen en gekozen mochten worden in de Tweede Kamer. Twee jaar daarna mochten ook de vrouwen gaan stemmen. ,,Hoe mooi is het om als inwoner dit recht en voorrecht te hebben. Dat je direct invloed kunt uitoefenen wie jij als vertegenwoordiger in een gemeenteraad, provinciale staten, waterschap en Tweede Kamer gekozen wilt hebben'', zo liet Rijpstra weten. Hij had wel waarschuwende woorden voor de gemeenteraadsleden. ,,Verkijk je niet op de rol en taak die je als gekozen volksvertegenwoordiger hebt. Je moet in feite af van je rol als belangenbehartiger. Je bent wel een aanspreekpunt maar je bent geen pion of een zetbaas van iemand. Een volksvertegenwoordiger moet onafhankelijk zijn of haar afweging kunnen maken zonder last en ruggespraak. Geen cliëntelisme.''

De burgemeester blijkt geen voorstander te zijn van onbeperkte vrijheid van meningsuiting. ,,De vrijheid van meningsuiting is niet een vrijbrief om alles maar te vinden en te zeggen. Er is ook nog een ongeschreven regel, die van het fatsoen. Ik maak burenruzies mee, met beeld en geluidopnames waar het fatsoen ver te zoeken is. Of in de bejegening van ambtenaren.''

Rijpstra verwees vervolgens naar een gerenommeerd onderzoek, waaruit blijkt dat gemeentelijke herindelingen geen enkele invloed hebben op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. ,,Na herindeling dalen de uitgaven niet en de voorzieningen worden ook niet beter, zo stelt de onderzoeker'', aldus Rijpstra, die beaamde: ,,Dat is natuurlijk koren op de molen van degenen die geen bestuurlijke fusie willen.'' Wel liet Rijpstra weten, dat de gemeenteraden hebben ingestemd met een onderzoek om naar verschillende vormen van samenwerking te kijken tussen Noordwijk en Noordwijkerhout.

Een dag eerder hield Gerrit Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout, een pleidooi om te fuseren met Noordwijk. Rijpstra ging hier op in en gebruikte hiervoor tekst uit een lied van Claudia de Breij: ,,Kom wanneer je wilt. Ik houd een kamer voor je vrij.'' Rijpstra liet verder weten, dat hij veel verwacht van 2017, waar het gaat om bouwontwikkelingen: ,,Dit jaar gaat ons heel veel brengen. Een greep: Hotels van Oranje; Gat van Palace; terrein voorheen Bloemenzee; SJC; Offem-Zuid; parkeeraanpak; herinrichting Parallelboulevard; herinrichting Kerkstraat en het Kloosterplein.''

Joep Derksen