Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 december 2013

‘Merendeel winkeliers heeft nooit gevraagd om opening op zondagen’

LISSE – De SGP / ChristenUnie blijft faliekant tegen de verruiming van de zondagsopeningstijden. Dit liet fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis donderdag 19 december weten in zijn stemverklaring tijdens de gemeenteraadsvergadering.
 
Hij stelde: ‘Enerzijds zijn we tegen deze verruiming, vanwege het feit dat opening van de winkels op zondag strijdig is met de wijze waarop de zondag geheiligd dient te worden. De Bijbel geeft maar al te duidelijk aan dat op de zondagen niet gewerkt moet worden. Winkelopening op die dag is dan ook in strijd met de geboden van de Heere God.’ Nieuwenhuis vervolgde: ‘Anderzijds kunnen wij hier ook niet mee instemmen vanwege het feit dat hiermee alleen aan de wens van de Supers, de Bouwmarkt en Tuincentrum tegemoet gekomen wordt. De belangen van de plaatselijke winkeliers zijn daarin helaas niet meegewogen. In tegenstelling tot de ons omringende gemeentes wordt daar in Lisse geen rekening mee gehouden. Eigen onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel hier nooit om gevraagd heeft. Vanwege de vrees voor omzetverlies zal een aantal winkeliers zich wellicht om die reden gedwongen voelen om toch op de zondag open te gaan. Helaas.’

Winnaar verhalenwedstrijd Dever

LISSE – De verhalenwedstrijd van de stichting Vrienden van Dever is gewonnen door de 11-jarige Sandra van Iperen. Zij versloeg haar leeftijdsgenootjes met een verhaal over een schatkaart, die de hoofdrolspeler leidt naar de in 1275 gebouwde burcht. Boekenschrijfster Sanne de Bakker overhandigde samen met Ed Olivier van de stichting de eerste prijs: een boekenbon van 50 euro. Bovendien wordt Sandra’s verhaal gepubliceerd in het komende Dever Bulletin. Ook de nummers twee (Lisanne de Winter) en drie (Jayme Hebinck) zien hun teksten vereeuwigd in dit magazine.

Kabelaars aangepakt

Nieuwkoop > De verzakkingen en schade aan het straatwerk zijn de inwoners een doorn in het oog. Vaak worden deze ongemakken veroorzaakt door kabelbedrijven, die zonder toezicht van de gemeente her en der werkzaamheden uitvoeren. De straat wordt open gebroken, het werk wordt gedaan en vervolgens worden de tegels of keien min of meer recht weer terug gelegd. Vaak moet de gemeente dat tegelwerk weer overdoen en wat het college van burgemeester en wethouders betreft, is de maat nu vol.
Op dit moment heeft de gemeente weinig zicht op de werkzaamheden, omdat de kabelaars hun activiteiten in niet melden. Dit ondanks het feit, dat ze dat eigenlijk wel moeten doen. Als er dan klachten binnen komen van inwoners over verkeerd terug gelegd straatwerk, moeten gemeenteambtenaren op komen draven om het te herstellen, terwijl de kabelaar gevlogen is. De kosten lopen hiermee op tot circa 80.000 euro per jaar.
Om deze problemen te voorkomen, maakt de gemeente voortaan gebruik van het digitale ‘Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte’ (MOOR). Hierop moet een overzicht komen van alle werkzaamheden die de kabelbedrijven in de gemeente gaan uitvoeren. Op die manier kan de gemeente tevens controleren of de kabelaars hun werk naar behoren uitvoeren en het straatwerk vervolgens weer goed terug leggen. En als dat niet naar behoren gebeurt, kan een rekening gestuurd worden naar het falende kabelbedrijf.

Asbest in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

KAAG EN BRAASSEM – Enkele weken geleden werden basisscholen onderzocht op asbest en afgelopen week bleek, dat dit gevaarlijke spul zich ook bevindt in de gebouwen van een aantal kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het college van burgemeester en wethouders stelt, dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.
Al op 9 oktober werd beschadigd asbest geconstateerd in de berging en cv ruimte in De Grote Beer (Oude Wetering). Maar een spreiding van asbest is daar niet gevonden. De gemeente maakte dit nieuws pas bekend, toen de asbest in de week van 13 tot en met 18 december was gesaneerd. De gebouwen aan het Onelplein 5 – 7 in Roelofarendsveen hebben golfplaten op het dak en ongeveer de helft hiervan bevat het kankerverwekkende asbest. Maar ook hier is er volgens het college geen sprake van gevaar voor de volksgezondheid. De golfplaten blijven gewoon op het dak liggen, tot het moment dat het dak zelf voor onderhoud aangepakt moet worden.
In Baloe (Rijnsaterwoude) is asbest geconstateerd in de binnenbekleding van de deur van de CV-ruitme, maar ook in de beglazingskit van de kozijnen rond de entree, waar dagelijks ouders hun lieftallig kroost komt brengen om daar te spelen en te leren. Een ambtelijk rapport stelt hierover: ‘De situatie is niet van invloed op de gezondheid van de gebruikers. De deur zal in het kader van onderhoud medio 2014 preventief worden vervangen.’ In Jeugdland III en Snoopy (beide in Woubrugge) en bij de Poldersprong (Rijpwetering) is bij onderzoek geen asbest gevonden. Wethouder Jan uit den Boogaard informeert: ‘In de gevallen waar asbest is aangetroffen, blijven de metingen onder de norm. Er zijn geen risico’s voor de kinderen of begeleiders.’
De gemeente verstrekt hierover verder geen informatie: die moeten de ouders volgens de wethouer maar bij de scholen zelf halen. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor het gebouw en zij voor de leerlingen. Ik ga ervan uit dat de  communicatie op een goede wijze gebeurd is.’ In totaal heeft het de gemeente zo’n 25.000 euro betaald aan het verwijderen van het asbest bij alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. In dit bedrag zitten naast de sanering zelf ook de kosten voor inventarisatie en het onderzoek.

Het komende jaar gaat de gemeente ook de aanwezigheid van asbest in maatschappelijk vastgoed controleren. In eerste instantie wilde de wethouder deze toezegging niet doen. ‘Bij asbest in gebouwen waar volwassenen komen, gelden heel andere normen dan op scholen waar de kinderen komen. Die kinderen blijven langer in de scholen, terwijl de volwassenen bijvoorbeeld daar een uurtje zijn om te sporten.’ Maar de gemeente is verantwoordelijk voor de gezondheid van alle inwoners. Hoe kan het dan zijn, dat de gemeente er niet voor zorgt dat in alle gebouwen die gemeentelijk eigendom zijn, gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van asbest? Een paar uur later kwam de afdeling communicatie met het antwoord: ‘De reden dat het maatschappelijk vastgoed nog niet is onderzocht, is dat de gevoeligste categorie (scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven)  de eerste prioriteit heeft. Uiteindelijk zullen alle oudere gebouwen worden gecontroleerd.’

Dit jaar geen oplossing voor Dorpshart Leimuiden

LEIMUIDEN – Wethouder Jan uit den Boogaard houdt zijn lippen stijf op elkaar, waar het gaat om de nieuwste ontwikkelingen rondom het Dorpshart Leimuiden. Vorige week werden de gemeenteraadsleden hierover  in beslotenheid geïnformeerd, maar de meest recente stand van zaken mag nog niet in de openbaarheid komen.
Wel liet Uit den Boogaard weten: ‘Er is een juridische brief verstuurd naar Leyten, waarin staat dat we hen houden aan het contract. Dit jaar is er nog geen overeenstemming met hen te verwachten.’ Verschillende politieke partijen hebben gezegd dat ze absoluut niet willen, dat Leyten in de toekomst zich nog gaat bemoeien met het centrumplan in Leimuiden. Wat vindt het college van burgemeester en wethouders hier van? De wethouder: ‘We zijn nog lang niet zover om te bepalen of Leyten wel of niet wat mag gaan uitvoeren. De gesprekken lopen nog altijd en we volgen de procedure stap voor stap. We vragen de raad om ons even de tijd te geven.’ En wil het college deze zaak nog voor woensdag 19 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen afgerond hebben? Uit den Boogaard liet zich niet uit de tent lokken: ‘Ik zie de relatie van 19 maart niet. Zorgvuldigheid gaat voor tijd.’

