Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 februari 2017

Afvalboa controleert op dumpen van huisvuil

LISSE > Het scheiden van het huisvuil lijkt sinds de invoering van diftar en het omgekeerd inzamelen een stuk beter te gaan. Wel zet het gemeentebestuur een speciale controleur in, die gaat snuffelen in gedumpte huisvuilzakken, om zo te kijken naar bijvoorbeeld huisadresstickers. De eigenaren van die huisvuilzakken kunnen dan een bezoek verwachten van deze 'afvalboa'. De boetes die de gemeente op kan leggen, liegen er niet om. De hoogtes variëren van 90 euro voor het bijplaatsen van een huisvuilafvalzak naast een ondergrondse container tot 360 euro voor het dumpen van zwerfafval. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) verstrekte dinsdag 7 februari meer informatie.

Harde cijfers over het scheiden van het restafval met alle overige herbruikbare producten als plastic, papier en blik kon de wethouder nog niet voorleggen. Maar wel kon hij melden, dat Meerlanden 'een trendbreuk' ziet. ,,Dat is waar we op gehoopt hadden. Er is een wezenlijk verschil tussen het tijdperk voor en na de invoering van het nieuwe afvalsysteem.'' Hij beaamt, dat er een stijging is van het dumpen van afval en zwerfafval. Maar geeft ook aan, dat dit ook in andere gemeenten in eerste instantie het geval is na de invoering van omgekeerd inzamelen. Later moet dat weer minder worden.

Nieuwenhuis: ,,Op een aantal locaties gaat het niet helemaal goed; er is een toename in ongewenst gedrag.'' Dit lijkt met name rond de winkelcentra en bij de appartementenflats te zijn, zo informeert de wethouder. ,,Voor de mensen van de appartementencomplexen is dit het meest ingewikkeld. Je vraagt veel van hen. Als je een tuin hebt, kun je de zakken restafval in je eigen container doen en daar laten liggen totdat je het restafval naar een ondergrondse container brengt.'' Maar appartementenbewoners hebben deze luxe niet. Restafvalzakken gaan stinken en dus moeten die zo snel mogelijk naar beneden. Als dan de container vol is, zijn er inwoners die beslissen om het afval niet meer terug te nemen naar het appartement, maar de zak naast de container laten staan. Nieuwenhuis: ,,Ik vind dat begrijpelijk, maar niet goed. Ik roep mensen op om dat niet te doen.'' Als inwoners zien dat een ondergrondse container vol is, kunnen ze dit melden aan de Meerlanden via telefoonnummer 0297 381 717.

Notoire afvaldumpers moeten oppassen. Het komende half jaar wordt een speciale afvalboa ingezet. Nieuwenhuis licht toe: ,,Mensen die er niet zo'n zin in hebben om mee te doen aan dit nieuwe afvalinzamelingsysteem zijn heel lastig te beïnvloeden. Inwoners willen dat we ingrijpen. Er is een handhaver speciaal hiervoor benoemd. Deze handhaver gaat zoveel mogelijk het dorp in en bezoekt de plekken waar de ondergrondse containers staan. Hij maakt dan melding van waar het niet goed gaat. En neemt zakken vuil mee, maakt deze open en controleert op bewijzen van een adres. Daarna spreekt hij die mensen aan.'' De wethouder besluit: ,,Het is vervelend voor degene die een bon krijgt, maar nog meer vervelend is het voor andere mensen die naar de gedumpte afvalzakken moeten kijken.'' Als na een half jaar blijkt, dat de inzet van de afvalboa nog steeds nodig is, wordt zijn contract verlengd. In mei worden de eerste resultaten bekend over hoe hoog het scheidingspercentage van het afval is.


Joep Derksen