Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 februari 2017

Stemmen staken over steun

NOORDWIJK > De oproep van Puur Noordwijk om een kritisch geluid te laten horen tegen de bezuinigingen op het Leidsch Dagblad, kreeg in de gemeenteraad onvoldoende steun om aangenomen te worden. Gelukkig voor de partij bleven de stemmen staken op tien voor- en tien tegenstanders. Aangezien gemeenteraadslid Dirk Klinkenberg (Puur Noordwijk) niet aanwezig was bij de vergadering van donderdag 2 februari, wordt het Puur Noordwijk-voorstel op donderdag 23 februari nogmaals in stemming gebracht. Dan zou de gewenste meerderheid alsnog gehaald kunnen worden.

Fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk) liet weten, waarom haar partij pleitte voor het behouden van een ,,volwaardige, onafhankelijke en regionale krant''. ,,Het is goed te weten wat in de regio gebeurt. Dat kan in de regionale krant. Nu blijkt dat het moederbedrijf van het Leidsch Dagblad bezuinigingen aangekondigt. Dat kan inhouden, dat onze regionale journalist het nieuws over Noordwijk niet kan delen. We vragen aan ons college om een beroep te doen bij de Telegraaf Media Groep (TMG), dat we een regionale krant hier in Noordwijk kunnen blijven lezen.''

Een aantal partijen was het hier absoluut niet mee eens. Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) vond, dat de gemeente ,,zich niet moet bemoeien met de bedrijfsvoering van een bedrijf. Dit is geen taak voor de gemeente.'' Peter van Bockhoven (LSNZ-fractievoorzitter) was het hier mee eens: ,,Als we hier mee instemmen, moeten we elke maand een brief schrijven over allerlei zaken.'' Raadslid Louis Koppel (PvdA-GroenLinks): ,,Het college kan niet iets zeggen over de bedrijfsvoering van de TMG. Er zijn blijkbaar onvoldoende adverteerders en lezers.'' Wel riep hij Visser op om het voorstel te veranderen, zodat de gemeenteraad een brief over het behoud van de regionale nieuwsvoorziening schrijft naar de TMG.


Fractievoorzitter Koen van Asten (D66) steunde het Puur Noordwijk voorstel wel: ,,We hebben er als gemeente weinig over te zeggen, maar elk signaal kan helpen. Ook wethouder Hans Bakker verwelkomde het initiatief en hij riep de raadsleden op om er mee in te stemmen. Maar Bakker kon de politici niet overtuigen. Bij de stemming bleek, dat er evenveel voor- als tegenstanders waren tegen deze steunoproep. Als Klinkenberg op 23 februari wél aanwezig is bij de raadsvergadering, kan er mogelijk alsnog een meerderheid komen voor de steun.