Dwangsom van een half miljoen euro

LEIMUIDEN – De eigenaar van het bedrijf aan de Westerdijk 40 moet een dwangsom van maar liefst 500.000 euro betalen. De reden hiervoor is, dat hij kraanwagens en bouwmachines op het bedrijventerrein heeft gezet. En dat mag niet volgens de gemeente, omdat hier in het verleden afspraken over zijn gemaakt. De ondernemer kreeg toestemming om een grotere hal te bouwen, onder voorwaarde dat dan al zijn machines en kranen uit het zicht zou halen. Dat is niet gebeurd, zo constateerden boa’s en dus is volgens de gemeente de overeenkomst niet nagekomen. Alleen een gang naar de rechter kan er mogelijk nog voor zorgen, dat de ondernemer de boete van een half miljoen euro niet hoeft te betalen.
Wethouder Jan uit den Boogaard liet donderdag 19 december weten: ‘Het is een hoge boete, maar je maakt een afweging in de mate van niet nakoming. Wat is de impact van 5.000 euro hier? Hoe krijg je een grootbedrijf ertoe om zich te houden aan de afspraken die gemaakt zijn? Die grote hal is wel gebouwd, maar die bedrijfsruimteis  niet leeg gemaakt. Het had hem geen cent hoeven kosten, als die machines binnen de gestelde tijd binnen waren gezet.’ Met twintig van dit soort gegalletjes heeft de gemeente geen finacniele problemen meer, zo constateert de journalist. De wethouder lacht: ‘Dat klopt!’ Maar voor de ondernemer is het niet zo grappig, want hij krijgt ook niet meer de tijd om de zaken te herstellen. Hij ontvangt van de gemeente een ‘ingebrekestelling’, met daarin de mededeling dat de boete van een half miljoen euro betaald moet worden.

Eigen bazen woedend over beboeting busjes

KAAG EN BRAASSEM – Zoals het zo vaak gaat bij iedere beslissing, zijn er voor- en tegenstanders van het parkeerverbod van bedrijfsbusjes in de wijken. Mensen die het hele weekend vanuit het kamerraam tegen zo’n bedrijfsbusje moeten aankijken, zien die voertuigen het liefst verdwijnen. Aan de andere kant zijn er de ZZP-ers, die iedere dag hun brood moeten verdienen en ook graag hun voertuig zo dicht mogelijk bij hun huis plaatsen.
Sinds het college van burgemeester en wethouders aankondigde dat er vanaf 1 januari bekeuringen worden uitgedeeld  voor het parkeren van busjes en vrachtverkeer (hoger dan 2,40 meter en/of langer dan 6,00 meter) in de wijken, heeft de gemeente vele tientallen reacties ontvangen. Zeven mensen klaagden over (te) grote voertuigen in hun buurt, maar bijna dertig ZZP-ers belden met de gemeente, zo blijkt uit ambtelijke stukken: ‘Zij uitten hun ongenoegen dat het college wel besluit handhavend op te treden tegen geparkeerde voertuigen, maar op geen enkele wijze de ondernemers een alternatief biedt (bijvoorbeeld een beveiligd parkeerterrein) dat garandeert dat hun voertuigen onbeschadigd blijven en niet leeggestolen worden.’
En zo’n parkeerterrein gaat er ook niet komen, laat wethouder Jan uit den Boogaard weten: ‘Na 1 januari gaan we beboeten. Wij vinden het parkeren de eerste verantwoordelijkheid van degene die er gebruik van wil maken. Als de  ZZP-ers een voorstel hebben voor een bewaakt parkeerterein, mogen ze hier mee komen. Wij gaan er niet naar op zoek. Zij hebben een bus gekocht, dus moeten ze zelf ook met een oplossing komen.’ Overigens is de gemeente wel aan het kijken naar een plek waar de bestelbusjes mogelijk geparkeerd kunnen worden; dat alternatief is door één van de bellers gegeven. De wethouder zwijgt echter in alle talen waar die locatie ligt.

Fietsenstalling moet naar tochtgat

ROELOFARENDSVEEN – Al bijna vier jaar staat er een fietsenstalling illegaal op het terrein achter het gebouw Roelofstaete. Dit feit was al die tijd al bekend en iedere dag reden de boa’s er langs, zonder dat hiertegen actie werd ondernomen. De gewraakte fietsenstalling staat namelijk recht tegenover de ingang van het gemeentehuis. Maar na een nieuwe klacht over de fietsenstalling, zet het college van burgemeester en wethouders toch door; de fietsenstalling moet verplaatst worden.
Wethouder Jan uit den Boogaard liet vorige week weten: ‘Die fietsenberging staat op een plaats waar die niet mag staan volgens een bestemmingsplan. Ze hadden ‘m eerst op een stuk grond van de gemeente gezet en dat zorgde voor een privaatrechtelijk provleem. Nu staat die op een ander plek, die ten koste gaat van parkeerruimte.’ Een paar jaar geleden had de gemeente een alternatieve locatie voorgesteld om de fietsenstalling te plaatsen, maar de vereniging van eigenaren van Roelofstaete heeft dit aanbod niet geaccepteerd. Ze vonden dat die plek ‘een te groot tochtgat’ was.
De gemeente pakt nu echter door. De fietsenstalling moet binnen zes weken van de huidige locatie verdwijnen, anders legt de gemeente een dwangsom op van 5.000 euro. Waarom wordt er nu pas actief gehandhaafd? Uit den Boogaard: ‘We zitten wat krap in de mensen en dan zakken dingen weg. Je bent harder bezig met andere zaken, totdat iemand belt met de mededeling dat die fietsenstalling verkeerd staat. We kijken er iedere dag op uit, maar dat is niet vreemd. Onze handhavers hebben de handen vol. Zo’n fietsenstalling heeft niet de hoogste prioriteit. Dat hoort niet, maar het werkt wel zo.’
De gemeente hanteert drie manieren van handhaven. Zo worden ieder jaar bepaalde gebieden geselecteerd, waar de boa’s actiever gaan controleren. In 20014 zijn dit onder  meer de Molenkade, Drechtoevers en Blauwpolder. Daarnaast rijden de boas’s rond, zien dingen en maken melding van de zaken waarop gehandhaafd moet worden. De wethouder: ‘De derde manier is de pieplijn.’ U bedoelt dat de inwoners piepen over een klacht en dat de gemeente dan actie onderneemt? ‘Ja’, bevestigde Uit den Boogaard.

Gratis grond

ROELOFARENDSVEEN – Deze weken wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd voor de percelen Veenderveld 1, 3 en 5 (twee woonhuizen en het gebouw van de Balance Group BV). Het college van burgemeester en wethouders besloot vorige week om deze grond gratis over te dragen aan de eigenaren van de desbetreffende huizen. Dit maakte wethouder Jan uit den Boogaard bekend.

Mantelzorgwoning van de baan

OUDE WETERING – De door inwoner Leon Hoogenboom zo vurig gewenste mantelzorgwoning komt er niet. Dit is het resultaat van een gesprek tussen hem en twee vertegenwoordigers van de gemeente.
Hoogenboom wil al jaren een mantelzorgwoning bouwen, maar kreeg hiervoor altijd nul op het rekest. In het gesprek van donderdag 19 december is hem duidelijk uitgelegd wat hiervoor de reden is. Geen van zijn ouders heeft namelijk een zorgindicatie en ze komen dus niet in aanmerking voor een mantelzorgwoning. Het is overigens niet zo, dat iedereen die een zorgindicatie heeft, direct een mantelzorgwoning mag bouwen.  Eerst wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het aanpassen van de bestaande woning en daarna pas naar een mantelzorgwoning. Hoogenboom concludeert zelf: ‘Mijn ouders hebben nu veel te weinig punten om in aanmerking te komen voor een senioren huurwoning. Om meer punten te verkrijgen hebben zij ook weer een zorgindicatie nodig.’
De inwoner accepteert de situatie, zoals die is: ‘Een dergelijk gesprek had veel eerder plaats moeten vinden want het is mij nu pas duidelijk wat wel en niet mogelijk is in onze gemeente en dat had mij een hoop geld en frustratie gescheeld. Het is van groot belang dat een gemeente duidelijk met haar burgers communiceert; dit voorkomt een hoop onbegrip. Verder moet ik nadenken hoe nu verder. Één ding is wel duidelijk en dat is dat de verdere toekomstige zorg voor mijn ouders grotendeels op mijn schouders terecht komt.’

