Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 december 2016

Column

Aan het einde van het jaar had ik een prettig gesprek met John en Martien Hoogenboom, de eigenaren van het pontje naar Kaageiland. Hun perikelen met de gemeente over de financiële afspraken met betrekking tot het pontbeheer zijn al breed uitgemeten in deze krant.

De beide heren wezen naar één specifieke ambtenaar, waarvan ze het donkerbruine vermoeden hebben, dat hij hen het leven zuur probeert te maken. Nou kan ik natuurlijk niet zeggen of hier sprake van een 'broodje aap-verhaal' is, of dat er een kern van waarheid in zit, waarde columnlezer. Maar het zette me wel aan het denken.

In Nederland hebben we te maken met een 'trias politica'; de scheiding der machten. Het land wordt bestuurd door de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De wetgevende macht stelt wetten op, de uitvoerende macht voert het dagelijks bestuur van de staat uit en de rechterlijke macht toetst die uitvoering aan de bestaande wetten. Er is echter één groot probleem met deze trias politica. Het heeft er toe geleid, dat er een vierde macht is ontstaan; de macht van het ambtelijk apparaat.

Bestuurders komen en gaan namelijk, maar de ambtenaren blijven op hun posities. Af en toe verschuiven ze van plek of krijgen ze een promotie, maar hun kennis en contacten blijven continue aanwezig. Terwijl raadsleden en wethouders na vier jaar of acht jaar al weer weg zijn. Ze worden vervangen door nieuwe politici en bestuurders, die meer of minder enthousiast beginnen aan hun taak. En als een politicus iets té enthousiast wordt en het naadje van de kous willen weten over wat er allemaal gebeurt in deze of gene ambtelijke organisatie, krijgt hij precies wat hij hebben wil: alle informatie. Dus álle documenten en bestanden, waar de kritische politicus twee levens voor nodig heeft om deze informatie te doorgronden. Het is een beproefde tactiek om de politici hun plaats te wijzen.

Steeds vaker hoor ik een raadslid verzuchten, dat de politici moeten zoeken naar informatie. Vragen richting het college van burgemeester en wethouders worden welhaast continue door ambtenaren beantwoord, vaak in omfloerste bewoordingen. En het antwoord is dan zodanig opgesteld, dat het gemeenteraadslid nog niets wijzer is geworden. Dit alles komt de democratie niet ten goede en is zelfs een ondermijning van ons democratische systeem. We hebben namelijk geen enkel idee van wat er in de kantoortjes van de ambtenaren allemaal besproken wordt. Ook zijn deze mensen niet gekozen, maar fluisteren ze wel allemaal ideeën en voorstellen in bij de gemeentebestuurders. Daarom zou het beter zijn, als ook de ambtenaren iedere vier jaar overgeplaatst worden naar een andere gemeente. Zo voorkom je, dat er een machtsbasis wordt gecreëerd en verstevig je de democratische rechtsstaat.

Met dit idee, waar u zich tijdens de jaarwisseling over kunt buigen, wens ik u het allerbeste toe voor het komende jaar 2017!

Joep Derksen

Digitale mogelijkheden doorbreken oude handelwijzes

AALSMEER > Kent u 'm nog; de walkman? In de jaren '80 was dat hét symbool van de

moderne tijd. De bloemensector heeft jarenlang kunnen voortborduren op successen uit het

verleden, maar ook hier klopt de vooruitgang aan de deur. Met het instellen van een '23-

uurs' verkoop- en afleveringskanaal 'Flower by the hour' kan de levering van bloemen vanaf

de kweker naar de klant soms wel met een dag vervroegd worden. De eerste

bloemenhandelaren hebben 'www.flowerbythehour.nl al ontdekt; het lijkt slechts een kwestie

van korte tijd voordat de rest van de bloemenwereld volgt.


Joep Derksen


Het bedrijf 'Flower by the hour', met de gelijknamige website, is opgezet door Alex van Kessel,

Rob van Groenigen en Arno Zondag. Zij haken in op de 24-uurs economie, waar wij allemaal

gebruik van maken. Nog even 's avonds een paar schoenen of enkele boeken online bestellen,

wetende dat die de volgende dag afgeleverd worden. Tot voor kort was dit nog geen gemeengoed

in de bloemen- en plantenwereld; iemand moest van buitenaf de sector wijzen op de

mogelijkheden.


Arno Zondag is onder meer werkzaam geweest als business consultant en directeur van een

recruitmentbureau. Hierbij heeft hij zich bezig gehouden met marketingprocessen en business

analyses. 'Ik heb met exporteurs en kwekers gesproken en de strategie van Flora Holland bekeken.

Hieruit werd al snel duidelijk, dat alle partijen zeer tevreden zijn over de producten en ook de

processen. Maar één ding ontbreekt: Het kost exporteurs en kwekers veel tijd en geld om de

bloemen naar de markt in Aalsmeer te krijgen.


Flower by the hour (ver)koopt bloemen online via elke marktplaats en levert de orders

gegarandeerd binnen twee uur af. Dan gaat het niet alleen om grote orders, maar zelfs om één fust

als dat nodig is. Daar komt bij, dat het de exporteur, dan wel inkoper is, die zelf bepaalt wat het

aflevermoment moet zijn. Zondag: 'Voor velen is de klok nog heel belangrijk, met name voor

kwekers; ze weten dan welke prijs ze moeten vragen. Een kweker is goed in het maken van zijn

product, het vermarkten is een ander verhaal. Maar kwekers moeten het ondernemen steeds meer

zelf doen. Een exporteur wil de producten van de kweker rechtstreeks in Amerika te koop

aanbieden. Als hij deze via de klok koopt, neemt hij financiële risico's, omdat de producten na de

koop in de koelcel gezet moeten worden. Door onze manier van werken worden transport,

productie en voorraadbeheersing veel goedkoper.'


Hij vervolgt: 'We bieden de kwekers onze koelruimtes aan. De kweker verkoopt zijn producten op

elk online platform wat hij wil. Dus niet alleen FloraMondo. Wij krijgen de goederen realtime en

kunnen die direct uitleveren. De afleveringen vinden binnen twee uur plaats als de goederen tussen

06:00 uur en 12:00 uur online zijn besteld. En bij orders die binnenkomen tussen 13:01 uur en

06:00 uur zijn de goederen tussen 06:00 uur en 08:00 uur bij de klanten afgeleverd.' Dit is vooral

ook interessant voor exporteurs die naar Amerika uitleveren. Zij krijgen 's ochtends om 05:00 uur

orders binnen en kunnen via flowerbythehour.nl direct de gewenste bestellingen uitvoeren.

Zondag: 'Wij doen wat de kweker wil en wat de exporteur belooft. Exporteurs richting Amerika

kunnen de bloemen al de daaropvolgende dag aanleveren. Het gaat sneller dan het ooit ging.' Hij

besluit: 'Ik hoop dat mensen de angst voor vernieuwing overboord zetten en realistisch gaan

kijken naar de kansen. Doe in het zakelijk leven, wat je in je privéleven ook doet; maak gebruik

van de digitale mogelijkheden!'


Meer informatie: Flower by the hour, Bloemenveiling Aalsmeer, locatie C 008-11, T: 06 5598


Welzijn Teylingen helpt inwoners voor een beter leven

TEYLINGEN – We leven met ons allen in een samenleving, waarbij het niet meer

vanzelfsprekend is, dat de overheid alle ondersteuning betaalt. 'De mensen moeten het eerst

zelf oplossen', wordt dan gesteld. Maar hoe doe je dat? Veel inwoners worstelen met dit

probleem; ook in Teylingen. En ze weten niet, dat hulp en ondersteuning maar één

telefoontje of één druk op het toetsenbord verwijderd is. Welzijn Teylingen heeft zich de

afgelopen jaren als ondersteunende organisatie enorm ontwikkeld. De medewerksters helpen

de inwoners, (sport)verenigingen en instellingen met raad en daad. En het leidt tot

fantastische nieuwe ontwikkelingen.


Tijdens een welzijnslunch zitten bijna alle adviseurs van Welzijn Teylingen bij elkaar. Dat zijn

Pauline Zwinkels (welzijnsadviseur), Leny Noteboom (mantelzorgadviseur), Marian Kofoed

(adviseur vrijwillige inzet), Margriet van Duivenvoorde (sociaal makelaar), Erika van der Heijden

(sociaal makelaar), Maria Zwart (beleidsmedewerker) en Ria Eijck (directeur). Al gauw gaat het

gesprek over hun werk en delen ze ervaringen met elkaar uit.


Er is veel verborgen leed, die plaats vindt achter de voordeuren. Zo zijn er mantelzorgers, die

iedere dag een klein beetje zwaarder belast worden bij het zorgen voor hun dierbare. Anderen

zitten eenzaam achter de geraniums en voelen hun gezondheid achteruit gaan. Welzijn Teylingen

wil dit soort situaties in kaart brengen en zet daarom binnenkort lokale studenten in. Zij gaan de

buurten in, waar ze zelf vandaan komen, praten met de mensen en brengen de problemen in kaart.

Het is een enorm belangrijke stap, want juist door hier kennis over te hebben, kunnen de

welzijnsadviseurs de inwoners ook daadwerkelijk begeleiden.


'Met preventie kun je veel ellende voorkomen', zo licht Van Duivenvoorde toe. We verbinden

wijkbewoners, organisaties, winkels en verenigingen. Als wij horen dat mensen ergens mee zitten,

sturen we Pauline of Leny op hen af. We kijken wat bijvoorbeeld de buren kunnen doen om te

helpen, maar zonder paternalistisch te zijn. Altijd gaan we uit van de eigen kracht van de mensen;

als je je eigen kracht kunt stimuleren, voel je jezelf er veel beter bij!'


Het is een nieuwe manier van werken, waar alle inwoners beter van worden. En Welzijn Teylingen

regelt de faciliteiten. Zo heeft deze organisatie allerlei initiatieven ondersteund, variërend van de

mantelzorghuiskamer tot het Rouwcafé, het steunpunt en de vacaturebank voor vrijwilligers.

Zwinkels coördineert samen met Laura Methorst het Noodfonds en de Sport- en cultuurregeling.

Hierdoor kunnen alle inwoners van Teylingen – ook degenen met een smalle portemonnee – en

hun kinderen meedoen aan activiteiten. Zwinkels: 'Als iemand de contributie van de vereniging

niet kan betalen, kunnen wij met die vereniging contact opnemen om te kijken wat we hier aan

kunnen doen.' Welzijn Teylingen is nu ook bezig om te kijken hoe speeltuinruimtes en clubhuizen

van sportverenigingen vaker gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke doeleinden.


