Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

08 maart 2016

Vurige discussie over watertoren

JOEP DERKSEN

NOORDWIJK – Opnieuw was de watertoren onderwerp van discussie bij de vergadering van de raadscommissie op donderdag 3 maart. Leen den Hollander sprak namens de omwonenden en hij liet er geen misverstand over bestaan. Van de huidige plannen om de watertoren te laten bewonen en voor een aantal dagen per jaar open te stellen voor publiek, moeten de buren niets weten. Maar gezien de kritische vragen van de raadscommissieleden waren niet alle politici hetzelfde standpunt toegedaan.

Den Hollander hield geen blad voor de mond: 'De propagandamachine draait op volle toeren. U hoopt er met handjeklap uit te komen en er via cherrypicking met de bewoners uit te komen. U wilt een flat van 23 meter creëren, met name als het overal van glas voorzien wordt. Als al het licht aan gaat, heb je in heel Noordwijk-Binnen geen straatverlichting meer nodig.' Hij wees er op, dat de omwonenden door een rechter in het gelijk waren gesteld, over zaken als geluidsoverlast, parkeerdruk en lichthinder.

Op de vraag van fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk) of de omwonenden bereid zijn om concessies te doen richting de initiatiefnemer voor bewoning van de watertoren, was Den Hollander afwijzend. 'Wij waren door de rechter op vijftien punten in het gelijk gesteld. Waarom moeten we daar vervolgens op gaan dealen?' Commissielid Dick Gutlich (D66) somde enkele voorbeelden op van de initiatiefnemer om de omwonenden tegemoet te komen. 'Suggesties voor voorzieningen om de inkijk te beperken en er is een parkeeronderzoek gedaan.' Maar Den Hollander was niet overtuigt: 'Je kunt wel afspraken maken, maar wat zijn de sancties als die afspraken niet nagekomen worden? Als hij er woont, mag hij zelf doen wat hij wil met de woning.' Maar een aanwezig advocaat liet weten, dat dit niet het geval is. Wanneer de toekomstige eigenaar-bewoner het bestemmingsplan overtreedt, kan de gemeente handhaven.


Wat wethouder Gerben van Duin betreft, kan er begonnen worden met aanpassingen aan de watertoren. 'Als je meerdere mensen wilt laten genieten van de watertoren, dan heb je nodig dat deze bewoond wordt en er een financieringsbron is. Maar er moet geen gevaar zijn. We moeten plannen maken, waardoor we van die prachtige watertoren gebruik kunnen maken. Ik hoop dat we er met de omgeving uitkomen.' De gemeente gaat met een zogeheten 'coördinatieregeling aan de slag, zodat binnen een jaar duidelijk is of de watertoren nou wel of niet bewoond kan worden.