Nieuwe uitweg mag toch

WOUBRUGGE – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de aanleg van een ontsluitingsweg aan de Leidse Slootweg. Ooit behoorde een gebied van 16 hectare grond hier toe aan een boerderij, maar de boer heeft de grond verkocht. De nieuwe eigenaar van de grond wilde graag een ontsluitingsweg hebben, maar dit zinde een aantal omwonenden niet. Zij dienden bezwaren in, maar het college oordeelt dat die weg er gewoon mag komen, zo liet wethouder Jan uit den Boogaard donderdag 19 december weten. Een ambtelijk stuk licht toe: ‘Omdat de agrarische percelen los van de boerderij (melkveehouderij) zelf verkocht zijn is een nieuwe uitweg benodigd.´

Notweg wordt onverhard pad

KAAG EN BRAASSEM – Een flink aantal zienswijzen is ingediend tegen het bestemmingsplan N207. Alle bezwaren en opmerkingen zijn afgehandeld, maar schokkende wijzigingen zijn niet meer gemaakt door het college van burgemeester en wethouders. 
Zo kruist het Vierambachtpolderpad/Krakeelroute de N207 ter hoogte van de Notweg. De Notweg is een onverharde weg in beheer en onderhoud van de gemeente. Door de aanleg van busstroken langs de provinciale weg is het vanwege verkeersveiligheidsredenen  ongewenst om de bestaande aansluiting van de Notweg op de N207 te handhaven. Immers, dan moet je twee keer twee rijstroken oversteken. Deze aansluiting zal daarom aan het openbaar verkeer worden onttrokken. De provincie zal zorg dragen voor een alternatief voor de op te heffen aansluiting door een onverhard pad aan te leggen vanaf de bestaande Notweg naar de Kruisweg. Daarmee wordt de ontsluiting en bereikbaarheid van de achterliggende percelen gewaarborgd. Wandelaars van het boerenlandwandelpad kunnen van dit nieuwe pad gebruik maken en de N207 via de veilige fiets-/voetgangerstunnel bij de N207/Kruisweg kruisen. Met deze omleiding is in ieder geval de wandelroute in stand gehouden en ook belangrijk het verkeersveiligheidsbelang gediend. Ook de zorgen van de Vereniging voor Behoud van het Open Landschap kunnen terug in de kast. Zij ageerden tegen de vestiging van het tankstation aan de Zuidkant van Rijnsaterwoude. Maar de plannen hiervoor vallen niet onder het bestemmingsplan N207. Wethouder Jan uit den Boogaard liet hier donderdag 19 december over weten: ‘Daar komt een aparte procedure voor, als hier een aanvraag voor wordt ingediend.’

Positief resultaat

KAAG EN BRAASSEM – De Tweesprong BV heeft een positief resultaat behaald van 54.478 euro. Dit komt met name door het intensiever gebruik van de sportlokalen. Het bedrag wordt toegevvoegd aan de post ‘nog te besteden onderhoudsbijdrage’. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders vorige week bekend, aangezien de gemeente mede-eigenaar is van De Tweesprong.

Verzuim op scholen daalt

KAAG EN BRAASSEM – Het aantal kinderen dat vaak verzuimt om naar school te gaan, is flink afgenomen. Vorig schooljaar waren er nog slechts vier leerlingen met ‘absoluut verzuim’; die kwamen helemaal niet op school opdagen. Ook waren er drie leerlilngen die langer dan vier weken achter elkaar niet naar school kwamen. Er was geen enkele leerling die viel onder de categorie ‘luxeverzuim’.
Wethouder Jan uit den Boogaard laat weten, dat er geen duidelijke oorzaak is waarom het verzuim is gedaald. Niet alleen in Kaag en Braassem, maar in de hele regio Holland Rijnland. ‘Het kan volgend jaar anders zijn. De invloed van de gemeente is hierop minimaal. Bij verzuim moet het onderwijs in eerste instantie aactie ondernemen en er is een leerplichtambtenaar die bij de ouders langs kan.’ Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland laat uitzoeken waarom het aantal leerlingen dat verzuimt, toch daalt. En of dit komt door de leerplichtambtenaar, of dat uitgevallen leerlingen niet meer automatisch recht hebben op een bijstandsuitkering. Ook wordt gekeken hoe het verzuimpercentage helemaal naar nul gebracht kan worden. ‘Elke thuiszitter blijft er één teveel.’

SLiM tekent toch

LISSE – Uiteindelijk heeft wethouder Cia Kroon (VVD) toch haar handtekening kunnen zetten onder de gemeentelijke overeenkomst met Stichting Lisse Marketing (SLiM). De nieuwe voorzitter van SLiM, Michiel van der Borg, heeft hiermee de stichting voorzien van vaste inkomsten voor de komende vijf jaar. Kroon wees er vrijdag 20 december op dat SLiM zich moet inspannen om cofinanciering door andere partijen te realiseren. Met de bezegeling van de afspraken verzorgt SLiM de promotie van het dorp, met als doel om Lisse hét bloemdorp van Nederland te maken.

Drank en horecaverordening uitgesteld

LISSE – Volkomen onverwacht kwam tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december het bericht, dat de Drank- en horecaverordening 2013 niet in behandeling werd genomen. Een besluit hierover wordt uitgesteld tot begin volgend  jaar, omdat er nog teveel twijfel is bij de raadsleden over de voorgestelde strengere regels rondom de paracommerciële horeca.
Gemeenteraadslid Bas van Riel (D66) verwoordde de gevoelens van de raad: ‘In het voorstel worden de regels rondom het schenken in de paracommerciele horeca aangescherpt. Veel verenigingen hebben ons aangesproken. Ze zijn bang dat hun inkomsten onder druk komen te staan en dus ook hun sociaal maatschappelijk nut. We zijn blij dat dit voorstel wordt uitgesteld.’ Het uitstel van deze beslissing houdt echter niet in, dat de jongeren tussen 16 en 18 jaar toch mogen gaan drinken. Het is namelijk een landelijke wet, die doorgevoerd is en bepaald dat vanaf 1 januari 2014 alleen volwassenen een biertje of wijntje mogen nemen.

Vermeulen licht draaien toe

LISSE – Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) probeerde donderdag 20 december uit te leggen, waarom haar partij in september nog falikant tegen de plannen voor het Raadhuisplein was, maar nu toch instemde met praktisch hetzelfde voorstel.
Vermeulen: ‘De kleinschaligheid van het plan en de komst van sociale woningen in het centrum waren de voornaamste redenen waarom het CDA toch erg enthousiast voor het plan geworden is. Kritische inwoners vragen zich af waarom het CDA nu mede-indiener is van het amendement dat moet bewerkstelligen dat het Raadhuisplein een andere bestemming krijgt. Wij wilden dat ook aan de eisen van het CDA tegemoet gekomen zou worden, ten aanzien van de gehele parkeersituatie.’ Ze vervolgde: ‘Nu is er een voorstel waarbij 25 parkeerplaatsen meer worden gerealiseerd en wordt aan onze eisen deels voldaan. Ook is een amendement tot stand gekomen waarin de veiligheid gewaarborgd wordt. We willen dit plan niet langer ophouden. Dit is goed voor Lisse en het is ook goed voor de ondernemers, als er meer mensen in het centrum komen.’

‘Vies spelletje’

LISSE – Het is de dag na de gemeenteraadsvergadering, waarin VVD, D66 en CDA besloten om door te gaan met het verkopen van grond met parkeerplaatsen aan Horsman voor de ontwikkeling van het Raadhuisplein. De hele besluitvorming zit kunstenaar Wout Ruigrok nog altijd hoog. 
Hij laat weten: ‘We likken natuurlijk de wonden, maar zijn nog lang niet uit het veld geslagen. Wat ik nog even wil benadrukken is, dat geen van de partijen die vóór stemden ook maar iets heeft weerlegd over het feit dat het plein wordt weggegeven ten faveure van een aannemer. Zonder dat het iéts opbrengt. Het lijkt op een vies spelletje waarbij de waarheid voor de burgerij er niet toe doet en we konden de aannemer achter in de gang al horen lachen. Met andere woorden:  er is helemaal niet naar de burgerij geluisterd, we kregen een lollie en nu wegwezen.’