Ook het Welzijn op recept werpt haar vruchten af. Het komt nogal eens voor, dat eenzame

inwoners zich bij de huisarts melden over lichamelijke of geestelijke klachten. In plaats van een

tienminutengesprek met een placebopil, brengt de huisarts hen in contact met het team van Welzijn

Teylingen. Daar is altijd een enthousiaste medewerker beschikbaar om een uur te praten en samen

een plan uit te werken, hoe het leven van die persoon aangenamer en zinvoller kan worden. Ook

zorgt een coördinator integratie statushouders samen met andere organisaties er voor, dat

statushouders in contact komen en samenwerken met de inwoners. Dit is symbolisch precies waar

Welzijn Teylingen voor staat, zo licht Eijck toe: 'Mensen willen graag anderen helpen, maar weten

niet hoe dat op te zetten. Wij zijn de deur die hen daar naar toe brengt.'Wilt u hier meer over weten? Kijk op: www.welzijnteylingen.nl.

Revolutie in de amaryllis

VOORHOUT – Er is een kleine revolutie gaande in de wereld van de amaryllis en die

revolutie begint bij W.F. Leenen. De bloem, die tot nu toe vooral bekend staat om haar

formaat en populariteit tijdens de feestdagen, komt nu in een gedaantewisseling op de markt.


Joep Derksen


Veel collega's kennen W.F. Leenen vooral als vooraanstaand narcissenveredelaars, maar Dirk en

Jaco Leenen brengen de onderneming naar een nieuwe fase. Dirk vertelt, hoe dat zo is gekomen.

'We zochten een amaryllissoort, die we in Nederlandse omstandigheden buiten kunnen telen.

Veredelaar Andre Barnhoorn benaderde ons met de Helios, Swanlake en een aantal anderen. Met

name de resultaten van de Swanlake zijn zeer positief.' Hij licht toe: 'Een aantal van deze soorten

teelden niet goed bij, hadden te weinig kelken of teelden te grof. Na verloop van tijd zijn we gaan

selecteren en probeerden we met weefselkweek de betere soort op te schalen. De afgelopen twee

jaar zijn we begonnen met de bloemen en nu gaan we verder met de pottenbroei.'


De amaryllis Swanlake is een prachtige bloem, van een veel kleiner formaat; zeer geschikt als

boeketbloem. En dat geldt ook voor de Balentino, Alaska en Pink Rascal (white en red). Maar ook

om als solitaire bloem in een vaas te zetten, zo laat Jaco weten. 'De productie begint nu en slaat

heel goed aan. Dit type amaryllis heeft veel meer dunnere steeltjes en daar is de handel blij mee,

qua logistiek en verpakkingskosten.' Dat het bedrijf de stap heeft genomen om een compleet nieuw

soort amaryllis te introduceren, doet sommigen van verbazing omvallen. Jaco stelt hierover: 'Het is

leuk en ook een beetje spannend om iets nieuws te proberen. Maar het zal mooi zijn, als we in

januari kunnen zeggen, dat het een succes is.'


Swanlake is al te zien geweest, onder meer op de stand van Summer Flowers op de Trade Fair.

Ook kreeg W.F. Leenen veel reacties naar aanleiding van een televisieuitzending van Rob

Tuinruimers. De beide mannen blijven de Voorhoutse nuchterheid houden: 'Daar hebben we nog

steeds geen handel mee. Maar ook op de veiling zijn de medewerkers enthousiast voor deze

amaryllissoort, die een ware revolutie betekent. Omdat de stelen gemakkelijk in een vaasje gezet

kunnen worden, concrreren ze rechtstreeks met de betaalbare boeketten van 40 en 50 centimeter.'

De tijd is ook voorbij, dat de Amaryllis alleen in het winterseizoen verkocht wordt. 'Deze bloemen

kunnen worden verkocht van 1 september tot en met moederdag. Dit smaakt naar meer!'

Oplossing voor fusariumprobleem

'S-GRAVENZANDE – Boers Amaryllis is momenteel druk bezig met het introduceren van

een compleet nieuwe amaryllissoort: de Himalaya. Deze bloem kan hét antwoord zijn op de

fusariumproblemen, waar de amaryllis steeds vaker mee kampt.


Joep Derksen


Het is een drukke tijd voor eigenaar Erik Boers. Boers Amaryllis is een moderne amarylliskwekerij

gevestigd in het Westland. Al ruim 50 jaar is het familiebedrijf actief. In begin jaren 70 lag het

accent voornamelijk op de amaryllis bollenteelt, maar sinds de jaren '90 verschoof het accent naar

de bloementeelt. Tegenwoordig produceert de kwekerij amaryllisbollen voor de droogverkoop en

amaryllis snijbloemen. 'De bloementeelt is groter dan de bollenteelt', zo laat Boers weten. 'We

onderscheiden ons in de teeltkwaliteit en het ontzorgen van de klant.'


Het assortiment van Boers Amaryllis bestaat uit zware en exclusieve soorten grootbloemig rood,

wit en tweekleurig. Ook worden veel nieuwe soorten getest. De nieuwe witte amaryllis, de

Himalaya, toont groot potentieel. En dat is nodig ook, licht Boers toe. 'Fusarium is een steeds

groter probleem: hierdoor zijn bepaalde soorten moeilijker te telen. Fusarium is een vaatziekte. Op

het moment dat het eenmaal in de bollen zit, lopen ze niet meer uit en geven ze geen bloemen

meer. Als je ze terug plant, doen ze het in eerste instantie, maar na een maand of drie zakken ze

weer in. Er komt geen nieuw blad of stelen meer aan en dan is het gebeurd.' Zo worden van

oudsher bekende amaryllissoorten niet meer rendabel om te kweken.


Maar Boers ziet mogelijkheden: 'Ik ga inzetten op een ander wit. We hebben drie soorten wit:

Curson gift, blanc en challanger. De Curson gift gaat er uit en deze vervangen we door de

Himalaya. Dat is een grove helderwitte knop. Het is nog een belofte en hij moet zich bewijzen, nu

hij voor het tweede jaar in de teelt zit. Maar als hij goed terugkomt na het wisselen, gaan we

verder. In wit zitten namelijk volop mogelijkheden!'


Sinds vorig jaar is Boers Amaryllis aangesloten bij Decorum en dat bevalt uitstekend. 'We zien dat

het echt stappen gaat maken. We zetten een heel nieuwe verpakkingslijn op. Decorum staat voor

het voeren van kwalitatief hoogwaardige producten. We gaan grote stappen maken. We zijn een

seizoensproduct en hopen dat we gemakkelijker in het seizoen mee kunnen liften met bloemen die

het hele seizoen door verkopen.'


Wat Boers betreft, blijft er een rol voor de veiling. 'Natuurlijk zijn er steeds meer directe stromen

om de bloemen te verkopen. Maar we kunnen niet zonder de veiling en de exporteurs om onze

bloemen te slijten. Het is mooi dat er één marktplaats is, waar exporteurs, handel en kwekers

samen kunnen komen. We moeten dat met z'n allen beetpakken en er gebruik van maken.'

28 december 2016

Tientallen woningen op Northgoterrein

NOORDWIJK > De Noordwijkse Woningstichting (NWS) wil ongeveer vijftig woningen bouwen op het terrein van de oude Northgohal. Aan de kant van VV Noordwijk komt dan waarschijnlijk hoogbouw tot drie verdiepingen. Het is de bedoeling, dat verderop op het terrein ook rijtjeswoningen komen in de vorm van hofjes. Volgens NWS-directeur Willem van Duijn moet dat zorgen voor 'meer sociale cohesie'. Hij ondertekende donderdag 22 december een intentieovereenkomst met wethouder Hans Bakker. De komende maanden wordt een bouwplan bedacht, met drie varianten. Als alles soepel verloopt, moet de nieuwe woonwijk al in 2019 gebouwd zijn.  

CCH kan fluiten naar extra geld

HOOGMADE > Het Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) kan een hogere gemeentelijke vergoeding wel vergeten. Dat blijkt uit een brief die het college van burgemeester en wethouders heeft geschreven aan het CCH-bestuur.


Het CCH-bestuur zou namelijk dezelfde hoge vergoeding voor hun activiteiten willen hebben, als de gemeente ook uitbetaalt aan De Tweesprong. Maar hier komt niets van in. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen gaat niet op'', zo laat burgemeester Marina van der Velde in haar brief weten. ,,U bent eigenaar van de panden en een zelfstandige stichting. Alle inkomsten zijn voor u en bij eventuele verkoop krijgt u de middelen die daarbij horen. De Tweesprong BV is daarentegen eigendom van de gemeente waarbij een ander relatie bestaat. In de oorspronkelijke subsidietoekenning staat nadrukkelijk dat u zelf verantwoordelijk bent voor de hieraan verbonden risico’s en dat de gemeentelijke bijdrage geen sluitpost is.''

Chalets op Oudelandsedijk

WOUBRUGGE > Van het college van burgemeester en wethouders mogen er best een aantal camper-standplaatsen en zes recreatieve onderkomens ('chalets') komen op de Oudelandsedijk. De gebouwen mogen een maximale bouwhoogte van 3,3 meter en een omvang van 36 m2 hebben. Deze aanvraag door een initiatiefnemer past namelijk in het beleid van de gemeente om recreatieve initiatieven te ondersteunen. 

Kapsalon wordt woning

LEIMUIDEN > De kapsalon aan Noordeinde 13 mag een woning worden. In eerste instantie stemde het college van burgemeester en wethouders tegen een verzoek voor deze bestemmingsplanwijziging. Maar de initiatiefnemer heeft het gelijk behaald met het indienen van een bezwaarschrift. Hierna heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport een 'Verklaring van geen bezwaar' afgegeven. En daarmee is ook de weerstand van het college weggenomen. Als de aanvrager twee parkeerplaatsen realiseert op eigen terrein en er een extra uitweg wordt gerealiseerd, mag de kapsalon officieel een woning worden. 

