Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 november 2011

Hoe is het toch met Bert Houwaart?

NOORDWIJK – Ooit droomde hij ervan om boswachter te worden, maar het leven zorgde er voor dat hij zijn geld als accountant verdiende. Hij was altijd wars van de politiek, maar het lot bepaalde dat hij fractievoorzitter werd van de RPF (later ChristenUnie). Uit protest tegen ‘politieke onwaarheden’ stapte hij uit de gemeenteraad en tegenwoordig schrijft hij columns en is hij actief in de Gereformeerde Kerk Noordwijk, voortgezet, waar zo’n twintig mensen lid van zijn. Het is dus de hoogste tijd om ons af te vragen: hoe is het toch met Bert Houwaart?

Hij was een van negen kinderen en voor Houwaart (67) was er geen groter genot dan met zijn vader, die boswachter was, de natuur in te trekken. Als tiener droomde hij er van om ooit in zijn vaders voetsporen te treden. Het kwam er echter niet van. ‘Ik wilde verder leren, maar vanwege de financiën kon dat niet. Ik ben gaan werken bij een accountantskantoor en heb de avond-HBS doorlopen. Ik wilde nooit belastingconsulent worden, maar ik dacht dat ik deze baan tijdelijk zou doen. Je rolt echter steeds verder het vak in.’

Houwaart was altijd wars van politiek, maar werd wel lid van het CDA. In 1994 stapte hij over naar de RPF en hielp in Noordwijk een lokale afdeling op te zetten. Twee jaar later werd hij gevraagd om fractievoorzitter te worden, waarna de partij in 1998 een gemeenteraadszetel veroverde. Hij zette zich onder meer in voor het behoud van monumenten, zoals kerkgebouwen. Na tien jaar stapte Houwaart echter uit de politiek. ‘Ik was het niet eens met de waarheidsgetrouwheid van de toenmalige burgemeester. Je behoort als voorzitter van de gemeenteraad namelijk alle partijen te informeren over bijvoorbeeld Bronsgeest en Offem-Zuid. Onze fractie werd overgeslagen. Ook kregen we na zes keer vragen nog altijd de anderhalf jaar oude rapporten over het project betreffende de kustverdediging boven water. Dat was de druppel.’

De recente nieuwsberichten over Groen heeft Houwaart dan ook ‘met een flauwe glimlach om mijn mond’ gelezen. Nog altijd vindt hij het geen toeval dat Groen zijn afscheid aankondigde anderhalve maand nadat de rijksrecherche bezig was met een onderzoek naar de burgemeester. ‘Zolang Groen raadgever is van de familie Van den Broek, koop ik niet bij de Digros’, lacht Houwaart.

Tegenwoordig is hij zeer actief voor de Gereformeerde Kerk Noordwijk, een voortzetting van de oude Gereformeerde Kerk. ‘Ik ben tamelijk confessioneel; je zou zelfs orthodox kunnen zeggen. Als je als christen niet meer gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God, onze Verlosser is houdt je christelijke geloof op. Ik wil het zuivere uitdragen.’ Tegenwoordig is Houwaart ouderling van de zeven jaar oude kerk en regelt hij onder meer de preekroosters en verzorgt hij de samenzangavonden. Zaterdag 21 januari vanaf 19:00 uur organiseert de kerk de volgende samenzang in het Trefpunt, met het Valkenburgse gospelkoor Living Words.

Een halve ton bezuinigen op efficiency

OEGSTGEEST – De gemeenteraad en griffie moeten veel efficiënter kunnen werken. Het is de politiek al jaren een doorn in het oog dat veel zaken lang niet zo soepel lopen als ze kunnen. De gemeenteraadsleden mevrouw Rosdorff en de heren Hessing en Janssen hebben samen met de griffier een zelfbenoemd werkgroepje opgericht om te brainstormen.

Doel van dit brainstormen is om de efficiency van de raad en de griffie te verhogen. Niet in het minst omdat in 2012 de donkere wolken van de bezuinigingen boven de gemeente komen te hangen. Dan moet ieder dubbeltje drie keer omgedraaid worden, voordat het kan worden uitgegeven. Er liggen wel degelijk mogelijkheden om beter te kunnen werken. Daarom besluit de gemeenteraad op donderdag 24 november om deze werkgroep een formele status te geven. De leden van de werkgroep zullen dan in de periode tot en met februari 2012 kijken hoe de gemeentelijke besluitvorming werkt en waar het proces efficiënter kan lopen. Te denken valt aan het opstellen van nota’s, het indienen en afhandelen van technische en andere vragen, planningen en de kosten voor de griffie en de gemeenteraad. Het uiteindelijke doel is om in februari met een plan te komen om 50.000 euro aan bezuinigingen te realiseren.

Problemen teisteren jeugd

OEGSTGEEST – Het is in de huidige maatschappij niet gemakkelijk om jong te zijn. Waar de jeugd tot ver in de jaren ’80 samen ongedwongen voetbalde op straat, worden tegenwoordig allerlei programma’s en activiteiten opgezet om de jeugd bezig te houden. Ook komen allerlei organisaties regelmatig bijeen om te spreken over hoe die jongeren toch het beste aangepakt en geholpen kunnen worden.

Zo kwam onlangs de Stuurgroep Integraal Jeugdbeleid Oegstgeest bij elkaar. Niet minder dan vijftien (!) organisaties en instellingen spreken bij zo’n bijeenkomst over alles wat jongeren aangaat. Het gaat dan onder meer om de Politie Hollands Midden, een handvol scholen, de GGD, HALT en de WMO Adviesraad. De bijeenkomsten worden geleid door een vertegenwoordiger van de gemeente. Uit de notulen blijkt, dat de jongeren het er maar moeilijk mee hebben.

Een bloemlezing: ‘De laatste tijd is er sprake van een toename van tienerzwangerschappen in het dorp. Het spijbelgedrag van jongeren vormt een steeds groter risico en komt steeds vaker voor. Digipesten is een thema dat steeds terug komt. In plaats van digipesten wordt geadviseerd het woord ‘digiwereld’ te gebruiken.’ Toch is het niet allemaal kommer en kwel, zo blijkt uit het verslag. ‘We hebben nog steeds leuke jeugd in Oegstgeest’, zo is de conclusie.

Weinig geld voor jeugd

OEGSTGEEST – De gemeente heeft maar weinig extra geld beschikbaar om het jeugdbeleid te stimuleren. Dat blijkt uit de ‘Beleidsnota Integraal Jeugdbeleid 2012 – 2015’, die donderdag 24 november besproken wordt in de gemeenteraadsvergadering.

Het doel van het jeugdbeleid is om de jeugd de mogelijkheid te geven om gezond en veilig op te groeien, een steentje bij te dragen aan de maatschappij en de eigen talenten te ontwikkelen, zo staat in de beleidsnota te lezen. De kids kunnen al genieten van onder meer een kindergemeenteraad, skatebaan en consultatiebureau. De gemeente wil jaarlijks 8.800 euro investeren in een ambulant jongerenwerker die vier uur extra per week door het dorp loopt om ‘het contact met overlastgevende jongeren te verbeteren’. Het college wil ook meer aandacht schenken aan de bestrijding van het digipesten. Maar hiervoor is geen extra geld beschikbaar; dat moet uit de bestaande budgetten gehaald worden.

In 2007 werd de jongerenruimte Friendz geopend, maar populair is deze locatie in het voormalige Vivax clubhuis naast het zwembad Poelmeer allerminst. In het rapport is te lezen: ‘Friendz leeft nog niet onder veel jongeren uit Oegstgeest. Dit moet beter worden; dit najaar begint Friendz met het organiseren van klassefeesten voor 11-12 jarigen en sportactiviteiten, om zo de drempel voor meerdere jongeren te verlagen. Het is belangrijk om de PR van Friendz onder jongeren te vergroten. Friendz leeft nu onder een bepaald soort jongeren.’

De gemeente denkt na over een extra trapveldje, maar het is niet mogelijk om een zogeheten Cruijff Court binnen te halen. ‘Een Cruijff Court is bedoeld voor achterstandswijken en daar is in de gemeente Oegstgeest geen sprake van’, aldus het rapport.

De nota heeft geen beleid rondom wonen voor jongeren tot 23 jaar specifiek geformuleerd. De reden hiervoor is dat het merendeel van de jongeren wegtrekt uit Oegstgeest vanwege een opleiding, of ze blijven thuiswonen. Hiermee gaat de nota voorbij aan het feit dat Oegstgeest met minder dan 19% aan sociale woningbouw onderaan de lijst van Holland Rijnland gemeenten staat. Hoe minder sociale woningbouw, hoe minder de eigen jongeren kans maken om voor een eigen woning in aanmerking te komen.

Kinderen debatteren voor het goede doel

LISSE – De kindergemeenteraad zorgde voor veel spontane uitlatingen en af en toe ook een echte discussie. Donderdag 17 november streden leerlingen van De Klarinet, De Tweemaster, Rembrandt en De Josephschool om een budget voor ‘hun’ goede doel binnen te slepen. De gemeente had 2.000 euro beschikbaar gesteld, dat aan een of meer goede doelen besteed kon worden.

Iedere school had twee projecten uitgekozen die de kinderraadsleden gingen verdedigen. In totaal ging het om vier verschillende projecten. Te denken valt dan aan het maken van kerststerren op de kerstfair, waarbij de opbrengst geschonken wordt aan de Doe Een Wens Stichting Nederland (900 euro voor de aanschaf van materialen) en de aanschaf van een nieuw ooievaarsnest bij Dever (800 euro, inclusief plaatsing).

Maar ook was er een optie om 197 euro te doneren voor de organisatie van een flashmobdance door MLX Musical Productions. Voor dit geld worden onder meer twee trampolines aangeschaft en een lerares ingehuurd. Tot slot streed De Module.nl om de jackpot: het doel was om 1.995 euro te ontvangen, zodat van dit bedrag verf en spuitmateriaal gekocht kan worden voor het opzetten van graffitiprojecten in Lisse.

Het mooie van de combinatie van deze goede doelen was, dat het mogelijk was om voor het bedrag van minder dan 2.000 euro drie projecten te realiseren. De vraag was aan het begin van de vergadering of de schoolkinderen zich dat ook zouden realiseren. Hadden zij het politieke inzicht om elkaar te steunen in andermans wens voor het eigen goede doel, om zo tegelijkertijd de pecunia voor het eigen goede doel te realiseren?

Nathalia Roose, Esmee van Kampen en Iris Noort van De Klarinet 1 beten het spits af. Om de beurt lazen zij voor waarom het noodzakelijk was dat er 900 euro naar de kerststerren moest gaan. Ze noemden voorbeelden van ultrazieke kinderen die door de stichting een laatste fantastische dag beleefden. Joey Maarse kreeg vervolgens de moeilijke taak om het ooievaarsnest te promoten. Dat deed hij met verve: ‘Het nest staat er al twintig jaar en stort bijna in.’ Luuk Tijssen van De Klarinet 2 vulde aan: ‘Als die rotte paal niet weggehaald wordt en in elkaar stort, komt die ooievaar er niet zo fijn onderuit.’

Mirjam en Jochem van de Rembrandtschool 1 enthousiasmeerden de overige kinderraadsleden over de flashmobdance. ‘Jongeren worden zo geïnspireerd om te dansen.’ Sabina Mohlen van de Josephschool promootte het graffitiproject: ‘Met de aanschaf van latex en spuitbussen kunnen de kinderen zelf het werk doen.’ Burgemeester Corrie Langelaar, tevens voorzitter van de kindergemeenteraad, complimenteerde de debatteerders: ‘Jullie gaan heel goed met de microfoon om. De volwassen gemeenteraadsleden kunnen hier van leren.’ Na de debatten (tweede termijn) over het nut en de noodzaak van de vier goede doelen, gingen de leerlingen in de pauze met elkaar overleggen, oftewel wheelen en dealen. Het achterkamertjesoverleg had effect, want het resultaat mocht er wezen. Alleen het graffitiproject viel buiten de subsidieboot. De overige drie organisaties ontvingen een subsidiebedrag van in totaal 1.897 euro.