Sandra van Iperen wint verhalenwedstrijd Dever

 
LISSE – Onder de jongste generaties bevinden zich heel wat begenadigde schrijvertjes. Deze conclusie kan getrokken worden, na afloop van de prijsuitreiking voor de Verhalenwedstrijd van de stichting Vrienden van Dever. Nadat elf jongeren een les hadden gekregen van auteur Sanne de Bakker, schreven ze hun eigen verhaal. Drie van deze verhalen worden vereeuwigd in het Dever Bulletin, dat later dit jaar wordt uitgebracht. Grote winnares was Sandra van Iperen; zij won de eerste prijs: naast de eeuwige roem ook een oorkonde en een boekenbon van vijftig euro.
Op de tweede en derde plaats preikten de namen van Lisanne de Winter en Jayme Hebinck, maar ook de overige auteurs-in-de-dop kregen veel lof van De Bakker. Een speciale vermelding kreeg Elisa, die een verhaal van maar liefst 39 bladzijden had geschreven. ‘Hoe jij de verliefdheidsgevoelens kunt omschrijven en hoe het jou lukt om aan het eind alle verhaallijnen weer samen te brengen, vind ik heel knap!’, aldus De Bakker. Ook Ernanda, Lisa, Natascha en Nikita werden overladen met complimenten.
Er kan er echter maar één de winnaar zijn en dat was dus Sandra. ‘Jouw verhaal was vanaf het begin heel spannend’, aldus De Bakker. Initiatiefnemer van deze verhalenwedstrijd, Ed Olivier, vulde aan: ‘De doorslag gaf, dat Sandra een goed lopend en spannend verhaal had geschreven, waarin ’t Huys Dever voor kwam. Zij liet het verhaal in Dever lopen, waarbij de hoofdpersoon op zoek gaat naar een schat.’ De winnares zelf was helemaal overdonderd door de eer die haar te beurt viel. ‘Ik had het niet verwacht en dacht dat de verhalen van Lisa en Lisanne veel beter waren. Ik neem deze oorkonde zeker mee naar school!’

Raadhuisplein wordt tóch ontwikkeld

CDrAait
LISSE – In september dreigde het bouwplan van de firma Horsman voor het Raadhuisplein nog afgeschoten te worden door de gemeenteraad. De politieke partijen VVD en D66 dankten het CDA hartstochtelijk dat die partij een voorstel indiende om een definitief besluit uit te stellen. In een paar maanden tijd zijn de politieke blaadjes weer helemaal gedraaid en kon het college van burgemeester en wethouders voor het Raadhuispleinplan met vertrouwen een meerderheid in de raad verwelkomen. De vele ondernemers van het Vierkant, die op de tribune zaten, verlieten donderdagavond 19 december tandenknarsend de raadszaal van het gemeentehuis.
Al eerder was duidelijk dat zowel de SGP/ChristenUnie als de PvdA tegen deze bouwplannen waren. Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet weten, dat er nu al regelmatig een tekort aan parkeerplaatsen is. Met het nieuwe plan beschikt Lisse over nog eens 37 parkeerplekken minder. Ook maakte zijn partij zich zorgen over de financiën, veiligheid van schoolkinderen en de doorgang van de Heereweg tot het Raadhuisplein.
Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) pleitte voor uitstel van de besluitvorming. ‘Dit plan voor de ontwikkeling van het gebied Raadhuisplein en de verkoop van de grond aan Horsman komt te vroeg. Er zijn nog teveel vraagtekens. Op veel vragen is het college het antwoord schuldig gebleven. Een raad moet pas instemmen met het plan als de duidelijkheid er is.’ Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) was nog het felst: ‘Voor de prijs van 1.850.000 euro leveren wij een woonhuis met ondergrond aan de Schoolstraat, twee bovenhuizen en een showroom, een voormalig schoolgebouw en een gebied met parkeerplaatsen in. Wat krijgen we ervoor terug: 37 parkeerplaatsen minder. Met het voorstel worden mogelijkheden om evenementen te houden sterk verminderd. Van de opbrengsten gaat de gemeente onder meer 790.000 euro betalen voor een nieuwe Voorhof, gaat twee ton naar Stek en wordt 300.000 euro gestoken in parkeerplaatsen op Schoolstraat 7. De totale kosten zijn 1.853.000 euro; we leggen hier geld op toe!’
VVD, D66 en CDA hadden voorafgaand aan de raadsvergadering al samen gezeten en afgesproken dat ze een amendement in zouden dienen. In dat amendement stonden ‘randvoorwaarden’ waaraan het college en de projectontwikkelaar moeten voldoen voor de herontwikkeling van het Raadhuisplein. Zo moeten er nog 41 extra openbare parkeeerplaatsen komen en moet de verkeersveiligheid van de schoolkinderen van De Akker gegarandeerd worden. De doorgang Heereweg – parkeerterrein moet breder gemaakt worden, dan nu op de tekeningen staat en ook moet gekeken worden naar de veiligheid van de bezoekers van De Gewoonste Zaak, zodat ze niet meteen tussen het verkeer staan, als ze al dan niet beschonken de kroeg uit lopen. Na het aannemen van dit amendement, stemden VVD, D66 en CDA ook voor de herontwikkeling van het Raadhuisplein en de daaraan gekoppelde grondverkoop.

BESCAL beheert Floralis

LISSE – De stichting BESCAL mag het beheer en de exploitaite van Floralis, Huis van Cultuur, op zich nemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit bepaald op dinsdag 17 december. De overeenkomst hierover tussen de gemeente en BESCAL geldt niet voor het deel van Floralis dat door de commerciële (bioscoop- en mogelijk horeca-) exploitant, die in dit Huis van Cultuur zitting gaat nemen.
Wethouder Adri de Roon (D66) laat weten alle vertrouwen te hebben in BESCAL. ‘Zij gaan namens de gemeente het hele gebouw beheren en exploiteren. Het contract tussen de gemeente en de bioscoop- en horecaexploitant wordt door de gemeente overgedragen aan Bescal. Voortaan is Bescal ook bij allerlei besprekingen aanwezig.’ Dit biedt voordelen voor de gemeente, zo geeft de wethouder aan: ‘De gemeente hoeft niet te bepalen waar bijvoorbeeld een kast komt te staan.’
Keiharde afspraken over het in toom houden van de kosten, zijn er echter niet. De Roon: ‘BESCAL heeft een inspanningsverplichting om het te redden binnen een exploitatietekort van 277.000 euro per jaar. Maar we kunnen het ze moeilijk verplichten. We moeten wel de vinger aan de pols houden, dat de zaken goed gedaan worden.’ BESCAL mag Floralis in eerste instantie beheren tot en met december 2015. Daarna wordt geëvalueerd hoe goed of slecht BESCAL de taken heeft verricht. De kans dat tegen die tijd een andere organisatie het beheer van Floralis over zal nemen, lijkt echter marginaal. De Roon: ‘Over twee jaar gaan we kijken hoe het er voor staat. Dan wordt ook bekeken of BESCAL tevens doorgaat met het beheer van alle accomodaties. Het ligt vanwege efficiencyvoordeel niet in de rede om dan nog het beheer van Floralis te gaan splitsen met het beheer van die andere accommodaties.’

Bijna half miljoen euro voor SLiM

LISSE – Aan de ene kant steken de zes bollendorpen 180.000 euro in het promoten van de Bollenstreek, maar tegelijkertijd investeert de gemeente ook in de Stichting Lisse Marketing (SLiM). Het gaat over een periode van vijf jaar over bijna een half miljoen euro. Deze organisatie moet zorgen voor de ‘gemeenschappelijke en professionele promotie van Lisse richting inwoners, bezoekers en bedrijven’, zo liet het college van burgemeester en wethouders weten op dinsdag 17 december.
 
Binnenkort ondertekent wethouder Cia Kroon (VVD) een convenant, zodat de financiering van SLiM voor de komende jaren verzekerd is. Dinsdag 17 december was de pers massaal opgetrommeld – en op komen dagen – om de ondertekening van het convenant mogelijk te maken. De papieren lagen klaar, de wethouder zat paraat, maar helaas kwam niemand van SLiM opdagen. ‘De volgende keer toch maar zorgen voor een slimmere afstemming’, zo constateerde een journalist vrolijk.
 
SLiM is in 2011 opgericht en eerder dit jaar is de Stichting VVV Lisse opgegaan in deze organisatie. Ook de komende jaren mag SLiM activiteiten ontwikkelen voor het promoten en het gastheerschap van Lisse. De gemeente stelt hier jaarlijks tot 1 januari 2019 maar liefst 81.750 euro (exclusief btw) voor beschikbaar, al gaat dat bedrag met een paar procentjes per jaar omlaag. Ook wil de gemeente prestaties zien op het gebied van dorpspromotie. Naast deze vaste bijdrage kan SLiM ook rekenen op 5.000 euro per jaar aan opbrengsten uit de sandwichborden en nog zo’n 13.000 euro aan inkomsten uit lichtreclame. De dames en heren achter SLiM moeten overigens de komende jaren ook proberen om op een andere manier aan inkomsten te komen, zodat de gemeente uiteindelijk minder hoeft bij te dragen.