Nieuw huurcontract

WOUBRUGGE > De nieuwe huurder van de peuterspeelzaal in gebouw Jeugdland III (Van Hoogstratenlaan 15) ondertekent een vijfjarig huurcontract met de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in. Wel wordt de huurder de komende jaren verantwoordelijk voor de periodieke keuringen van de elektrische installaties en de brandblusmiddelen. Ook moet de huurder er voor zorgen, dat de noodverlichting altijd goed werkt en moet het dagelijks onderhoud goed verzorgd zijn. De gemeente zal zich als verhuurder richten op de “buitenschil” van het gebouw en een jaarlijkse inspectie verzorgen van het dak, de buitenwanden, vloeren, schilderwerk en buitenterrein.

Nieuwe straatnaam

RIJPWETERING > In de buurt van de Zuidweg 13 – 17 worden veertien woningen gebouwd. Twee van deze woningen komen aan de Zuidweg, maar de twaalf overige huizen staan langs een 'eigen' weg. Het college van burgemeester en wethouders heeft een naam gegeven aan deze nieuwe weg; 'De Ripse Schans'.  

Nieuwe huizenbouw

KAAG EN BRAASSEM > Een aantal inwoners, die plannen hebben om een huis te (ver)bouwen, krijgen hun zin van het college van burgemeester en wethouders.

De agrarische bestemming op het adres Bilderdam 28 (Bilderdam) mag omgezet worden naar een woonbestemming voor de bouw van drie huizen. Op dit perceel stonden ooit een kwekerij en dierenhotel Pocahondas. Maar de eigenaren hebben hun bedrijven, mede vanwege klachten door omwonenden, verplaatst naar de gemeente Uithoorn. De nieuwe grondeigenaren willen nu dus de huidige bedrijfsbebouwing slopen en vervangen door drie woningen van 750m3.


Het college stemt ook in met de komst van een woning op het perceel Pastoor van der Plaatstraat 105c in Rijpwetering. En in Oude Wetering, aan de Kerkstraat 1, 2 en 2a mag er ook flink gesloopt en gebouwd worden. Daar verdwijnen een berging en het dak van de tussenbouw tussen Kerkstraat 1 en 2. De boerderij wordt verbouwd tot twee woningen. Op het perceel Noordeinde 66 (achter) in Roelofarendsveen mogen op het achtererf twee geschakelde woningen (twee onder één kap, JD) gebouwd worden. Voor alle initiatieven moeten nog wel de normale procedures doorlopen worden, waarbij omwonenden bezwaar kunnen aantekenen. 

Rechtbank grijpt in

OUD ADE > De bewoner van de Hofdijklaan 69 mag alsnog zijn woning vergroten. In eerste instantie stemde het college van burgemeester en wethouders hier niet mee in. Maar een rechtsgang volgde en de rechtbank heeft geoordeeld, dat het huis wel degelijk vergroot mag worden. Daarom heeft de gemeente nu alsnog ingestemd met de uitbreiding van het huis. Na overleg tussen de gemeente en de aanvrager is het bouwplan iets aangepast. Daarom wordt de dakkapel/dakopbouw doorgetrokken op het platte dak, waarbij de nokhoogte van de dakopbouw lager blijft dan de nokhoogte van het hoofdgebouw. 

Recreatiewoningen

KAAG EN BRAASSEM > Aan de Heiligegeestlaan 36 in Rijnsaterwoude mag een extra recreatiewoning gebouwd worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier geen bezwaren tegen, zolang het pand maar maximaal vijf meter hoog wordt.

Ook een initiatief om een recreatiewoning aan de Poelhavenlaan 1W35 te Rijpwetering te realiseren, krijgt de handen van het college op elkaar. Daarnaast kan er een recreatiewoning komen aan de Waterloospolder 1 te Oud Ade. Een initiatief om twee tot zes aquacabins te plaatsen in de jachthaven van Park Wijde Aa te Roelofarendsveen wordt ook positief ontvangen. Toeristen kunnen daar 's nachts op het water slapen.

En het plan om vijf camper parkeerplaatsen, vier hooiberghutten, een bed & breakfast en een camperterrein voor twintig camperplaatsen te realiseren aan de Boddens Hosangweg 63 in Woubrugge ziet het college ook wel zitten. Daarnaast is er steun voor het realiseren van een bed & breakfast, koffie- en theehuis en de verkoop van ijs op het perceel Bodde Hosangweg 83 in Woubrugge. In het bed & breakfast mogen maximaal zeven mensen slapen en het koffie- en theehuis mag maximaal zes meter hoog worden. Voor alle initiatieven moeten nog wel de normale procedures doorlopen worden, waarbij omwonenden bezwaar kunnen aantekenen.  

Groenste dorp

LISSE > Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om mee te doen aan de verkiezing 'Groenste dorp van Nederland' van Entente Florale. Na jaren van bezuinigingen is er nu dus weer tijd voor 'leuke' dingen.

Het komende jaar gaat een jury bekijken hoe het in Lisse staat met het zichtbare groen, cultuurhistorisch erfgoed en duurzame initiatieven. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) laat hierover weten: ,,Het leuke van deze competitie is dat we op een positieve manier naar ons groen kijken. We laten onze sterke punten zien. Als het over groen gaat hebben we het vaak over onkruid of bomen die gekapt moeten worden. Nu gaat het over al het mooie groen wat Lisse te bieden heeft!''

De gemeente hoopt, dat de jury enthousiast wordt over de bloemententoonstelling Keukenhof, het daarnaast gelegen Keukenhofbos en 't Huys Dever. Het is voor het dorp alleen jammer, dat de jurering in mei en juni plaats vindt: op het moment dat de bloemen op Keukenhof al lang verwelkt zijn.

Afgelopen jaar dong ook de gemeente Nieuwkoop mee naar de titel 'Groenste dorp van Nederland'. Bijna honderdduizend euro werd uitgegeven om de gemeente voor deze competitie op te knappen. Hierbij haalde deze gemeente de derde plaats; van in totaal slechts vier deelnemers. Hoeveel geld gaat deelname aan deze wedstrijd kosten voor Lisse? Een gemeentelijk woordvoerder laat weten, dat dit 5.000 euro is.

Maar is het de gemeente wel waard om te strijden in een wedstrijd waar slechts een handjevol gemeenten aan meedoen? Hoe past de wens om mee te doen aan deze groenwedstrijd in het feit, dat verenigingen en stichtingen de afgelopen jaren zwaar gekort zijn in hun subsidies? Waarom is het te rechtvaardigen, dat er nu wel geld is voor een wedstrijdje? De woordvoerder: ,,Leuk he, dat we meedoen! We betalen 5.000 euro. Hiervoor krijgen we een deskundige jury op bezoek en een uitgebreid rapport. Verdere investeringen zijn bestaande programma’s die we (al dan niet versneld) uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het project Aantrekkelijkheid Lisse.''


Joep Derksen

Eigen huurders eerst

NOORDWIJK > In de periode tot 2020 wil het gemeentebestuur 'zoveel mogelijk' sociale huurwoningen laten bouwen. Om dit doel te bereiken, heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met de Noordwijkse Woningstichting (NWS) en de Stichting Huurdersbelangen.

In drie jaar tijd moeten er minimaal zeshonderd sociale huurwoningen bij komen, zo valt in de afspraken te lezen. En al deze woningen worden met voorrang toegewezen aan Noordwijkse woningzoekenden. De huurders die nu al in een woning van de NWS zitten, komen zelfs helemaal vooraan in de rij te staan. ,,Als zij verhuizen, helpt dat de doorstroming op gang brengen. Daar profiteren ook Noordwijkse starters op de woningmarkt van”, zo vindt NWS-directeur Willem van Duijn. Wethouder Dennis Salman (LSNZ) beaamt: ,,We werken nauw met elkaar samen om ervoor te zorgen dat er meer betaalbare huurwoningen komen voor Noordwijkers.”

Als gedeeltelijke tegenprestatie staat de gemeente de NWS toe om 'geleidelijk' maximaal 90 van haar dure woningen te verkopen. Ook mag de NWS 250 van haar woningen 'onderbrengen in de vrije sector', wat betekent, dat de huren hoger worden dan het sociale huurmaximum. Hiermee worden volgend de drie partijen de middeninkomens geholpen, die nu niet in aanmerking komen voor de sociale woningen, maar te weinig verdienen om een eigen huis te kopen.

Ook worden de komende jaren plannen uitgewerkt, dat bij meer woningen van de NWS energiebesparende maatregelen genomen worden. De huurprijzen zullen minder snel stijgen voor 'kwetsbare groepen'. Van Duijn is heel tevreden met het eindresultaat. Wel laat hij weten, dat de NWS ,,tegen de grenzen aanloopt van investeren in nieuwbouw. De hoeveelheid beschikbare bouwgrond in Noordwijk is schaars, zeker tegen de prijzen waarmee de bouw van betaalbare huurhuizen nog mogelijk is. Voor grotere projecten zijn we in hoge mate afhankelijk van wat de gemeente aan grond in haar bezit heeft. Gelukkig ziet ook dit college van burgemeester en wethouders de noodzaak om de hoeveelheid sociale huurwoningen flink uit te breiden.” Salman besluit over de overeenkomst: ,,In nog geen drie maanden hebben we met elkaar afspraken kunnen maken. We moeten aan de slag. We moeten nu doorpakken zodat er echt betaalbare huurwoningen voor Noordwijkers beschikbaar komen.”

Stichting Halt is klaar voor de jaarwisseling

BOLLENSTREEK > Rond iedere jaarwisseling worden tientallen jongeren uit deze streek doorverwezen naar Halt. Daar moeten ze een taakstraf uitvoeren, wanneer ze betrapt worden op illegaal vuurwerk of het verkeerd gebruiken van vuurwerk. Op deze manier voorkomen deze kinderen tussen 12 en 18 jaar, dat ze een strafblad krijgen.

Strijkers, gillende keukenmeiden, fonteinen en vuurpijlen; voor tieners vormen ze een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Maar buurtbewoners zitten soms tegen het plafond uit ergernis over het lawaai, waar ze dagenlang mee geconfronteerd worden. Om nog maar niet te spreken over de honden, die zeven keer zo goed horen als mensen; en het knalgeluid dus zeven keer harder horen.

