Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 mei 2017

Praten over pilotgemeente

KAAG EN BRAASSEM > De gemeenteraadsleden praten later deze maand over de vraag of Kaag en Braassem een 'pilotgemeente' moet worden. Dan gaat het over het op proef invoeren van nieuwe vormen van inwonerinspraakrechten en een andere manier van besturen.

Gemeenteraadslid Ruud van der Star (PRO) heeft hiervoor een voorstel opgesteld en tijdens de fractievergadering van zijn partij verstrekte hij meer informatie. ,,We willen hier raadsbreed een discussie over voeren, om te kijken welke stappen je kunt nemen om echte bestuurlijke vernieuwing door te voeren.'' Dat kan op verschillende manieren, aldus Van der Star: ,,Participatie is ook een nieuwe manier van democratie. Je zou rigoureuze dingen kunnen bedenken, zoals het invoeren van een gemeenteraad met honderd raadsleden. Hierbij komen per onderwerp verschillende mensen van de raad bij elkaar om over hun specialisme te spreken en er dan samen een besluit over te nemen. Of we kunnen wijk- en dorpsraden meer financiële zeggenschap geven.'' Wel vulde Van der Star aan: ,,Vernieuwing moet geen doel op zich zijn. Je wilt tot iets beters komen.''

Inwonerraadslid Nick van Egmond (D66) stelde bij zijn partijgenoten voor om niet direct pilotgemeente te worden. ,,We moeten eerst een tussenstap nemen en bepalen wat we wenselijk vinden.'' Toch hoeft van hem niet alles hetzelfde te blijven en hij verwees hierbij naar Groningen: ,,Daar werken ze naar burgerbegrotingen toe, waarbij dorpsraden meer financiële zeggenschap krijgen of wijkdelen hun eigen openbaar groen gaan onderhouden.''

Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) liet weten, dat zij het een uitstekend idee vond, dat Kaag en Braassem een pilotgemeente wordt. ,,Het Rijk geeft de ruimte om met bepaalde experimenten van de regels af te wijken. Je kunt discussies heel anders insteken, waardoor je voor- en tegenstanders hebt.'' Maar niet al haar fractiegenoten waren het hier mee eens. Thijs Mooren oordeelde: ,,Als bewoners zijn we er veel te nuchter voor om mee te doen als pilotgemeente.''


Joep Derksen