Blij met tien woningen

LISSE – Op het achterterrein van Van der Putten (Heereweg 60) komen zes eengezinswoningen en vier appartementen. Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 17 december in met dit principeverzoek. Tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft geen enkele omwonende bezwaar gemaakt. Volgens de gemeente is dat ‘bijzonder en positief. Het plan valt dus ook prima in de buurt.’ De gemeenteraad moet het nieuwe bestemmingsplan voor dit terrein nog vaststellen.

Boerhaave geëerd met straat

LISSE – De tien huizen die met een nieuwbouwplan vlakbij de Clusiusstraat in de wijk De Blinkerd gerealiseerd worden, komen aan een nieuwe straat te liggen. En die nieuwe weg krijgt ook een eigen naam: ‘Boerhaavestraat’, vernoemd naar de vermaarde Voorhouter Hermanus Boerhaave.
Bij de ontwikkeling van de wijk De Blinkerd is ooit gekozen voor straatnamen van “grote” historische geleerde personen, die hun sporen verdiend hebben op het terrein van de biologie. En Boerhaave past binnen deze rij. In 1709 werd hij hoogleraar in de botanie en geneeskunde en hij maakte de Hortus Botanicus in Leiden wereldberoemd. In Voorhout is de bekende Boerhaavetuin te bezichtigen op de plek waar Boerhaave ooit gewoond heeft.

Bollenstreek, Beleef het!

STREEK – De term ‘Duin- en Bollenstreek’ behoort binnenkort tot het verleden. Voortaan wordt alleen nog maar gesproken over de ‘Bollenstreek’, als het gaat om de dorpen Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en Katwijk. Dit past in het streven om deze streek beter op de (toeristische) kaart te krijgen. Ook krijgt deze regio haar eigen merknaam, logo en huisstijl. Na tientallen jaren bakkeleien is dit de enige logische uitkomst, want de gemiddelde Chinees of Japanner zal het worst zijn, of de Keukenhof nou in Lisse, Teylingen of Noordwijk ligt. Aangekomen op Schiphol zal hij eerder tegen de taxichauffeur zeggen: ‘Keukenhof, Bulb region, please!’
Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 17 december in met de merknaam en huisstijl voor de Regiomarketing Recreatie en Toerisme van de Bollenstreek. Hoe dat er uit gaat zien, dat wordt pas in het voorjaar van 2014 bekend gemaakt. Wel is duidelijk, dat ‘we’ ons voortaan als volgt gaan presenteren naar de buitenwereld: ‘Bollenstreek, Beleef het!’. En met deze slogan moet de Bollenstreek gaan concurreren met andere gebieden die zich profileren, zoals ‘Brainpark Eindhoven’, de Veluwe en Biesbosch. Eerste aanspreekpunt in deze ontwikkelingen is Piet de Vries, coördinator Regiomarketing en onlangs benoemd tot meest invloedrijke Bollenstreker. De zes gemeenten hebben gezamenlijk 180.000 euro bijeengelegd (één euro per inwoner), om ‘Bollenstreek, Beleef het!’ op de kaart te zetten.

Eigen budget minima voor noodaankopen

LISSE – Voortaan hoeven de minima die wat extra geld kregen voor bijvoorbeeld de aankoop van een koelkast, geen facturen meer te laten zien. De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) geeft haar cliënten meer vrijheid op dit terrein. De losse vergoedingen worden nu vervangen door één zogeheten POB (Persoons Ondersteunend Budget). Wethouder Adri de Roon (D66) verstrekte dinsdag 17 december meer informatie.
Hij liet weten: ‘Tot nu toe was het beroep op de eigen verantwoordelijkheid niet altijd even groot. De algemene voorziening, zoals het vergoeden van de aanvullende premie voor de colletieve ziektekostenpremie blijft. De POB hodut in, dat we het aan de mensen zelf over laten, wat ze met dat geld gaan doen. Dan hoeven de mensen de rekening niet meer overleggen van de koelkast die ze bijvoorbeeld hebben aangeschaft.’ De hoogte van dit POB bedraagt 600 euro per jaar voor alleenstaanden en 900 euro per jaar voor samenwonende minima.
 
Is het wel een goede zaak, om de mensen zomaar geld te geven en te zeggen: ‘Kijk maar wat u er mee doet’? De kans is aanwezig, dat ze dit geld gaan gebruiken voor ‘leuke’ dingen en het bedrag op is als er een noodzakelijk artikel voor het huishouden als een stofzuiger of wasmachine moet worden aangeschaft. De Roon: ‘We gaan er van uit dat mensen in die inkomenssituatie de uitgaven doen die noodzakelijk zijn. Het is aan hen of ze een koelkast of broodrooster kopen.’ En of die spullen nou bij een officiële dealer aangeschaft worden of tweedehands via internet; dat maakt ook niet meer uit. 
 
Hiernaast komt er een extra stimulans voor de mensen om een baan te zoeken en te vinden. Wie daar in slaagt, krijgt een ‘uitstromingspremie’ van 800 euro. Het is echter niet zo, dat je ergens gaat werken, na een maand weer terug valt in de uitkering en de week daarna weer ergens anders gaat werken om zo iedere keer 800 euro te incasseren. Met die mogelijkheid heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD rekening gehouden. ‘We zijn wel goed, maar niet gek’, aldus De Roon. Als je een keer een uitstromingspremie hebt gehad, duurt het twaalf maanden voordat je er weer een beroep op kunt doen.’

Maatregelen voor betere afhandeling klachten

LISSE – De manier waarop klachten over de openbare ruimte worden afgehandeld bij de gemeente is voor veel inwoners ver onder de maat. De voornaamste reden hiervoor is, dat het ict-systeem DECOS van de gemeente niet goed aansluit bij het ict-programma waar De Meerlanden gebruik van maakt. Actie wordt ondernomen om dit op te lossen.
Over DECOS laat een ambtelijk rapport weten: ‘De registratie zelf verloopt goed, maar het blijkt lastig om daar managementrapportages uit te genereren en ook de statusinformatie en de beantwoording naar de klant gaat niet geautomatiseerd en kan beter verlopen.’ Voor 1 maart 2014 moet er een nieuw meldingensysteem zijn, dat ook door de gemeenten Hillegom en Noordwijkerhout in gebruik wordt genomen. Dit systeem heet ‘Perfect view’ en zal in eerste instantie een jaar als proef draaien. De verwachtingen dat de proef goed zal verlopen, zijn hoog: ‘Perfect View zal ongetwijfeld een vooruitgang zijn in de beantwoording naar de klant. Verder sluit het geheel aan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van social media. Ook zullen de aanschafkosten laag zijn, omdat dit pakket al in huis is voor ‘verloren en gevonden voorwerpen’.’ De vraag blijft echter, of ‘Perfect view’ wel gekoppeld kan worden met DECOS. Ambtenaren krijgen een cursus om met ‘Perfect view’ te gaan werken. De totale kosten voor het nieuwe systeem bedragen 4.400 euro.

Proefproject hulp

LISSE – Ieder jaar komen zo’n vijfhonderd mensen in het dorp in aanraking met instanties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), jeugdzorg of organisatis als MEE, Kwadraad, GGZ en Cardea. In 2015 wordt de aansturing van de Jeugdzorg overgedragen van de rijksoverheid naar alle individuele gemeenten en in Lisse is een pilot (proefproject, JD) opgestart hoe dit in de praktijk gaat werken. Wethouder Adri de Roon (D66) verstrekte dinsdag 17 december meer informatie.
Het komende jaar wordt in het dorp een ‘Jeugd en Gezinsteam’ opgezet. Dit bestaat uit een team van specialisten van de verschillende hulpverlenende instanties. Van de negen specialisten, met daarbij een medewerker van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) is er altijd één specialist die het enige en vaste aanspreekpunt is voor een persoon of gezin met een hulpvraag. Op die manier hoeven probleemfamilies niet hun hele verhaal iedere keer weer opnieuw te vertellen aan allerlei verschillende instanties.
Nadat alle informatie bekend is, buigen de specialisten zich over het geval en stellen een plan op, dat het best bij de hulpaanvragers past. De Roon: ‘We gaan uitproberen hoe dat werkt en hoe de relatie ligt met het CJG. We moeten kijken hoe we de goede contacten gaan leggen met het onderwijs, want dat is de vindplaats van de vroege problemen. Zo kun je voorkomen dat het uit de hand loopt en dat je later heel zware zorg nodig hebt.  We willen kijken dat die specialisten ook op de scholen aanwezig zullen zijn.’ Ook is de wens, dat huisartsen een deel van hun praktijk afstaan aan een lid van een jeugd en gezinsteam, voor een paar uren per week. ‘Als de huisarts iemand door wil verwijzen, kan dit dan ook goed.’