De politie en boa's handhaven dus intensief in de dagen voorafgaand aan nieuwjaar en dat levert per dorp jaarlijks een handvol Halt-gangers op. Eveline Huisman is communicatieadviseur van Stichting Halt en zij legt uit, wat zo'n Halt-traject inhoudt. ,,Wanneer jongeren worden betrapt voor het te vroeg afsteken van vuurwerk of het in bezit hebben van illegaal vuurwerk, moeten ze met hun ouders op gesprek komen. Daarna volgen meerdere gesprekken met alleen de betreffende jeugdige. Hieraan gekoppeld zijn leeropdrachten, die variëren op basis van het delict dat ze gepleegd hebben. Zo krijgen ze inzicht in het gevaar van vuurwerk en de overlast die het veroorzaakt voor anderen.'

Ook worden de jongeren geestelijk sterker gemaakt, waar het gaat om het weerstaan van groepsdruk. Het is zeker geen knuffelcursus, zoals mensen wel eens willen geloven. Als de jongeren schade hebben veroorzaakt, moeten ze dat bedrag vergoeden. Bovendien moeten ze excuses aanbieden aan de mensen bij wie ze overlast of schade veroorzaakt hebben. Met name dat laatste blijkt louterend te werken, informeert Huisman. ,,Het is voor jongeren best wel lastig om mensen in de ogen te kijken. Bovendien zijn ze wel opgepakt door de politie, dus de jeugd wordt bewust gemaakt over de vraag waar ze mee bezig zijn. We kijken ook naar hun persoonlijke situatie en of ze een verkeerde vriendengroep hebben.''

Taakstraffen, zoals het opruimen van het vuurwerkafval of het vakken vullen in een supermarkt, worden nog maar zelden gegeven. Dit soort taken blijken namelijk minder effectief te zijn. Alleen jongeren die vaker (tot maximaal drie keer) bij Halt worden aangemeld, kunnen mogelijk als extra straf dit soort opdrachten opgelegd krijgen. Huisman: ,,Dit komt steeds minder voor, want van dit soort taakstraffen leren ze minder dan van de leeropdrachten.'' Maar voor driekwart van de jongeren blijkt de eerste Halt-ervaring al afschrikwekkend genoeg te zijn; voor hen blijft het een eenmalige ervaring.

Ook toekomstige Halt-gebruikers worden jaarlijks gewaarschuwd voor het illegaal gebruik van vuurwerk. Stichting Halt geeft op honderden basisscholen en middelbare scholen voorlichting over vuurwerkgebruik. Bij deze vuurwerkcampagne, genaamd ''Overlast rond de jaarwisseling' wordt ingegaan op zaken als veiligheid, maar ook overlast en groepsdruk.' Mocht de jeugd daarna toch nog de wet overtreden, dan zijn ze snel acht tot 26 uur kwijt aan een Halt-straf. En voor tieners die met het uur leven, lijkt dit een eeuwigheid te zijn.


Joep Derksen

Plannen ontvouwt voor sociale woningbouw op Northgoterrein

NOORDWIJK > De Noordwijkse Woningstichting (NWS) krijgt de kans om het terrein van de Northgohal te ontwikkelen. In 2019 moeten er zo'n vijftig huizen en appartementen staan, die vallen onder de sociale sector. Al deze woningen moeten naar lokale inwoners gaan, zo is de bedoeling. Wethouder Hans Bakker en NWS-directeur Willem van Duijn ondertekenden donderdag 22 december een intentieovereenkomst om dit te realiseren.

Er is overigens nog niets beslist, liet Bakker weten, nadat hij zijn handtekening onder een document had geplaatst. ,,We hebben de intentie om de haalbaarheid te onderzoeken van sociale woningbouw op het Northgoterrein.'' De NWS krijgt een half jaar de tijd om hiervoor plannen te ontwikkelen. Ook wordt gekeken of de benzinepomp en garage bij deze plannen betrokken kan worden. Bakker maakte wel één ding duidelijk: ,,De gemeente faciliteert, maar gaat vooralsnog geen cent steken in het uitkopen van het benzinestation.''

Van Duijn lichtte al een tipje van de sluier op, waar het gaat om de geplande woningen. ,,Het Northgoterrein ligt dicht tegen de voorzieningen aan. Met de vergrijzing die komt, kun je voor deze doelgroep een woonplek maken. Het wordt een mooie woonplek. We hebben al drie scenario's uitgewerkt in inspiratiesessies. Zoals het er nu uit ziet, willen we aan de kant van VV Noordwijk wat hoger bouwen, maar we zijn door het bestemmingsplan gebonden aan maximaal drie lagen. Maar er moeten ook echt grondgebonden woningen in komen. We willen een hofjesidee realiseren voor het creëren van sociale cohesie. Als je wat ouderen daar wilt huisvesten, werkt groen meer verbindend.''

Nu al is duidelijk, dat de schietvereniging ook een plek behoudt in dit woongebied. Mogelijk zou deze vereniging ook kunnen helpen op het sociale vlak, zo is de gemeentelijke gedachtegang. Na de zomer van 2017 moeten de bouwplannen definitief uitgewerkt worden. Als alles soepel verloopt en er niet teveel bezwaren zijn tegen de nieuwbouw, zouden de circa vijftig woningen er al in 2019 kunnen staan. De bouw van deze sociale woningen past in de gemeentelijke plannen om de komende tien jaren zo'n 600 sociale woningen te bouwen op plekken als het Rederijkersplein, Bronsgeest, Offem Zuid en het Groot Hoogwaak terrein.


Joep Derksen

,,Hij was een leuke jongen''

OEGSTGEEST > Al zestig jaar zijn Hendry (92) en Jan Huiskamp (91) onafscheidelijk. Woensdag 21 december verraste burgemeester Emile Jaensch de beiden met een bezoek én een bos bloemen vanwege hun zestigjarig huwelijk.

De geboren Leidse werd in 1954 voor het eerst 'gespot' door Jan in de Stadsgehoorzaal tijdens een concert. ,,Ze was in gezelschap van een oudere dame en ze intrigeerde me, vanwege de manier waarop ze praatte en wat ze zei. Ik had wel eens vriendinnen uit andere plaatsen bij mij op bezoek, maar die intrigeerden me niet zo erg als deze mevrouw.'' Toch sprak hij Hendry na de eerste blik niet meteen aan. ,,Ik heb toevallig gezien bij welk huis ze na het concert naar binnen ging.''

Als echte romanticus liet Jan bloemen afleveren bij Hendry als anonieme aanbidder. In eerste instantie had Hendry geen idee van wie deze ruiker was. Jan lacht: ,,Ze heeft toen al haar vriendjes gebeld!'' En vervolgt: ,,Ik fietste daar regelmatig in de buurt en ben haar een tijdje later 'toevallig' tegengekomen.'' De beiden spraken af en al diezelfde avond was het 'raak'. Jan: ,,De eerste zoen was die avond; ik vloog er op als een bok op de haverkist!'' Hendry: ,,Jan was een leuke jongen. Hij praatte gezellig en was ook heel enthousiast.'' Vele strandwandelingen volgden, maar ook deelden de beide hun passie voor het varen en het roeien.

,,Ik zat op de roeivereniging in Leiden en mijn zus en ik hadden samen de zeilboot Sharpy. Jan ging ook een keer mee zeilen en toen is hij in het water gevallen.'' Het leidde tot grote hilariteit bij de zussen, maar Jan had hierdoor voor altijd een plaatsje in het hart van Hendry veroverd. Na anderhalf jaar ging het stel trouwen, mede hierdoor konden ze hun eerste gezamenlijke woning op een bovenverdieping op de Witte Singel betrekken.

Het echtpaar blikt terug op de afgelopen zestig jaar, waarin ze drie dochters hebben opgevoed en ook gezegend zijn met twee kleinkinderen en vijf aangetrouwde kleinkinderen. Vrij snel na hun huwelijksdag vertrok het echtpaar voor een jaar naar Amerika, waar hun oudste dochter werd geboren. Die periode vormde één van de hoogtepunten van hun huwelijk; het was een tijd waarin de beiden rondreisden door Amerika en overal kampeerden, samen met de baby. Uiteindelijk ging het stel weer terug naar Nederland, omdat Jan een baan aangeboden kreeg aan de Universiteit Leiden. Hij bleef hier werken van 1959 tot aan zijn pensioen als hoogleraar in 1989. In die jaren heeft Jan over de hele wereld gereisd en de handen geschud met onder meer Yoko Ono en de voormalige Russische president Gorbachov.

Het echtpaar verhuisde in 1961 naar Oegstgeest, waar hun derde dochter werd geboren. Vlak voor de komst van de burgemeester laat Hendry weten, dat ze uitkijkt naar zijn komst. Net voordat de bel gaat, reageren Jan en Hendry op de vraag hoe ze het gepresteerd hebben om 60 jaar bij elkaar te blijven. Hendry: ,,Natuurlijk hadden we wel eens een ruzietje, maar dat werd altijd bijgepraat. Ook was het zo, dat ik zelf geen geld verdiende. Als je man weg was, zou dat een ramp zijn. Maar als je vroeger ging trouwen, deed je dat ook echt voor het leven. Ik snap niet dat mensen drie keer achter elkaar trouwen.'' Het 60-jarig huwelijksfeest viert het stel met een heerlijk diner, samen met de familie, in De Beukenhof.


Joep Derksen

Ecologisch groenbeheer brengt burgemeester in problemen

OEGSTGEEST > Gemeenteraadslid Gerlof Kruidhof (PrO) tikte burgemeester Emile Jaensch vorige week op de vingers. Kruidhof had namelijk vragen gesteld over het ecologisch groenbeheer; dat is de bestrijding van onkruid, zonder hier chemische middelen voor te gebruiken. Het ambtenarenapparaat antwoordde hierop, dat het aantal meldingen over het ecologisch groenbeheer niet wordt geregistreerd.


Groot was dan ook de verbazing bij Kruidhof, toen hij onlangs te horen kreeg, dat er wel degelijk dertig meldingen zijn binnen gekomen bij de gemeente. Kruidhof vroeg hier aandacht voor en riep Jaensch op: ,,Laat het college serieus antwoord geven op vragen die wij als raadsleden stellen. Mijn beeld is, dat niet altijd antwoord komt op de vragen die we stellen.'' De burgemeester stamelde hierop: ,,Ik kan hier niet anders dan 'Ja' op zeggen.''

