Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 april 2014

‘Mijn partij heeft geen openheid toegepast’

Afscheid wethouders Kroon en Van Zelst
JOEP DERKSEN
LISSE – De gemeenteraad nam woensdag 23 april afscheid van de wethouders Cia Kroon (VVD) en Ad van Zelst (Nieuw Lisse). Burgemeester Lies Spruit had mooie woorden voorbereid.  Ze deed hierbij ook een doekje open over hoe het er in het college aan toe ging.
Spruit: ‘Jullie beiden hebben nagenoeg jullie ziel en zaligheid in he wethouderschap gestopt. Dat was vaak leuk, maar soms ook lastig. Keuzes moeten gemaaakt worden en het is niet altijd even gemakkelijk om iedereen tevreden te stellen. Jullie waren als wethouders echt elkaars tegenpolen. Het knetterde wel eens in het college.’ De burgemeester richtte zich tot Kroon: ‘Je hebt je met veel lef aangemeld als potentiële wethouder. Je hebt je ongelooflijk snel ingewerkt. Je had een zware porrtefeuille met veel verschillende onderdelen. Je moest Lisse leren kennen en allerlei verschillende dossiers eigen maken. We moesten wel even aan je wennen en jij moest je soms aanpassen aan de Lissese organisatie, die kleiner is dan je gewend was. Je bent van de grote lijnen. Je hield ons steeds voor dat we een soberder financieel beleid moesten voeren. Het Flower Science Centre is jouw grote project, waar jij een begin mee hebt gemaakt. Dank je wel en veel succes voor de toekomst.’
Over Ad van Zelst (Nieuw  Lisse) stelde Spruit: ‘De fractie dacht over een aantal zaken heel anders dan andere collegepartijen. Zo’n postiie is niet te benijden; je kwam vaak op voor de mening van je fractie. Je kon niet altijd een brug slaan en dan spatte de frustratie er van af. De werkelijkheid was soms ingewikkelder dan je dacht. Het speelruimtebeleid, de ontwikkeling buurtgericht werken en het bomenbeleidsplan zijn zaken die we aan jou te danken hebben. Je was onvermoeibaar en je wilde de inwoners meer laten participeren. Jij hebt de afgelopen jaren een mooie start gemaakt met het integraal werken. Bovendien kun je heel mooi zingen; blijf dat doen!’
Later in de vergadering liet Van Zelst nog één keer weten hoe hij dacht over zijn voortijdige afscheid. Nieuw Lisse kreeg van onder uit de zak. ‘Met tranen in de ogen heb ik een aantal zinnen gelezen in het bestuursakkoord.’ Hij doelde hier op het ondersteunen van initiatieven door inwoners, openbaarheid van bestuur en het vroeg invloed hebben van inwoners op de plannen van de gemeente. Van Zelst: ‘Mijn partij heeft die openheid niet toegepast, maar in achterkamertjes met het bestuur besloten tot het aanstellen van Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) als wethouder.  Dit gebeurde zonder gesprek met de huidige wethouder (Van Zelst zelf, JD) en zonder uitleg. Dit staat in schril contrast met het bestuursakkoord.’

‘De democratie wordt verloochend’

JOEP DERKSEN
LISSE – De reikende hand van de coalitiepartijen Nieuw Lisse, D66 en SGP/ChristenUnie werd donderdag 23 april tijdens de gemeenteraadsvergadering keihard afgehakt, neergegooid en vertrapt door de oppositiepartijen. Zelfs coalitieraadslid Ad van Zelst (Nieuw Lisse) was uiterst kritisch over het opgestelde bestuursakkoord.
Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) liet weten aan de oppositiepartijen, dat zij nog veranderingen en toevoegingen kunnen aanbrengen in de overeenkomst tussen de coalitiepartijen. ‘We willen samen met de oppositiepartijen tot een bestuursakkoord komen.’ Zijn collega Adri de Roon (D66) stelde: ‘Ik kijk er naar uit om (als wethouder, JD) de komende periode met twee nieuwe collega’s aan de slag te gaan. Hopelijk wordt de term ‘opposiite’ de komende periode zo min mogelijk gebruikt.’ Aankomend wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) loofde de harmonie waarmee de onderhandelingen zijn verlopen en het bestuursakkoord is opgesteld. ‘Deze bestuursovereeenkomst is helder en toch geen dichtgetimmerd verhaal. Ik vraag aan de overige partijen: pakken jullie de handschoen op en zijn jullie bereid om de klassieke verhoudingen ‘coalitie-oppositie’ zoveel mogelijk te doorbreken? Ik zie uit naar een helder en onomwonden ja van uw zijde.’
Dit was een mooie droom, maar de politieke werkelijkheid bleek weerbarstiger. Oppositieleider Kees van der Zwet (CDA) hekelde de wens om zo min mogelijk oppositie te hebben: ‘We gaan terug naar het monisme en moeten het dualisme begraven, waarbij er geen tegenstellingen mogen zijn? Zonder wrijving geen glans en dat geldt ook in de politieke arena.’ Hij eiste excuses van informateur Ben Blonk over diens opmerking over een mindere kwaliteit van het oppositie voeren in de afgelopen raadsperiode. Het stoorde Van der Zwet dat het CDA als winnaar en eennagrootste partij niet de mogelijkheid heeft gekregen om deel te nemen aan de coalitie. ‘Soms val je buiten het college als de kleur van je ogen iemand niet aanstaat.’ Over het bestuursakkoord: ‘Wij vinden het bedenkelijk dat onder het mom van burgerparticipatie en een grotere betrokkenheid van de raad, mogelijke geschilpunten binnen het college op het bord van de gemeenteraad gedeponeerd worden. Achteraf kunnen collegeleden dan hun handen in onschuld wassen en zich verschuilen achter een meerderheidsbesluit van die raad.’
Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) feliciteerde de coalitiepartijen met het bestuursakkoord, maar twijfelde aan de stabiliteit van Nieuw Lisse. ‘Hoe consistent ben je als je met drie wethouderskandidaten de verkiezingen in gaat? En hoe stabiel ben je als een van de kandidaten niet wil garanderen om na de zomer voor dezelfde partij actief te zijn?’ Ook fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) deed een duit in het zakje: ‘De wethouders kunnen nauwelijks in de problemen komen, als er goed naar de oppositie geluisterd wordt. Nieuw Lisse laat een bezuinigingskans liggen. Er waren twee serieuze wethouderskandidaten. Nu wordt één wethouder (Ad van Zelst, JD) op wachtgeld gezet om een ander (Cees Ruigrok, JD) te kunnen benoemen. Het bestuur van Nieuw Lisse laat hier een forse steek vallen.’ Van Zelst (Nieuw Lisse) sprak, met ingehouden emoties, ook over achterkamertjes, waarin zijn gedwongen vertrek als wethouder werd bepaald. ‘Er was geen openheid. Er is hierover nog altijd geen gesprek geweest met mij en ook is er geen uitleg geweest.’
Als een waar oppositielid ondervroeg hij de collegepartijen: ‘Is bij het integriteitsonderzoek van de wethouders ook de wijze van nomineren van de wethouderskandidaten bij de respectievelijke partijen onderwerp van onderzoek geweest? ‘Waarom zijn de beleidsterreinen milieu en duurzaamheid losgekoppeld? Ik mis in de portefeuillevermelding de portefeuille “buurtgericht werken”.’ Gemeenteraadslid Valentina Tsjebanova (VVD) was hard in haar kritiek: ‘De democratie wordt verloochend.’ De Roon constateerde na al deze opmerkingen: ‘Ik hoop dat dit niet een voorbode is van hoe wij als fracties met elkaar omgaan.’

