Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 februari 2017

Koeienstal uitbreiden binnen molenbiotoop

HOOGMADE > De stal aan de Doespolderkade 1 mag verbouwd worden. Hierdoor wordt het welzijn van zo'n honderd koeien sterk verbeterd. Deze stal ligt weliswaar in de 'molenbiotoop' van de Grosmolen, maar zowel de Rijnlandse Molenstichting als het college van burgemeester en wethouders vinden de nieuwbouw van de stal heel wenselijk.


Wethouder Henk Hoek (CDA) lichtte donderdag 2 februari toe, waarom in dit geval wel (nieuw)bouw is toegestaan binnen een afstand van 300 meter van een historische molen. Hoek: ,,De Rijnlandse Molenstichting heeft onderkend, dat er een stal komt, die het dierenwelzijn en het economisch belang bevordert. Dat is van hogere waarde, dan het argument van de molenbiotoop. De molen maalt alleen in eigen water en heeft voornamelijk een recreatieve waarde. Op basis daarvan gaat de Rijnlandse Molenstichting niet dwars liggen.'' Hij vult aan: ,,Deze stal komt te staan in een windrichting, waar al invloed is door bossages, bebouwing en bomen die er al veel langer staan.'' Als de gemeenteraad toestemming geeft, wordt aan de Provincie Zuid-Holland gevraagd, of dit bestuursorgaan instemt met de verbouw van de koeienstal.