Expositie in De Noordwijkse School

NOORDWIJK – Na zes weken hard werken aan het thema ‘Bouwen’ konden de leerlingen van De Noordwijkse School eindelijk hun fraaie creaties aan hun ouders laten zien. Niet alleen kleurige en fleurige tekeningen, maar zelfs complete replica’s van de Eiffeltoren en het Vrijheidsbeeld stonden vrijdag 18 november tentoongesteld. De ‘Oohs’ en ‘Aahs’ van de trotse ouders klonken door de expositieruimte.

‘Haal een kerncentrale naar Noordwijk’

NOORDWIJK – Een debatbijeenkomst georganiseerd door de Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN) moest donderdag 17 november voor nieuwe ideeen zorgen. Helaas verzandde de discussie over enkele stellingen vaak in klachten over persoonlijke situaties.

SHN-voorzitter Carry Cramer overhandigde een woonmanifest aan wethouder Leendert de Lange (VVD/JES). Ze liet voorafgaand aan de bijeenkomst weten wat het doel van dit evenement was: ‘Wij spreken namens mensen die er niet voor uit durven te komen dat ze geen geld hebben. Ook in Noordwijk is verborgen armoede. De voorraad sociale woningen staat onder extreme druk. In de regio is geen huis te vinden voor starters, doorstromers en urgenten.’ Ze richtte zich tot de politici die in ’t Trefpunt aanwezig waren: ‘Stop de afbraak van de sociale huursector! Den Haag haalt geld weg bij de wooncorporaties, maar het zijn de huurders die dat uiteindelijk moeten betalen.’ Ze bekritiseerde de gemeente dat er momenteel maar 19% sociale bouw gerealiseerd is, terwijl elders in de regio dit percentage meer richting de 30% gaat. Na Oegstgeest nemen we de tweede plaats onderin de Holland Rijnland gemeenten in. Jongeren vertrekken uit ons dorp, want zij vinden Noordwijk te duur.’ Ze pleitte voor een systeem waarbij senioren die vanuit een grotere woning willen verhuizen naar een kleinere woning, niet meer huur gaan betalen. Een van de debatteurs, Aukema van de Noordwijkse Woningstichting liet weten dat momenteel hiervoor een experiment loopt.

Na iedere stelling kon het publiek van circa veertig personen met een groene en rode kaart laten weten of ze voor of tegen waren. Daarna werd een discussie gestart. De one-liner van de avond kwam van De Lange: ‘We gaan voor concrete doelstellingen voor de sociale woningbouw, want in one-liners kun je niet wonen.’ Aukema vertelde dat de NWS 25% van de woningen wil bestemmen voor de ‘inkomenstussengroep’; mensen die meer verdienen dan 33.000 euro per jaar, maar minder dan 45.000 euro per jaar. Concreet houdt dit in dat de huur van een kwart van de woningen fors omhoog gaat. Ook wil de NWS 500 woningen energiezuiniger maken. Als 70% van de betrokken huurders met deze renovaties akkoord gaan, zal ook hun huur hoger worden. Aukema liet echter weten dat deze huurverhoging meer dan gecompenseerd wordt door de veel lagere energierekening die de huurders voor hun kiezen krijgen.

Gemeenteraadslid Andries de Boer (CDA) kwam met een voorstel: ‘In Duitsland sluiten ze achttien kerncentrales. Laten we zo’n centrale kopen, dan hebben we ons leven lang goedkope stroom in Noordwijk.’ Een andere inspreker suggereerde om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de Duinparkwoningen, maar dat ziet de NWS niet zitten: ‘Dat zijn onrendabele investeringen. Gevelisolatie brengt meer op.’ Verder informeerde Aukema dat de NWS verregaande plannen heeft om nieuwe woningen te bouwen die ‘seniorenproof’ zijn. Deze ‘gestapelde woningen’, flats dus, komen op het Rederijkersplein en De Brink.

Holle Bolle Gijs

Heerlijk Betaalbaar Gezellig

LEIDEN – ‘Volg je passie’; dat is precies wat Gilbert Julien en zijn partner Linda Hoogervorst hebben gedaan. Het resultaat mag er wezen, want al meer dan een jaar genieten mensen uit Leiden en omgeving van het heerlijke eten en bijzonder gastvrije service in restaurant Holle Bolle Gijs.

Gezinnen, studenten, oudere echtparen en schouwburgbezoekers: iedereen weet Holle Bolle Gijs te vinden. Geen wonder, want met een vriendelijke bediening en zeer smakelijk eten tegen lage prijzen, is het goed toeven bij Holle Bolle Gijs. Zo krijgen studenten op vertoon van hun studentenpas iedere maandag en donderdag voor 12,50 een hoofdgerecht naar keuze met twee drankjes. Daarnaast neemt Holle Bolle Gijs deel aan het zgn. `Theatertafelen` waarbij Schouwburgbezoekers voorafgaand aan de voorstelling tegen 15% korting kunnen komen eten.

Alle andere etensgenieters kunnen kiezen voor een dagschotel van slechts 6,75 euro. Of ze selecteren de heerlijkste gerechten uit de menukaart, variërend van een beenhammetje, pangafilet of een salade met gamba’s. Speciaal voor de maand december biedt Holle Bolle Gijs voor €22,50 een viergangen wildmenu, bestaande uit een bospaddenstoelenbouillon, reepate met cumberlandsaus, hertenbiefstuk met rodewijnsaus en een huisgemaakt stoofpeertje met kaneelijs. Ook de vegetariër komt aan zijn trekken: een groentenloempia, vegetarische schnitzel of bospaddenpaddestoelen ravioli is immers niet te versmaden.

En wanneer u bij Holle Bolle Gijs naar binnen gaat, loopt u dan ook eens door naar achteren; daar wacht u een bijzondere verrassing. Een grote stijlvolle achterzaal die plaats biedt aan 80 eters of 150 borrelaars; ideaal voor (bruilofts)recepties of (afstudeer)borrels.

Voor meer informatie: Holle Bolle Gijs, Korte Mare 34, 2312 NN Leiden, T: 071 750 4160, W: www.hollebollegijs-leiden.nl.

‘Ik vind het geweldig wat je doet!’

LISSE –Een fijn gesprek met een kop koffie met de buurvrouw, een klusje dat uitgevoerd wordt of soms enkel een hand op een schouder doet bij veel mensen wonderen. Vrijwilligers zijn er in alle soorten en maten in het dorp en zij weten: vrijwilligerswerk is niet alleen geven, maar je ontvangt ook heel veel.

‘Dankzij het vrijwilligerswerk kwam ik erachter dat ik tot dingen in staat was, waarvan ik nooit had gedacht dat te kunnen.’ Aan het woord is Marian Kofoed, consulent van het Servicepunt Vrijwilligers Lisse (SVL). Samen met haar collega Ben Assendelft houdt ze zich al jaren bezig met het vinden, coördineren en ondersteunen van vrijwilligers en hun organisatie. Zij weten als geen ander dat vrijwilligerswerk niet alleen betekent dat je een medemens helpt, ook krijg je er een goed gevoel door en vinden mensen steun bij elkaar.

‘Ik stemde er jaren geleden mee in om een paar weekjes vrijwilligerswerk uit te voeren. Dat is nu jaren geleden’, vertelt Assendelft lachend. ‘Ik was techneut, maar door mijn vrijwilligerswerk ben ik overgestapt naar de sociale academie. Het vrijwilligerswerk heeft mij enorm gevormd; ik heb ontdekt waar mijn andere talenten zitten. Daarnaast kan ik iets voor anderen betekenen en krijg je nog een stuk waardering ook.’

Het zijn woorden uit het hart van Kofoed. ‘Ik doe nu zaken waarvan ik nooit had gedacht dat ik dat zou kunnen. Je wordt bijvoorbeeld gevraagd om voor een groep te presenteren. Van tevoren vond ik het heel spannend, maar dan blijkt het goed te lukken en geeft je dat een enorme kick.’ Iedereen kent wel een dorpsgenoot die dertig jaar lang bij een vereniging alle hand- en spandiensten doet. Maar daarnaast is er een stijgende trend te zien in vrijwilligers die zich voor een kortere periode voor een specifiek project willen inzetten; het schilderen van een muur of het opvangen van de kinderen als hun moeder enkele weken in het ziekenhuis ligt.

De SVL heeft een actie opgezet om deze vrijwilligers met dit soort klussen in aanraking te laten komen. En in korte tijd zijn een aantal matches gemaakt. Een ander project is het waarderingsspeldje dat in het kader van het Jaar van het Vrijwilligerswerk gratis wordt uitgedeeld aan alle organisaties en hun vrijwilligers. Kofoed: ‘Dit speldje is een blijk van waardering; het maakt duidelijk dat je vrijwilligerswerk doet. Ik hoop echt dat de mensen dit speldje zullen dragen op het moment dat ze voor anderen actief zijn. Je mag best trots zijn om te kunnen zeggen: ‘Ik ben een vrijwilliger en hiermee help ik anderen!’

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk of de vacaturebank: www.servicepuntvrijwilligerslisse.nl of bel: 0252 422 605.

Globe viert 25-jarig bestaan

LEIDEN – Steeds meer mensen keren het internet de rug toe en komen naar Globe Reisbureau om zich daar persoonlijk te laten informeren over de beste vakantiebestemmingen. De persoonlijke service, de uitstekende kennis van zaken van de medewerkers en het ‘buurtgevoel’ zorgen ervoor dat Globe al 25 jaar gevestigd is aan de Stevensbloem.

In totaal hebben de vier medewerkers Anneke, Corinda, Lorraine en Georgine bijna zestig jaar ervaring met het vinden van de perfecte reis voor de klanten die binnen komen. Anneke erkent dat het redelijk bijzonder is dat ‘ons stenen reisbureau’ nog altijd bestaat, maar ze weet precies waarom dit is. ‘Mensen vertrouwen ons meer; bij ons kunnen ze vragen stellen en het internet praat niet terug. Wij bieden kennis, service, betrouwbaarheid, veiligheid en geborgenheid. En wat de prijzen betreft: juist door het perfect matchen van de vakantie met de persoon, zorgen wij voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.’

Vaak vinden mensen het eng om via internet te boeken en te betalen. Bij Globe Reisbureau wordt alles geregeld, zelfs het informeren van de hotels over de specifieke wensen van de gasten. En wat het betalen betreft; speciaal voor het jubileumfeest hoeven alle klanten voor een vliegvakantie tussen 1 december 2011 en 29 februari 2012 niet de reis aan te betalen.

‘Maar ook tijdens en na de vakantie springen we in geval van calamiteiten bij. En bij terugkomst vinden de mensen altijd een welkom thuis kaartje van ons op hun deurmat’, geeft Anneke een voorbeeld van de service aan. En wat zijn de vakantietips? ‘Dubai is hot, net als het Caribisch gebied. Honeymoners gaan naar de Malediven en cruises zijn bij alle leeftijdscategorieën populair.

Donderdag 8 december van 17:00 uur tot 19:00 uur kunnen mensen langs komen om het jubileum te vieren. Wie het oudste boekingsformulier van Globe Leiden meeneemt, wint dan een reischeque ter waarde van 150 euro.

Voor meer informatie: Globe Reisbureau, Stevensbloem 45, 2331 JA Leiden. T: 071 531 6031, W: www.globereisburo.nl/leiden.

Buslijn 164 stopt

OEGSTGEEST – Vanaf 11 december rijdt buslijn 164 niet meer van en naar Oegstgeest. Vervoersmaatschappij Connexxion heeft de route aangepast: voortaan zijn de begin- en eindpunten van deze lijn in Hoofddorp en het nieuwe treinstation Sassenheim.

