Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 maart 2017

Oplossingen bedacht voor dilemma woningbouw

HOOGMADE > De inwoners van Hoogmade schijnen meer nieuwe huizen te willen in hun dorp. Maar als de vraag wordt gesteld, of die huizen ook tegenover hun woning mogen komen, is het enthousiasme als sneeuw voor de zon verdwenen. Tijdens een open inloopavond van de Dorpsraad, werden echter nieuwe ideeën naar voren gebracht.

Het regent en stormt op woensdag 1 maart, als Sjoukje Sleeboom, secretaris van de Dorpsraad en bestuurslid Koos van der Meer wachten op inwoners met ideeën voor de toekomst van het dorp. Een half uur lang lijkt het wachten een vruchteloze bezigheid te zijn, maar uiteindelijk komen toch twee bezoekers langs. Paul Linschoten en Ronald van Beurden hebben duidelijke meningen voor de houtskoolschets, die de Dorpsraad op 17 mei aan haar leden wil voorleggen.

Van Beurden verbaasde zich er over, dat hij als omwonende van Noordeinde niet naar zijn mening gevraagd was over het opknappen van de weg. Sleeboom informeerde, dat er plannen zijn voor een nieuwe asfaltdeklaag en het aanleggen van spiegels, drempels en 'zoveel mogelijk parkeervakken'. Maar afgezien van de nieuwe asfaltdeklaag is er op dit moment nog niet voldoende gemeentegeld om de overige snelheidsremmende maatregelen uit te voeren. Van Beurden vond: ,,Wegversmallingen met plantenbakken lijken me niet ideale snelheidsremmende maatregelen. Drempels zijn beter.''

Linschoten wilde weten, hoe het met de 'houtskoolschetsen' zit; plannen die de toekomst van Hoogmade gaan bepalen. Sleeboom informeerde: ,,Deze houtskoolschetsen moeten de komende tijd gemaakt worden.'' Van der Meer vulde aan: ,,Het gevaar is, dat als wij niets gaan zeggen, de gemeente wat zal zeggen. We hebben nu nog de kans om de gemeente te beïnvloeden in haar keuzes.''

Linschoten liet weten, dat hij nog altijd hoopt, dat over een aantal jaren de Hoogmadese Wetering 2 weer in beeld komt. Van der Meer was hier ook optimistisch over: ,,Uiteindelijk moet je kijken hoe ver je kunt komen met Hoogmadese Wetering 1, 2, 3 en 4, maar dat is voor de langere termijn. De Erven Cornelis Sprongh willen nauwelijks grond verkopen. Het zijn oudere mannetjes die redelijk standvastig zijn.'' Geen van beide bezoekers ziet graag nieuwe woningen voor hun huis verschijnen. Maar Van Beurden zag andere mogelijkheden om woningen te realiseren voor de Hoogmadese jongeren. ,,Hoogmade moet harmonisch blijven; je moet niet alleen maar bouwen om verenigingen en winkels in stand te houden. Als het geen bestaansrecht heeft, dan is het jammer. Maar jongeren die in Hoogmade willen blijven wonen, moeten hiervoor een kans krijgen. Veel eengezinswoningen worden volledig geblokkeerd door één iemand die daar woont. Als die persoon op een andere locatie kan wonen, zou dit zorgen voor beweging. Dan krijg je nog steeds de mogelijkheid om het dorp te laten verjongen.''


Joep Derksen