Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 februari 2017

Kattenpension mag blijven

RIJNSATERWOUDE > Vorig jaar stelde het college van burgemeester en wethouders nog, dat het kattenpension aan de Woudsedijk-Noord 2 moet verdwijnen. Maar net als de gemiddelde kat, blijkt ook dit pension meerdere levens te hebben. Na een bezwaarschrift heeft de Omgevingsdienst West-Holland nog eens bekeken, of het kattenpension toch niet kan blijven bestaan. Vorige week werd bekend, dat dit het geval is, omdat de dichtstbijzijnde huizen verder weg staan dan 35 meter van het pension.

In een rapport stelt de Omgevingsdienst onder meer, dat ,,geluidsoverlast als gevolg van de katten in het kattenpension niet te verwachten is, omdat de katten voornamelijk binnen in een gebouw verblijven. Wel kan eventueel geluidsoverlast ontstaan door komende en gaande bezoekers en eventueel aanwezige ventilatoren voor luchtafzuiging/-verversing van het kattenverblijf. Het aantal bezoekers zal beperkt zijn en met name overdag. Door een goede situering van en/of het toepassen van geluidbeperkende maatregelen aan eventuele ventilatoren kan hinder voor de omgeving eenvoudig worden beperkt.''


Ook de duivenfokkerij mag op dit terrein blijven. Wel moet de eigenaar van het kattenpension nog een aanvraag indienen voor een bestemmingsplanwijziging, zodat deze activiteit, die al jaren plaatsvindt, gelegaliseerd kan worden.