De Haarlemmermeerse wethouder Bezuijen liet weten dat de route gewijzigd is vanwege de komst van het treinstation. Door de week vertrekken veel scholieren met de bus naar Oegstgeest. Nu deze lijn echter stopt in Sassenheim, zijn deze leerlingen gedwongen om bij de halte Zuiderstraat over te stappen op buslijn 50 of 51. De scholieren kunnen via dezelfde route weer terug, of pakken de bus naar Leiden en vervolgen hun weg met de trein naar Sassenheim om dan weer in bus 164 te stappen.

Gemeenten in de schoonmaakhandel

LISSE – Met het inzetten van een schoonmaakbedrijf moeten de kosten voor de hulp bij het huishouden drastisch omlaag gaan. Het merendeel van de mensen die gebruik maken van maximaal drie uurtjes hulp bij het huishouden, doen dit om hun huis op te laten frissen. ‘Daar komt geen zorg bij te pas’, laat wethouder Adri de Roon (D66) weten op dinsdag 15 november weten.

‘Die mensen kunnen zich blijkbaar de rest van de week goed redden, dus dan doet zich de vraag voor of de relatief dure hulp bij het huishouden voor deze categorie nog nodig is’, stelt De Roon. Hij stelt dat het ‘poetsen en stofzuigen’ ook door een schoonmaakbedrijf gedaan kan worden. ‘We kunnen een schoonmaakorganisatie inhuren of wellicht richten we als gemeenten een eigen schoonmaakorganisatie op. De mensen hebben dan geen keuze meer in verschillende aanbieders, maar moeten dan gebruik maken van deze schoonmaakorganisatie.’

Momenteel bestaat er al een schoonmaakorganisatie die met overheidsgeld concurreert met commerciële ondernemingen: Mareschoon. De Roon weet nog niet of dit bedrijf wordt ingezet. ‘We kijken ook naar de kwaliteit van de medewerkers. Het kan best zijn dat we kiezen voor een andere optie, zoals een publiek private samenwerking.’

Price Waterhouse Coopers wint ISD aanbesteding

LISSE – De ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) kiest definitief voor Price Waterhouse Coopers als nieuwe accountant. Hiermee wordt de huidige accountant Deloitte gepasseerd. Het is een opmerkelijke stap, want in een aanbesteding bleek Deloitte goedkoper te zijn dan Price Waterhouse Coopers. Adri de Roon, lid van het Dagelijks Bestuur van de ISD liet weten dat is onderzocht of de keuze voor Price Waterhouse Coopers ‘juridisch houdbaar’ is. Dat blijkt zo te zijn. Press officer Marinda Giethoorn van Deloitte is gevraagd om een reactie: ‘Met veel genoegen zijn we in de afgelopen acht jaar accountant geweest van ISD Duin- en Bollenstreek. We betreuren uiteraard dat de keuze voor de toekomstige controle niet op ons is gevallen, maar hebben begrip voor de keuze om na acht jaar een wisseling van accountant in te zetten. En wellicht ontstaat er in de toekomst weer ruimte voor een nieuwe samenwerking.’

Voor wat hoort wat

LISSE – ‘Mensen die een beroep doen op de Wmo, kunnen hier ook wat voor terug doen.’ Wethouder Adri de Roon (D66) liet dinsdag 15 november weten dat de periode van vrijblijvend geld incasseren achter ons ligt. Bij de bespreking van de ‘Keuzenota Wmo beleidsplan 2012 – 2015’ werd duidelijk dat Wmo-clienten niet meer alleen worden gezien als zielige gevallen.

‘Als mensen beperkt zijn, betekent dit niet dat ze niets kunnen’, stelde De Roon. De handjes kunnen vaak best nog gebruikt worden, bijvoorbeeld waar het gaat om vrijwilligerswerk of eens een keertje een zieke buurvrouw bezoeken. ‘Dit principe van wederkerigheid gaan we verkennen. We kunnen mensen niet dwingen om voor een Wmo-uitbetaling wat terug te doen, maar het is het waard om dit te onderzoeken.’

Twee adviesorganen moeten gelijke adviezen geven

LISSE – De seniorenraad wordt bedreigd in haar bestaansrecht. Dit kan worden afgeleid uit de woorden die wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 15 november sprak. Hij liet weten dat het college van burgemeester en wethouders voortaan één advies wil ontvangen van de Wmo-Adviesraad en de seniorenraad, waar het gaat om het ouderenbeleid.

De Roon stelde: ‘We nemen het ouderenbeleid op in het Wmo-beleid, dus je zou kunnen zeggen dat alleen de Wmo-adviesraad hierover gaat. In het vervolg willen we over Wmo-aangelegenheden maar één advies. Hoe de seniorenraad en de Wmo-adviesraad dat doen, mogen ze zelf uitzoeken.’

Voorzitter Berna van Amersfoort laat in een reactie weten: ‘Uit deze uitspraken zou kunnen lijken dat deze twee commissies op termijn samengevoegd gaan worden. Maar daarvan is op dit moment absoluut geen sprake. Er zijn echter bepaalde beleidsstukken waar zowel het advies gevraagd wordt van de WMO-adviesraad en de seniorenraad. Beide commissies brachten dan apart een advies uit, waarop vanuit B & W dus apart geantwoord wordt. Het verzoek van Adri is om bij die beleidsstukken gezamenlijk advies uit te brengen. Dat scheelt hen veel werk. Vanuit de seniorenraad zitten twee personen als afgevaardigde van de seniorenraad in de WMO-adviesraad. Het advies van de WMO-adviesraad nemen zij dan mee naar de seniorenraad, waar we het voorleggen en bespreken. Zo nodig kan de seniorenraad er zaken aan toe voegen of wijzigen. Daarna wordt het advies in samenspraak met de WMO-adviesraad aangeboden aan B & W. De seniorenraad had begrip voor de vraag van De Roon en is akkoord gegaan.

Maar de seniorenraad blijft ook zelfstandig advies geven, informeert Van Amersfoort. Deze beleidstukken zijn volgens haar specifiek voor ouderen bedoeld en vallen buiten de prestatievelden van de Wmo. ‘Denk aan alle stukken betreffende de SWOL, Ouderenproof en de Woonservicezone's. En dat blijft gewoon zo. De Roon heeft meermalen de meerwaarde van een aparte seniorenraad benadrukt en hecht waarde aan onze inbreng. Hij vindt ons soms kritisch, maar is verder blij met onze inhoudelijke inbreng. Er is momenteel geen sprake van fusie of intensievere vorm van samenwerking, buiten de genoemde, gecombineerde adviezen.’

Rekenkamers kritisch over RBL

LISSE – Het Regionaal Bureau Leerplicht functioneert niet zoals het hoort. De gezamenlijke rekenkamers en rekenkamercommissies in Holland Rijnland hebben een onderzoek laten doen naar de RBL. Het gaat dan om de uitvoering van de Leerplichtwet 1969.

Zo heeft de RBL geen streefwaarden opgesteld over het terugdringen van het verzuim. De RBL vermeldt in haar onderzoeken wel zogeheten ‘prestatie-indicatoren’, maar spreekt niet over de gewenste maatschappelijke effecten en uitkomsten. De rekenkamers stellen: ‘En dat terwijl er toch landelijke doelstellingen zijn over het terugdringen van verzuim. Aan de voorkant van de beleidscyclus is niet nagedacht over SMART-geformuleerde uitkomsten en resultaten.’

Met het regionaliseren van de uitvoering van de leerplichttaken, zijn ook de beleidstaken bij de gemeenten verdwenen. Er is een regionale ambtelijke overlegstructuur Jeugd en Onderwijs, maar deze reageert vooral op de ontwikkelingen, aldus de rekenkamers. Deze instanties twijfelen ook over de cijfers die de RBL geeft: ‘Betekent een laag aantal meldende scholen dat er geen verzuim is (positief) of dat er wel verzuim is dat niet wordt gemeld (negatief)? De jaarverslagen bieden geen inzicht of het nu goed of slecht gaat met het verzuim, een analyse ontbreekt.’

Op 23 november 2011 om 20:00 uur vindt een presentatie en toelichting van het onderzoeksrapport plaats in het Bestuurscentrum van de gemeente Teylingen, Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout. Het rapport is onder embargo tot 23 november 2011 om 20.00 uur aan te vragen.

‘Floralistheater komt er gewoon’

LISSE – Na jarenlang praten over het project CNB en de realisatie van een nieuw theater en zeventig woningen, is de gemeente weer terug bij af. Nadat meerdere keren een deadline is gesteld richting projectontwikkelaar Proper Stok om het bouwproject definitief door te laten gaan, moest wethouder Bas Brekelmans (VVD) de gemeenteraad vorige week meedelen dat Proper Stok stopt. De partijen bleken een onoverbrugbaar geschil te hebben waar het gaat om de vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten van de bouw van veertien marktwoningen.

Oktober vorig jaar kondigde wethouder Adri de Roon al aan dat de gemeente ‘heel binnenkort’ een overeenkomst met Proper Stok zou tekenen. Dan zou eindelijk begonnen kunnen worden met het CNB-project, waar onder meer het Floralistheater en nieuwe woningbouw moeten komen. Ruim een jaar later is er niet alleen nog geen spa de grond in gegaan; ook moet de gemeente een nieuw aanbestedingsproject opstarten. Het is een tweede grote tegenvaller voor dit college, want enkele weken geleden kondigde ook Eigen Haard aan niet door te gaan met het project Trompenburg.

Volgens de afspraken zou Proper Stok beginnen met het bouwen van 47 woningen, zodra 70% van die huizen verkocht zijn. Voor de grond zou de gemeente 1,6 miljoen euro krijgen: een bedrag dat gebruikt wordt voor de realisatie van het Floralistheater. Proper Stok vindt het risico echter te hoog dat ze met veertien marktwoningen blijven zitten. Dit standpunt is ‘een onaangename verrassing’ en niet verteerbaar voor de gemeente, aldus Brekelmans: ‘We weten al maandenlang dat die 70% afspraak staat.’

De gemeente schrijft een brief naar Proper Stok om nogmaals duidelijk te maken aan welke voorwaarden de projectontwikkelaar moet doen. Dan volgt hoogstwaarschijnlijk een afwijzing van het bedrijf en scheiden de wegen van beide partijen zich. Of de gemeente vervolgens een schadeclaim indient, daar laat de wethouder zich niet over uit. ‘Ik wil dan met enorme spoed in een doorstart, want we willen dat theater nog steeds realiseren. Alleen is het wat lastiger dat die woningen wat later komen.’

Een groot deel van de kosten voor het theater heeft de gemeenteraad al gereserveerd, maar die 1,6 miljoen euro moet de gemeente dan waarschijnlijk voorschieten tot het moment dat ooit nieuwe woningen op het CNB-terrein worden gebouwd. Is het risico niet te hoog? Kan de gemeente niet beter stoppen met de plannen voor het Floralistheater en gebruik maken van theaters in Sassenheim en Noordwijk; de toekomstig fusiegemeenten? Brekelmans: ‘Ik ben het eens met die denkrichting of je wel in elke kern nog alle voorzieningen wilt hebben. Maar het Floralistheater wordt geen De La Mar theater, maar zal een plek zijn waar culturele clubs uit Lisse een oefenruimte hebben en voorstellingen kunnen houden. Er is veel animo om dit theater te bouwen bij projectontwikkelaars. De gemeente heeft daar geld voor over.’

De gemeente stapt dan wel af van de huidige eis dat de woningbouw gekoppeld wordt aan de realisatie van het theater. ‘Als je het niet splitst, komt het theater er niet. De politiek moet bepalen of wij het risico willen dragen tot de woningen gebouwd worden.’

