Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 maart 2016

Gemeente slaat ander pad in met jeugdhulp

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat, net als Alphen aan den Rijn, zelf bepalen welke organisaties in Kaag en Braassem verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de jeugdhulp. Tot nog toe werd deze inkoop gezamenlijk gedaan binnen het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland. Maar het college van burgemeester en wethouders wil hier een grotere invloed op. Wethouder Henk Hoek verstrekte vorige week meer informatie hierover.

Hoek laat weten: 'We willen de invulling van de jeugdhulp meer laten aansluiten bij de MAG-gedachte. Dat er veel meer wordt samengewerkt bij de beantwoording van het ondersteuningsvraagstuk. We willen kortere lijnen, de inwoners helpen om straks met minder partijen geconfronteerd te worden, zodat ze slechts één keer het verhaal hoeven vertellen.' De gemeente gaat 'een consortium vragen in te schrijven op de gemeentelijke aanbesteding'. Dan gaat het onder meer om zaken als vrijwillige uithuisplaatsing, vrijwillige pleegzorg, het ambulante deel van de jeugdhulp en de Jeugd- en Gezinsteams.

Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn hebben toestemming gekregen van de overige Holland Rijnland gemeenten om deze stap te nemen. Hoek: 'We willen van elkaar leren; deze stap is buitengewoon waardevol.' Er is volgens hem geen risico, dat de gemeente opeens veel meer geld moet gaan betalen voor de dienstverlening. 'We hebben een bepaald bedrag en als de instanties daar 'ja' tegen zeggen, gaan ze voor dat geld aan de slag en moeten ze voor dat bedrag hun verplichtingen nakomen.'

Maar loopt de gemeente dan niet het risico, dat er geen enkel bedrijf is, dat zich wil inschrijven omdat de tarieven te laag zijn? Dan zouden Kaag en Braassem en Alphen plotseling niet meer de mogelijkheid hebben om jeugdhulp te bieden. Volgens Hoek is daar geen sprake van. We lopen absoluut niet dat risico, omdat we het volste vertrouwen hier in hebben. In het uitzonderlijke geval dat het ons niet lukt om in deze vorm aanbieders te krijgen, hebben we de mogelijkheid om in Holland Rijnland samen op te trekken. Die mogelijkheid bestaat er. Voor de inwoners is het absoluut veiliggesteld dat jeugdzorg wordt ingekocht en dat zorgcontinuïteit gewaarborgd wordt.'


De openbare aanbesteding vindt plaats in april en na de zomervakantie besluit de gemeente welke organisatie de jeugdhulp vanaf 2017 gaat coördineren. Voor meer informatie: www.kaagenbraassem.nl/inkoopjeugdhulp