Gat in jeugdhulp

OEGSTGEEST > Één van de grootste aanbieders van jeugdzorg, Pluryn Hoenderloo, heeft geen contract getekend met de gemeente. Maar volgens wethouder Jos Roeffen (LO) heeft dat helemaal niets te maken met ontevredenheid. Volgens de wethouder kon Pluryn dat zorgverleningscontract niet ondertekenen 'vanwege tijdgebrek'. De wethouder verzekerde, dat de zorgcontinuïteit gegarandeerd wordt voor de bestaande cliënten, maar hoe het verder moet met nieuwe cliënten is nog niet duidelijk. Roeffen: ,,Daar moet een oplossing voor worden gezocht.'' De overige 125 aanbieders van jeugdhulp hebben wél de contracten voor het komende jaar ondertekend.  

Gemeente voert weer actieve grondpolitiek

OEGSTGEEST > Jaren geleden kwam de gemeente zwaar in de problemen, door het voeren van een 'actieve grondpolitiek'. Doordat Oegstgeest zelf ook risico ging dragen bij de koop en verkoop van grond, werden zware verliezen geleden. Uiteindelijk liep de gemeenteschuld op tot meer dan honderd miljoen euro.


Inmiddels is die schuld gezakt naar zo'n 80 miljoen euro en verwacht het gemeentebestuur, dat deze daling door zal gaan tot 50 miljoen euro schuld. Maar het lijkt er op, dat het kortetermijngeheugen niet heel actief is, zo bleek vorige week tijdens het vaststellen van de herziene grondexploitatie Langenakker (voor het exploitatieplan Kamphuizerpolder-Buitenlust). Hieruit blijkt, dat de gemeente toch weer mee gaat doen als 'risicodragend ondernemer'. Alleen de politieke partij Hart voor Oegstgeest weigerde dit idee te ondersteunen. Maar fractievoorzitter Frits van Dissel en zijn partijgenoten kregen geen enkele steun van de overige partijen.  

'ODWH is zwakke broeder'

OEGSTGEEST > Gemeenteraadslid Gerlof Kruidhof (PrO) deed vorige week een oproep om meer controletaken van bouwactiviteiten onder te brengen bij de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Maar dit verzoek werd afgewezen door wethouder Wendelien Tönjann (VVD).


De gemeenten Zoeterwoude, Noordwijk, Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en de ODWH willen samenwerken om de kwaliteit van de vergunningverlening en toezicht met betrekking tot de bouwtaken te verbeteren. Maar Kruidhof vond, dat de gemeente juist alleen de ODWH zou moeten gebruiken, omdat deze organisatie het financieel zwaar heeft. Maar Tönjann stelde, dat de ODWH de controle op de bouwtaken niet zelf kan uitvoeren. Ze liet weten: ,,Dit is een bijzonder goede vorm van samenwerking. De ODWH is een zwakke broeder; laat ze eerst op sterkte komen met de taken die ze nu hebben.''

Vogel gevlogen en weer terug

OEGSTGEEST > Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 december stopte Simon Vogel (Hart voor Oegstgeest) met zijn raadslidmaatschap. Hij kreeg mooie woorden te horen van burgemeester Emile Jaensch en politici van de overige partijen.

Vogel zit nét iets langer dan acht jaar in de gemeenteraad en op basis daarvan komt hij in aanmerking voor een lintje. Maar dat werd die avond niet uitgereikt. Vogel werd namelijk bijna direct na zijn afscheid weer geïnaugureerd als steunfractielid. Hierdoor kan hij in de commissievergaderingen blijven meepraten over allerlei politieke onderwerpen. Als opvolger van Vogel in de gemeenteraad werd Jaap van den Broek geïnstalleerd.


Joep Derksen

Wethouder geboeid bij brug Poelgeest

OEGSTGEEST > De bewoners van de wijk Poelgeest kregen onlangs een brief in de bus van de gemeente Leiden. Daar werd hen verteld, dat het definitieve bestemmingsplan voor de realisatie van de brug Poelgeest pas in oktober 2017 wordt vastgesteld. Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) riep wethouder Wendelien Tönjann (VVD) op, om er voor te zorgen, dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Maar Tönjann liet weten, dat zij ,,niet aan deze termijn kan worden gehouden, omdat Leiden de projectleider is. Ik hang elke maand aan de telefoon, maar ik heb niet veel afdwingmogelijkheden. Er zijn altijd nog wel wat obstakels op de weg.''

Alertheid voor sociale woningen

OEGSTGEEST > Het college van burgemeester en wethouders moet voortaan beter letten op kansen om sociale woningbouw te realiseren. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar het bouwen van nieuwe sociale woningen, maar ook het gebruiken van bestaande gebouwen. Dan kan het gaan om kantoorruimte, maar ook de leegstaande panden van Rivierduinen. De gemeenteraad nam dit voorstel van PrO vorige week met grote meerderheid van stemmen aan. Wethouder Wendelien Tönjann (VVD) liet weten, dat ze al met Rivierduinen in gesprek is over het toekomstige gebruik van hun ruimtes.  

Tönjann teruggefloten

OEGSTGEEST > De gemeenteraad ziet het helemaal niet zitten, dat wethouder Wendelien Tönjann (VVD) plaats neemt in het bestuur van de Stichting Dorpsmarketing. Daarom hebben de politici unaniem een raadsoproep gedaan richting het college om Tönjann te stoppen om toe te treden tot dat bestuur.

Tönjann zelf liet eerder weten, dat het goed is om een collegelid zitting te laten nemen in het bestuur. Want hierdoor zou volgens haar controle uitgeoefend kunnen worden op de stichting. Maar de politieke partijen hebben daar grote bedenkingen bij. ,,Deelname in het bestuur is geen geschikt middel om te sturen op de koers van de stichting. Want een bestuurslid van een stichting behoort primair de belangen van de stichting te behartigen en niet, mogelijk daarmee tegengestelde belangen, van een gemeente. Ook kan via een bestuur geen controle worden uitgeoefend; dit kan wel door een Raad van Toezicht.''

In 2011 adviseerde de Rekenkamercommissie al, dat de gemeente moet vermijden om collegeleden als bestuursleden bij een stichting op te laten treden. Daarom stelde de gemeenteraad unaniem: ,,Beter zou het zijn onafhankelijke materiedeskundigen zitting te laten nemen in een raad van toezicht. Versterking van gemeentelijke belangen kan mogelijk plaatsvinden door een subsidierelatie met de stichting aan te gaan en voorwaarden te stellen aan de subsidie.''

De raad laat daarmee uitdrukkelijk weten, dat een collegelid niet mag toetreden tot het bestuur van de stichting Dorpsmarketing. Wel mag de gemeente een 'toehoorder' aanstellen bij de vergaderingen van het bestuur van de stichting Dorpsmarketing ,,als verbinding tussen de stichting en de gemeente''. Daarnaast moet de stichting Dorpsmarketing een 'Raad van Toezicht' krijgen. Hier mogen 'onafhankelijke materiedeskundigen en mogelijk een raadslid' zitting in nemen. Burgemeester Emile Jaensch nam tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 december het woord en vroeg of deze raadsoproep pas in januari besproken kan worden. De gemeenteraadsleden gingen hier mee akkoord.


Joep Derksen

Speldje voor trotse inwoners

OEGSTGEEST > Enkele tientallen (meest oudere) inwoners bezochten dinsdag 20 december de traditionele Oudejaarsbijeenkomst, die dit jaar voor het eerst geleid werd door burgemeester Emile Jaensch. De bezoekers werden verrast met een noviteit: de introductie van een gemeentespeldje, die door iedere inwoner gedragen kan worden, die trots is op 'zijn' of 'haar' Oegstgeest.

Uit de speech van de burgemeester blijkt, dat de crisis definitief achter ons ligt. Maar veel zorgen over de radicalisering blijven, zo merkte Jaensch op. Hij liet weten blij te zijn met de unanieme steun van de gemeenteraad eerder dit jaar om een COA-vestiging voor 250 vluchtelingen te realiseren, ook al is die vestiging er uiteindelijk niet gekomen. ,,Het toont in ieder geval aan dat wij tolerantie in Oegstgeest hoog ik het vaandel hebben.''

Op de jaarlijkse ranglijstjes scoort Oegstgeest voldoende tot goed. ,,Dat toont de hoge kwaliteit van wonen in ons dorp'', aldus Jaensch. De grote betrokkenheid van de inwoners werd door hem geprezen. Als voorbeelden werden de Klinkenbergerplasperikelen en de ophef over het bouwverkeer door de wijk Poelgeest genoemd. Dezelfde loftuiting ging uit naar het feit dat mensen wel hun monden roeren, maar niet tot andere middelen overgaan: ,,We blaffen wel, maar bijten niet.'' Initiatieven als SOEK, de duofiets en de virtuele buurtwacht werden geprezen.

Ook liet Jaensch weten, dat de financiële positie van de gemeente ,,nog niet florissant, maar wel weer solide'' is. Hierna speldde wethouder Wendelien Tönjann het eerste gemeentelijke speldje op de kleding van Henk Heemskerk. Wie ook zo'n speldje wil bemachtigen om er trots mee door het dorpscentrum te paraderen, kan zich spoeden naar sieradenwinkel Parure. De eigenaresse, Yvonne Verbeek, heeft het speldje namelijk ontworpen.


Joep Derksen

Wethouder slaat muur door

SASSENHEIM > Wethouder Kees van Velzen (CDA) brak vrijdag 23 december de eerste muur door van het Rijnlands Lyceum. Hiermee gaf hij het startsein voor de uitgebreide renovatiewerkzaamheden van deze school. De leerlingen hebben als het goed is totaal geen overlast van het hameren, kloppen, boren en slaan door de bouwvakkers. Alle bouwperikelen vinden alleen plaats tijdens de vakanties. Als alles volgens plan verloopt, zijn de bouwwerkzaamheden afgerond, voordat het nieuwe schoolseizoen van 2017 – 2018 begint.  

Hartveilig wonen

Nieuwkoop – Wanneer iemand een hartstilstand krijgt, terwijl hij aan het winkelen is, dan is het prettig als er een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt is. Maar alle AED's in de gemeente Nieuwkoop staan binnen, dus als je na winkelsluitingstijd een hartaanval krijgt, heb je pech.


Daarom wil het college van burgemeester en wethouders dertien van de AED's plaatsen in buitenkasten, zodat deze op ieder moment van de dag gebruikt kunnen worden in een noodsituatie. Bovendien worden er nog eens zeven nieuwe AED's extra gekocht. Op deze manier kunnen er zoveel mogelijk in alle kernen AED's geplaatst worden. De gemeenteraad moet nog toestemming geven voor de ruim 46.000 euro, dat dit gaat kosten. Overigens krijgen alle raadsleden in januari een cursus aangeboden, zodat zij – net als 144 andere inwoners van Nieuwkoop – ook weten hoe een AED gebruikt moet worden.  

