Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

08 maart 2016

Zorgen om nieuwbouw 11.000 woningen

HILLEGOM – Hoewel een groot deel van de gemeenteraadsleden zich zorgen maakt over de toekomst van de Bollenstreek, werd donderdag 3 maart toch de 'Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (ISG) 2016' met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Wat dat betreft was het standpunt van de BBH opmerkelijk. Raadslid Grimbergen van die partij liet weten: 'Er zijn serieuze zorgen over de verstedelijking van deze streek en de samenhangende infrastructuur. We willen het karakter behouden, maar stemmen in met het ter inzagelegging van dit ontwerp. We wachten de zienswijzen af.' Raadslid Van Heusden (Bloeiend Hillegom) waarschuwde, dat er de komende jaren nog meer dan 11.000 woningen gebouwd moeten worden in de Duin- en Bollensteek: 'Wat houd je dan aan bollenareaal over?', zo vroeg hij zich af. 'Als er zoveel duizend woningen er bij komen, heb je daar extra grond voor nodig.'


Wethouder Verheijen hoopte de gemoederen te bedaren, door te verzekeren dat veel woningen gebouwd kunnen worden op en tussen plekken waar nu ook al huizen staan. En in het buitengebied wordt de 'verrommeling' aangepakt door het slopen van oude schuurtjes en kassen. Hiervoor in de plaats komen wel 600 zogeheten Greenportwoningen. Verheijen wees de raadsleden er op, dat er geen plannen meer zijn voor huizenbouw op de Zanderij. 'En de Pastoorslaan is hooguit als reservelocatie in beeld.' Deze woorden waren geruststellend genoeg voor de meeste partijen. Alleen GroenLinks en Bloeiend Hillegom bleven tegenstander van het vrijgeven van de ontwerp-ISG.