Samenwonen alternatief voor bijstandsuitkering

LISSE – Van alle mensen die een bijstandsuitkering aan willen vragen, bedenkt maar liefst 40% zich na het eerste gesprek met de medewerker van de MareGroep. Tijdens dat gesprek wordt met de mensen gekeken naar hun achtergrond en wat ze kunnen. Vrijwel direct wordt hen een baan aangeboden, waarbij ze de daaropvolgende drie maanden lang twintig uur per week aan de slag kunnen.
Dit zogeheten ‘Work First’ programma blijkt voor veel bijstandsuitkeringsaanvragers toch niet de bedoeling te zijn. Uit verschillende evaluaties blijkt, dat van degenen die een bijstandsuitkering komen aanvragen, 40% niet meer terugkeert na het eerste gesprek. Wethouder Adri de Roon (D66) constateert hierover: ‘Die mensen hebben er geen zin in en vinden blijkbaar zelf wel hun weg weer. Als je het voor niks krijgt en je hoeft er niets voor te doen, komen er wel eens  mensen op af. Maar zodra het te veel moeite kost, zoeken ze hun inkomen in uitzendwerk of in de horeca. Of ze gaan samenwonen, zo blijkt uit onderzoek.’

Scholen hebben al jaren onvoldoende binnenklimaat

Ondanks investeringen van ruim 300.000 euro
LISSE – In 2009 ontving de gemeente 211.915 euro om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. Ook investeerde Lisse zelf bijna 90.000 euro om dit te realiseren. Toenmalig wethouder Guus Mesman (PvdA) liet weten dat dit bedrag besteed zou worden aan ‘betere isolatie en ontluchtingssystemen’. Uit onderzoek blijkt echter, dat de resultaten van die investeringen niet naar verwachting zijn; het binnenklimaat op de scholen moet nog altijd verbeterd worden, zo maakte het college van burgemeester en wethouders dinsdag 17 december bekend.
Een ambtelijk rapport stelt: ‘Gebleken is dat de kwaliteit van het binnenmilieu te wensen overlaat in de schoolgebouwen. Met de financiële middelen destijds konden niet alle maatregelen genomen worden die wenselijk waren om echt een goed binnenklimaat te krijgen.’ De gemeente moet daarom opnieuw 210.000 euro uitgeven om er alsnog voor te zorgen dat het binnenklimaat verbetert, zodat de gezondheid van onze kinderen  niet wordt aangetast. Nu al is duidelijk, dat de scholen Lisbloem, Waterval en Tweemaster (locatie Gerard Doustraat) hier gebruik van willen maken. Vanaf 2015 zijn de scholen volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun panden. Hiervoor krijgen ze geld van de rijksoverheid en kan geen beroep meer gedaan worden op financiën van de gemeente waarin die scholen gevestigd zijn.

Twijfelachtig succes werkgeversservicepunt

STREEK – Het werkgeversservicepunt moet ervoor zorgen dat bedrijven mensen weer nieuwe mensen gaan aannemen. Hierdoor daalt het aantal uitkeringsaanvragers en kunnen meer inwoners weer actief meedoen in de maatschappij. De eerste resultaten van dit werkgeverspunt zijn echter nog niet overweldigend, zo bleek dinsdag 17 december.
In een ambtelijk rapport is te lezen: ‘Hoewel de eerste resultaten bemoedigend zijn te noemen en het werkgeversservicepunt op de kaart staat, zal het werkgeversservicepunt zich nog moeten bewijzen voor wat betreft de uitstroom-doelstellingen. Het afgelopen halfjaar is te kort geweest voor het werkgeversservicepunt om zich op dat vlak te bewijzen.’ Het proefproject wordt in ieder geval verlengd tot 1 juli 2014. Tot die tijd geeft de regio 57.000 euro uit aan dit initiatief. De kosten voor Lisse bedragen hiervan 6.245 euro. Op de vraag hoeveel mensen aan een baan zijn geholpen, kon de afdeling communicatie voor het ter perse gaan van het Witte Weekblad nog geen antwoord geven.

Vraag baangarantie ambtenaren Holland Rijnland

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stemde er dinsdag 17 december mee in om alles op alles te zetten om ambtenaren van Holland Rijnland aan een nieuwe baan te helpen. Holland Rijnland heeft in haar huidige vorm namelijk haar langste tijd gehad en nu wordt aan de vijftien deelnemende gemeenten gevraagd om ‘een uiterste inspanning te doen om de medewerkers van Holland Rijnland van werk naar werk te begeleiden wanneer hier de noodzaak toe is.’

Zondagopenstellingen voldoen aan verwachtingen

LISSE – De zondagopenstellingen van de Bibliotheek Bollenstreek heeft geen massale stormloop veroorzaakt van mensen om op die dagen bij de bibliotheek hun boeken te komen lenen of evenementen te bezoeken. Toch bestaat er tevredenheid over de introductie. Klanten vinden de sfeer ‘gezellig’ en ‘relaxed’ in de bibliotheek; ze maken meer gebruik van het Leescafé en de publieks-computers. Ook de wifi wordt met de eigen laptop of smartphone gretig benut.
In de periode van januari 2012 tot april 2013 was de bibliotheek op 37 zondagen geopend. Het aantal bezoekers ligt op gemiddeld zo’n 125 mensen per zondag, maar er zijn ook uitschieters naar meer dan 200 mensen die op deze voormalige rustdag hun vertier in de bibliotheek zoeken. Lang niet iedereen komt dan meer naar dit gebouw voor het lenen van een boek. Vaak bezoeken ze de locatie om vermaakt te worden met optredens of exposities. Er zijn veertien culturele activiteiten georganiseerd, zoals een maandelijkse workshop, optredens van verschillende koren en meerdere lezingen.
De Bibliotheek Bollenstreek wil ook in 2014 weer een behoorlijk aantal zondagen de deuren openen. Gehoopt wordt, dat meerdere culturele organisaties gebruik willen maken van het podium, dat in de bibliotheek aanwezig is. Een ‘Culturele Commissie’ wordt opgezet, zodat ‘duurzame samenwerkingsverbanden’ kunnen worden opgezet tussen de Bibliotheek Bollenstreek en culturele organisaties in Lisse. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht.

Geen kaalslag

OEGSTGEEST – Na een intensief overleg tussen vertegenwoordigers van de sportverenigingen en het college van burgemeester en wethouders, is er toch een wapenstilstand gekomen. Door de extra belastingen en heffingen die het college in 2014 en 2015 op het de sportverenigingen wilde heffen, dreigden velen van hen in accute financiële nood te komen. Er was namelijk geen mogelijkheid meer om deze overheidsaanslagen door te berekenen in de contibuties voor de volgende jaren. De heffingen zouden uit de reserves van de clubs gehaald moeten worden. Uiteindelijk liet wethouder Jos Roeffen vorige week weten, dat de belastingaanslagen voor de komende twee jaar komen te vervallen. Het college en de sportverenigingen gaan de komende maanden samen aan de slag om te kijken hoe de gemeente kan bezuinigen op haar sportuitgaven, zonder dat dit zorgt voor een kaalslag onder de verenigingen.

Geen onderzoek handelwijze college

OEGSTGEEST – Een voorstel van de splinterpartij Transparant Oegstgeest om een officieel onderzoek in te stellen, haalde het vorige week niet. Fractievoorzitter Rob Braun van die partij wilde uit laten zoeken of de burgemeester of oud-wethouders in het verleden toezeggingen hebben gedaan aan Corpus, dat dit bedrijf nooit vermakelijkhedenretributie zou hoeven te betalen.
Wethouder Johanna Haanstra liet weten dat het college eind vorig jaar een brief gestuurd heeft naar Corpus met de mededeling dat de gemeente geen toezegging heeft gedaan richting Corpus. Dat is door Corpus vervolgens niet tegengesproken. Deze mededeling was voor bijna alle andere raadsleden voldoende om niet in te stemmen met een officieel onderzoek. TO kreeg alleen steun van Lokaal, maar de gezamenlijke twee stemmen vormden een minderheid in de raad.