23 december 2016

Floralis is monument

LISSE > Het college van burgemeester en wethouders heeft het gebouw Floralis aangewezen tot gemeentelijk monument. Nu het pand helemaal opnieuw is ingericht, met behoud van de historische voorgevel, heeft wethouder Adri de Roon (D66) het initiatief genomen voor deze stap.

Het in 1950 gebouwde pand is oorspronkelijk ontworpen door architect Paardekooper en ondanks de vernieuwingen zijn er nog altijd voldoende redenen om het gebouw als monumentaal te beschouwen, zo blijkt uit onderzoek. De monumentencommissie adviseert dan ook om Floralis als gemeentelijk monument aan te wijzen en het college volgt dit advies op.

Onlangs gingen in de gemeenteraad stemmen op om Floralis te verkopen, al was het maar voor één euro. Op die manier scheelt dat de gemeente zo'n 300.000 euro per jaar aan kosten. Bemoeilijkt de monumentenstatus zo'n eventuele verkoop niet? De Roon stelde: ,,Voor mensen die waardevolle gebouwen willen behouden, is de monumentenstatus een bescherming. Sommige eigenaren van monumentale panden zijn er niet zo blij mee, omdat zij niet zomaar zonder toestemming mogen aanpassen. Het is de vraag of dit de verkoop belemmerd. We hebben dat niet aan een taxateur gevraagd. Maar dit was ook geen overweging, toen de gemeente zo'n zeven jaar geleden tientallen panden aanwees als monument. Het het met twee maten meten zijn, om dit pand om die reden (van verkoopproblemen, JD) niet aan te wijzen.''


Joep Derksen

Klaar voor de afvalstart

LISSE > De gemeente en de Meerlanden zijn er klaar voor; vanaf 1 januari geldt in het dorp een nieuw afvalregime. Het is een combinatie van 'omgekeerd inzamelen' en 'diftar' (gedifferentieerd betalen). Het recyclebare afval wordt nog huis aan huis opgehaald, maar het restafval moeten de inwoners zelf naar een van de zestig ondergrondse containers brengen. Wie het restafval stiekem dumpt of niet in de daarvoor bestemde bakken gooit, kan een forse boete krijgen.

De hoogte van de boetes kan variëren van 90 euro voor het niet op de juiste manier aanbieden of niet op de vastgestelde dagen aanbieden. Maar wie afval illegaal stort of achterlaaten in de openbare ruimte en betrapt wordt, krijgt hiervoor een prent van 370 euro. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) hoopt echter, dat de sociale controle haar werk zal doen. De vuilophalers weten hoeveel de containers met plastic danwel gft ongeveer wegen. Dus als het te zwaar is vanwege restafval wordt er een kaartje aan gehangen en wordt de container niet meegenomen. ,,Je buren zien dan, dat je een rode kaart krijgt'', grinnikt Nieuwenhuis. Angelique Kierkels, directeur van de Meerlanden voegt er aan toe: ,,We weten op een gegeven moment ook wel waar het wel en niet fout gaat met het aanbieden van afval.''

Toch blijft het gevaar van zwerfafval op de loer liggen, zoals op de foto te zien is. De medewerkers van de Meerlanden hebben uitdrukkelijk de opdracht gekregen om dit afval weg te halen als ze het zien, zo benadrukt de directeur. ,,Vuil trekt vuil aan''. Inwoners kunnen een berichtje sturen naar verbeterdebuurt.nl op het moment dat ze ergens zwerfafval zien liggen.

Deze weken bekijkt de gemeente hoeveel afval er langs de straten ligt, om dat het komende jaar te vergelijken met het restafval, dat dan ergens gedumpt is. Nieuwenhuis: ,,De verleiding is groot, als je een papiertje ziet, te zeggen dat dit komt door het omgekeerd inzamelen. Maar ook nu is er zwerfafval. We gaan kijken of we daar verandering in zien. We gaan er ook extra op inzetten, dat we kunnen handhaven. En als zich een situatie van zwerfafval voordoet, gaan we daar op anticiperen.''


Joep Derksen

'Er is flink geblunderd'

Nieuwkoop > Het onder één dak brengen van een aantal verschillende zorgorganisaties wordt een dure zaak. Een half jaar geleden dacht wethouder Annette Pietersen nog, dat dit zo'n 200.000 euro gaat kosten. Maar op donderdag 15 december vroeg ze 120.000 euro extra aan de gemeenteraad.

In het pand aan de Achterweg 2B worden organisaties als het Centrum voor Jeugd en Gezin, Kwadraat en de f'rontoffice' van 'Tom in de buurt' bij elkaar gezet. Dit moet leiden tot een betere communicatie en dus betere dienstverlening. De gemeente kocht dit jaar het gebouw en gaat dit renoveren, zodat de organisaties er aan de slag kunnen. Maar het pand blijkt, samen met het naburige voormalige politiebureau (Achterweg 7), veel krakkemikkiger te zijn, dan was gedacht. En dus moet er meer geld uitgegeven worden.

De manier waarop de raad geconfronteerd wordt met deze extra uitgaven zorgde voor veel kritiek van gemeenteraadslid Tom de Kleer (VVD). 'Ons vertrouwen in de wethouder heeft een flinke deuk opgelopen! Er is tekort geschoten en geblunderd. Van tevoren was al bekend, dat het gebouw in slechtere staat is, dan was ingeschat. In april van dit jaar hebben we een besluit genomen op basis van informatie, die verre van compleet was.' Toch stemt zijn partij wel in met het extra geld: 'Voor ons is belangrijk dat die functies bijeen worden gebracht.'


Raadslid Pien Schrama (MPN/PN) oordeelde, dat de VVD een te grote broek aantrok. Ze wees er op, dat eerder dit jaar steeds gesproken werd over een 'globale raming'. Maar ook zij vond, dat het collegevoorstel 'niet de schoonheidsprijs verdient. Die mening werd door de andere partijen gedeeld. Pietersen bevestigde, dat ze het altijd heeft gehad over een inschatting van de kosten. 'Maar de panden zijn in zo'n staat, dat het veel duurder wordt, dan we met ons allen gehoopt hadden.' Toch werd de wethouder op de vingers getikt door burgemeester Frans Buijserd die liet weten: 'Dit had beter gemoeten. Ik ben heel ontevreden hoe het gebeurd is.' Uiteindelijk stemde de voltallige gemeenteraad in om 320.000 euro te investeren in het onderdak van de zorgorganisaties.

Hoog overleg over Westkanaalweg

Nieuwkoop > De bewoners aan de Westkanaalweg maken zich grote zorgen over de veiligheid van de weggebruikers. Met name de voetgangers, fietsers en scootmobielgebruikers komen in gevaar, wanneer er werkzaamheden aan de Aardamseweg plaats vinden. Al het verkeer wordt namelijk dan over de Westkanaalweg geleid, zonder dat daar vrijliggende fietspaden zijn. Dit wordt nog eens versterkt, omdat de Oostkanaalweg juist verkeersluw wordt gemaakt. Ook het agrarisch verkeer moet de komende tijd over de Westkanaalweg rijden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 december pleitte inspreekster Judith van Pasen voor het verlagen van de snelheid en goede handhaving.


'Ga flitspalen neerzetten, want nu denderen daar vrachtwagens met 80 kilometer per uur voorbij!', zo riep de inspreekster de politici op. Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) wees er op, dat een groep inwoners lange tijd heeft meegesproken over de reconstructie van de Aardamseweg. Hij liet weten, dat hij nog niet eerder gehoord had van deze zorgen, maar beloofde, dat hij hierover in gesprek wil gaan met de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, Floor Vermeulen. De weg is namelijk niet van de gemeente, maar van de Provincie. En omdat Vermeulen een VVD-er is, riep hij raadslid Tom de Kleer (VVD) op, om ook actie te ondernemen. In het gesprek zal de wethouder ook voorstellen om de bebouwde kom bij de Westkanaalweg uit te breiden; dan kan de gemeente namelijk zelf handhaven, waar het gaat om de verkeerssnelheid.  

Huurvoordeel

Nieuwkoop > Wethouder Annette Pietersen kon de gemeenteraad donderdag 15 december melden, dat de gemeente een financieel voordeeltje kan krijgen. De gemeente zit namelijk tot 2027 vast aan een huurcontract in de Vijverhof. Maar een organisatie heeft zich gemeld om het grootste deel van die huur over te nemen. De overige huidige huurders willen ook in het pand blijven. Hierdoor bespaart de gemeente zich 63.000 euro aan huur en bijkomende kosten.  

Plannen voor extra toeristen

Nieuwkoop > Een groep inwoners heeft plannen bedacht om de kern Nieuwkoop te verlevendigen en aantrekkelijker te maken voor toeristen. De vraag is alleen, wie deze plannen ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.

In het boekje 'DNA Nieuwkoop' staat een hele serie aan plannen, bijvoorbeeld waar het gaat om het Reghthuysplein: dat moet autovrij en rolstoeltoegankelijk worden, waar mensen kunnen jeu de boulen. Bezoekers die van daaruit naar het Kennedyplein lopen, moeten verrast worden met permanente kunstroutes, stoelen en bankjes. Door de hele dorpskern moeten teksten (met humor) opgeplakt worden, zodat mensen geïnspireerd raken en op iedere rotonde moet riet geplant worden; als icoon voor de plassen.

Ook moet er een centrale plek komen in Nieuwkoop, waar mensen kunnen netwerken en koffie drinken. Om daar te komen, zou je langs 'groene wanden, plantenbakken en andere natuurlijke elementen' moeten lopen. Maar een tijdelijke 'pop-up camping', tijdens bijzondere evenementen, zien de DNA-onderzoekers ook wel zitten. Meer goedkope huurwoningen voor de jongeren en een app om 'de geheimen van Nieuwkoop te delen' zijn nog enkele voorstellen. Er moeten 'hottubs' komen op de plassen, maar de toenemende recreatie mag de rust niet verstoren. Het liefst zien de plannenbedenkers ook nog, dat de dertien torens in Nieuwkoop opengesteld worden voor het publiek.