‘Floralistheater komt er gewoon’

LISSE – Na jarenlang praten over het project CNB en de realisatie van een nieuw theater en zeventig woningen, is de gemeente weer terug bij af. Nadat meerdere keren een deadline is gesteld richting projectontwikkelaar Proper Stok om het bouwproject definitief door te laten gaan, moest wethouder Bas Brekelmans (VVD) de gemeenteraad vorige week meedelen dat Proper Stok stopt. De partijen bleken een onoverbrugbaar geschil te hebben waar het gaat om de vraag wie verantwoordelijk is voor de kosten van de bouw van veertien marktwoningen.

Oktober vorig jaar kondigde wethouder Adri de Roon al aan dat de gemeente ‘heel binnenkort’ een overeenkomst met Proper Stok zou tekenen. Dan zou eindelijk begonnen kunnen worden met het CNB-project, waar onder meer het Floralistheater en nieuwe woningbouw moeten komen. Ruim een jaar later is er niet alleen nog geen spa de grond in gegaan; ook moet de gemeente een nieuw aanbestedingsproject opstarten. Het is een tweede grote tegenvaller voor dit college, want enkele weken geleden kondigde ook Eigen Haard aan niet door te gaan met het project Trompenburg.

Volgens de afspraken zou Proper Stok beginnen met het bouwen van 47 woningen, zodra 70% van die huizen verkocht zijn. Voor de grond zou de gemeente 1,6 miljoen euro krijgen: een bedrag dat gebruikt wordt voor de realisatie van het Floralistheater. Proper Stok vindt het risico echter te hoog dat ze met veertien marktwoningen blijven zitten. Dit standpunt is ‘een onaangename verrassing’ en niet verteerbaar voor de gemeente, aldus Brekelmans: ‘We weten al maandenlang dat die 70% afspraak staat.’

De gemeente schrijft een brief naar Proper Stok om nogmaals duidelijk te maken aan welke voorwaarden de projectontwikkelaar moet doen. Dan volgt hoogstwaarschijnlijk een afwijzing van het bedrijf en scheiden de wegen van beide partijen zich. Of de gemeente vervolgens een schadeclaim indient, daar laat de wethouder zich niet over uit. ‘Ik wil dan met enorme spoed in een doorstart, want we willen dat theater nog steeds realiseren. Alleen is het wat lastiger dat die woningen wat later komen.’

Een groot deel van de kosten voor het theater heeft de gemeenteraad al gereserveerd, maar die 1,6 miljoen euro moet de gemeente dan waarschijnlijk voorschieten tot het moment dat ooit nieuwe woningen op het CNB-terrein worden gebouwd. Is het risico niet te hoog? Kan de gemeente niet beter stoppen met de plannen voor het Floralistheater en gebruik maken van theaters in Sassenheim en Noordwijk; de toekomstig fusiegemeenten? Brekelmans: ‘Ik ben het eens met die denkrichting of je wel in elke kern nog alle voorzieningen wilt hebben. Maar het Floralistheater wordt geen De La Mar theater, maar zal een plek zijn waar culturele clubs uit Lisse een oefenruimte hebben en voorstellingen kunnen houden. Er is veel animo om dit theater te bouwen bij projectontwikkelaars. De gemeente heeft daar geld voor over.’

De gemeente stapt dan wel af van de huidige eis dat de woningbouw gekoppeld wordt aan de realisatie van het theater. ‘Als je het niet splitst, komt het theater er niet. De politiek moet bepalen of wij het risico willen dragen tot de woningen gebouwd worden.’

Hoogtepunt Kindervreugd

LISSE – Het nieuwe onderkomen van de Kindervreugd in De Engel bereikte zaterdag 26 november haar hoogste punt. Daar ging de vlag de lucht in; letterlijk en figuurlijk. Om dit te vieren, mogen mensen tot en met januari een voorstel indienen voor de nieuwe naam van het gebouw Kindervreugd. Wie een beter idee heeft dan ‘De Blije Engel’ kan dus een poging wagen.

Camera’s tegen insluipers

LISSE – Extra camera’s in het gemeentehuis moeten ervoor zorgen dat de veiligheid van de medewerkers verhoogd wordt. Ook kunnen deze camera’s ervoor zorgen dat diefstallen tot het verleden behoren. Zo ging enkele jaren geleden iemand er met de personeelspot vandoor; deze dader is nog altijd niet gepakt. Het gemeentehuis wordt binnenkort extra beveiligd tegen insluipers of andere criminaliteit bij de dienstingang aan de Achterweg. Het afgelopen jaar is namelijk enkele keren sprake geweest van een insluiper. Ook komen er camera’s te hangen in de publieksruimte van de Gemeentewinkel.

Gemeente klaar voor de winter

LISSE – Laat de winter maar komen, want de zoutvoorraden liggen klaar. In de Vennestraat ligt tussen 40 en 60 ton strooizout, dat continue aangevuld wordt. Daarnaast werkt Lisse met een aantal gemeenten samen en ze hebben zo een strategische zoutvoorraad aangelegd in Noordwijkerhout. Hierdoor hebben deze gemeenten een extra reservecapaciteit van 200 ton zout. Aangezien een strooironde inhoudt, dat zo’n zes ton zout op de wegen komt, is Lisse voorbereid op het bestrijden van minimaal dertig dagen aan opvriezende en besneeuwde wegen.

Jeugdgroep gecontroleerd

LISSE – Een hinderlijke jeugdgroep in het Veldhuijzen van Zantenpark wordt scherp in de gaten gehouden door de politie en het jongerenwerk. Hoewel de klachten van de omwonenden beperkt zijn, blijken er wel overlastvormen te zijn. Zo ruimen de jongeren na het aangenaam verpozen niet de rommel, troep en dozen. Ook wordt de komende maand veel vuurwerk afgestoken, zo verwacht het gemeentebestuur.

Nieuwe rotonde moet doorstroming verbeteren

LISSE – Een nieuwe rotonde op de kruising Ruishornlaan – Uitermeer moet zorgen voor een betere doorstroming. Maar vanaf eind 2012 zal het verkeer een half jaar lang ernstige hinder ondervinden van de aanleg van die rotonde. Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) gaf dinsdag 15 november tekst en uitleg.

De kruispunten Ruishornlaan – Uitermeer en Ruishornlaan – Vivaldistraat staan al jarenlang als probleemlocaties bekend. Op korte afstand van elkaar komen daar namelijk meerdere wegen bijeen. Bovendien zijn er fiets- en voetgangersoversteekplaatsen en dat verhoogt de overzichtelijkheid niet. Nu zijn de plannen klaar om met één rotonde het gehele gebied om te vormen. Een aftakking naar het winkelcentrum in de Poelpolder is hier een onderdeel van.

Volgens de wethouder wordt alles in het werk gesteld om de inwoners zoveel mogelijk bij de plannen te betrekken. ‘Er komt een klankbordgroep met omwonenden en winkeliers en ook is er in januari 2012 een inspreekavond.’ Hij geeft aan dat het doel is dat de hulpdiensten en inwoners ‘zo min mogelijk overlast van de rotondeaanleg moeten krijgen’. De kosten voor de aanleg bedragen 1.092.000 euro.

Gevraagd of er overlast zal zijn door de aanleg van de rotonde, die duurt van oktober 2012 tot circa april 2013, windt Van Zelst er geen doekjes om. ‘De aanleg van een rotonde op deze locatie zal een forse impact hebben op de bereikbaarheid van dit deel van Lisse. Twee belangrijke ontsluitingswegen worden namelijk afgesloten. We willen proberen om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen. Omleidingswegen worden via bebordingen aangegeven en de bereikbaarheid van de Poelmarkt zal gegarandeerd zijn.’ Geprobeerd wordt om de doorgang zo lang mogelijk open te houden en de periode van volledige afsluiting zo kort mogelijk te houden. Voor de komst van de rotonde moet waarschijnlijk het grootste deel van de kwart eeuw oude platanen op het parkeerterrein voor de Poelmarkt verwijderd worden. Mogelijk worden enkele exemplaren verplant. Het benzinestation blijft staan op de huidige locatie in de woonwijk.

‘Prima ontwikkeling’

LISSE – Wethouder Bas Brekelmans (VVD) is ‘zeer content’ met het rapport van de gemeente Noordwijk: ‘Bestuurlijke toekomst; een nieuw perspectief’. Hij stelde desgevraagd op donderdag 17 november: ‘De gemeente Noordwijk doet hiermee een goede stap. Ze zeggen niet dat ze gaan fuseren, maar laten weten dat ze de bereidheid tonen om deze optie concreet te gaan uitzoeken. Dat is winst.’

De wethouder vindt het ook een goede zaak dat de begrotingen van de gemeenten naast elkaar worden gelegd. ‘Niemand weet hoeveel geld er in de begrotingen om gaat. Door dit te onderzoeken toon je een professionele zakelijke en volwassen houding om hier serieus naar te laten kijken. Je gaat niet meteen uit van het onderbuikgevoel van ‘we zijn tegen’. Ik hoop dat die gemeenteraad van Noordwijk dit onderzoek steunt. Als zij het ermee eens zijn, zullen ze andere raden vragen om hun opvatting. Dit is prima een ontwikkeling.’

Sinterklaaskoorts


NOORDWIJK – Je kunt er de klok mee gelijk zetten: zodra de grootste kindervriend van het land weer voet zet aan wal, barst ook de discussie over zwarte piet los. Onwetenden leggen een verband met de slavernij, waarbij de ‘zwarte piet’ moest luisteren naar de ‘witte sint’. Terwijl natuurlijk algemeen bekend is dat Piet zwart is van het roet, omdat hij iedere keer de schoorsteen in gaat om de cadeautjes voor de kinderen in hun schoenen te leggen. Deze discussie zal deze kinderen van groep 4 in De Noordwijkse School worst wezen: laat de sint, zwarte piet en alle cadeautjes maar komen!

‘Een digitaal Wijkcafé’

NOORDWIJK – De tijd dat wijkverenigingen zich slechts bezighielden met het organiseren van spelletjes zoals koekhappen en zaklopen, ligt ver achter ons. Vaak bemoeien de besturen zich met maatschappelijke ontwikkelingen die de eigen buurt aangaan en zijn ze gesprekspartner met de gemeente. Wijkvereniging De Grashoek viert dit jaar haar 30-jarig bestaan en mag zich met trots ‘oudste wijkvereniging van Noordwijk’ noemen. Terugkijken doet het bestuur niet erg, want de wijkbewoners staan aan de vooravond van een lokale digitale revolutie.

Jurjen van Aken is ad interim voorzitter en samen met bestuurslid Bernard van der Meij legt hij de plannen van De Grashoek uit. ‘In onze wijk staan 440 woningen en we hebben circa 270 leden. We willen het internet gebruiken als platform om de mensen te verbinden. Nu leven de mensen achter de voordeur en we willen die deur op virtuele wijze openen.’ Dat is niet alleen voor de inwoners van de eigen wijk, maar ook de mensen die in de naastgelegen wijken wonen, zoals Duinpark, kunnen op deze site kijken welke activiteiten ondernomen worden. Het bestuur wil ook met andere wijkverenigingen samenwerken om gezamenlijk activiteiten op te zetten.

Van Aken: ‘Vaak hadden we voor bepaalde activiteiten zoals klaverjassen of bingo net te weinig deelnemers om het door te laten gaan. Als we deze bijeenkomsten ook organiseren voor de inwoners uit de naburige straten, wordt het wel een succes.’ Ook gaat de website fungeren als marktplaats, waar de buurtgenoten hun tweedehands goederen, maar ook diensten kunnen aanbieden en hobby’s delen. Dit moet zorgen voor een hogere mate van nabuurschap. ‘Je kunt bijvoorbeeld aanbieden dat je gratis bij iemand wilt schilderen.’

Maar ook zal de website een ‘digitaal wijkcafé’ worden, waar de laatste wijkverhalen worden gedeeld. Allerlei zaken die de wijk aangaan, of het nu losliggende stoeptegels, verkeerd geplaatste afvalcontainers of nieuwe bouwprojecten zijn, kunnen via de website worden toegelicht. Van Aken: ‘We willen een digitale nieuwsbrief opzetten, ter ondersteuning van ons wijkblad De Grasduiner. Deze komt 4x per jaar uit. Met de nieuwsbrief kunnen we tussendoor sneller informeren en anticiperen.’

