Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 juni 2016

Nieuwe regels voor wonen door arbeidsmigranten

JOEP DERKSEN

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders ziet het wel zitten om meer mogelijkheden te geven voor het huisvesten van arbeidsmigranten in bestaande gebouwen. Ook zou er extra nieuwbouw kunnen komen om de arbeidsmigranten te huisvesten. De gemeente werkt hierbij samen met andere gemeenten uit de regio 'Holland Rijnland'.

In 2014 ondertekenden de gemeenten, samen met woningbouwcorporaties, diverse werkgevers en commerciële huisvesters het convenant 'Huisvesting Arbeidsmigranten'. Doel hiervan was, om meer huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Eigenlijk is dat bij arbeidsmigranten exclusief een verantwoordelijkheid voor de werkgevers en 'huisvesters'. Maar in de praktijk werkte dat niet goed genoeg, dus zetten de gemeenten zich in om dit beleid te verbeteren.

Het zijn met name tuinders en tuinbouwbedrijven die gebruik maken van arbeidsmigranten. De gemeente gaat 'actief ruimte geven aan het verantwoord huisvesten van (groepen) arbeidsmigranten in bestaande gebouwen.' Onder voorwaarden wordt ook aan nieuwbouw medewerking verleend, maar hiervoor gelden vaak langere (planologische) procedures. Het college van burgemeester en wethouders heeft al een lijst van panden waarvan bekend is of vermoed wordt dat er arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Maar dat die mensen daar wel wonen, terwijl dat in strijd is met het bestemmingsplan. De huisvesters krijgen nu de mogelijkheid om die illegale situatie te legaliseren. De woningen moeten bijvoorbeeld voldoen aan de vereisten voor de brandveiligheid.

Arbeidsmigranten wonen in onze gemeente onder meer op bedrijventerreinen en in woonkernen,
glastuinbouwgebieden en het buitengebied. De gemeente bepaalt nu, dat huisvesting in reguliere woningen in beginsel altijd mogelijk is, in de vorm van kamerverhuur. Het aantal personen per woning hangt af van het aantal en de grootte van de kamers. Per woning worden nooit meer dan maximaal zes bewoners toegestaan. Humaniteit en brandveiligheid staan hierbij voorop, terwijl parkeren geen probleem mag zijn in de betreffende straat of wijk.

Op bedrijventerreinen en in niet-woningen mag geen (tijdelijke) huisvesting plaatsvinden. Wel is tijdelijke huisvesting in de vorm van kamerverhuur of logies mogelijk in bepaalde (voormalige)
bedrijfsgebouwen. Ook mag er geen (tijdelijke) huisvesting komen in niet-woningen in centrumlocaties, detailhandelfuncties, dorpscentra en recreatieverblijven. In het buitengebied/glastuinbouwgebieden kunnen bedrijven naast de bestaande woningen ook een logiesaccommodatie maken in bestaande bebouwing. Dat kan zowel voor eigen personeel zijn als voor personeel dat elders in de regio werkzaam is. Maar dat kan niet in kassen of met kampeermiddelen.