Muilkorven van hond

LISSE – Een gevaarlijke hond moet  voortaan altijd gemuilkorfd en kort aangelijnd worden, op het moment dat dit dier naar buiten gaat. Al meerdere malen heeft deze hond, een Leonberger, mensen en andere honden gebeten of proberen te bijten. Het college van burgemeester en wethouders besloot dinsdag 22 april dat de maat vol was.
Een politierapport is opgesteld, met daarin de informatie dat de hond bij in ieder geval zes bijtincidenten betrokken is geweest, zonder dat hier aanleiding voor zou zijn geweest. ‘De hond vormt een gevaar voor mens en dier’, zo laat de gemeente weten. Het aanlijngebod geldt voor deze hond in de hele gemeente, dus ook op de losloopplaatsen. De eigenaar van de hond wordt dringend  geadvisseerd om samen met de hond een gehoorzaamheidscursus te volgen.

Waterschapsverkiezingen

KAAG EN BRAASSEM – De bijna ex-wethouder Ton van Velzen (VVD) maakt kans om gekozen te worden bij de waterschapsverkiezingen in november van dit jaar. Zijn partij heeft Van Velzen namelijk voorgedragen om op de lijst te komen. Hij quote Pim Fortuyn in reactie op dit nieuws: ‘Ik heb er zin an.’

‘Best of the best World Championships hockey’

“The World Championships hockey will be the best tournament ever in history.” This tournament will be held in The Hague from 31 May until the 15th of June. All hockey fans are eagerly looking forward to this hockey highlight of the year. The World Championships are organised by the KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, Royal Dutch Hockey Union). JOEP DERKSEN reports.
 
The official announcement that The Netherlands would host such a prestigious tournament was made in January 2013 by Johan Wakkie (60), director of the hockey union. He predicted that ‘around 200,000 visitors’ are expected to look at the hockey achievements from the men and women players. Therefore, he spoke of a “double tournament” and said: “We strive for the best of the best.” Wakkie was quoted in the Telegraaf on 24 January 2013: “This tournament will not solely be a Dutch party. Fans from countries of all five continents will come to The Hague. The world should and will feel at home at our tournament.” The motto of the tournament is ‘Let’s celebrate hockey’ and 76 duels will be played in the football stadium of ADO Den Haag and the temporary GreenFields Stadium, which is located besides the Kyocera Stadium.
 
Arjen Rahusen is spokesperson for the KNHB and he informs The Holland Times: “Everything is going according to schedule. Nine days have been sold out already and we are very proud of this. Apparently we are able to get in touch with the right people.” What does Rahusen mean by this comment? “In the world of hockey, it is remarkable that you can sell 15,000 tickets per day. It is possible that this is also due to the fact that this year’s world championship involves the matches from both the Dutch men and women.” Does this success mean that the KNHB wants to organize more events like the World Championships? Rahusen laughs: “It does taste sweet, but we are also depending on the types of tournaments that are allocated to us.” One of the special events that are organized, is a ‘warmloopdag’ (warm up day) for all volunteers on 29 May. “That way, they know what goes on at such a tournament,” says the spokesperson. Also, local tournaments are organized at hockey clubs throughout the country, to remind the children of this special world championship event that is being held in the Netherlands.
For adults and children, an ‘Embassy Tournament’ is organized on 29 May as well. Around 2,000 people are expected, linked to the EU, international organizations and embassies of all participating countries. Before the competition starts that day, the children can enjoy a flag parade. The ‘national teams’ (landenteams) compete with each other to attain ultimate glory. This tournament ends with a competition between national politicians and the ‘rainbow team’, consisting of representatives of embassies from different nations. All proceedings will go to the charity ‘Save the children’. As is customary with any tournament nowadays, the organizers have also introduced a new mascot: ‘Stockey’. This mascot is a stork with a curl in his beak, symbolizing a hockey stick. Stockey is said to be the cousin of Storky, the (stork) mascot of the football club ADO Den Haag. In the social media the name ‘Stockey’ was ridiculed by some Dutch citizens. It was claimed that this would mean ‘asshole’. According to Urbandictionary.com, the description of ‘Stockey’ is: “Short people with a lot of muscle that will [expletive] your day up quick if you piss them off.” However, according to Rahusen, these statements are incorrect. “We have asked many British citizens whether ‘Stockey’ is a foul word in English, but this is not the case.”
During the tournament, it is not only all about hockey. Visitors have plenty opportunities to enjoy music, food and drinks. Many of the matches of the Rabobank Hockey World Cup can be seen on national television. The audience is entertained during the intermissions. Not only because of the enthousiastic cheerleaders, but one lucky viewer can also return home with a brand new Volvo, playing a hockey variant of the jeu de boules game.  The children in the audience are also eligible for prices, when they catch any of the plastic balls that are being shot into the audience. Do you want to let your family and friends know that you are part of the hockey crowd? Then you can use the ‘fan cam’; tag yourself via the social media and show the world where you are. And if you’re really lucky, the ‘kiss cam’ will be aimed at you. Kiss the person next to you and win any of, hold on…, not one but three pairs of toe slippers! The opening match is between Australia, reigning World Champion, and Malaysia. In their very first match on 31 May, the Dutch women hockey players compete against Japan on prime time (7:45 pm). The Dutch men play the next day against Argentina (4 pm). The two final days, 14 June (women’s final) and 15 June (men’s final), were the first to be sold out. With a budget of 12.5 million euro, this tournament is sure to become a huge success.

Self-defense or murder

The old days, when thieves and robbers could threaten innocent citizens and steal valuable items, seem to have gone by. This is thanks to a small jeweler store in Deurne. When two Moroccan robbers threatened the owner of Goldies, insisting on getting as much gold and silver as possible, his wife came to his rescue. She used the gun that the couple had stored just for this kind of robbery and killed both culprits. The couple was pronounced heroes by a large part of the population, but they also suffered heavy criticism. JOEP DERKSEN reports.
It was not the first time that Willy and Marianne Sanders were confronted with robbers. A few years ago, they were threatened by two thieves just outside their store. They managed to protect their belongings, but they made sure that they would be better prepared the next time culprits would come to take their belongings. On Friday 28 March, just before 6 pm, two men entered the store demanding gold. They mostly paid attention to Willy Sanders and did not notice in time that his wife had grabbed their gun. She shot several times, killing both robbers instantly. Her husband sustained a bullet wound to the hand.
After the police was called, the couple was taken in for questioning and released that same weekend. Hoofdofficier (Chief Officer) Bart Nieuwenhuizen stated on television: “We consider this a case of ‘self-defense’. One of the deceased is known to the police, because he has committed similar offences. Two weapons were found; one belonging to the attackers and one to the storeowners. The couple probably did not have a license.”
Nieuwenhuizen was soon criticized for drawing his conclusions too early, and around thirty Moroccan and North African citizens demonstrated in Deurne. They held flags with statements like, ‘Marianne is not a hero’. However, most of the tens of thousands of comments on social media all agreed that “when you risk of robbing a store, you risk getting shot.”
Pieter Vleeming is spokesperson for the organization ‘Bond van Wetsovertreders’ (Union of Law Offenders). “As a union we don’t promote crime, but we fight for the interests of people breaking the law, so that the government respects their rights and does not infringe on those rights.’ Nieuwenhuizen’s conclusions were drawn without proper research, Vleeming states. “The couple illegally possessed a weapon and two people died. In such a case, one should not state self-defense too soon.”
The incident received wide media coverage, and the general feeling that many people were left with was that it is good for people to protect their own belongings.  But will this mindset lead to a different society, in which more violence will occur? After all, when store keepers own handguns, then robbers might use Uzi’s. Vleeming: “Such a course in events cannot be excluded. It may lead to American situations, and ultimately crime will be met with other criminal activities.”
The Union for Law Offenders acknowledges the right for shopkeepers to protect themselves, but this should not be with a gun. “I would have no objections if storekeepers have a can of pepper spray at hand. Strictly speaking, this is not allowed, but you can take out a person with pepper spray for a short period of time. Besides that, pepper spray is almost never lethal.”
The Union for Law Offenders (ULO) became a news topic by itself. Omroep West reported in April, that this action ‘group’ exists of only one man: Pieter Vleeming himself. The ULO has sued the people that have set up the Facebook page ‘Benno L. (a convicted child molester) has to leave from Leiden’. According to Omroep West, even Benno L. himself, who became a member of the ULO, does not want to have anything to do with the Union anymore.
Nevertheless Vleeming asks for compassion for the robbers. “Robbing a store is wrong, but these boys are being left to take care of themselves. When people get out of prison, they have almost no alternatives to make money. More and more employers demand a ‘Verklaring omtrent gedrag’ (Declaration regarding behavior), before they hire somebody. And when you have been in prison, you can’t obtain such a declaration. Since prisoners have to pay for their own time in incarceration, they come out of jail with a huge debt. That means they have to resort to crime in order to get money. When you don’t have any possibility to integrate into society, you’ll end up dealing drugs or robbing stores. Not because you like to do it, but because there’s no alternative.”

