Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 april 2017

Extra betalen voor restafval

KAAG EN BRAASSEM > De gemeenteraad is unaniem voorstander van het op 1 januari 2018 invoeren van diftar; een systeem van afvalinzameling, waarbij de inwoners moeten gaan betalen voor iedere restafvalbak die zij langs de straat zetten, dan wel zak met restafval die zij in een ondergrondse container gooien. Gemeenteraadslid Kelly Straver (SVKB) opperde om direct al over te gaan naar 'omgekeerd inzamelen', waarbij alle inwoners hun restafval moeten brengen naar ondergrondse containers, maar dat gaat de overige partijen toch een stap te ver. Zo'n omgekeerd inzamelingssysteem zou echter al wel rond 2020 ingevoerd kunnen worden. Dit onderwerp werd maandag 27 februari besproken door de politiek.

Doordat inwoners worden belast voor iedere keer dat ze hun restafval aanbieden, zou er een bewustwordingsproces opgestart moeten worden. Beter scheiden zorgt voor minder restafval en dus minder kosten, zo is de politieke gedachtegang. En dat is hard nodig, want op dit moment zorgt iedere inwoner voor 196 kilo restafval per jaar; dat moet in 2020 gedaald zijn naar 100 kilogram. En vijf jaar later mag het totale aantal kilo's per jaar per inwoner nog maar 30 kilo zijn.

Om het afvalscheiden te stimuleren, is een meerderheid van de gemeenteraad er voorstander van, dat door de gemeente heen 'kroonringen' worden geplaatst. De inwoners kunnen dan de zakken met pmd (plastic, metaal en kartonnen drinkpakken) hier aan vastmaken, zodat deze bij harde wind niet wegwaaien door de straten en in de sloten. Nadat de gemeenteraad in april haar definitieve akkoord gegeven heeft, worden deze kroonringen 'op aanvraag' in de wijken aangebracht.

Er zijn inwoners, die meer afval hebben dan anderen en dit afval niet kunnen scheiden. Ouders met luierdragende baby's bijvoorbeeld. Zij worden echter niet gecompenseerd door de raad: ,,Het krijgen van kinderen is een keuze'', zo stelt de politiek. Al opperde raadslid Gino Wesselman (D66) wel: ,,Geef als gemeente aan jonge ouders bij de aangifte van hun kind als cadeautje: één of twee keer gratis afval inleveren cadeau.'' Maar er is wel een raadsmeerderheid om mensen met een medische aandoening te compenseren. Dan gaat het om inwoners met een stoma of nierdialysepatiënten; wethouder Yvonne Peters (VVD) heeft de opdracht gekregen om voor deze mensen een regeling te treffen.


Joep Derksen