Gevaar voor verroking Ommevoort

OEGSTGEEST – De appartementen aan de Ommevoort waren jarenlang niet brandveilig genoeg. Deze mededeling deed de brandweer vorige week aan de Vereniging van Eigenaren Complex Lange Voort. Uit controle was namelijk gebleken dat de afdichting van de schachten die van de winkels door de bovengelegen appartementen lopen ‘misschien niet voldoet aan de eis van zestig minuten brandwerendheid’.
De woningen zijn al in 2006 gebouwd en voor het winkelcentrum gelden regels waaraan voldaan moet worden. Zo mogen er in de passage geen materialen staan, die spontaan ontbranden bij een temperatuur hoger dan 200 graden. In februari van dit jaar werden al enkele overtredingen geconstateerd door de brandweer, maar ondanks waarschuwingen luisterden de ondernemers niet naar de brandweer. Hierop heeft het college van burgemeester en wethouders besloten strenger te gaan handhaven.
Doordat de brandwerende scheidingen tussen de winkels niet voldoen, zal een groter deel van het winkelcentrum bij een brand ‘verroken’. Wethouder Wendelien Tönjann liet weten: ‘Er is geen sprake van een gevaarlijke of bedreigende situatie. Het heeft te maken met hoe snel de rook door het gebouw kan komen. Alle bewoners hebben brandmelders. Er is gehandhaafd en alles wat spontaan kan ontbranden bij een temperatuur van 200 graden is weggehaald.’

Referendum afgeschoten

OEGSTGEEST – Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december leek het een gelopen koers: de inwoners mogen zich bij de Europese verkiezingen in mei 2014 in een referendum uitspreken over de toekomst van Oegstgeest. De politieke partijen LO en PrO, die samen een meerderheid hebben in de raad, dienden gezamenlijk een amendement in om dit te bereiken. Maar in Oegstgeest gaat op het politieke vlak niets op de normale manier, zo lijkt het. Tijdens de daaropvolgende discussie trok LO – na meerdere schorsingen – haar steun aan het amendement in. En stond PrO weer alleen in haar referendumwens.
Wethouder Wendelien Tönjann ontraadde het voorstel om een referendum te houden. Ze liet weten dat dit 85.000 euro zou gaan kosten en dat allerlei vragen nog beantwoord moesten worden. Volgens haar was het niet mogelijk om dat referendum in mei 2014 te houden. Tijdens de schorsingen voerden PrO en LO druk overleg en kwam PrO met een voorstel om het aantal te beantwoorden vragen sterk te beperken. Zo zou dan toch het referendum tijdens de dag van de Europese Verkiezingen gehouden kunnen worden.
Maar tijdens het daaropvolgende debat trok LO de stekker uit het referendumvoorstel. Fractievoorzitter Simon Vogel (LO) liet weten: ‘Het college zegt dat het referendum niet uitvoerbaar is. Ik proef heel weinig medewerking van hun kant. Van te voren hebben de wethouders niet gezegd, dat we het referendum niet moesten houden, al stonden ze er ook niet om te juichen.’ Hij vervolgde op de vraag waarom LO toch nee heeft gezegd tegen het referendum: ‘We hadden wel kunnen leven met een aantal aanpassingen. Maar wij willen alle toekomstscenario’s geconcretiseerd hebben en dat zou niet gebeuren. Dan wordt het nader onderzoek zo uitgekleed, dat het voorstel van het college beter is.’
Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) was heel onaangenaam verrast van deze ontwikkeling. ‘Wethouder Wendelien Tönjann is er in geslaagd om verwarring te zaaien rond het amendement en dat is niet bijtijds hersteld. In een schorsing leken LO en wij de zaak weer helder gemaakt te hebben. Maar toch besloot LO op het laatste moment om het amendement in te trekken. Zij vinden het referendum kennelijk wat minder belangrijk. Wij zijn van oordeel dat het onderzoek best beperkt kon worden, want wij vertrouwen veel meer op het oordeel van de bevolking. De keuze over de toekomst van Oegstgeest is niet uitsluitend een rationele afweging; mensen kiezen ook vanuit een onderbuik, net zoals mensen kiezen voor politieke partijen.’
Van Tongeren was zeker van plan om een nieuw voorstel voor een referendum in januari in te dienen, maar dat lijkt nu al kansloos. Steun van LO lijkt dit niet te krijgen en ook de VVD is falikant tegen iedere vorm van referendum. Vogel: ‘De vraag is bij dit referendum: als het toch veel later komt, laat dan eerst maar de verkiezingen gebeuren. Dan kan de nieuwe gemeenteraad hierover beslissen.’
Ondertussen wrijven de andere politieke partijen zich in de handen. Rob Braun (TO): ‘Als je ziet hoe snel men 85.000 euro wil uitgeven in Oegstgeest, laten we dat geld dan aan de sport geven.’ En Vincent Janssen (VVD) stelde: ‘Een referendum is niet nodig. Wij maken de bevolking wel op andere manieren duidelijk wat het voordeel van gemeentelijke samenwerking is voor Oegstgeest.’

Roeffen teruggefloten

OEGSTGEEST – ‘Zorg ervoor dat er geen openbare grond gebruikt wordt voor particuliere bebouwingen voor de kavels van de Vijverhof.’ De verschillende politieke partijen hadden het een paar maanden geleden nog zo nadrukkelijk gezegd tegen wethouder Jos Roeffen. En vervolgens kwam het college van burgemeester en wethouders toch weer met een voorstel om gemeentegrond te verhuren aan projectontwikkelaar Sedos, zodat die ondernemer grotere kavels kon promoten aan potentiële kopers. Hij werd vorige week teruggefloten door de voltallige gemeenteraad.
De politieke partijen PrO en LO dienden de motie in om de wethouder terug te fluiten. Gemeenteraadslid Pasterkamp (PrO) was kort, maar duidelijk: ‘Publieke grond moet niet op deze manier in private handen komen’ en haar collega Rosdorff (LO) vulde aan: ‘Er mag geen parkgrond naar Sedos gaan.’
Roeffen probeerde nog wel even om zijn collegepartijen op andere gedachten te brengen: ‘Hier is sprake van verhuur en geen verkoop of overdracht. Uit die verhuur staan inkomsten tegenover, en minder onderhoud door de afdeling beheer, zij het marginaal. Wij verhuren het aan Sedos en er kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt over het maken van afscheidingen.’ Zijn woorden maakten echter geen indruk. De motie werd door alle 18 aanwezige raadsleden aangenomen. Wethouder Roeffen moet nu weer terug naar de onderhandelingstafel met Sedos om deze nieuwe ontwikkeling aan hen voor te leggen. Sedos zal hier niet blij mee zijn en Roeffen waarschuwde alvast: ‘Ik kan niet zeggen, dat uit deze motie geen problemen zouden ontstaan. We moeten terug naar Sedos en de onderhandelingen opnieuw openen over de overeenstemming die wij willen opstellen.’

Rotary mag blijven

OEGSTGEEST – De gemeente gaat toch met een vergunningensysteem werken op de hoek Terweeweg / De Kempenaerstraat. Wethouder Wendelien Tönjann liet vorige week weten: ‘Het kan technisch en juridisch dat de Rotary een vergunning krijgt van ons om daar een stand te hebben. Het is heel gewenst dat de Rotary en andere organisaties daar met hun kraampjes staan.’

Vermakelijkhedenretributie afgeschaft

OEGSTGEEST – Corpus hoeft definitief geen vermakelijkhedenretributie te betalen. Hierdoor bespaart het museum zich jaarlijks ruim 50.000 euro. Voor de gemeente is het echter een forse kostenpost, maar het college van burgemeester en wethouders kan niet anders dan het afschaffen van die belastingvorm. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft namelijk vastgesteld, dat de vermakelijkhedenretributie niet wettig is, omdat het puur gaat om een belasting die als doel heeft geld te innen, zonder dat er een tegenprestatie tegenover staat.
Heeft het toenmalig college fout gehandeld nu blijkt dat dit onrechtmatig is? Gemeentelijk woordvoerder Thijs Nouwens laat weten: ‘Nee, dat is niet het geval. Het vaststellen van de verordening vermakelijkhedenretributie is een bevoegdheid van de raad en volkomen rechtmatig. Iedere belastingplichtige in Nederland heeft vervolgens het recht bezwaar te maken tegen de daaruit volgende belastingaanslag. Corpus heeft als belastingplichtige aangegeven gebruik te zullen maken van dit recht indien de gemeente zou overgaan tot het opleggen van een aanslag.’