‘825.000 euro for grocery shopping’

King Willem-Alexander's allowance has to be decreased to 230.000 euro.” This way, the King’s salary also meets the "Balkenendenorm". Member of Parliament Jan Vos (PvdA) dropped a political bombshell and soon found himself left all alone in the political arena. The ‘Balkenendenorm’ was introduced a few years ago, and had become the standard for the maximum salary any civil servant is allowed to receive. The Balkenendenorm is named after former Prime Minister Jan Peter Balkenende, and the idea is that nobody should be paid more than the person who runs the country. JOEP DERKSEN reports.
 
In this country, everybody has to pay taxes except King Willem-Alexander, who is exempt from this duty. The PvdA, VVD and D66 are preparing a proposal to change this, so that this inequality to all hardworking citizens will belong to the past. But Vos wants to go one step further. He states that everybody working in the public sector can earn a maximum salary of 230,000 euro. But the King receives 850,000 euro, excluding all kinds of benefits and compensation amounts. Vos informed the NOS on 3 April: “The King gets 850,000 euro every year. Tax free. That is a lot of money for grocery shopping, because he also gets funds for (maintaining) his palaces and airplanes. Everybody in the Netherlands has to cut down on their finances, and the King should be no exception to this. He can be paid for what he does, but I don’t understand why he should earn so much more than the Prime Minister.”
Queen Máxima also receives more money from the treasury than the Prime Minister does. Vos pleads to limit her salary to the Balkenendenorm as well. He informed the media that political parties PvdA, D66 and VVD agree that the King should start paying taxes. ”I think that we should go one step further and limit the King’s salary to the Balkenendenorm”. Vos does not hate the royal family. ”I am a big fan of the monarchy. But we all need to make sacrifices and the King should also do his part in this. He currently receives a fantastic reimbursement of expenses, and those 825,000 euro only need to pay for grocery shopping.”
 
What he says seems to make perfect sense, but Vos does not seem to get a lot of support. Even politicians from his own party fail to back him up. PvdA Minister Ronald Plasterk (Interior and Kingdom Relations) is perfectly fine with the current way the King receives his payment slips. On 4 April, Plasterk said to the Telegraaf: “I am under the impression that this has been an individual action by Vos. The law [that determines the salary of the King, JD] has been approved by Parliament in 2009. If the Parliament wants to do it differently, we shall wait and see. But I am not under the impression that this will be the case. We won’t have a debate about this subject every other year.” Vos nevertheless says that he wants to propose lowering the Kings salary in September, when the Second Chamber has to decide about this topic. He has a long way to go, because he still needs to convince even his own party members, like PvdA spokesperson for the Royal House Jeroen Recourt. “You don’t let the queen wear a dress of H&M when she is going on a state visit,” he told NOS on 3 April. King Willem Alexander stated on television that he understands people saying that the Royal House should also make cutbacks. However, he stressed that this would mean that part of his royal household would be laid off. Apparently, buying a cheaper dress for his wife does not seem to be an option.
After having given several interviews about his proposal, it seems that Vos has now been told to keep his mouth shut. When The Holland Times requested an interview, his secretary Ira van Gogh informed us that he is currently not available to answer any questions, due to his very busy agenda. Yet, even for Vos, there still is hope. His colleague in Parliament, Ronald van Raak (SP: Socialist Party) supports Vos. Not all the way, though. According to Van Raak, the king could easily do his duty with a lower salary. He says in Trouw on 3 April: ‘But I do believe that the Balkenendenorm is too low. Maintaining a royal household does cost money. But his salary can be decreased to a large extent. The SP proposes this every year. Unfortunately, we never receive any support from the PvdA on this subject.’ The other parties fiercely oppose any lowering of the king’s salary, although a spokesperson of D66 states: ‘If Vos manages to convince the PvdA members of parliament and that party does indeed hand in a proposal, then we are willing to consider it.’

Alleen verse ingrediënten

Surakarta Indonesische specialiteiten
Noordeinde 51 – 53, Leiden, 071 512 3524
Wanneer een restaurant al ruim dertig jaar bestaat, dan weet je dat dit alleen kan, omdat het personeel zich volop en met passie inzet voor de gasten. Restaurant Surakarta onderscheidt zich niet alleen door haar gerechten van Indonesische specialiteiten, ook levert de zaak extra diensten, zoals een afhaalservice, bezorgdienst en catering voor partijen en evenementen.
De Midden-Javaanse keuken onderscheidt zich door het minder scherpe en het wat zoetere karakter van de meeste gerechten. Wie meer pit aan het eten wil geven, kan uiteraard naar gelieven extra sambal toevoegen. Voor iedere gast is er ‘wat wils’; of het nu om vegetarische maaltijden, vlees-, kip of eiergerechten gaat. Surakarta bezorgd niet alleen in Leiden, maar ook in de omliggende dorpen. Beroemd is de bijzondere en professionele cateringservice van Surakarta. Eigenaar Bart de Boer informeert: ‘Iedere catering is anders, iedere catering is bijzonder. Of u nu een catering wilt laten plaatsvinden bij u thuis om iets te vieren voor een aantal personen of als het om een grote partij gaat op uw bedrijf. Misschien wel tropisch aangekleed en versierd. Misschien wilt u muziek? Surakarta is thuis op ieder gebied.’ Of wilt u het heerlijke eten komen afhalen? Bezoek dan de afhaallounge en vergeet niet: Bij afhalen ontvangt u zelfs 10% korting op alle gerechten zoals vermeld op de menukaart!

‘Zwakste schakel bepaalt kracht van deze ketting’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Burgemeester Jan Waaijer ging er tijdens zijn ‘maiden speech’ in de gemeenteraad eens goed voor staan. Helaas konden hierdoor de thuiskijkers via internet zijn gezicht niet meer zien. In zijn eerste toespraak voor de raad wees hij de politici erop dat ze volksvertegenwoordiger zijn van de samenleving, en geen belangenbehartiger van een of meerdere individuen. ‘Luister op vele plaatsen in onze samenleving om de hartenklop van Oegstgeest waar te nemen.’
Over de komende vier politieke jaren stelde de burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad: ‘De zwakste schakel bepaalt de kracht van deze ketting. 19 raadsleden en drie wethouders bepalen het spel. Ik  hoop dat we niet tegen, maar met elkaar spelen. Ik hoop de wedstrijd niet dood te fluiten, maar als iemand met gestrekt been er in gaat, moet ik een kaart trekken. Mijn bestuursstijl is als die van een judoka; ik ben geen bokser. Een linkse hoek of stoot onder de gordel past niet bij mij. Bij judo moet je stevig met beide benen op de grond staan, maar vooral gebruik maken van de kracht van je tegenstander. Bovendien is judo een sport van goede manieren. Ik hoop dat u niet alleen een intelligente, maar ook een verstandige raad zal zijn. Ik wil hier graag het mijne toe bijdragen. Aan ons allen de opdracht om het waar te maken.’