De gemeenteraad besprak dit boekwerkje op donderdag 15 december. Meerdere partijen vonden het jammer, dat er helemaal niet gesproken wordt over het Natura 2000 gebied. Gemeenteraadslid Van Wijk (CDA) vroeg zich af, waar de auto's naar toe moeten, als op het Reghthuysplein niet meer geparkeerd mag worden. Raadslid Van Dobben (VVD) wilde wel eens weten, wie al die ideeën gaat uitvoeren. Dat zullen de inwoners zelf moeten zijn, zo hoopt politicus Tersteeg (MPN/PN): 'Er ligt hier een gigantische kans om mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen leefomgeving.'

Legalisering wonen in recreatiehuisjes

Nieuwkoop – Het gedogen van permanente bewoning in recreatiewoningen heeft zijn langste tijd gehad. Een onderzoek wordt opgesteld om te kijken in hoeverre deze vorm van wonen voortaan echt toegestaan is. Wethouder Paul Platen lichtte de plannen donderdag 15 december tijdens de gemeenteraadsvergadering toe. 'Het gaat om het gebruik van alle recreatiewoningen in deze gemeente. Niet alleen de woningen in de recreatieparken.' De oppositiepartijen MPN/PN, CDA en SGP/ChristenUnie dienden een amendement in, waarin werd opgeroepen om in het onderzoek ook andere zaken mee te nemen, zoals het beheer van de openbare ruimte. Dit amendement werd aangenomen. Het onderzoek moet nog voor de zomer afgerond zijn. Hierna beslist de politiek of de huidige eigenaren van recreatiewoningen daar ook permanent in mogen blijven wonen.  

Minder regels voor organiseren evenementen

Nieuwkoop – De gemeente wil het gemakkelijker maken voor verenigingen en organisaties om evenementen te organiseren. Hiervoor is een nieuw evenementenbeleid opgesteld, waarbij een aantal organisatoren van evenementen mee hebben kunnen denken. Insteek van dit nieuwe beleid: 'meer bewegingsvrijheid en minder strakke kaders'.

De organisaties krijgen volgens dit nieuwe beleid 'meer bewegingsvrijheid'. Wat dat inhoudt, legt een gemeentelijk woordvoerder uit. 'De bewegingsvrijheid bestaat uit meer inzicht in de beschikbaarheid van de evenemententerreinen voor de organisatoren van evenementen. Hierdoor krijgen ze meer ruimte om een keus te maken in de locatie en het tijdstip.'


Ook krijgen de organisaties meer vrijheid om een nieuw evenement te organiseren, zonder dat de gemeente allerlei strenge regels hanteert. Veel is toegestaan, zolang het maar 'binnen de kaders van het evenementenbeleid' past. De woordvoerder: 'De gemeente heeft hierdoor ook meer vrijheid om op basis van goede argumentatie een evenement te laten plaatsvinden.' Burgemeester Frans Buijserd is tevreden met de veranderingen: 'Het nieuwe evenementenbeleid maakt het voor organisatoren veel inzichtelijker welke locaties er beschikbaar zijn en welke voorwaarden de gemeente stelt aan de vergunningverlening.'

Alles naar uw wens bij Plug Meubelen

Joep Derksen

KATWIJK – Plug Meubelen is veel meer dan alleen maar een meubelzaak. Hier krijgt iedere klant de waardering en aandacht die zij/hij verdient! Maar liefst 4.000 m2 aan totale wooninspiratie staan voor u klaar in de winkel aan de Ambachtsweg 3. En alle stijlen zijn er aanwezig; van lifestyle of klassiek tot trendy en modern! Een nieuwe inrichting is geweldig om te hebben, zeker omdat u bij Plug Meubelen gebruik kunt maken van de professionele en klantvriendelijke monteurs, die alle zorgen voor u weg nemen.

Wie door de prachtige winkel loopt, valt gelijk de zwevende wandmeubelen op. En een absolute blikvanger hierbij is de open haard, die op water brandt! Dankzij een ingenieus systeem van waterdamp met halogeenlampen, krijgt u een altijd 'brandende' haard, zonder gebruik van hout of gas. Het is enorm populair en slechts één van de vele unieke producten van het familiebedrijf Interstar, waar Plug Meubelen een uitstekende relatie mee heeft.

De zwevende wandmeubelen worden namelijk op zo'n manier geplaatst, dat alle lelijke snoeren en stopcontacten weggewerkt worden. Iedereen die de zaak bezoekt, kan een eigen 3D impressie ontvangen. En door deze 3D impressie kun je in je eigen huis zien, hoe de verschillende kastsoorten in allerlei kleuren en maten passen in de verschillende kamers.

Bij Plug Meubelen is werkelijk waar alles mogelijk; zitmeubelen, salontafels, eethoeken, slaapkamers zijn er in diverse kleuren en vaak in wel dertig kleuren leverbaar. Maar ook maatwerk is geen probleem. Naast de langwerpige tafels merkt het vakkundige personeel ook de stijgende vraag naar ronde en ovalen tafels. Genieten doen de winkelbezoekers niet alleen van de verlichtingsstudio en de karpetstudio, maar ook van de vloerenafdeling en de raamdecoratieafdeling.

Service staat op nummer één bij Plug Meubelen. Desgewenst komen medewerkers bij u thuis langs om te meten en te plaatsen. Met heel simpele oplossingen kan een totaalinterieur getoond worden. Variërend van verschillende kastsoorten, in allerlei kleuren en maten tot onder meer vloeren, karpetten, raamdecoratie, wandmeubelen en banken. Bij de aankoop van meubelen ontvangen de klanten het advies en de 3D impressie helemaal gratis. Ook het bezorgen en plaatsen van de meubelen is voor alle klanten in de regio van de Woonkrant absoluut zonder kosten!

Maar het allermooist is nog, dat dit familiebedrijf alleen maar oog heeft voor de wensen van de mensen. 'U moet zich thuis voelen in uw eigen huis', is het motto van Plug Meubelen. Een prachtige visie, waar het personeel zich iedere dag 100% voor inzet!


Voor meer informatie: Plug Meubelen, Ambachtsweg 3, 2222 AH Katwijk, T: 071 402 8046, W: www.plug-meubelen.nl.

,,Pubers luisteren niet naar hun ouders''

HILLEGOM > Opgroeien vol met onzekerheden is voor veel pubers, tieners en jongeren helemaal niet gemakkelijk. Ze zijn vaak onzeker over hun uiterlijk, wat ze eten en hun toekomst. Soms maken ze daarbij verkeerde keuzes en raken van het rechte pad af. Voor volwassenen is het vaak moeilijk om ze te bereiken, want 'die ouderen weten toch niet wat er in hun hoofd omgaat', zo vindt de jeugd. Jongerencoach Aik Kramer wil deze gedachtegang doorbreken en heeft daarom het boek 'Sk!llz' (vaardigheden) geschreven. Het staat vol verhalen geschreven door twintigers over hun moeilijke tienerjaren. Voor welke keuzes ze stonden, wat ze deden en hoe dat heeft uitgepakt.

Dus als een jongere dit boek leest, vallen de schellen van zijn ogen en maakt hij voortaan altijd de juiste keuzes? Kramer lacht: 'Helemaal niet! De vraag is zelfs of ze het boek überhaupt wel lezen. Ik heb deze verhalen op papier gezet, speciaal voor de ouders en (school)begeleiders. Aan de hand van Sk!llz kunnen ze inhaken op de problemen waar een kind mee zit. Door het lezen van één van de verhalen van jongeren die nét iets ouder is, maar wel iets vergelijkbaars heeft meegemaakt, kun je het kind laten inzien dat hij of zij niet de enige is met het probleem. Samen kun je dan praten over waar het kind naar toe wil.''

Oorspronkelijk studeerde Kramer om advocaat te worden, maar het omgaan met tieners trok hem enorm. Uiteindelijk kwam hij te werken bij de Jeugdzorg in Haarlem en bezocht honderden keren lagere en middelbare scholen. ,,De ervaringen waarvan ik merkte dat ze werken, heb ik gebundeld in dit boek. Ik wilde een echte agenda voor de jeugd realiseren. Het is zo min mogelijk belerend en het woord 'moeten' staat er niet in. Ik reik dingen aan, op een manier die de jeugd prettig vindt. Dan kunnen ze er mee doen wat ze willen.''

Het boek werd vorige maand uitgebracht door de lokale SAAM Uitgeverij en nu al heeft het Fioretticollege Lisse zich aangemeld om een pilot op te zetten voor het gebruik van het boek bij leerlingen van 4 HAVO. Juist de mentoruren zijn heel geschikt om één op één met een kind te praten, dat met zichzelf in de knoop zit. Kramer: ,,De mentoren ga ik begeleiden en desgewenst kan ik leerlingen coachen, waarbij het boek als leidraad dient. Ik wil de jongeren triggeren en als ze ervaringsverhalen lezen van anderen, worden ze misschien geënthousiasmeerd.''

Het boek Sk!llz is ook te koop via Bol.com. Behalve belevingsverhalen staat er ook andere nuttige informatie in over zaken als diëten, motivatie en neurolinguistisch programmeren. Maar ook kun je met bijvoorbeeld een quiz over voeding meer leren over je vaardigheden. Dan gaat het om zaken als doelen stellen, jezelf motiveren, tijdsplanning, keuzes maken en in jezelf blijven geloven. Kramer besluit: ,,Naar ouders luisteren pubers niet. Ze moeten het juist van een mentor horen, als er zaken verbeterd moeten worden.'' Voor meer informatie: www.saamuitgeverij.nl.

Joep Derksen


30% meer uitkeringen

KAAG EN BRAASSEM > De gemeente heeft een tekort van bijna een miljoen euro, waar het gaat om het aantal uitkeringen dat uitbetaald moet worden. Het college van burgemeester en wethouders klopt nu aan bij de Rijksoverheid om dat geld via een 'BUIG-uitkering' terug te vragen.


Vorig jaar was het tekort 'nog maar' 180.000 euro, maar dat is het afgelopen jaar dus flink gestegen. Een van de oorzaken hiervan is het toegenomen aantal voormalige asielzoekers, die bijna allemaal gebruik maken van de uitkeringsregeling. In oktober werd al bekend, dat deze statushouders bijdragen aan het toenemende aantal uitkeringsgerechtigden. Vorig jaar waren er 222 inwoners, die een uitkering ontvangen en dat aantal is inmiddels opgelopen tot 287. Dat is een stijging van bijna 30%. Overigens zijn niet al deze mensen ook statushouders. Het grootste deel van het tekort, 744.485 euro, kan via de BUIG-vangnetregeling terug gevraagd worden. Maar uiteindelijk moet de gemeente toch zo'n 200.000 euro zelf ophoesten. 

