Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 maart 2016

'Herman Haarman is een volledige buitenstaander'

SVKB is woedend

KAAG EN BRAASSEM – Laaiend is de politieke partij SVKB, dat er nu een D66-wethouder wordt aangesteld in deze gemeente. De partij 'beraadt zich op de consequenties die dit besluit voor de partij heeft.'Volgens SvKB-fractievoorzitter Petra van der Wereld kan het niet zonder gevolgen blijven, dat de tweede partij in de huidige gemeenteraad buiten spel is gezet.

Het hele proces waarbij een nieuwe wethouder benoemd moet worden, wekte al wrevel bij SVKB. Van der Wereld: 'Het is gebruikelijk in de politiek, dat als een wethouder om welke reden dan ook vertrekt, diens partij wordt gevraagd een opvolger voor te dragen, waarna de overige coalitiepartijen over die kandidaat een oordeel kunnen geven. Blijkbaar maakt Kaag en Braassem haar eigen democratische regels in politiek Nederland.'

De partij is niet onder de indruk van Herman Haarman: 'Hij is een volledige buitenstaander, een man zonder enige band met Kaag en Braassem. Men zegt een manager, een kandidaat met bestuurlijke ervaring, iemand met kennis van ruimtelijke ordening. Zeker weten kan SVKB dat niet. De partij is overal buiten gehouden. Wij hebben nog niet met de kandidaat kunnen spreken. De kennis die wij hebben opgedaan, komt van internet. Dit is symbolisch voor het hele proces.'

De fractievoorzitter baalt gigantisch: 'Een partij met vijf zetels in de raad, onderdeel van het raadsakkoord, is terzijde geschoven. Zonder inspraak, zonder transparante besluiten. De ‘oude politiek’ is terug. En hoe. Dit kan voor SvKB niet zonder consequenties blijven. Ons vertrouwen in de voormalige coalitiegenoten is ernstig geschaad. Op een schaal van een tot tien is ons vertrouwen gedaald van 10 terug naar 2. En de één krijgt iedereen sowieso al voor de moeite.'


Van der Wereld stelt, dat zij en haar partijgenoten zich 'buiten de raadsbrede coalitie geplaatst voelen. En wij zullen als zodanig handelen. Dat wil zeggen dat SVKB zich vanaf nu zal opstellen als een positief ingestelde en tevens kritische partner. Bij het innemen van standpunten staan de kiezers op de eerste plaats en we willen ons tegenover de inwoners van Kaag en Braassem kunnen verantwoorden.' Ze besluit nijdig: 'In de landelijke politiek mag er sinds 1966 niet meer zonder verkiezingen van coalitiepartners worden geruild. In Kaag en Braassem mag dat blijkbaar wel. Wij zijn benieuwd hoe de kiezers over deze hovaardige machtspolitiek van PRO, CDA en VVD zullen oordelen.'