VVD gaat het proberen met CDA en LO

Lokaal schuift ook aan in coalitieonderhandelingen
JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Het advies van informateur Kradolfer om een coalitie te vormen met VVD, CDA en PrO, waarbij LO als steunpartner fungeert, is afgeschoten. De leden van zowel CDA als LO konden zich niet vinden in dit advies en stonden er op dat eerst wordt geprobeerd om een coalitie  te vormen tussen VVD, CDA en LO. Fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) kondigde donderdag 24 april aan, dat ook de tweede formatiepoging  hiermee was stuk gelopen.
Janssen: ‘VVD, LO en CDA hebben alledrie aangegeven dat deze coalitie de eerste voorkeur heeft. Ik heb de conclusie getrokken dat de formatie van deze drie partijen het meest voor de hand ligt. Deze coalitie wil zoeken naar een brede meerderheid in de raad. Ik heb D66, PrO en Lokaal gevraagd steun te willen geven aan deze coalitie. D66 en PRO wil dat van geval tot geval bekijken. Lokaal wil echter in het formatieproces betrokken worden. Dat gebeurt zo spoedig mogelijk.’ Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) vond dat er snelheid moest komen in het proces. ‘Hoelang denkt de VVD dat dit gaat duren? We zijn inmiddels toch al bijna twee weken onderweg sinds de opdracht geven is aan de informateur.  Janssen liet zich niet uit de tent lokken. ‘Wij streven er naar het zo snel mogelijk te doen, maar niet ten koste van de kwaliteit.’
Fractievoorzitter Simon Vogel (LO) liet weten waarom zijn leden ‘nee’ zeiden tegen een LO-rol als steunpartij. ‘De leden vonden dat een lokale partij de beste keuze is om mee te doen aan een coalitie. We wilden niet als vijfde wiel aan de wagen hangen en als grote gedoger konden we niet zorgen voor de veranderkracht. Onze wethouderskandidaat nummer 1 is Jos Roeffen.’ Marien den Boer, CDA=fractievoorzitter, liet weten: ‘Er zijn inhoudelijke verschillen tussen onze partij en PrO waar het gaat om onder meer belastingdruk. Met de VVD en LO hebben we meer gelijkgestemdheid. Ik sluit mezelf als wethouder niet uit.’ Over Lokaal laat Den Boer weten: ‘Ik ben blij met de constructieve houding van Lokaal. Onze voorkeur is, dat er drie wethouders in het college komen, maar ik sluit een wethouderschap voor Lokaal niet uit. Janssen laat desgevraagd weten, dat wat de VVD betreft Wendelien Tönjann de gewenste wethouderskandidaat is.

Verrast door brandweerbesluit

OEGSTGEEST – In zijn eerste maand als burgemeester werd Jan Waaijer compleet verrast door het besluit dat de brandweerkazerne gaat sluiten. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar Waaijer voelde zich belazerd. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 april informeerde hij de raadsleden wat er allemaal gebeurd is.
Waaijers eerste kennismaking met de lokale brandweercommandant en de regio-officier vond plaats op 31 maart. Hierin werd verteld, dat er plannen zijn voor een nieuwe brandweerkazerne in de regio en dat hier op 10 april meer informatie over naar buiten zou komen. Waaijer liet daarop weten, dat hij bij die aankondiging aanwezig wilde zijn. Een week later sprak de burgemeester de regio-officier weer en leek het, dat er geen nieuws was over de komst van een nieuwe regionale brandweerkazerne.
Maar de daaropvolgende donderdagochtend bleek dat het besluit over het sluiten van de Oegstgeestse kazerne al genomen was, en dat de vrijwilligers geïnformeerd waren. ‘Ik heb de regionale commandant gezegd dat ik dit niet pik. Het gesprek verliep niet bevredigend. Op mijn vraag waarom ze mij niet geïnformeerd hadden, werd gesteld dat mijn secretaresse had gezegd dat ik niet bereikbaar was.’ Het is voor de burgemeester geen goed excuus, want hij zei dat als het gaat om een ingrijpende maatregel als het sluiten van de kazerne, de secretaresse zeker de verantwoordelijkheid had genomen om de commandant in contact te brengen met de burgemeester.
Waaijer: ‘De terechte verontwaardiging van de vrijwilligers over het sluiten van de kazerne is ook de mijne. Het is gemeentegeld wat we inbrengen. Ik heb er moeite mee als een club voor zichzelf gaat beginnen. Er moet altijd een gemeentelijke band bljiven.’  Ik vewracht dat de brandweercommandant bestuurlijke sensitiviteit heeft. De brandweer die zelfstandig verder wil zonder bestuurlijke binding is fout. De brandweer staat in dienst van de burgemeester en niet andersom.’

Ondernemer overwint bureaucratie

OEGSTGEEST – Het opzetten van een eigen zaak gaat niet altijd over rozen. De ondernemer loopt zelf altijd het risico, maar moet daarnaast ook strijden tegen vormen van onbegrijpelijke bureaucratie. Iemand die hier veel ervaring mee heeft, is Tanjim Brom-Wijnands van Restaurant Wine & Dine. Anderhalf jaar geleden opende ze haar zaak, die inmiddels heel goed loopt. Maar ze denkt nog regelmatig met rillingen terug aan de obstakels die ze moest overwinnen om haar restaurant te mogen openen.
Om een restaurant te mogen openen, moet de ondernemer een vergunning aanvragen en dat was ook precies wat Brom deed. Vervolgens hoorde ze maandenlang niets van de gemeenteambtenaren, ondanks herhaalde verzoeken. De voorbereidingen voor de opening van het restaurant gingen echter gewoon door en waren op een gegeven moment bijna afgerond. Maar op de dag dat Brom de vergunning zou krijgen, sloeg het noodlot toe.
Ze herinnert zich: ‘Om tien voor vier ’s middags kreeg ik een mailtje. De ambtenaren hadde geconstateerd dat we gescheiden toiletten hadden voor mannen en vrouwen. Maar dat we daar tussen in een plek hadden gecreëerd waar mannen en vrouwen hun handen konden wassen. Dat mocht niet. Dat handen wassen moest ook apart gebeuren en tot de tijd dat we dit geregeld hadden, zouden we geen restaurantvergunning mogen krijgen.’ De ondernemer pakte dit probleem inventief op: ‘Vervolgens heb ik in beide toiletten een fonteintje gemaakt. Niemand maakt daar gebruik van, maar hierdoor kreeg ik wel de vergunning van de gemeente.’
Het restaurant met terras ging open en de gasten genoten onder meer van de fijne zitbanken aan de zijkant van het terras. Een ambtenaar kwam echter langs en constateerde dat die banken hoger waren dan 60 centimeter en dus niet toegestaan waren. De ijverige overheidsdienaar ging hierbij uit van een meting vanaf de straat en niet van de banken zelf. Brom kon praten als Brugman, maar geen enkel argument hielp. Uiteindelijk wist Brom ook deze ambtelijke problematiek op te lossen.