De ad-interim voorzitter is als manager van een Academy in het dagelijks leven een druk bezet man. Waarom heeft hij deze bestuursfunctie opgenomen en gaat hij niet ’s avonds met een biertje op de bank zitten? ‘Dat is misschien het gemakkelijkst, maar je hebt zoiets als maatschappelijke interesse. En net als bij open source is het belangrijk dat er steeds weer mensen opstaan en hun ding doen als de situatie erom vraagt. Ik wil met een team duurzame initiatieven ontplooien die het groter geheel (lees de wijk De Grashoek) ten goede komt. Tijd vliegt en kan je maar 1x invullen. Doe het met iets waar je energie van krijgt.’

De website www.grashoeknoordwijk.nl gaat begin 2012 online.

Kritische kanttekeningen op rapport

NOORDWIJK – Over de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd, is echter het nodige af te dingen. Zo stelt het rapport dat een van de voordelen van een gemeentelijke herindeling is, dat een gemeente meer financiële mogelijkheden en deskundigheid in huis heeft, waardoor ambtenaren zich meer kunnen specialiseren.

‘In theorie wordt de organisatie professioneler en deskundiger, waarmee de dienstverlening, zowel naar het bestuur als de burger, in kwaliteit kan toenemen’, zo staat in het rapport geschreven. Maar die woorden worden in dezelfde paragraaf ontkracht. ‘Gemeenten gaan na een herindeling niet goedkoper werken. In tegendeel zelfs, bij grotere gemeenten is sprake van structureel hogere uitgaven per inwoner. Grotere gemeenten hebben per 1.000 inwoners meer ambtenaren in dienst, het ziekteverzuim is groter dan bij kleinere gemeenten en de salariskosten zijn hoger omdat ambtenaren hoger worden ingeschaald.’ Hieruit blijkt dat het de ambtenaren zijn die het meeste voordeel hebben van een gemeentelijke fusie. Dat zijn toevallig ook nog eens de mensen die de colleges moeten adviseren bij hun onderzoek of een gemeentelijke fusie een goede zaak zou zijn.

Dat een beter betaalde ambtenaar ook kwalitatief meer onderlegd is en dat hogere salarissen ook ambtenaren van hogere kwaliteit aantrekken, blijkt een utopie. Enkele jaren geleden heeft de gemeente Lisse de ambtenarensalarissen structureel opgetrokken, om ‘meer kwaliteit’ aan te trekken. Dit jaar kondigde het college van burgemeester en wethouders van die plaats aan, dat ze van deze praktijk afstappen. Echte ambtelijke talenten halen hun neus op voor kleine (fusie)gemeenten en bestaande krachten worden niet automatisch beter zodra hun banksaldo opgekrikt wordt.

Duidelijk is al wel dat een gemeentelijke fusie in ieder geval de eerste negen jaar geen financiële voordelen zal opleveren. Ervan uitgaande dat zo’n fusie zorgt voor schaalvoordelen, vermindert de rijksoverheid de rijksuitkeringen dan namelijk drastisch: in plaats van jaarlijks vijf keer geld overmaken naar evenzoveel gemeenten, wordt dan een in omvang veel lager bedrag gegeven aan de fusiegemeente. Ook staat nu al vast dat niet ieder dorp meer kan rekenen op behoud van de voorzieningen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de gemeente Teylingen. Voorafgaand aan de fusie van de dorpen Voorhout, Sassenheim en Warmond werd gesteld dat ieder dorp haar identiteit en voorzieningen zou houden. Dit jaar echter voert het collegebestuur zulke enorme bezuinigingen door dat de Bibliotheek Bollenstreek zich genoodzaakt ziet om minimaal een en waarschijnlijk twee vestigingen te moeten sluiten. Van Ast liet weten: ‘Als je inderdaad meerjarig wilt sturen met harde keuzes, dan kan het zijn dat er twee in plaats van vijf bibliotheken komen. Dan kun je extra investeren in ambtelijke kwaliteit.’

Onderzoek naar gemeentelijke fusie

NOORDWIJK – Een onderzoek naar de voor- en nadelen van een totale fusie tussen de Bollenstreekgemeenten moet er komen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit initiatief genomen en het is aan de gemeenteraad om dit goed te keuren. Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) en burgemeester Jan-Pieter Lokker presenteerden woensdag 16 november het rapport ‘Bestuurlijke Toekomst: een nieuw perspectief’. Of, in de woorden van Lokker: ‘Het maakt geen mallemoer uit hoe je bestuurt, als het maar effectief is’. 

Het document van ruim zestig bladzijden en een nog grote aantal pagina’s aan bijlagen tonen de resultaten van een onderzoekje wat de meeste kansen biedt voor Noordwijk op de langere termijn. Op basis van vijf beoordelingscriteria wordt de conclusie getrokken dat het beste zou zijn om een grote fusie van Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen Lisse en Hillegom door te voeren. Een samenwerking tussen die gemeenten, maar ook een kleine fusie van Noordwijk met Noordwijkerhout zou minder rendement opleveren. ‘Uit dit discussiestuk zal blijken dat schaalgrootte (omvang) vaak onterecht gekoppeld wordt aan bestuurskracht’, zo stelt Van Ast in het rapport. Tijdens het persgesprek liet hij weten: ‘Ik wil dat we voortaan niet meer praten vanuit onze onderbuik, maar alle onderdelen goed analyseren.’ Lokker vult aan: ‘We willen de discussie over een fusie met een paar gemeenten in de regio voeren. We willen duidelijkheid scheppen over de vraag of er inhoudelijke argumenten of klemmende redenen zijn om een fusie te rechtvaardigen.’ Als ook de andere gemeenten een onderzoek wil laten uitvoeren naar een fusiemogelijkheid, wordt gekeken naar de volgende zaken: identiteit van de gemeente, afstand burger - bestuur, adequate omgang met gemeenschapsgeld, kwaliteit van de dienstverlening en de invloed van de bestuurlijke drukte. Tijdens het grootschalige onderzoek worden de begrotingen van de gemeenten bij elkaar gebracht. 

Van Ast: ‘Het is niet zo dat we een gemeentelijke fusie per sé willen, tenzij het onderzoek concludeert dat we hierdoor naar een hoger plan komen.’ Wanneer de bestuurders en politici toch willen dat de gemeenten gaan fuseren, dan wil Van Ast wel ‘de bevolking raadplegen’. Dus Noordwijk gaat dan een referendum uitschrijven, waarbij de inwoners zelf kunnen stemmen of ze willen dat hun gemeente fuseert of niet? Van Ast reageert: ‘We gaan daadwerkelijk de meningen peilen bij de bevolking en dat doen we door maximale bewonersparticipatie.’ Het woord ‘referendum’ neemt hij echter niet in de mond. Lokker vult aan: ‘At the end is een referendum puur raadgevend en beslist de gemeenteraad over een fusie.’ De gemeenteraad beslist in haar vergadering van november of het een goed idee is dat de nota ‘Bestuurlijke Toekomst’ een eerste basis is om een onderzoek bij alle Bollenstreekgemeenten te laten uitvoeren. Wanneer in ieder geval vier van de vijf gemeenteraden ook een dergelijk onderzoek willen hebben, kan het doorgaan, zo stellen Van Ast en Lokker. ‘Maar als twee gemeenten geen interesse hebben, dan is fusie ook geen optie’, aldus Van Ast. Lokker concludeert: ‘We hebben de bal in het veld geschopt en nu gaan we zien wie er mee wil spelen.’

Scheuren op skelters

NOORDWIJK – Hoe heurt het nu op de weg? De groep 5 kinderen van basisschool Wakersduin kregen hierover dinsdag 15 november tekst en uitleg. Op een afgebakend kleurrijk parcours mochten ze in speciaal daarvoor bestemde skelters rondrijden, afslaan, insteken en elkaar de weg afsnijden. Oh nee; dat laatste toch niet, zo instrueerde een medewerker van Veilig Verkeer Nederland, waar het Verkeersplein onder valt.

Kerstveiling

VOORHOUT – De jaarlijkse Kerstveiling bij Foreholte wordt vrijdag 16 december voor de twaalfde keer georganiseerd. De komende weken gaan alle jeugdleden langs de deuren om in totaal 10.000 loten te verkopen voor een euro per stuk. Dit jaar worden maar liefst 398 artikelen geveild, waaronder hotelovernachtingen, wijnpakketten en een geheel verzorgde bootclub, inclusief diner, voor twintig personen. De opbrengst is grotendeels bestemd voor de jeugd(opleiding) van Foreholte. De kerstveiling begint om 20:00 uur.

‘Ontwapenend naar jong en oud’

LISSE – Wethouder Adri de Roon (D66) analyseert zijn goede ervaringen met Langelaar: ‘Het gaf beslist een bestuurlijke schok toen Lisse in 1998 met Corrie Langelaar haar eerste vrouwelijke burgemeester kreeg. De naschokken zijn nog jarenlang voelbaar geweest. Door haar persoon en optreden toonde Corrie zich compleet anders dan haar mannelijke voorgangers. Zij is heel informeel, ontwapenend naar jong en oud, steeds benaderbaar voor burgers en personeel, sterk gericht op een goede sfeer, en niet bang voor vernieuwing. Zij heeft de wethouders volop ruimte gegeven hun portefeuille zelf in te vullen. Op de keerzijdes van deze pluspunten kwam natuurlijk soms kritiek. Ik heb haar ruim tien jaar als wethouder mogen meemaken en we hebben bestuurlijk het nodige meegemaakt. In haar persoonlijke leven heeft ze in die tijd met heel wat tegenslag ondervonden. Daar is ze gedecideerd mee omgegaan, en doorgaans was ze vrij snel weer de opgewekte Corrie zoals iedereen haar kent. Al met al een bijzonder mens en een bijzondere burgemeester!’

‘Corrie is een burgermoeder’

LISSE - Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) kent Langelaar al van jaren terug: ‘De burgemeester heb ik in twee rollen nadrukkelijk meegemaakt. Als voorzitter van de raad toen ik raadslid was en als voorzitter van ons college nu ik wethouder ben. Als raadslid wist ik de voorzitter nogal eens ongeduldig aan te kijken als ik meende dat de beraadslagingen onnodig lang werden uitgesponnen.’

Hij vervolgt: ‘Ondanks dat had en heb ik waardering voor de wijze waarop ze de raad voorzit: ontspannen, vriendelijk en begripvol. Hierdoor gaat het in de raad (vaak) toe zoals het hoort: met respect voor elkaar. Als wethouder ervaar ik het voorzitterschap eigenlijk net zo. Door haar rol gaat het er in het college serieus, vriendschappelijk en zakelijk aan toe, met ruimte voor de menselijke maat.’ Van Zelst concludeert: ‘Dat is zoals Corrie eigenlijk voor heel Lisse is: burgermoeder.’

‘Jammer dat Corrie ons gaat verlaten’

LISSE – Het afscheid van burgemeester Corrie Langelaar betekent een einde van een jarenlange goede samenwerking tussen haar en de politiek. De leden van het college van burgemeester en wethouders spreken dan ook vol lof over haar.

Zo heeft wethouder Bas Brekelmans (VVD) alleen maar goede herinneringen uit het ‘Langelaar tijdperk’. Met name haar persoonlijke manier waarop zij met de mensen omging. Een oog had voor anderen, of het nu politici, ondernemers of de buurman van om de hoek was. Desgevraagd laat Brekelmans weten: ‘Het is jammer dat Corrie ons gaat verlaten. Met ons bedoel ik de wethouders, maar ook de raadsleden en ambtenaren. Maar vooral ook ons als inwoners van dit mooie dorp. Corrie kennen we allemaal als een heel hartelijke, spontane en betrokken burgemeester.’ Hij vat zijn gevoelens in één zin samen: ‘Ze was echt een beetje de moeder van Lisse.’

