Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

05 april 2017

Ontslag dreigt voor directeur Tweesprong

KAAG EN BRAASSEM > De perikelen rondom De Tweesprong hebben een triest dieptepunt bereikt. De enkele jaren geleden aangestelde Raad van Commissarissen heeft het vertrouwen opgezegd in directeur Pieter Bosch. Hierdoor is de kans groot dat op 2 mei zijn ontslag wordt aangezegd. Deze kwestie is al besproken in het raadspresidium, al houdt burgemeester Marina van der Velde haar tanden op elkaar.

Tot 2013 liep het gesmeerd in de relatie tussen het toenmalige bestuur van De Tweesprong en de gemeente. Ieder jaar hield het bestuur subsidiegeld over en dat werd dan ook weer trouw teruggestort aan de gemeente. Maar in 2013 verordonneerde het gemeentebestuur, dat er een toekomstvisie moest komen. Het leidde tot het opstappen van het oude en aanstellen van een nieuw bestuur. Maar directeur Pieter Bosch bleef zitten.

Voor de buitenwacht leek alles koek en ei te zijn. De uitgaven van de Tweesprong werden omlaag gebracht, een combinatiefunctionaris werd aangesteld en alle verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten zijn tevreden. Maar met welke variant van een toekomstvisie Bosch ook kwam; alles werd afgekeurd door de Raad van Commissarissen. Toen Bosch onlangs zijn zevende(!) toekomstvisie indiende, zegde de Raad van Commissarissen het vertrouwen in hem op en droeg hem voor om te ontslaan.

Het leidt tot ontsteltenis in de omgeving van Bosch en vermoedt wordt, dat hier een strategie achter zit. ,,Bosch doet zijn werk zo goed en dan word je onderuit gehaald op de toekomstvisie! Dit past in het beleid van de gemeente om het maatschappelijk vastgoed af te stoten. Politiek gezien heeft de gemeente het lef niet om het zwembad te sluiten. Dus willen ze er een stroman neerzetten, die de kosten niet in de klauwen houdt, zodat je daarna een reden hebt om het zwembad wel te sluiten'', zo laat een betrokkene weten.

Bosch zelf houdt zich in eerste instantie op de vlakte, als hem gevraagd wordt te reageren. ,,De gemeente gaat hier over. Op het moment dat ik het weet, is het niet handig om daar over te spreken. Maar ik heb nog geen schriftelijk document ontvangen, waarin het vertrouwen in mij wordt opgezegd. Wat er mondeling wordt verteld, heeft voor mij geen waarde.'' Hij vervolgt: ,,Een extern bureau is gereed met een interne en externe analyse. Als het goed gaat met de Tweesprong zal het ook in die analyse staan.''

Geldt voor Bosch, dat Barbertje moet hangen; wil men uw kop hebben? Wellicht, maar ik vind het bijzonder leuk werk. We doen elk jaar weer nieuwe dingen. We zijn aan het vernieuwen in het sociaal domein, werken samen met de Driemaster en allerlei verenigingen en hebben een beweegpas ingevoerd om ouderen in beweging te krijgen. Dat doe ik met zeer veel enthousiasme.'' Wat Bosch betreft, blijft het zwembad bestaan: ,,Dat heeft een functie, nu en in de toekomst. Er komen meer ouderen en zwemmen kun je ook op hoge leeftijd doen. Bovendien zijn sportaccommodaties de buurthuizen van de toekomst: in de Tweesprong kunnen ouderen bijvoorbeeld 's ochtends zwemmen, daarna lunchen en vervolgens genieten van koersbal: en dat allemaal onder één dak.''

Hoe groot is de kans dat over drie jaar het zwembad nog bestaat? Het zwembad heeft een grote maatschappelijke waarde. Het exploitatietekort is bijzonder laag in vergelijking met andere gemeenten: van elke euro aan kosten wordt meer dan 90% binnengehaald via inkomsten, exclusief het groot onderhoud. Maar een gebouw in stand houden kost geld. Mijn advies aan de raad is: ga niet het zwembad sluiten. Het zwembad en de sporthal hebben een meerwaarde voor de gemeenschap.'' Bosch besluit: ,,Ik ben heel blij met de Tweesprong en de prestaties van het team. Ik hoop dat de gemeenschap er nog heel lang van kan genieten.'' Burgemeester Marina van der Velde is gevraagd om commentaar. Via een gemeentelijk woordvoerder laat ze weten: ,,Ik geef geen reactie.''


Joep Derksen