Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 april 2017

Bloemen en sociale innovatie

Bloeien met verantwoordelijkheid

Sociale verantwoordelijkheid is erg belangrijk voor de bloemenkwekerssector, vanwege het bewustzijn en de noodzaak voor sociaal verantwoordelijk gedrag, om zo bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Vanuit dat perspectief vatten Expoflores en haar partners sociale verantwoordelijkheid op als een managementvorm, ontstaan door de ethische en transparante relatie met het publiek, waar het mee gerelateerd is. Hierbij worden doelstellingen gezet, die de duurzame ontwikkelingen van de samenleving promoten. De CDR afdeling van Expoflores heeft onder meer de volgende initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd:

  1. Goede sociaal verantwoordelijke activiteiten in de bloemensector
Deze activiteiten hebben tot doel om bedrijfsinitiatieven onder woorden te brengen, zodat deze gekopieerd en uitgebreid kunnen worden. Het zet onderwerpen in het zonlicht, die gerelateerd zijn aan werknemers en hun families, nationale en internationale certificeringen, het milieu, de relatie met de gemeenschap en gemeente, regionale en provinciale GADs (autonome gedecentraliseerde overheid, JD). Expoflores erkent bloemenkwekerijen die lid zijn en excelleren in deze onderwerpen, waarbij hun goede activiteiten benadrukt worden.

  1. Permanente CSR acties met bedrijven die lid zijn
  • Educatieve en recreatieve ruimtes, voor de kinderen van de medewerkers; we hebben als doel om 'Groeiruimtes' te realiseren in de gemeenschappen van de kwekerijen, ruimtes waar kinderen van medewerkers hun huiswerk kunnen doen, onderwijs krijgen, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en artistieke activiteiten kunnen uitvoeren.
  • Uitvoering van zomerkampen voor de kinderen van plantagewerknemers
  • Samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten, instituten, medische centra, met kortingen voor werknemers en hun families
  • Campagnes voor overkoepelende zorg voor gehandicapte werknemers van bloemenplantages. Het doel is om de levensomstandigheden te verbeteren van de mensen met beperkingen, die in de bloemenindustrie werken
  • Informatie en training aan de werknemers op onderwerpen als: persoonlijke ontwikkeling, werkomgeving, preventieve gezondheid, gendergeweld, voorkomen van drugsgebruik, HIV et cetera
  • Verspreiding en overdracht van goede CSR praktijken. Deze initiatieven zijn gelinkt met hun belangengroepen, werknemers, gemeenschap, lokale overheden en dienstverleners

  1. Strategische samenwerkingspartners
De United Nations Global Compact
Expoflores en haar partners zijn betrokken bij de invoering van de tien universeel geaccepteerde principes om Corporate Social Responsibility (CSR) te promoten, waar het gaat om mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en de strijd tegen corruptie. We zullen doorgaan met onze bijdrage aan het realiseren van de SDO (Sustainable Development Objectives).

Women's Alliance van de Verenigde Naties
Activiteiten om gendergelijkheid te promoten, voorkoming en uitroeiing van geweld tegen vrouwen, werken aan de zelfstandigheid van vrouwen in elke ruimte; op het werk, in de kwekerijen, gemeenschap en families. Meer dan 50% van de bloemenindustrie bestaat uit vrouwelijke werknemers. We promoten de campagne 'Vrouwen bloeien op zonder geweld', dat tot doel heeft om acties op te zetten, zodat we een bloemensector kunnen krijgen zonder geweld tegen vrouwen.

Netwerk van bedrijven zonder kinderarbeid
Expoflores is het eerste gilde in het land, dat onderdeel is van een netwerk van bedrijven die zich inzetten voor een Ecuador zonder kinderarbeid. De bloemkwekerssector houdt zich permanent bezig om dit probleem te bestrijden.

  1. Voortdurende acties in bedrijven

Met behulp van de 'Human Talent' afdelingen worden meerdere initiatieven opgezet om bij te dragen aan het welzijn van werknemers en de gemeenschappen. Waaronder onder meer:

Werknemers en hun kinderen (werknemers onderwijzen over gezondheid en veiligheid, familie-uitjes naar musea, financiële bonussen bij goede prestaties, shuttle services en gezondheidszorg)
Gemeenschap (gezondheidszorg en voedingsprogramma's bij kindercentra, kinderopvangcentra met sanitaire faciliteiten en invoering van computercentra in gemeenschappen)

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: José Luis Goyes R., Social Responsibility Manager, E: Jlgoyes@expoflores.com.


Vertaald door: Joep Derksen