Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 juni 2016

Column

Oplossing

Met de jaarlijkse komst van de tienduizenden vluchtelingen, raakte de problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten de laatste tijd wat op de achtergrond. Maar de vooroorlogse situaties, waarbij Oost-Europese werknemers opgehokt worden in te kleine en brandonveilige woonruimtes is nog altijd gaande. En het gemeentebestuur gaat maatregelen nemen om deze misstanden tegen te gaan.

En dat houdt in, dat er mogelijk nieuwe woningen komen voor de arbeidsmigranten. Daarnaast worden een aantal bestaande panden, waar deze migranten in wonen, gelegaliseerd. Op voorwaarde dat de woonomstandigheden verbeterd worden. Het is natuurlijk prima, dat de leefomstandigheden van wie dan ook verbeterd worden. Het is alleen jammer, dat problemen alleen aangepakt worden volgens de 'Wet van de Grote Getallen': pas als er veel mensen met dezelfde problematiek zitten, onderneemt de overheid actie.

Terwijl diezelfde (lokale) overheid er bij de inwoners en zorginstellingen juist op hamert, dat er bij problemen vroeg moet worden ingegrepen. Zo kun je een tiener jarenlang laten aanmodderen, terwijl hij in een situatie zit van mishandeling en drugsgebruik door zijn ouders. Uiteindelijk leidt dit welhaast onherroepelijk tot een leven van drank en geweld voor de tiener. Bij tijdig ingrijpen kan de woonsituatie van de tiener en de manier van handelen in zijn omgeving aangepakt worden, en wordt erger voorkomen.

Dat is natuurlijk een goede manier van handelen. Het is daarom zo jammer, dat de overheid zelf nalaat om vroegtijdig in te grijpen. De problemen met de huisvesting van arbeidsmigranten spelen al meer dan tien jaar; sinds de Europese Unie instemde met het vrij verkeer van personen uit landen als Polen, Hongarije en Roemenië. Velen van hen doen het werk, waar 'wij Nederlanders' ons te goed voor voelen: asperges telen, lopende band arbeid en ziekzoeken. En tussen dat werk door moeten deze werknemers terug naar hun woonhokje.

Nu wordt deze problematiek eindelijk aangepakt; gemeenten in de regio slaan de handen ineen om er voor te zorgen dat iedereen die vanuit het buitenland komt om hier te werken, ook een fatsoenlijke woonomgeving krijgen. Maar ik vraag me dan toch af, waarde columnlezer; zijn alle woonproblemen, waar het onder meer gaat om brandveiligheid, van onze inwoners, die hier geboren en getogen zijn, ook goed geregeld? Of moeten er veel meer woonproblemen komen, voordat actie ondernomen wordt?


Joep Derksen