Live vergaderen

OEGSTGEEST – De allereerste gemeenteraadsvergadering die ‘live’ te volgen was vanuit de luie stoel, vond  plaats op donderdag 24 april. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat die avond al de hele wereld mee kon kijken en luisteren, omdat dit een proefopname zou zijn. Maar het gebeurde toch en daarom is vanaf nu ook de gemeente Oegstgeest mee gegaan in de vaart der volkeren. Zo ongeveer als laatste gemeente in de wijde omtrek kunnen nu ook de commissie- en raadsvergaderingen van ons dorp live bekeken worden, of na afloop terug gekeken worden. De uitzendingen zijn te zien op: http://oegstgeest.notubiz.nl.

Lasergamen mag nog in het bos

OEGSTGEEST – Voorlopig wordt er niet gehandhaafd op het lasergamen in het bos Wijckerslooth. Dit antwoord gaf burgemeester Jan Waaijer aan raadsleden Ingrid van Dillen (CDA) en Sven Spaargaren (VVD), die hier donderdag 24 april tijdens de gemeenteraadsvergadering vragen over stelden.
Waaijer: ‘Dit onderwerp is besproken in het portefeuillehoudersoverleg. Ik wil weten hoe vaak het gebeurt en hoeveel mensen het doen. Is er een gesprek geweest met de buren? Ik wil eerst de situatie kennen, voordat we besluiten of we gaan handhaven. Inmiddels is er overleg geweest met de omwonenden.  Binnenkort zal ik u berichten of we gaan handhaven en op welke wijze.’

Kosten voor diensten MareGroep verdubbelen

OEGSTGEEST – De gemeente moet de komende jaren flink bijbetalen, waar het gaat om de kosten voor de MareGroep. Deze mededeling deed wethouder Jos Roeffen (LO) tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 april. Vorig jaar had de gemeente nog een klein voordeel, maar dit jaar moet de gemeente 4.000 euro extra bijleggen. En het wordt van kwaad tot erger, zo blijkt uit de woorden van Roeffen: ‘Voor 2015 is er een verdubbeling van het bedrag van 2013 (dat de gemeente moet bijdragen voor de diensten van de MareGroep, JD). Dat komt door de invoering van de participatiewet.’

‘Gemeentelijke organisatie in angstkramp’

OEGSTGEEST – ‘Het lek is boven’, ‘We zijn een transparante organisatie’. Dit soort uitspraken werden de afgelopen maanden gedaan. Ook burgemeester Jan Waaijer liet hier onlangs over weten: ‘Ik kan me niet voorstellen dat hier een teneur is van informatie uit de openbaarheid houden. Alles is openbaar, tenzij het gaat om zaken als grondexploitatie en bedrijfsgeheim. Daar heb ik geen enkel probleem mee.’
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 april blijkt de praktijk toch weerbarstiger, zo moest fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) constateren. Bij het bespreken van de lijst van ingekomen stukken meldde hij: ‘De (gemeentelijke, JD) organisatie lijkt in een angstkramp te zitten. In de geheime stukken zit ook een “geheim” persbericht en een “geheim” jaarverslag. Laten we er voor zorgen dat stukken openbaar zijn, tenzij en niet geheim, tenzij. Zorg ook voor de uitleg waarom iets vertrouwelijks is.’ Waaijer liet hierop weten: ‘Openbaar, niet openbaar, geheim en vertrouwelijk; dat zijn vier begrippen. We moeten in het (besloten!, JD) presidium bespreken hoe we dit kunnen voorkomen in de toekomst. We moeten dit zuiver doen.’

Gemeente wil bak voor Rijnlandroute

OEGSTGEEST – Veel inwoners en hard werkende forenzen genieten van het feit dat er op de A44 een maximum snelheid geldt van 120 km per uur. En ziet die snelheid het liefst nog verhoogd worden naar 130 km per uur. Ook minister Schultz van Haegen heeft al meerdere malen laten weten dat de snelheid niet verlaagd wordt. Maar de lokale politiek blijft krampachtig vasthouden aan de wens tot snelheidsverlaging en iedere mogelijkheid wordt aangegrepen om die wens te uiten.
Donderdag 24 april kwam het vernieuwde ontwerp van de Rijnlandroute aan bod tijdens de gemeenteraadsvergadering en zowel CDA als  D66 pleitten voor een maximum snelheid van 100 km per uur ‘en het liefst nog lager’, aldus Maarien den Boer (CDA). Ook waren er vragen over de komst van de McDonalds naar het Biosciencepark en de mogelijkheid dat wegen van Oegstgeest gebruikt worden als sluiproute.
Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) liet voor de zoveelste keer weten dat de maximum snelheid op de A44 blijft staan op 120 km per uur en dat de minister onvermurwbaar is. Verkeerstechnisch is dat namelijk heel goed mogelijk, zeker wanneer de Rijnlandroute gerealiseerd is en er meer ruimte ontstaat voor het autoverkeer om zich in de regio te verplaatsen. De wethouder bevestigde dat ook zij geen voorstander is van het plaatsen van een McDonalds-vestiging op het Biosciencepark.
Als het aan het college ligt, wordt het deel van de Rijnlandroute bij Oegstgeest ‘in een bak’ aangelegd. Tönjannn: ‘Er komt wel een bak in Voorschoten en Voorburg en Katwijk en ik heb aangegeven dat het jammer zou zijn als we voor de rechter moet staan om dit voor Oegstgeest te eisen.’ Over het mogelijke sluipverkeer informeerde de wethouder: ‘We willen een nulmeting hebben en later een extra meting. We gaan er van uit dat er geen sluipverkeer zal komen.’

Vijf wethouders goedkoper dan vier

NOORDWIJK – Het navelstaren van de gemeente richting Katwijk is voorbij, nu het gevaar van één grote bollengemeente geweken is. De partijen Puur Noordwijk, Lijst Salman Noordwijk, PvdA/GroenLinks en D66 zijn overeengekomen dat bestuurlijke samenwerking gezocht wordt met alle dorpen in de omgeving; de Bollen6.
Ook hebben de partijen besloten dat er vijf (deeltijd)wethouders komen, maar omdat ze veelal parttime werken, zijn de totale gemeenschapskosten lager dan nu het geval is bij het huidige college (3,8 fte in plaats van 4 fte). Daarnaast wil het college dat inwoners al aan het begin van de besluitvorming over nieuwe plannen actief mee kunnen praten. Eigen ideeën worden ook gewaardeerd, maar dan moeten die inwoners er wel zelf een bijdrage aan leveren. Fractievoorzitter Taetske Visser laat weten, dat de gesprekken tussen de vertegenwoordigers van de vijf partijen constructief en in goede sfeer verlopen. De verwachting is, dat midden mei een coalitieakkoord bereikt is en de nieuwe wethouders gepresenteerd worden.

Uitbreiding Lidl

NOORDWIJK – Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraadsleden zijn voorstander van de uitbreiding van supermarkt Lidl aan het Rederijkersplein 7. Dit was de uitkomst van een politieke discussie in de gemeenteraadsvergadering van woensdag 23 april.

Tegen verenigingenemigratie

NOORDWIJK – Burgemeester Jan Pieter Lokker wil alles in het werk stellen om de Watersportvereniging Teylingen van dienst te zijn. Hij liet woensdag 23 april tijdens de gemeenteraadsvergadering weten aan de politici: ‘Als gemeente willen we de Watersportvereniging Teylingen maximaal tegemoet komen. We vinden het ongelooflijk belangrijk dat (de wens voor ligplaatsen voor pleziervaartuigen, JD) in ieder geval goed wordt bediend. Dan moet je verder kijken dan alleen maar Noordwijk. Noorwijk is een schakel in het watersportsysteem. Hun belang is een goede accommodatie en goede ligplaatsen. Daar  gaan we aan werken, en dan laat ik in het midden of het in Noordwijk of in Teylingen is.’ Lokker reageerde hiermee op de opmerking van fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) die stelde dat de Watersportvereniging Teylingen nu weer ‘Watersportvereniging Noordwijk’ wilde heten. De Ridder: ‘We moeten geen verenigingen laten emigreren naar dorpen in onze omgeving.’