29 november 2011

136

Column: De waan(zin) van de week

136 Kilometer per uur. Dat mogen we vanaf 1 september 2012 rijden op 60% van de snelwegen. Wie harder rijdt, riskeert een (veel) hoge(re) boete. Chapeau aan minister Schultz dat zij dit voor elkaar krijgt en het meest opvallend is, dat de linkse partijen zoals PvdA en D66 ook instemmen met een snelheidsverhoging. Zo wordt de kans groter dat de 130-kilometer regel niet weer wordt afgeschaft bij een volgend kabinet van een andere samenstelling.

Een andere positieve ontwikkeling, waar ik in deze column nog geen aandacht aan heb geschonken, is het feit dat de reclames niet meer zo oorverdovend luid zijn. Kijkers naar de Nederlandse televisiezenders hoeven niet meer als maniakken op de geluidsknop te drukken, zodra de televisiereclame begint. Opvallend is overigens ook dat ik al een tijdje de reclame van Mediamarkt (u weet wel, met die ongelooflijk schreeuwende voice-over) heb gezien. Als je er niet over kunt schreeuwen, is het blijkbaar niet meer zo interessant.

De voltallige Raad van Commissarissen van Ajax moet opstappen. De ledenraad van die club is de vijf ruziënde personen helemaal zat, Johan Cruijff inbegrepen. Lachende zesde is de Noordwijker Louis van Gaal; hij kan binnenkort aan de slag als algemeen directeur. Met dank aan de vete tussen Cruijff en de overige vier commissarissen.

Deze week is ook de klimaattop gestart. Nu niet meer in een ijskoud Scandinavisch land, waar de bevroren mussen van de daken vielen. De milieugoeroes hebben hun lesje geleerd; het is moeilijk de media te overtuigen van de fabel dat de aarde aan het opwarmen is, op het moment dat bij diezelfde journalisten het traanvocht in de ogen bevriest. Dus zijn de milieumannetjes en –vrouwtjes uit alle werelddelen naar Zuid-Afrika gevlogen (Kerosine-uitstoot!) om nieuwe voorstellen goedgekeurd te zien krijgen. Even een tip: zorg ervoor dat je een voorstel indient, dat geen geld kost, maar geld oplevert. Zo verhoog je automatisch de kans van slagen.

De afgelopen week zijn onder meer overleden:

Svetlana Alliloejeva (85): Dochter van Jozef Stalin
Sena Jurinac (90): Duits operazangeres
Charles de Wolff (79): Nederlands dirigent en organist
Coco de Meyere (49): Nederlands styliste
Peter Hoefnagels (84): Nederlands politicus
Dane Searls (23): Amerikaans BMX’er
Tom Wicker (86): Amerikaans journalist
Ron Lyle (70): Amerikaans zwaargewicht bokser
Gary Speed (42): Brits voetballer en voetbaltrainer

Het woord van de week: Korterlands.

Kindervreugd bereikt hoogste punt


LISSE – ‘Het heeft lang geduurd, maar eindelijk heeft De Engel een gebouw van, voor en door de inwoners.’ Met deze woorden hees wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) zaterdag 26 november een vlag van bouwbedrijf Horsman om te vieren dat het hoogste punt bereikt was van het nieuwe onderkomen van Kindervreugd. Rob van de Pol, voorzitter van Kindervreugd, dankte Stek voor de 53 jaar dat het oude clubhuis kon worden gebruikt. Hij riep alle aanwezigen op om een naam in te dienen die het nieuwe ‘multifunctionele onderkomen’ zal sieren.

28 november 2011

Komst Bloemenzee bijna een feit

NOORDWIJK – En weer is een hindernis overwonnen voor het gebied Bloemenzee. Woensdag 23 november trok de Stichting Greenport Bedrijfsleven haar bezwaar officieel in, nadat aan de meeste van hun wensen gehoor was gegeven. Om dit heuglijke feit te vieren gingen wethouder Leon van Ast en Arie Meerburg, voorzitter van de stichting, samen op de foto. Nu is het bijna zeker dat 5,14 hectare aan grasland gepromoveerd kan worden tot eersteklas bollengrond.

Desgevraagd laat Van Ast weten dat er ‘nu alleen nog 21 particuliere bezwaarmakers over zijn. Er zijn geen instanties meer die ageren tegen dit project. Als de provincie de structuurvisie goedkeurt, maken we hier eind 2014 eersteklas bollengrond van.’ Ook Meerburg was tevreden: Áan onze voorwaarden is voldaan. We hebben nu de zekerheid dat het project gerealiseerd wordt. Aan de andere kant eisen we niet een totale 1 op 1 compensatie, want dan hadden ze tien hectare nieuwe bollengrond moeten creeren. Nu wordt dat dus 5,14 hectare en de grond in het middengebied wordt opgewaardeerd van tweedeklas naar eersteklas bollengrond.’

23 november 2011

Hoe is het toch met…?

Ruud Witteman, voormalig horecabeheerder van tennisbaan Casino

NOORDWIJK – Op 8-jarige leeftijd hielp hij de melkboer met het rondbrengen van de zuivelproducten. Zes jaar later begon hij te werken in de horecazaak van zijn oudere zus en na de ‘Brand van Palace’ startte hij als horecabeheerder van tennisbaan Casino. Nu zijn we 33 jaar verder en blijkt dat hij niet stil heeft gezeten. Met vier horecabedrijven in Leiden en Den Haag heeft de voormalige leerling met studieproblemen zich ontwikkeld tot ‘self made horeca man’. Het is dus de hoogste tijd om ons af te vragen: Hoe is het toch met Ruud Witteman?

Met enige weemoed denkt Witteman (55) terug aan de dagen dat hij als pretiener de melkboer hielp. Waar menig kind dat enkele keren volhield, deed Witteman dat jarenlang. Het ondernemen zat hem toen al in het bloed, want op zijn veertiende had hij al zijn eigen melkwijk. Daarna ging het snel: ‘Mijn zus kocht een horecabedrijf in Oegstgeest en daar ging ik samen met mijn broertjes helpen.’ Witteman was een echte MVA (Manusje Van Alles): ‘Ik fungeerde als kamermeisje, klerk en kok.’

De volgende functie bracht Witteman op z’n 18de naar Noordwijk. ‘De school; daar vond ik niets aan. Ik wilde daar zo snel mogelijk vanaf.’ Hij kreeg een baan in het Palace hotel, maar dreigde na drie jaar door de brand ontslagen te worden. Van de hoteleigenaar kreeg hij echter het aanbod om als zelfstandig ondernemer te gaan werken op tennisbaan Casino. Het horecawezen beviel hem uitstekend, ondanks dat hij de komende dertig jaar werkweken van tachtig uur draaide.

Van 1978 tot 1995 was Witteman hét gezicht van Casino; de tennisclub maakte in die jaren furore, mede dankzij allerlei activiteiten die de ondernemer bedacht. ‘Ik wilde klanten trekken en daarom organiseerde ik toernooitjes en feesten. Zo gingen we ‘het jaar doorzagen’ en hielden middenin de zomer het ‘half oud en half Nieuwjaar’, met vuurwerk en oliebollen. Ook waren er wijnfeestjes en toernooien waarbij mensen in de meest uitgedoste kostuums gingen tennissen.’ Nog altijd wordt Witteman regelmatig aangesproken door Noordwijkers die hier mooie herinneringen aan hebben.

Op z’n 40ste begon Witteman met zijn eerste eigen café in Leiden. Bouwplannen bedreigden het voortbestaan van tennisbaan Casino en Witteman vond dat het geschikte moment om een ‘carrièremove’ te maken. ‘Ik stond voor het raam van een leegstaand pand te kijken toen ik door de eigenaar op de schouder werd getikt met de vraag of ik interesse had het te kopen. Na een gesprek heb ik het in één dag gekocht.’ Pas daarna kwam hij erachter dat het pand een besmette reputatie had; daar was namelijk het harddrugscafé Yellow Moon gevestigd.

Witteman toog aan de slag om zijn idee uit te werken: een studentencafé realiseren met de naam ‘Einstein’. De oude klanten die binnenkwamen wees hij vriendelijk het gat van de deur en steeds meer mensen wisten zijn zaak te vinden. ‘Ik had geluk met het weer dat eerste jaar, want die zomer hadden we tot half oktober terrasweer.’ Inmiddels heeft hij vier horecazaken op zijn naam staan en hebben zijn kinderen het roer overgenomen. Zelf is Witteman acht jaren geleden, na een arbeidzaam leven van zestig jaar (dertig jaar van 80 werkuren per week) gepensioneerd. Maar nog altijd zorgt hij ervoor dat iedere dag het terras van Einstein als eerste vol is. ‘Ik kom hier ’s ochtends om tien uur, lees de krant en drink een kop koffie. Er komt namelijk niemand op een leeg terras zitten en daarom wacht ik tot vier tafels vol zijn. Dan is mijn werk gedaan en ga ik met de hond naar het strand.’

‘De kinderen zijn het geheim van ons huwelijk’

OEGSTGEEST – Zes decennia samen lief en leed delen, is niet iets wat zonder tegenslag gaat. Maar samen beleef je ook heel gelukkige momenten, zoals de geboorte en het zien opgroeien van de eigen kinderen. Hans en Thea Ekker – van der Pas vieren op 23 november dat ze zestig jaar geleden in de echt zijn verbonden. Nu leven ze drie kinderen en drie kleinkinderen later en kijken ze terug op het grootste deel van hun leven.

Al op 13-jarige leeftijd kwam Thea voor het eerst in aanraking met haar latere echtgenoot. Haar broer voetbalde bij de voetbalclub HBS en zij ging vaak mee. ‘Hij was een van de vrienden van mijn broer, maar ik was niet meteen verliefd op deze meneer hoor’, lacht Thea (83). De vonk sloeg pas over nadat haar moeder was overleden. In die moeilijke periode liet haar toenmalig vriendje het afweten, maar bleek Hans (nu 84) haar steun en toeverlaat. ‘Dat helpt blijkbaar bij het verliefd worden op iemand’, analyseert ze het nu. Voor hem was het niet meer dan normaal om het zusje van een vriend van hem te helpen: ‘Je steunt toch iedereen in moeilijke tijden.’

De eerste zoen vond plaats toen Thea 21 jaar was en ze trouwden al twee jaar later. Ook voor die tijd was dat vrij snel. ‘Mijn vader wilde met zijn tweede vrouw kleiner wonen en dat kon alleen als ik ging trouwen en het huis uit ging’, vertelt Thea. Via een omweg bij een fittingfabriek in Deventer kwam Hans te werken bij het Sassenheimse Sikkens, waar hij snel carriere maakte. Helemaal tot aan de raad van bestuur van de Akzo Coatingdivisie. Ook Thea was actief; ze voltooide het conservatorium en nog altijd geeft ze muziekles en leidt ze haar eigen koor: Pas Partoutti. Ook nam zij het leeuwendeel van de opvoeding van hun dochter en twee zonen op zich.

Door zijn werk was Hans 50% van de tijd op reis en Thea had hier als zelfstandige vrouw geen problemen mee. ‘Weet je wat het geheim van ons 60-jarig huwelijk is?’, informeert Hans. ‘Onze drie kinderen; je gaat namelijk niet uit elkaar vanwege hen. Thea bevestigt dit: ‘We zijn goede vrienden gebleven. We hebben moeilijke periodes meegemaakt, maar het is goed gekomen.’ Hans lacht: ‘We hebben het zestig jaar volgehouden.’ Toch blijkt wel uit hun antwoorden dat het geen sinecure is geweest in die zes decennia. Thea: ‘Je moet volhouden en de redenen vinden om vol te houden. Voor ons waren dat de kinderen en kleinkinderen.’ Hans beaamt dat: ‘We leven niet als kat en hond, maar we leven samen.’

