Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 februari 2017

Zeven sterren gaan stralen

NOORDWIJK > De gemeenteraad ging donderdag 2 februari unaniem akkoord met de 'Ontwerp Omgevingsvisie Noordwijk 2030'. Dat betekent, dat dit dorp zich de komende jaren presenteert als 7-sterren gemeente.

De zeven sterren houden het volgende in: ,,Noordwijk heeft een energieke, zelfredzame en betrokken samenleving met een actief verenigingsleven, krachtig vrijwilligersnetwerk en een levendig cultureel klimaat. Het dorp beschikt over een hoogstaande sportbeoefening en –beleving in een gezonde omgeving. Er zijn sfeervolle dorpskernen: de kustzone Noordwijk aan Zee, met name de zee, het strand, de duinstrook en de KW Boulevard (gezelligheid, cultuur, beleving, grandeur, authenticiteit, toerisme, congres), historische beleving kern Noordwijk Binnen. Ook is er een aantrekkelijke onderscheidende leefomgeving met een overwegend dorps karakter, waarbij ruimte geboden wordt voor vernieuwende woon-, werk-, vrijetijd-, en zorg/gezondheidsconcepten voor een grote diversiteit aan doelgroepen.''

,,Inwoners en bezoekers kunnen genieten van een rijke natuur, mooi landschap en vitale Greenport: genieten van rust en reuring, routes, omgeving, biodiversiteit en ontwikkeling van duurzame agrarische sector. Noordwijkj is uitstekend bereikbaar vanuit de hele Randstad, in het bijzonder de kustzone. Het dorp heeft een veelzijdige economie en toerisme met innovatief ondernemersklimaat: sterke clusters (Zorg, Space, en Toerisme), participatie in Greenport, ontwikkelde wijkeconomie, succesvolle starters en kennis/onderwijs.''

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 31 januari klaagden meerdere politici er over, dat de honderden pagina's leesvoer over de omgevingsvisie te veel van het goede waren. Commissielid Gerard Duijndam (VVD) vroeg om een samenvatting op papier te zetten en fractievoorzitter Peter van Bockhove (LSNZ) wilde dat de gemeente hierover een filmpje maakt.

Toch was er weinig kritiek te horen. D66 vroeg aandacht voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. En PvdA-GroenLinks wees op het ontwikkelen van een wandel- en fietspadennetwerk. Het CDA vroeg zich af, of de vuurtoren echt het hoogste gebouw moet blijven.

Wethouder Hans Bakker liet weten, dat een document alleen er niet voor zorgt, dat Noordwijk gaat floreren. ,,Het werk is nooit af en dit is niet in beton gegoten. Het document nodigt uit om mee te denken en met initiatieven te komen. We worden als gemeente meer faciliterend, we worden aanjager en helpen mee. Toetsingskader van de initiatieven worden onze zeven sterren. Als er initiatieven op ons af komt, gaan we kijken welke ster daar meer mee gaat stralen. Daar is de visie vooral voor bedoeld.''


Joep Derksen