Inspreekster vindt gehoor

NOORDWIJK – De gemeenteraad wil meer bedenktijd waar het gaat om het afgeven van een omgevingsvergunning in de Huis ter Duinstraat. De partijen gaven hiermee gehoor aan inspreekster mevrouw Passchier, die pleitte voor aanpassingen aan de bouwplannen.
Passchier, woonachtig aan de Emmaweg, liet weten dat zij geconfronteerd wordt met ‘een dertien meter hoge muur die ik de rest van mijn leven zal zien’. Ze stelde voor dat de bouwplannen worden aangepast: ‘Draai die huizen aan de Pieternelstraat een kwartslag en plaats ze iets lager. Dat is veel gunstiger voor de bestaande bewoners en ook voor mij.’
Fractievoorzitter Carla Versteege (Puur Noordwijk) pikte de noodkreet op. Ze liet het college weten: ‘Probeer dit conflict van inspreekster op te lossen en houd het besluit een  maand aan.’ De andere partijen waren het hier mee eens, al gaven CDA en VVD wel aan, dat het een goede zaak is dat de huidige shameplek wordt aangepakt. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) zegde toe zich in te spannen om tot een oplossing te komen die alle partijen tot tevredenheid stemt.

Galeriehouders krijgen OZB cadeau

NOORDWIJK – De galeriehouders op het Vuurtorenplein hoeven hun OZB aanslagen voor dit jaar toch niet te betalen. In maart moesten zij van hun locaties verdwijnen, maar als kers op de zure room kregen ze toch nog een OZB-aanslag. Fractievoorzitter Koen van Asten (D66) stelde dit punt aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 23 april. Hij vroeg: ‘Heeft het college gezocht naar een oplossing en hoe ziet die er uit?’ Wethouder Gerben van Duin kon goed nieuws melden voor de galeriehouders: ‘Het gaat om zes gevallen van 38,70 euro en één van 38,80 euro. De bedragen worden teruggestort waar ze betaald zijn. degenen die niet betaald hebben, hoeven dat ook niet te doen.’

Fotodans

 
NOORDWIJK – Net als het eeuwig stromende water van de zee, waarbij de golven het strand op- en afrollen, komen en gaan ook de gemeenteraadsleden. Iedere vier jaar bepalen de kiezers wie zich mag blijven bezig houden met het besturen van het dorp en wie moet opzouten. Woensdag19 maart vond de nieuwe schifting plaats tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels zijn de foto´s van de oude raadsleden zonder pardon verdwenen en hangen de nieuwe foto´s van de raads- en collegeleden die het de komende vier jaar voor het zeggen hebben in Noordwijk.

Farce

NOORDWIJK – De initiatiefnemers voor het referendumverzoek ‘Samenwerking tussen de gemeenten Katwijk en Noordwijk’ krijgen twee weken extra de tijd om de benodigde handtekeningen bij elkaar te krijgen. De gemeenteraadsleden stemden hier woensdag 23 april mee in. Fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) kon het toch niet laten om een kritische opmerking te plaatsen: ‘De brief van de indieners van het referendum is (op het gemeentehuis, JD) blijven liggen. Er is geen antwoord gekomen. Daarom moet er een verlenging komen. Een eerder referendum dat niet doorging, heeft toch veel geld gekost. Gaat dit referendum door en kost dat veel geld of gaat het niet door en kost het veel geld? Die referenda beginnen een farce te worden.’

Exploitatieovereenkomst ondertekend

Zwembad BinnenZee opent op zaterdag 17 mei
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Eindelijk was  het dan zo ver: wethouder Gerben van Duin kon namens de gemeente de exploitatieovereenkomst van zwembad BinnenZee ondertekenen. Namens Sportfondsen Nederland B.V. zette Bob van Soest, regiomanager Exploitatie, donderdag 24 april zijn paraaf. Deze gebeurtenis betekende het einde van een jarenlange discussie over de komst en realisatie van het nieuwe zwembad, maar tegelijkertijd ook de start  van een twintigjarige relatie tussen de gemeente en Sportfondsen.
Van Duin is uitermate blij met wat er tot nu toe gerealiseerd  is. ‘Het zwembad is prachtig en staat op een zeldzaam mooie plek; midden in het dorp. We hebben gekozen voor sport in het dorp. Mensen die zeiden dat het zwembad niet gaat lukken, hebben geen gelijk gehad.’ Uit een Europese aanbesteding voor de exploitatie  van BinnenZee kwam Sportfondsen als beste bedrijf boven. Van Duin: ‘We hebben voor de komende twintig jaar de exploitatie verzekerd in de begroting en sparen tegelijkertijd, zodat we in 2034 het zwembad kunnen moderniseren. Hierdoor kunnen generaties na ons blijven zwemmen in Noordwijk.’
Ook Van Soest was ‘ontzettend blij’ dat het contract ondertekend werd en de zwembaddeuren op 17 mei om 11:00 uur voor het eerst open gaan. Mensen die vaker dan anderhalf keer per week het zwembad bezoeken, gaan minder betalen en voor de incididentele bezoeker stijgt de prijs met slechts enkele dubbeltjes ten opzicht  van de huidige toegangsprijs van 4,40 euro per persoon.
Deze tarieven zijn mogelijk, omdat het nieuwe zwembad ook veel efficiënter gebruikt kan worden. Van Soest: ‘Door de scheidingswand tussen de zwembaden kunnen tegelijkertijd verenigingen en bezoekers die vrij willen zwemmen gebruik maken van de faciliteiten. Noordwijkers kunnen voortaan vier tot vijf avonden per week naar het zwembad.’

CDA wil meer duidelijkheid over ICT uitgaven

NOORDWIJK – De gemeente is per jaar bijna een miljoen euro kwijt aan het in stand  houden van de ICT. Tot deze conclusie kwam gemeenteraadslid Lenie Zoetendaal (CDA) woensdag 23 april tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Ze liet tijdens de behandeling van het collegevoorstel ‘Instemmen met het ICT Instandhoudingsplan en de financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting’weten, dat zij en haar fractievoorzitter Jan de Ridder zich hadden laten informeren over de ICT en hoeveel dat allemaal kost. Zoetendaal: ‘Samenvattend zie je dat er qua ICT alles opgeteld jaarlijks bijna 1 miljoen nodig is; dat is heel veel meer dan de aanvang van het raadsvoorstel doet vermoeden. Ook wordt er als extra reservering 10.000 euro cumulatief gevraagd, maar hierdoor gaat over tien jaar de jaarlijkse structurele behoefte aan ICT en ICT-gerelateerd naar bijna 1,1 miljoen euro.’
Het raadslid vervolgt: ‘Het gaat hier om enorme bedragen: die dienen goed inzichtelijk en controleerbaar voor de Raad te zijn. We vinden de toelichting in het onderliggende voorstel daarom vér onder de maat helaas. Voor kleinere bedragen wordt er soms een uitgebreidere toelichting gegeven. Natuurlijk willen we als gemeente wel bijblijven op ICT-gebied, maar dergelijke enorm snel groeiende structurele bedragen behoeven extra aandacht. Wij pleiten daarom voor méér duidelijkheid.’ Wethouder Leon van Ast zegde hierop toe een informatieavond te organiseren.