‘Er moet liefde zijn’

Echtpaar Noordermeer – Hoogvliet viert 60-jarig huwelijk

OEGSTGEEST – Zeeuwse liefde roest niet. Het echtpaar Gerrit (84) en Alie (83) Noordermeer – Hoogvliet weet dat als de beste. Zestig jaar lang deelden ze lief en leed en nog altijd staan ze voor elkaar klaar. Het geheim van zo’n lang huwelijk? ‘Niet vreemd gaan en geen geheimen voor elkaar hebben.’

Vlak na het einde van de tweede wereldoorlog werd heel Nederland weer opgebouwd. Er heerste een sfeer van ongeremd optimisme en de toekomst zag er vrolijk uit. In die tijd leerde het toenmalige tienermeisje haar latere echtgenoot kennen. Ze weet nog als de dag van gisteren het moment dat ze Gerrit voor het eerst zag. ‘Gerrit zat als militair in een legerkamp vlakbij onze woonplaats Rockanje. We zijn kerktrouwe mensen en op de zondag tijdens de dienst vroeg de predikant aan de aanwezige families of ze de soldaten wilden uitnodigen om die zondagmiddag op de koffie te komen. Mijn vriendin en ik vonden al die militairen wel heel leuk, dus we zaten onderling te bespreken wie onze favoriet was.’

Gerrit herinnert zich dat. Hij lacht: ‘Ik zat net voor twee meisjes die de hele tijd lagen te ginnegappen en vond het maar knap irritant. Een van die twee was dus Alie.’ Het eerste koffiebezoek bleef ook inderdaad bij een kopje koffie en de jongelui zagen elkaar enkele maanden niet meer. De verkering is pas later gekomen, vertelt Gerrit. ‘Ik werkte als klerk in mijn geboorteplaats Strijen en ben in augustus 1946 terug gegaan naar Rockanje met in mijn achterhoofd om haar in te palmen.’ Zijn charmes waren onweerstaanbaar, want toen Gerrit op het strand van Rockanje vroeg of ze samen verder konden, zei Alie zonder aarzelen ‘Ja!’.

Wanneer was de eerste kus? ‘Dat weet ik niet meer, hoor’, stelde de echtgenoot. Zijn vrouw weet dat echter nog wel. ‘Jij rookte toen en ik blies jouw lucifer uit. Daarop zei je: ‘Dat kost je een zoen’. Dat is nu 65 jaar geleden.’ Het eerste contact tussen de beide echtgenoten was in de kerk, dus kan met recht gesproken worden van een gezegend huwelijk. Het gelukkige stel trouwde op 13 november 1951, terwijl het buiten stortregende. Het leek een symbolische voorbode van een van de moeilijkste momenten uit hun huwelijk; de watersnoodramp van 1953. ‘Het water kwam tot 1,83 meter hoog te staan in ons huis. Ik had de fotoalbums bovenop de kast gelegd, maar ook die verdwenen in het woeste water.’

Nu heeft het echtpaar drie dochters, waar ze trots op zijn. Over hun huwelijk stellen de beiden: ‘We hebben altijd lief en leed samen gedeeld. Natuurlijk schiet iedereen wel eens uit zijn slof, maar we hebben onze kinderen met heel veel liefde grootgebracht.’ Welke tips geven de beiden aan jonggehuwde stellen om ook de mijlpaal van zestig jaar gehuwd zijn te halen? ‘Trouw zijn aan elkaar en natuurlijk moet er liefde zijn. Je moet eerlijk zijn en geen geheimen hebben voor elkaar. We bespreken alles met elkaar en delen alles samen.’

‘Ga met Eneco onderhandelen’

NOORDWIJK – ‘Ik wil van de wethouder weten of hij nog steeds uitgaat van een ‘Nee’ tegen de windmolens. Of wil hij vanuit een ‘Ja’-positie onderhandelen met Eneco? Want dan kan Noordwijk nog zaken binnenhalen bij deze energiemaatschappij. Zij zijn namelijk bereid om de boulevard te verlichten, excursies naar de windmolens op te zetten, verrekijkers te plaatsen of scholieren te informeren over het belang van windmolens.’ Met deze woorden zet gemeenteraadslid Hans van den Berg (Progressieve Combinatie) druk op wethouder Leendert de Lange (VVD/JES) om zich uit te spreken over de houding van Noordwijk. Hij vergelijkt het verzet van het college op het ‘trekken aan een dood paard’.

‘De gemeente heeft natuurlijk zitten slapen. Toen daar de mogelijkheid toe bestond, heeft de gemeente geen zienswijze ingediend tegen het plaatsen van de windmolens op 20 kilometer van de kust. Nu moeten ze niet achteraf gaan janken. Het heeft nu geen zin meer om bezwaar in te dienen, want het is al besloten. De gemeente is kansloos. Laten we daarom niet als Don Quichotte vechten tegen de windmolens, maar treedt in overleg met Eneco om te kijken wat voor zaken zij aan Noordwijk kunnen aanbieden.’

Sinds hij zijn oppositie uitte tegen het VVD/JES initiatief om een petitie tegen de windmolens op te zetten, is het raadslid overladen met ‘tientallen’ steunbetuigingen. Dat sterkt hem om samen met zijn fractie druk uit te oefenen op de overige politieke partijen. ‘Eind november komt het moment dat de raad zich moet uitspreken hoe ze tegenover de windmolens staan. Ik wil erachter komen of ze de petitie spontaan hebben ondertekend. Maar nu ze erover hebben kunnen nadenken, moet duidelijk zijn of ze willen blijven strijden tegen de windmolens. Vechten heeft geen zin; omarm de komst van de windmolens en promoot het richting het toerisme. Geef aan dat Noordwijk een duurzame badplaats is; dat zal een heleboel Duitsers zeker aanspreken.’

In een reactie laat wethouder Leendert de Lange weten dat de gemeente ‘niet redeneert vanuit het nee. We zijn niet tegen windmolens, maar willen ze meer op afstand van de kust hebben.’ De Lange heeft nog enkele ijzers in het vuur: ‘Ik ben nog niet zo ver om te stellen dat we trekken aan een dood paard. We zijn onze juridische positie nog aan het kijken en ik ben met Eneco in overleg. Op 25 november hebben we een gezamenlijk overleg met andere kustgemeenten.

Binnenkort moet de vergunning voor de windmolens verlengd worden en daar kan de gemeente bezwaar tegen maken. Aangezien ook de kabels nog moeten worden aangelegd, ziet de wethouder dit als een goed argument in de onderhandelingen met Eneco. Blijft hij vasthouden aan de wens om de windmolens op veertig kilometer van de kust te plaatsen, of is er ook een polderoplossing mogelijk waarbij de molens op dertig kilometer in plaats van twintig kilometer zullen draaien? De Lange haakt hier op in: ‘Dertig kilometer zou al heel erg helpen. Bovendien kun je de windmolens een andere kleur geven; grijs bijvoorbeeld. Op die manier vallen ze niet zo op.’

Ambtenaren paraat voor twitterspreekuur

LISSE – Al een aantal weken houdt het college van burgemeester en wethouders een zogeheten twitteruur. Iedere dinsdag tussen 12:00 uur en 13:00 uur zit het college klaar om vragen te beantwoorden van inwoners over allerlei zaken. ‘Wat doet de gemeente aan de leegstand van winkelpanden’ en ‘Keert de belijning terug op vervangen wegdelen?’ zijn hier enkele van. Per week stellen tussen de twee en acht inwoners een twittervraag aan het college.

Zij worden echter wel op hun wenken bediend, zo staat geschreven in Lekker Bloeieh!, het personeelsblad voor de gemeente Lisse, want hun vragen worden in veel gevallen direct beantwoord. De gemeente heeft er namelijk voor gezorgd dat alle afdelingen op dinsdag tussen 12:00 uur en 13:00 uur ook telefonisch bereikbaar zijn voor het college. Op die manier is er altijd wel een ambtenaar aanwezig die een twittervraag kan beantwoorden.

Ambtenaren vallen buiten de prijzen

LISSE – Een volleybaltoernooi tussen ambtenaren uit de regio Holland Rijnland is gewonnen door de medewerkers van de provincie Zuid-Holland. In totaal dertien teams streden vorige maand om de wisselbeker; het evenement werd dit jaar in Lisse georganiseerd.

Ondanks een goede voorbereiding en enkele trainingspotjes voor de Lissese ambtenaren, slaagden ze er helaas niet in om in de prijzen te vallen. De twee teams eindigden op een vierde en zevende plek. Wethouder Bas Brekelmans (VVD) reikte de prijzen uit. Na de provincie Zuid-Holland eindigden de ambtenaren van de gemeente Kaag en Braasem op de tweede plaats en het ‘brons’ was voor de medewerkers van de gemeente Noordwijkerhout. In een artikel van het personeelsblad van de gemeente Lisse ‘Lekker Bloeieh’ staat verder dat alle teams een ‘lekkere taart kregen. En natuurlijk kreeg elke deelnemer een vaantje!’ Volgend jaar wordt het volleybaltoernooi Holland Rijnland georganiseerd door de gemeente Rijnwoude.

Hapklare burgers

LISSE – Hoe serieus neem je inwoners op het moment dat je hen ‘burgers’ noemt? Burgers zijn namelijk hapklare hamburgers, die te koop zijn bij de verschillende fast food restaurants. Om de nutteloosheid van het woord ‘burger’ aan te tonen, volgt hieronder een samenvatting van een communicatieberichtje van de gemeente, waarbij het woord ‘burger’ is vervangen voor ‘hamburger’.

‘Het communicatiebeleidsplan 2011 – 2014 heeft als ondertitel “In het zicht van de hamburger”. Het team communicatie is druk bezig sjablonen te ontwikkelen waarmee je gemakkelijk een persbericht, nieuwsbericht, tweet of internettekst kunt maken. Verder ontwikkelt communicatie samen met Monique van der Weijden een plan voor hamburgerparticipatie, zodat het straks helder is hoe je de hamburger bij je werk kunt betrekken.’

Digitalisering niet ideaal

OEGSTGEEST – De moderne digitalisering, waarbij alle politieke stukken niet meer van het papier, maar van een I-pad worden afgelezen, biedt niet alleen maar voordelen. Commissielid G. Kruidhof (PrO) ondervond dit tijdens de commissievergadering Burger van donderdag 10 oktober.

Tijdens de besprekingen over de centralisatie van het vastgoed was hij aan het morrelen met zijn gadgets. En hij liet de overige commissieleden weten: ‘Dat is het nadeel van digitaal gaan: Ik heb op de ene I-pad het stuk en op de andere I-pad onze (fractie)-uitwerking.’ Hij wilde zijn verhaal vervolgen, maar verzuchtte plots: ‘En nu gaat de I-pad ook nog eens uit!’

Hofwijck op losse schroeven

OEGSTGEEST – Het project Hofwijck dreigt compleet vast te lopen. Wethouder Van Oortmerssen wijt dit aan de starre houding van het interim-management van WMV. Dit liet ze weten tijdens de vergadering van de commissie Burger op donderdag 10 november.

De bouwonderneming Portaal heeft een aantal studies laten verrichten, waaruit blijkt dat het oorspronkelijke nieuwbouwplan haalbaar is. Maar de WMV wil hier niet aan; de gesprekken tussen de beide partijen lopen keer op keer vast. Van Oortmerssen: ‘Er dreigde een impasse. Dat zou betekenen dat de vernieuwing van het plangebied langdurig wordt vertraagd.’ Ze heeft besloten het heft in eigen handen te nemen en laat weten dat de gemeente inzet op het realiseren van ‘intramurale wooneenheden met intensieve zorg’.

