Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 februari 2017

Minder drugsoverlast door jongeren

LISSE > Er lijken minder jongeren te zijn, die in het openbaar drugs gebruiken. Maar dat komt ook, doordat een groep van deze jongeren tegenwoordig vaker hangt in Noordwijkerhout, Hillegom en Nieuw Vennep. Burgemeester Lies Spruit verstrekte dinsdag 31 januari meer informatie.

In 2014 kwamen veel klachten binnen bij de politie over alcoholdrinkende en drugsgebruikende jongeren bij De Greef. De oudere jongeren (tussen 18 en 35 jaar) hingen daar met hun auto's, waarbij de muziek keihard uit de speakers denderde. Ze offerden flink aan Bacchus en gebruikten onder meer GHB. Ook kwamen ze in contact met jonge kinderen, die hierdoor in aanraking kwamen met de voor hen illegale verleidingen. Dat was een onwenselijke situatie, die grotendeels verholpen werd met het plaatsen van een paaltje, zodat auto's niet meer konden parkeren bij De Greef.

Ruim twee jaar later is er een onderzoek gedaan naar het drugsgebruik onder jongeren. En het lijkt er op, dat het in Lisse meevalt, zo geeft Spruit aan. In de notitie 'Integrale aanpak drugsgebruik jongeren Lisse' staan adviezen hoe de verschillende hulpverlenende instanties beter met elkaar moeten samenwerken. ,,De situatie bij De Greef was een wake up call'', aldus Spruit. Ze vertelt over de reden, waarom het college opdracht had gegeven om een rapport op te stellen. ,,We wilden weten of we ons ongerust moeten maken over het drugsgebruik bij jongeren en of er iets bijzonders aan de hand is in Lisse. Het resultaat is, dat er in Lisse niets meer aan de hand is, dan in andere dorpen. Met een aantal jongeren is er dus iets mis en daar zijn we niet blij mee, maar we zijn wel blij, dat het niet erger is dan elders.''

Vaak is het drugsgebruik door jongeren een gevolg van andere oorzaken, zoals een onrustige gezinssituatie of spijbelen. Om daar achter te komen, moeten hulpverlenende instanties volgens de burgemeester beter met elkaar samenwerken en niet direct laten afschrikken door het privacy-argument. ,,Privacy wordt als alibi gebruikt om niet te hoeven of te kunnen overleggen met een ander. Als de instanties samen een oplossing willen bieden, ga dan eerst met de familie overleggen of je hun informatie kunt delen. Dat moet veel vaker gedaan worden, dan voorheen.''


Zijn de oorzaken van het drugsgebruik ook gelegen in het niet meer alcohol kunnen drinken door 18-minners en een tekort aan activiteiten voor oudere tieners? Spruit: ,,Het is niet bewezen of er een verband is tussen drugsgebruik en het niet hebben van activiteiten. Het drugsgebruik en aanvoer van drugs is voor een deel uit ons zicht. Er zullen heus wel jongeren zijn, die bij feesten drugs gebruiken; er is veel gelegenheidsgebruik. Maar de weerstand moet bij jongeren zelf zijn. Een pilletje is goedkoper dan een biertje. Je moet jongeren zelf weerbaar maken om daar nee tegen te kunnen zeggen.''

Ze is blij, dat de 'Greefgroep' niet meer zo actief is in Lisse, maar beseft ook dat hier sprake is van een waterbedeffect. ,,Dat is niet te voorkomen, maar ik ben niet zo naïef om te denken dat er niets aan de hand is in Lisse. Maar het activiteitenpakket in de Greef breidt zich uit, er is een nieuwe jongerenwerker en jongeren doen mee met de activiteiten.''


Joep Derksen