Liefde voor de vis

JOEP DERKSEN
LEIDEN – De liefde van de man gaat door de maag, zo luidt het algemeen bekende spreekwoord. Maar waar komt bij een man de liefde voor de vis vandaan? Van jongs af aan is Martijn van der Wouden al verslingerd aan de vissport. Hij houdt van deze zee- en rivierzwemmers, maar doet ook niets liever dan de vissen aan zijn haak te slaan. Om ze vervolgens weer liefdevol terug in het water te zetten.
‘Ik vis al, sinds ik net kon lopen’, laat Van der Wouden weten. ‘In Frankrijk maakte mijn vader provisioneel een hengeltje van een boomtak. Ik haakte een karper en mijn stok ging doormidden. Ik ben graag in de natuur. Het is een soort oerinstinct: ik ben een visser en vissers zijn jagers. Ik belaag mijn prooi in het water.’ In het begin gebruikte hij een eenvoudig hengeltje en jaagde hij op witvissen. Maar vanaf zijn elfde raakte hij verslingerd aan het karpervissen; ‘Dat zijn indrukwekkende beesten en de sterkste zoetwatervissen die er zijn.’ Hij legt uit wat dat ene gelukzalige moment iedere keer weer met hem doet. ‘Het gaat om dat ene moment dat die karper het aas grijpt. Op die aanbeet kan ik dagenlang teren. Het gevecht wat er daarna op volgt, vind ik eigenlijk niet zo leuk. Dat is namelijk veel te spannend, als je bedenkt wat er mis kan gaan. Ik wil die karper zo snel mogelijk in mijn net te hebben. Dan komt het fotomoment en vervolgens zorg je er voor dat hij goed in het water komt.’
Voor buitenstaanders lijkt vissen een sport te zijn voor eenlingen, maar niets is minder waar. Van der Wouden: ‘De mensen die je ontmoet, delen dezelfde passie en het is geweldig wat voor vriendschappen je opbouwt. Al mijn beste vrienden zijn vissers. Je deelt dezelfde kernwaarden en hebt allemaal de hang naar avontuur en de wens om de drukte te ontvluchten.’ Hij vervolgt: ‘Maar ik vis ook graag alleen. Je  bent dan even helemaal tot jezelf. Aan de waterkant kun je vooral nergens aan denken. Mijn hoofd is leeg en daar krijg ik nieuwe energie van.’ Hij voegt hier lachend aan toe: ‘Bovendien is het een stukje egoïsme, want je hoeft dan het water niet te delen en zo levert de jacht op de vis meer op.’
Goed vissen is veel meer dan een haakje met een worm in het water te gooien en te wachten tot een vis het betaamt om te bijten. Van der Wouden spreekt over ‘het spel met de karper’: ‘Meestal duurt mijn voorbereiding nog langer dan het vissen zelf. Ik bekijk hoe de vissen zich in het water verplaatsen, wat de invloed van de zon,  wind en luchtdruk is en welk aas ik moet gebruiken om de vis te verschalken. Je verplaatst je in de gedachten van de vis en als me het lukt om een karper te vangen, is dat kicken.’
De sportman houdt van de vissen: 'Het is heel dubbel; je bezorgt de vis een hoop stress tijdens het vangen, maar legt ook matten aan de kant om hem na de vangst op te leggen. Het haakwondje verzorg je dan met een ontsmettingsmiddel. Ik kan me niet voorstellen dat het gevangen worden een fijne ervaring is voor een vis. Maar vissen herstellen wel snel.’ Natuurlijk gaat het er bij het vissen ook om, wie de grootste heeft. Dat is Van der Wouden regelmatig gelukt. ‘Ik wist dat een bepaalde grote karper in de Nieuwkoopse plassen fourageerde. Dan is het zaak om hem te vangen op het moment als hij een zwak moment heeft.’

Wethouders benoemd

LISSE – De drie nieuwe wethouders Cees Ruigrok (Nieuw Lisse), Adri de Roon (D66) en Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) kregen woensdag 23 april tijdens de gemeenteraadsvergadering de steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden. Het was echter geen unanieme steun.
Nadat de geloofsbrieven van de drie kandidaten goedgekeurd waren, stemden de raadsleden met behulp van briefjes over iedere individuele kandidaat-wethouder. Ruigrok ontving dertien stemmen voor zijn benoeming, vijf raadsleden stemden blanco en één raadslid suggereerde een andere naam als wethouder in plaats van Ruigrok zelf. Aangezien het hier om een anonieme stemming gaat, zal het wel altijd een raadsel zijn of die alternatieve naam ‘Ad van Zelst’ was.
De overige wethouders kregen meer steun van de raadsleden. De Roon kreeg zeventien stemmen voor en twee blanco en Nieuwenhuis mocht 18 voorstemmen verwelkomen, met slechts één blanco briefje. Nu de nieuwe wethouders benoemd zijn, worden hun raadszetels ingenomen door politici die na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart buiten de boot waren gevallen. Het gaat hier om Rob Veldhoven (Nieuw Lisse), Jacqueline van Dooren (D66) en Jan Kik (SGP/ChristenUnie).

Blauwe ogen zijn niet voldoende

LISSE – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet er voor zorgen, dat voorstellen aan de gemeenteraad beter van kwaliteit worden. Deze uitdrukkelijke wens uitten drie politieke partijen tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 23 april. Zij deden dit in stemverklaringen tijdens de behandeling van het collegevoorstel ‘Aanvullend krediet ICT Hillegom – Lisse’.
 
Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) stelde: ‘Dit gaat over een krediet van 388.000 euro. Het voorstel dat er lag, was onduidelijk. Pas na een toelichting van toenmalig wethouder Van Zelst is duielijk geworden wat de bedoeling was. We willen in de komende periode complete en duidelijke voorstellen.’ D66-fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) vulde aan: ‘Er moet altijd inhoudelijk informatie gegeven worden waarom het krediet gevraagd wordt. Respecteer het budgetrecht van de raad. We willen en kunnen niet u op de blauwe ogen geloven, hoe mooi ze ook zijn.’ Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) verklaarde zich helemaal akkoord te zijn met deze hartgrondig gemeende standpunten.

Regionale inzet opsporingsambtenaren

LISSE – De gemeentelijke boa’s (bestuurlijke opsporingsambtenaren) van Hillegom en Noordwijkerhout mogen ook actief worden in ons dorp. Het college van burgemeester en wethouders stemde er dinsdag 22 april mee in, dat deze ordehandhavers ingezet kunnen worden bij evenementen en ‘specifieke handhavingsthema’s’. Tegelijkertijd kunnen de Lissese boa’s bonnen gaan uitdelen in Noordwijkerhout en Hillegom. Het bloemencorso en de feestweek zijn voorbeelden van evenementen, waarbij gewerkt wordt met deze gezamenlijke inzet van de boa’s. De gedachte achter deze samenwerking is, dat de gemeenten ‘minder kwetsbaar worden’ waar het gaat om de beschikbare inzet van de ordehandhavers. De samenwerking begint op 1 juni.
 

Fietsoverlast tijdens Bloemencorso aangepakt

LISSE – Tijdens het Bloemencorso  mogen er geen (brom)fietsen geplaatst worden in de Wagenstraat, Kanaalstraat (tussen Wagenstraat en Heereweg) en de Berkhoutlaan (tussen Heereweg en Westerdreef). Hiermee wordt ook het kijkgenot en de veiligheid vergroot van zowel de bewoners van de wijken Centrum en Berkhout als de bezoekers aan het Bloemencorso. Het college van burgemeester en wethouders besloot deze maatregel te nemen op dinsdag 22 april.
 