Ze legde uit aan de commissieleden: ‘We dachten er een paar keer uit te zijn, maar we willen naar alternatieven kijken.’ De commissieleden werden in een besloten bijeenkomst geïnformeerd, maar voorafgaand uitten ze in een openbaar debat hun bezorgdheid over de summiere informatie die ze hadden gekregen. Commissielid C. Kroon stelde: ‘We vinden het heel belangrijk dat vaart wordt gemaakt. De huidige situatie is bar en boos. Het is er smerig. Waarom gaan we alternatieven bekijken als het plan haalbaar blijkt te zijn?’ Ook de andere partijen vonden dat de gemeente druk moest uitoefenen om het plan van start te laten gaan en wezen erop dat deze maand de ‘boeteclausule’ in werking treedt.

Van Oortmerssen: ‘Dat Portaal dit plan haalbaar vindt, betekent niet dat de nieuwe leiding van het WMV van plan zijn om dit uit te voeren. Zij willen een stukje renovatie uitvoeren, het blijven kleine kamertjes en over vijftien jaar willen ze pas weer kijken of ze een nieuw Hofwijck willen. Dat wilden ze vijftien jaar geleden ook.’ De gemeente wil dit niet: ‘We moeten bouwen naar de toekomst en niet meer één badkamer voor twee of drie kamers hebben. Wanneer WMV en Portaal aan het eind van dit jaar nergens mee komen, gaan we WMV aanspreken en bij hen een boete terug proberen te halen.’

Commissielid H. Pasterkamp (PrO) informeerde dat Hofwijck een paar jaar geleden al ‘zwaar verouderd en brandonveilig is met veel te kleine leefruimtes’. Van Oortmerssen liet weten: ‘In Hofwijck wordt in van alles geïnvesteerd, behalve in de zaken waar geïnvesteerd in moeten worden. De nieuwe leiding van WMV vindt het niet meer aan de orde om een idee van anderhalf jaar oud op te nemen als visie naar de toekomst. WMV wil in Oegstgeest alleen een verpleeghuis op de hoek hebben. Het is mij volkomen duidelijk wat de interim manager wil. Maar voordat ik een “Njet” op papier heb van WMV ga ik ervan uit dat er een positief resultaat komt. De deadline hiervoor is 21 november.’

Nieuw commissielid

OEGSTGEEST – De politiek verwelkomde donderdag een nieuw ‘oud’ gezicht in haar midden. Donderdag 10 november werd de heer S. Spaargaren (VVD) geïnstalleerd als commissielid. Hij gaat zich de komende jaren bezig houden met alle zaken die vallen onder de commissie Burger. Spaargaren heeft al ervaring in de politiek, zo werd hij onder meer op 15 december 2010 benoemd tot plaatsvervangend commissielid.

Langelaar hanteert spuit

LISSE – Met blinkende zwaailichten en loeiende sirenes werd burgemeester Corrie Langelaar samen met haar vriend door de brandweer uit haar huis ‘ontvoerd’. Vrijdag 11 november verraste de brandweer de burgemeester op dit uitje, als dank voor de steun die zij het korps in de voorgaande jaren gegeven heeft.

Met twee brandweerwagens togen de spuitgasten op weg naar Langelaar’s woning. Daar werd ze uit haar huis gehaald en kreeg een echte brandweerjas aan. Vervolgens moest ze snel in een van de wagens stappen, want haar hulp was dringend nodig bij het bedwingen van een uitslaande brand. De plaats delict bevond zich achter de brandweerkazerne. Daar aangekomen bleek inderdaad dat de vlammen aan alle kanten uit de vuurkorf sprongen.

Langelaar pakte de klaarliggende spuit stevig vast en onder toeziend oog van tientallen brandweerlieden en hun partners kweet ze zich goed van de taak. Binnen enkele seconden waren de vlammen gedoofd. Als heldin werd de burgemeester naar boven meegenomen, waar ze vele loftuitingen mocht ontvangen van oud-commandant Cor Dol, directeur operationele voorbereiding Hans Baardscheer en ploegchef Vincent Scheurwater.

Speeltuintjes worden aangepakt

LISSE – De achterstand in het opknappen van speeltuintjes moet eind 2012 zijn ingelopen. Dit liet wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) weten tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 9 november.

Hij liet weten dat er meerdere wijkschouwen zijn geweest en dat met inwoners is gesproken. Verschillende locaties zijn al aangepakt, variërend van het verwijderen van beplanting tot de aanleg van een totaal nieuwe speelplek. Locaties aan de Van Ostadestraat, Botterdstraat en Achter St. Aagten moeten echter nog aangepakt worden. Van Zelst: ‘We verwachten dat de achterstand eind 2012 is ingelopen.’

Commissielid Bas van Riel (D66) wilde weten of er ook gekeken wordt naar de gevaren van omliggend water bij een speelterreintje. Van Zelst stelde: ‘Er wordt bij water vaak gevraagd om een fysieke afscherming. Vooral bij kleintjes ligt de verantwoordelijkheid bij ouders; zij moeten letten op de kinderen bij de gevaren van water en de kinderen hierop wijzen.’

Trompenburg naar de prullenbak

LISSE – Eigen Haard heeft de deur voor het bouwplan Trompenburg met een keiharde slag in het slot gegooid. Het leek te mooi om waar te zijn; een nieuwbouwplan op het terrein van Zorgcentrum Lisse met een multifunctioneel zorgcentrum. Hierin zouden 62 intramurale woningen en 61 extramurale woningen gerealiseerd worden, met daarbij vijftig vrije sector appartementen en elf grondgebonden woningen. De politiek sprak er schande van tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financien van woensdag 9 november.

Niet alleen de veranderde markt, maar ook het gebrek aan rijkssubsidies hebben ervoor gezorgd dat het plan te mooi was om waar te zijn. Voor de bewoners van het zorgcentrum wordt het de komende jaren maar afwachten hoe lang ze nog in hun eigen kamertje moeten blijven. Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) liet weten ‘geschrokken te zijn’. ‘Dit is verschrikkelijk! Ik maak me zorgen over de bewoners van Rustoord.’

Toch zag wethouder Bas Brekelmans (VVD) nog lichtpuntjes. ‘Het is een harde boodschap dat het na zes jaar niet doorgaat. Zeker voor de bewoners is het heel naar. Maar als zo’n heel groot plan niet kan, kun je wel wat in kleinschaligheid doen. Dat heeft als voordeel dat het plan voor omwonenden minder bezwaarlijk is. Bovendien kun je iets naast het bestaande gebouw realiseren. Dan hoeven de mensen in de herfst van hun leven niet naar een noodgebouw te wonen en kunnen ze gewoon verhuizen naar hun nieuwe kamer.’

Hij laat desgevraagd weten dat Eigen Haard aan de gemeente heeft gevraagd om voor het oude project financieel bij te springen. ‘Dat ging om miljoenen en dat gaan we dus niet doen. We zijn namelijk geen eigenaar: dit project gaat tussen de ontwikkelaar, zorgverlener en woningcorporatie.’ De wethouder gaat binnenkort met Eigen Haard om de tafel zitten. ‘We moeten opkomen voor de belangen van ouderen en omwonenden en zo min mogelijk tijd verliezen.’

Vaststelling beleidsnota: Cultuur maken we samen!

LISSE – Van veel politieke partijen mag het wel een onsje minder waar het gaat om het geld uitgeven voor kunst. Ook de manier waarop besloten werd om kunstwerken aan te schaffen werd bekritiseerd tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 9 november.

Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) zag de noodzaak van een dorpsdichter niet zitten: ‘Laat de burgers maar gedichten insturen, dan kunnen we daar een boekje van maken.’ Commissielid Bert Verdoes (PvdA) sprak graag over ‘Cultuur met de grote K’.

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) bekritiseerde de commissie Kunstaankopen, waarbij drie kunstenaars een selectie maken voor de te kiezen nieuwe kunstwerken. Kan hier een andere vorm aan gegeven worden? We willen kunst realiseren die ook de identiteit van Lisse eer aan doet. Maar dat zien we in bepaalde kunstwerken niet altijd tot uitdrukking komen.’ Ook pleitte ze voor uitstel van de plaatsing van het kunstwerk op het Raadhuisplein. Commissielid Van Santen (SGP/ChristenUnie) vond dat er in het hele dorp al genoeg kunst staat. ‘We zijn al rijk bedeeld met de kunst.’

Wethouder Adri de Roon (D66) vond dat het verstandig is ‘na te denken over het sturing geven aan het soort kunstwerken’, maar hij vond ook dat de commissie Kunstaankopen moet blijven bestaan. Over het type kunstwerken waar Lisse mee verrijkt moet worden: ‘Het hoeven niet allemaal bronzen werken te zijn van bollenmensen met mandjes en zo. Maar we willen dat kunstwerken een relatie hebben met de identiteit van Lisse. Dat we een centrum van de Bollenstreek zijn.’ Hij wilde niet bevestigen dat het dorp voortaan alleen nog maar figuratieve kunst zal krijgen. Ook gaat het Raadhuiskunstwerk gewoon door.

Nog meer subsidie voor bloemencorso

LISSE – Vorige maand gaf de gemeente al 1.500 euro subsidie aan de Stichting Bloemencorso, maar daar komt nu nog eens 900 euro bij. De hulpdiensten weigerden namelijk financieel bij te springen voor het opstellen van een verkeersveiligheidsplan en daarom besloten de vijf bollenstreekgemeenten (Lisse, Teylingen, Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom) het bedrag van 4.500 euro op zich te nemen. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 8 november.

Een gezamenlijk verkeersveiligheidsplan is noodzakelijk, zo liet het college weten. Het plan draagt bij aan de verkeersveiligheid tijdens dit evenement. Bovendien moet het zorgen voor verkeersdoorstroming aan de grenzen van de gemeenten, zodat opstoppingen en ergernissen vanwege files zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Workshop over jeugd

LISSE – Wat moeten we toch doen met die lastige jeugd? Binnenkort organiseert de gemeente een workshop voor organisaties die met kinderen en jongeren werken. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de onderwerpen die in de nieuwe nota Jeugdbeleid 2012 – 2017 aan de orde moeten komen. Dinsdag 8 november deed het college van burgemeester en wethouders alvast een voorzetje.

De gemeente wil niet uitgaan van het negatieve, maar kiest voor een ‘positief jeugdbeleid’. Onder jeugd wordt verstaan de kinderen tussen 0 en 18 jaar, maar extra aandacht wil de gemeente besteden aan de tieners/pubers tussen 12 en 18 jaar. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over zaken als: jongerenwerk, vrije tijd en jeugdparticipatie’. Wat de gemeente betreft, mogen er best meer activiteiten komen voor jongeren in de aandachtscategorie, maar het liefst vinden die activiteiten dan plaats op één specifieke locatie. Of, in ambtelijke termen, ‘accommodatiegebonden’. Het liefst ziet de gemeente ook dat de jongeren actief betrokken worden bij het organiseren van het festijn. Wanneer de workshop zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Lantaarnpaal op parkeerplek

LISSE – Onnadenkendheid van gemeentelijke medewerkers leidt tot frustratie bij de politiek. Zo beklaagde fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) zich tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 10 november over een verkeerd aangelegde lantaarnpaal.

Nieuwenhuis stelde: ‘In de Grevelingstraat staat een lantaarnpaal middenin het parkeervak dat nog warm is van het aanleggen. Dat moet toch niet kunnen; het kost een vermogen om zoiets te herstellen.’ Wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) wist hier nog niets van, maar liet weten: ‘Dat zou niet mogen. Ik ga er werk van maken.’

Na navraag bij het ambtenarenapparaat informeerde Van Zelst: ‘De lichtmasten die in de nieuwe parkeervakken staan, zijn oude lichtmasten. Om te voorkomen dat in de straat geen licht is, zijn deze oude, bestaande masten blijven staan. Omdat het profiel van de straat is gewijzigd, kunnen de oude masten in het nieuwe profiel in de parkeervakken staan. Deze lichtmasten worden verwijderd als de nieuwe lichtmasten geplaatst zijn. De lichtmasten worden in verschillende fases geplaatst en aangesloten, waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden.’