Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 april 2017

Geen nieuwe ontsluitingsweg

KAAG EN BRAASSEM > Een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Sotaweg en de Conservenweg (Lasso Noord); het college van burgemeester en wethouders ziet dit niet zitten. Het adviesbureau Sweco heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar zo'n eventuele nieuwe ontsluitingsweg. Uit het onderzoek en de interviews met bedrijven en omwonenden blijkt volgens het college niet de noodzaak voor een nieuwe ontsluitingsweg.


Een ambtelijk rapport laat weten: ,,Weliswaar worden enkele problemen qua veiligheid en bereikbaarheid ervaren (geparkeerde auto’s op de rijbaan, drukte bij basisschool), maar er kan worden volstaan met andere oplossingen en is een compleet nieuwe ontsluitingsweg niet direct noodzakelijk. Daarnaast zou volgens het onderzoek een nieuwe ontsluitingsweg slechts 850 motorvoertuigen per etmaal gaan trekken en dat is zeer gering voor een ontsluitingsweg. Ook daaruit blijkt dat het nut niet direct is aangetoond.''