De reden voor deze maatregel, is dat de twee wijken tijdens het Bloemencorso slecht bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Veel (brom)fietsers  parkeerden hun vehikel namelijk op deze doorgangswegen, waardoor ambulances en brandweerauto’s er niet meer door konden. Dit ongemak moet tot het verleden behoren, daarom gaat de gemeente extra controleren op het illegaal plaatsen van de (brom)fietsen. Ook worden drie verkeersregelaars ingezet om (brom)fietseigenaren te dirigeren naar andere parkeerlocaties. Fietsen die toch nog geplaatst worden in de verboden zone worden verwijderd.

Centrale inkoop jeugdhulp

LISSE – De uitvoering van de jeugdhulp wordt door de gemeenten gezamenlijk opgepakt. Daarom gaat het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland opdracht geven aan instellingen om de jeugdhulp uit te voeren. Iedere gemeente gaat meebetalen aan deze ‘opstart en coördinatie van het regionaal opdrachtgeverschap jeugdhulp’ en voor Lisse gaat het hier om ruim 17.000 euro.
Doordat de gemeenten samenwerken, kunnen een hoop kosten en bureaucratie bespaard worden. In de regio zijn namelijk meer dan 300 aanbieders van jeugdhulp actief en op dit moment geeft iedere gemeente haar eigen opdrachten tot het uitvoeren van die zorg. Bovendien kan bij een grotere opdracht ook een betere prijs bedongen worden, zo is de gedachte. Nadelen zijn er ook aan dit centrale inkoopsysteem. De mogelijkheden dat gemeenten ook lokaal kunnen bepalen, hoe de jeugdhulp wordt uitgevoerd, worden minder.

Asbest basisscholen aangepakt

LISSE – In de daken van basisscholen De Klarinet en De Beekbrug is asbest aangetroffen. De gemeente zorgt er voor, dat dit gevaarlijke spul preventief verwijderd wordt. Bovendien wordt bij De Lisbloem het dakbeschot verwijderd en komen er nieuwe dakpannen op dat gebouw.
In de Beekbrug zijn op vijf plekken asbest gevonden. In vier gevallen was er geen sprake van beschadigd asbest – en is er dus geen direct gevaar voor de kinderen. Maar op één plek was de asbest ‘sterk beschadigd’ volgens de gemeente. Het gaat hier om een asbesthoudende buisisolatie. Bij De Klarinet was in de stookruimte van de school beschadigd asbest aangetroffen. Deze plekken zijn imiddels aangepakt. De totale kosten voor het verwijderen van het asbest en het aanpakken van het dak van de Lisbloem zijn 122.000 euro.

Aanpassing toegangswegen

LISSE – Op meerdere kruisingen worden uitritconstructies aangelegd. Deze zorgen ervoor, dat het voor de verkeersgebruikers duidelijk wordt, dat hier sprake is van wegen met verschillene maximumsnelheden. Het gaat om de kruisingen Ruishornlaan / Brahmsstraat / Meeuwenlaan en de Nassaustraat / Prins Clausplein.
De Ruishornlaan is een weg waar maximaal 50 km per uur op mag worden gereden. Maar op de Meeuwenlaan en Brahmsstraat geldt een maximum snelheid van 30 km.  Bij de Nassaustraat en Prins Clausplein is het snelheidsverschil nog groter: respectievelijk 50 km en 15 km per uur. In het kader van het programma ‘Duurzaam veilig’ worden daarom de verkeersmaatregelen genomen om het onderscheid tussen de hoofdwegen en bijwegen danwel woonerfen duidelijk te maken. De omwonenden en andere belanghebbenden krijgen vier weken de tijd om hun mening te geven over deze verkeersmaatregelen, die in totaal 60.000 euro (exclusief btw) gaan kosten. De provincie Zuid-Holland draagt voor 20.000 euro bij aan de kosten. Overigens zullen de hulpdiensten ook de gevolgen merken van deze zogeheten ‘poortconstructies’. Zij zullen de achterliggende wijken minder snel kunnen bereiken bij calamiteiten, waarin iedere seconde telt. Een ambtelijk stuk laat echter weten: ‘De vertraging is beperkt tot enkele seconden.’

Kansen grijpen met Big 5

JOEP DERKSEN
LISSE – De nieuwe raadsleden werden woensdag 23 april in het Koetshuis bij kasteel Keukenhof geïnformeerd over de ‘innovatieve kracht van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Dit gebeurde door een gezamenlijke inspanning van Teylings wethouder Leo van der Zon, regiomarketeer Piet de Vries en Onno Zwart, directeur van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM). De boodschap was duidelijk; als de politici kiezen voor het eigenbelang in plaats van de regionale marketing, dan gaan kansen verloren en lopen ondernemers en overheden inkomsten mis.
Na een filmpje, dat dertien minuten duurde, beet Van der Zon het spits af. Hij informeerde de – meest nieuwe - raadsleden dat de Greenport Duin- en Bollenstreek achterop raakt bij andere greenports. En dus overheidssubsidies misloopt. ‘We hingen in 2011 aan de vijfde mem’, aldus Van der Zon. Sinds die tijd zijn veranderingen doorgevoerd en profileert de Greenport Duin- en Bollenstreek zich als een regio met activiteiten op zes verschillende gebieden. Het gaat dan om: ‘Biobased Economy’, ‘Ruimtevaarttechnologie’, ‘Product- en procesinnovaties’, ‘Regiomarketing’, ‘Grondzaken’ en ‘Governance’ (de samenwerking tussen overheden en belangenbehartigers in de regio). De gemeenteraden van de Bollen6 wordt binnenkort gevraagd  om tot 2018 in totaal 180.000 euro op te hoesten voor het financieren van een zogeheten ‘economic board van de Greenport Duin- en Bollenstreek’.
Zwart lichtte toe wat de GOM zoal doet. Door het opruimen van oude schuurtjes en kassen wordt de verrommeling tegen gegaan en komt er meer eersteklas bollengrond vrij om te gebruiken. Hierdoor zijn er ook meer mogelijkheden om elders bouwprojecten van de grond te krijgen. In de  regio moeten er de komende jaren zo maximaal 600 ‘greenportwoningen’ bijkomen. Met de opbrengst van die verkochte woningen moet de herstructurering van de bollengronden en het tegengaan van de verrommeling betaald worden. Twee grote bouwprojecten met een totale waarde van 70 miljoen euro zijn inmiddels al van start gegaan: het Greenhouse Park en Trappenberg-Kloosterschuur.
De Vries rekende de politici voor, dat er  veel geld omgaat in de Nederlandse toeristische sector; maar liefst 37 miljard euro; dat is meer geld dan in de agrarische sector wordt verdiend. ‘De Bollenstreek heeft op recretatief gebied heeft een oudbollig imago en we worden nauwelijks genoemd als bestemming.’ Hij weet wel waar dit door komt. ‘Er vindt geen serieuze promotie van de regio plaats. De promotie van deze streek gebeurt door een sterke versnippering van activiteiten en ook bestaat er vanuit het bedrijfsleven relatief weinig draagvlak voor dit soort activititen.
Met het opzetten van regiomarketing wil De Vries meer toeristen naar dit gebied trekken en de eigen inwoners aanmoedigen om hun vakantiereizen en dagtrips in de eigen omgeving door te brengen. Ook wil De Vries ‘de krachten bundelen’ van VVV’s, citymarketingorganisaties en marketingbureau’s.’
Hij presenteerde de Bollenstreek slogan waarmee ‘we’ ons in Nederland en de rest van de wereld gaan presenteren: ‘Bollenstreek: alles wat Nederland te bieden heeft in een notendop’. De Vries: ‘We hebben hier de Bollenstreek Big 5: uitgestrekte stranden en duinen, geur- en kleurrijke bollenvelden, het wijdvertakte recreatieve watergebied (Kagerplassen), cultuur-historische attracties (‘ik vind dat Leiden bij de Bollenstreek hoort’) en gastvrije faciliteiten’.