Dwangsom vanwege te veel slopen

WOUBRUGGE > Het college van burgemeester en wethouders was het zat, dat zonder toestemming gebouwd wordt op de Kruisweg 2-6b. De eigenaar werd gesommeerd om de illegale bouwsels te slopen. Dat heeft hij gedaan, maar toch legt de gemeente hem nu een dwangsom op van 5.000 euro.


En dat komt doordat er meer gesloopt wordt, dan het college had geëist. Volgens het college is dat 'in strijd met de Wabo, respectievelijk het Bouwbesluit 2012'. Als de eigenaar niet binnen tien dagen alsnog een sloopvermelding indient en een omgevingsvergunning aanvraagt voor het aanbrengen van gevelisolatie, moet hij die 5.000 euro betalen.  

Lang, langer, langst

LEIMUIDEN > Bij een scheepswerf aan de Kerklaan 7 mogen voortaan schepen tot 32 meter lang gebouwd worden. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover deze plannen. Ook mag voor dit doel een bedrijfswoning verplaatst worden. Tot nu toe mocht de werf alleen boten produceren tot een lengte van 25 meter. Maar ook eigenaren van varende objecten willen graag laten zien dat hun eigendom langer is dan die van hun vrienden. Dus stijgt de vraag naar grotere schepen.


De scheepswerf is volgens ambtelijke documenten actief sinds 1962. Volgens de huidige regels, mag zo'n scheepswerf geen schepen tot 32 meter bouwen, als er binnen een straal van 200 meter woningen staan. Maar aan de overkant van het water (op zo'n vijftig meter afstand) bevinden zich al huizen. Toch gaat het college akkoord met het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten, omdat er geen extra geluidsoverlast zal komen, zo is de verwachting. De langere schepen worden namelijk gemaakt met dezelfde machines.  

Nieuwe woning

ROELOFARENDSVEEN > Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de komst van een extra woning op het perceel aan de Langeweg 50. De initiatiefnemer heeft er voor gezorgd, dat op het terrein ook twee parkeerplaatsen extra worden gerealiseerd. Ook zijn omwonenden op de hoogte gesteld van de plannen. Zij kunnen desgewenst nog wel bezwaar maken.

Nieuwe woning welkom

HOOGMADE > De eigenaar van het perceel Fenemalaan 36a mag daar een woning met een carport laten bouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier geen bezwaren tegen. Volgens de bestuurders is er sprake van een verbetering van het uiterlijk aanzien van het perceel. Bovendien neemt het aantal woningen niet toe, omdat de nieuwe woning een oud pand vervangt. 

Schoonderwoerd lid van stuurgroep Werkbedrijf

KAAG EN BRAASSEM > Na het financiële fiasco met de Sociale Werkplaats Alpen (SWA) wordt nu een nieuw orgaan opgezet: het Werkbedrijf. Het lijkt er echter op, dat een van de belangrijkste adviezen van het Bureau Andersson Elffers Felix niet wordt opgevolgd.


Bij de SWA werd de financiële handel en wandel gecontroleerd door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. En in die beide organen zaten nou net precies dezelfde bestuurders van de drie gemeenten Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Daardoor kon het tunnelvisiedenken jarenlang en onnodig doorgaan. Eerder dit jaar werd al opgeroepen, om gemeenteraadsleden een grotere rol te geven, waar het gaat om de controle van het nieuwe Werkbedrijf. Maar het college van burgemeester en wethouders stelt toch voor om wethouder Floris Schoonderwoerd aan te stellen als lid van de 'Stuurgroep Werkbedrijf'. De gemeenteraad moet hier nog een uitspraak over doen.

Vier keer is scheepsrecht

OUDE WETERING > Op het perceel Plantage 1, kan een woning komen met steigers en botenliften. Van het college van burgemeester en wethouders mag een 'planologische afwijkingsprocedure' opgestart worden. Er hoeft namelijk geen vergunning aangevraagd te worden voor de botenliften en steigers. Ook is het oorspronkelijke bouwplan iets verkleind en zijn de zichtlijnen wat verbeterd. Het is al de vierde keer, dat de initiatiefnemer een aanvraag indient bij de gemeente, maar nu is de verwachting, dat het huis er wel kan komen.  

Felle kritiek op verplaatsing varkenshouderij

WOUBRUGGE > De verplaatsing van varkenshouderij Kroes naar de Kruisweg 24 levert grote problemen op voor de naburige paardenmanege. Dat stelde advocaat Carst Teiwes van Berntsen Mulder Advocaten tijdens de beeldvormende vergadering van woensdag 14 december. Hij sprak in namens zowel de eigenaar (Van Wijk) als de huurder (Puts) van de manege.

Na jaren van praten heeft Kroes de steun van de gemeente én de Provincie Zuid-Holland, dat hij zijn bedrijf mag verplaatsen van de A. de Graaflaan 20 naar het buitengebied van deze gemeente. Wel blijft er nog tegenstand van de gemeente Nieuwkoop en de beheerders van de paardenmanege. Teiwes verweet het gemeentebestuur een ,,tunnelvisie. Kroes moet koste wat het kost uit het dorp en de zorgen van Van Wijk worden genegeerd.'' Hij riep het college op om naar een andere locatie in het buitengebied te zoeken. ,,Een flink aantal ruiters heeft aangegeven te vertrekken als de plannen van Kroes doorgaan. Ze willen geen risico nemen met hun paarden. Ook nieuwe huurders komen niet meer, als er een varkenshouderij naast staat.''

In de manege staan namelijk niet alleen ploegpaarden, maar ook de creme de la creme uit de ruiterwereld. Paarden, die een waarde van zo'n 90.000 euro vertegenwoordigen. Op de manage worden Nederlands Kampioenen, Europees Kampioenen en zelfs een Wereldkampioen verzorgd. De toekomstige aanwezigheid van honderden varkens op een steenworp afstand is voor veel van deze paardeneigenaren reden om nu al rond te kijken naar een andere manege met vergelijkbare voorzieningen. Ook de hobbypaardenhouders willen niet uitkijken op een varkensstal, waar nu nog de uitgestrekte weidevelden te zien zijn. En het geluid van de varkens zou ook storend zijn voor de circa honderd mensen die dagelijks buiten zijn om voor de paarden te zorgen. De advocaat liet nu al weten, dat een schadeclaim opgesteld wordt, als Kroes daadwerkelijk naar de Kruisweg mag verhuizen. Boer Kroes gaf aan, dat hij bereid is bomen en struiken te planten, zodat het zicht op de varkenshouderij grotendeels weg is. Op maandag 23 januari praat de gemeenteraad verder over dit onderwerp; dan zal ook een vertegenwoordiger van de gemeente Nieuwkoop inspreken.


Joep Derksen

Ingrijpende keuzes voor energieneutrale gemeente

KAAG EN BRAASSEM > Ook al zouden alle mogelijke duurzaamheidsmaatregelen genomen worden, dan nog is het onmogelijk om het gebied Holland Rijnland energieneutraal te maken. Deze boodschap bracht Boris Hocks van onderzoeksbureau Posad woensdag 14 december tijdens de Informatieve raadsavond over Duurzaamheid. De gemeente Kaag en Braassem kan wél energieneutraal worden, maar dan moeten hier ingrijpende keuzes voor worden gemaakt.

Er zijn allerlei manieren om een gemeente energieneutraal te maken. Dan kan door windenergie, waterenergie, biomassa, zonne-energie, opslag, warmtenet, elektriciteitsnet en gasthermie. Hocks stelde de vraag: ,,Wat betekent het, als we bedenken dat we in 2040 energieneutraal willen zijn?'' De gevolgen van deze vraag zijn namelijk enorm. Je kunt niet overal windmolens neerzetten en maar liefst acht hectare aan zonnevelden (stukken grond vol met zonnepanelen) zijn nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken, als één windturbine van drie megawatt. Biomassa is ook een optie, maar dan heb je 133 hectare aan biomassaopslag nodig, lichtte Hocks toe.

Gemiddeld gebruiken 100.000 inwoners per jaar één petajule aan stroom, maar in een plaats als Terneuzen staan al twee bedrijven die 146 petajules verbruiken. En dat terwijl in heel Nederland (op land en in zee) nog maar 123 petajules aan duurzame energie wordt opgewekt. Er is dus nog een lange weg te gaan. Hocks liet weten, dat in heel Holland Rijnland 34,6 petajules wordt gebruikt. Als alle huizen energiezuiniger worden gemaakt tot 'label B', scheelt dat tien petajules. Maar de kosten hiervan bedragen tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's. In deze hele regio kunnen 1.100 windmolens van 0,9 megawatt geplaatst worden, maar ook dat levert nog maar 1/3de van de benodigde energie op. Extreem grote windmolens, tot 240 meter hoog, zou een optie zijn, maar daar kunnen er maar 23 van geplaatst worden. Bovendien is de opbrengst hiervan maar 1/5de van de benodigde energie. Wanneer ieder huis zonnepanelen op het dak legt, levert dit maar één petajule op. Hocks: ,, Dat klinkt weinig, maar je moet het wel doen. De zonnepanelen worden beter, dus op termijn kun je er wellicht 1,2 of 1,5 petajules van maken. Het maximaal haalbare aan besparing is 24,7 petajules, als we alles uitvoeren.''

De echte mogelijkheden voor duurzame energieopwekking ligt op de agrarische velden. Hocks: ,,Deze kun je gebruiken voor de aanleg van zonnevelden. Bijvoorbeeld agrarisch areaal dat bodemdaling en verzilting kent. Het is aan de gemeente om te bepalen, of het buitengebied deels wordt aangepast voor de zogeheten 'energietransitie'. Hocks: ,,Ga dus niet overal een paar windmolens strooien, maar kijk op een andere manier naar je landschap. Gooi dat landschap helemaal om. Kijk naar energie, waterberging, veenpakketten en de agrarische behoefte; een heel andere schaal van denken is dat.'' Na afloop van de presentatie concludeerde wethouder Yvonne Peters: ,,We kunnen hier 25% van de duurzame energie opwekken. Maar met hier en daar een weilandje nemen, gaan we het niet redden. We moeten ons afvragen of we bereid zijn om hier ruimte voor te reserveren, in plaats van alleen te kijken waar huizen, groen, sporten en recreëren kan komen.''


Joep Derksen