Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 juni 2016

Strik om de Bollenstreek

JOEP DERKSEN

Streek – Na vijf jaar ligt de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) redelijk op schema, waar het gaat om het opruimen van de verrommeling. Inmiddels is al 140.000 m2 gesloopt aan oude kassen en schuurtjes, die op bollengrond stonden. Daarnaast is nu al duidelijk waar in de Bollenstreek 128 van de geplande 600 GOM-woningen komen te staan.

Op het kantoor van GOM-directeur Onno Zwart wordt duidelijk, dat hij zich voor zijn werk niet laat belemmeren door gemeentegrenzen. Op grote kaarten zijn alle hectares bollengrond in beeld gebracht, verspreid over de verschillende dorpen. De organisatie heeft een 'masterplan' opgesteld, waarbij de Bollenstreek is onderverdeeld in dertien 'deelgebieden'. Zwart: 'We hebben nog geen keuzes gemaakt welk deelgebied we als eerste, tweede of zevende doen. Die keuzes zullen we maken, maar dat is heel afhankelijk van de bereidheid van grondeigenaren om mee te doen.' Op dit hebben de deelgebieden Vinkeveldpolder in Noordwijk en het gebied Langeveld 'het meeste potentieel'. Zwart: 'Daar proberen we met voorrang opstallen weg te halen. Dat proberen we af te maken, er een strik omheen te doen en dan is het toekomstbestendig. Daarna kunnen we naar ingewikkeldere gebieden gaan.'

Zwart heeft tot 2030 om zijn werk af te maken, dus is het tijd om te kijken wat de GOM gepresteerd heeft. In totaal kan 780.000 m2 aan verrommeling worden opgeruimd in deze streek, terwijl hiervan nog maar 140.000 m2 gerealiseerd is. Ligt de GOM achter op schema? Maar Zwart noemt deze vraag 'scorebordjournalistiek. Je kunt alle kanten uitrekenen. Je kunt maximaal 780.000 m2 opruimen, maar we je moet ook wel eerst de inkomsten hebben om grond over te kunnen nemen. En als eigenaren hun schuurtjes of kassen niet weg willen halen, kan ik ze niet dwingen.'

De GOM krijgt haar inkomsten door het verkopen van bouwrechten voor in totaal 600 GOM-woningen. Inmiddels zijn al 128 van die rechten verkocht voor een prijs van minimaal 165.000 euro per stuk. De directeur: 'Een deel van het geld is binnen en uitgegeven. Een deel moet nog binnenkomen en uitgegeven worden, onder meer voor het aflossen van leningen. We gaan dat de komende jaren versnellen; wat we aan inkomsten binnenhalen, gaan we zo snel mogelijk uitgeven.'


Het is volgens Zwart de 'tragiek van een GOM-directeur'. 'Het aanpakken van de verrommeling duurt erg lang en is ingewikkeld. Ik heb de eagerness om het sneller te doen, maar Harry Potter woont hier niet, dus kunnen we niet sneller geld creëren. Maar ik ploeg door. Een rijke Chinees mag bellen en alle bouwtitels kopen. Dan kunnen we in een paar jaar het werk afmaken.'