Wethouder bungelt tot de verkiezingen

OEGSTGEEST – Als de VVD en LO na de gemeenteraadsverkiezingen terug komen in het college, zal wethouder Jos Roeffen er nog een hele kluif aan hebben om voor LO de wethouder te worden. Het geduld van de VVD met Roeffen lijkt zo langzamerhand op te zijn. Eerder al was de VVD ontevreden over de manier waarop Roeffen vragen van die partij (niet) beantwoordde over zaken als het Kringloopbedrijf in Leiden en de sociale supermarkt. En vorige week werd hier tijdens de gemeenteraadsvergadering weer een hoofdstuk aan toegevoegd.
Onderwerp van gesprek was de aanvraag van de basisschool Gevers Deutz Terwee, dat de gemeente 100.000 euro betaalt voor het vervangen van de dakpannen. Deze aanvraag kwam volslagen onverwacht voor de gemeenteraadsleden en dan ‘toevallig’ ook nog net een jaar voordat de gemeente vrijgesteld wordt van het bijdragen aan het onderhoud van de basisschoolgebouwen. Vanaf 2015 krijgen de basisscholen hiervoor namelijk rechtstreeks een bedrag van de rijksoverheid en moeten ze hun eigen onderhoud regelen.
Gemeenteraadslid Vincent Janssen (VVD) was kritisch: ‘Opeens komt daar een extra investering van de dakpannen van de school Gevers Deutz Terwee. Het college stelt, dat we die reparatie moeten doen, maar is de gemeente juridisch gehouden om die vervanging van het dak te doen? Als dit als een duveltje uit het doosje komt, wat is er meer in het petto? Gaan er meer dakpannen van het dak van andere scholen vallen? Het is uiterst vervelend hoe dit gegaan is.’
Wethouder Jos Roeffen herhaalde de tekst uit een eerder verstuurde memo aan de raad, waarin stond dat het dak ruim 80 jaar oud is en aan vervanging toe is. Janssen onderbrak hem: ‘Wat u zegt voegt niet veel toe. Geef antwoord op de vraag of de gemeente juridsich verplicht is om het dak te vervangen!’ Roeffen: ‘De gemeente krijgt tot en met 2014 bedragen voor het onderhoud van de school.’ Janssen begon zijn geduld te verliezen: ‘U geeft geen antwoord op mijn vraag!’
De wethouder liet hierop weten dat hij de vraag van Janssen ‘niet goed begrepen had’ en stelde dat technici hadden aangegeven, dat het dak van de school binnen twee jaar vervangen moet worden. ‘Ik vind het nodig’. Janssen reageerde: ‘De beantwoording van de wethouder vind ik beneden de maat. Dat is wel vaker het geval. Ik heb er begrip voor dat je zegt dat we nu toch maar dat dak vervangen, en we stemmen hier mee in, zij het met enige tegenzin. Ik wil de verhouding met het OPOO niet onder druk zetten. In het belang van onze kinderen stemmen we voor.’

Baggeren voor schoner water

 
VOORHOUT – Meer dan dertien jaar nadat de wijk ‘Wilgenhorst’ in Oosthout werd opgeleverd, was het dan eindelijk zo ver. Voor het eerst werd de zo kenmerkende beek door het Hoogheemraadschap uitgebaggerd. De ene na de andere grijparm van de graafmachine verwijderde ontelbaar veel modder, oude planken en hier en daar een fiets(onderdeel). Het eindresultaat mocht er wezen; een veel schonere Wilgenhorstbeek.

Aanpassing leges mogelijk

NIEUWKOOP – Als de bouwkosten uiteindelijk lager uitvallen, dan oorspronkelijk was gedacht, kunnen de inwoners voortaan een deel van de door hun betaalde leges terug krijgen van de gemeente. Dit besluit nam de gemeenteraad op donderdag 12 december.Wethouder Guus Elkhuizen liet hierover weten: ´Het is aan de aanvrager of hij wel of niet een beroep wil doen op de gemeente om die leges aan te passen. Er zijn maar heel weinig inwoners die zullen vragen om een hogere bijstelling van de leges.´

‘Gouden handboeien’

NIEUWKOOP – Eigenlijk wil de VVD dolgraag, dat de koopzondagen worden ingevoerd. Maar door het vertrek van raadslid Leen Mur (nu: Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop), trad Elias van Belzen (SGP-ChristenUnie) toe tot de coalitie. En zijn voornaamste eis was, dat er in deze raadsperiode geen koopzondagen worden ingevoerd.
Raadslid Arie van Wijk waarschuwde de VVD om niet in te stemmen met de motie over de koopzondagen. Maar hij wilde niet zo ver gaan om op dat moment het vertrouwen in de coalitie op te zeggen. Raadslid Jan Hardenberg (VVD) laat weten, dat een ‘Nee’ tegen de zondagsopenstelling nu, niet betekent dat dit over drie maanden hetzelfde zal zijn. ‘De VVD is voor de zondagopening, maar het niet doorvoeren hiervan, was een eis van de SGP-ChristenUnie die aanhaakte bij de coalitie.’ Hij vervolgt: ‘Na de gemeenteraadsverkiezingen zal de zondagsopenstelling een eis zijn bij de onderhandelingen. We zitten hier met handboeien aan tafel, maar die hebben we onszelf omgedaan.’ Ook Mur erkende zijn verantwoordelijkheid: ‘. Als ik niet uit de VVD gestapt was, was de SGP niet in  de coalitie gekomen en was dit pleit al beslecht geweest. In feite is het dus mijn eigen schuld!’

Massaal tegen begraafplaats

 
NIEUWKOOP – De mogelijke komst van een begraafplaats langs Het Lange Stuk leidt tot veel onrust in de buurt. De buurtbewoners maken zich met name zorgen over ‘de verkeersdrukte, het oponthoud tijdens begrafenissen en de mogelijke agressie die hierover ontstaat’. Donderdag 12 december overhandigde Edith Wolmerstett namens 198 omwonenden de petitie tegen de begraafplaats aan burgemeester Frans Buijserd.
Maar liefst 95% van de mensen die wonen in de Schepegaten, Het Lange Stuk, Boomkamp, Blokkamp en de Geitekamp, keren zich daarmee tegen de begraafplaats. Wolmerstett verwoordde de bezwaren: ‘Er wordt gesproken over een aula die 24 uur per dag voor de nabestaanden is geopend. Dit betekent nogal wat voor het verkeer op het Lange Stuk. En bovendien is het niet prettig om steeds met begrafenissen te worden geconfronteerd.’ Volgens de bezwaarmakers zijn er voor de komst van een begraafplaats betere alternatieven, zoals de begraafplaats aan het Noordse Dorp en eventueel een uitbreiding van de begraafplaats achter de Nederlands Hervormde Kerk. Maar ook zouden mensen in Ter Aar begraven kunnen worden. De burgemeester nam de petitie met dank in ontvangst. ‘Dit flink aantal handtekeningen zet kracht achter de argumenten van de bewoners. Dat is ook de bedoeling. Er zijn meerdere alternatieven voor de begraafplaats, dus de raad heeft nog wat te kiezen.’

´Meer gezondheidsproblemen voor buren veehouderij´

NIEUWKOOP – De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel ´Geurgebiedsvisie en geurverordening´. Wel lieten meerdere partijen weten, dat de komende jaren de normen voor de intensieve veehouderij aangescherpt kunnen worden.
Raadslid Jan de Jong (CDA): ´We moeten een goede balans vinden tussen de veehouderij en de woonomgeving. De intensieve veehouderij gaat op slot, dus dat vinden wij een goede zaak op het ogenblik.´ Zijn collega Paul Platen (VVD) constateerde tevreden dat de geurnormen bij een pluimveehouderij in Langeraar veel lager liggen dan wettelijk zijn vastgesteld.
Kees Hagenaars (Progressief Nieuwkoop): ´Gezondheidsperikelen zijn heel sterk verbonden met de intensieve veehouderij. We blijven ons daar zorgen over maken. In onze optiek is de kans dat de gezondheidsproblemen gaan toenemen, naarmate je dichter bij een veehouderij woont. Al zijn er geen onderzoeken bekend die dit idee zouden kunnen ondersteunen.´
Fractievoorzitter Jaap Aartman (Midden Partij Nieuwkoop) haakte in op de actualiteit: Nieuwe ontwikkelingen kunnen de zaken veranderen. In de media stond dat fijnstof gevaarlijker zou kunnen zijn, dan eerder werd aangenomen. Nu wordt gezegd, dat de concentraties goed zijn, maar de normen kunnen veranderen. Stel dit beleid vast, maar wees attent op de ontwikkelingen, met name met betrekking tot de volksgezondheid.´ Wethouder Trudy Veninga zegde toe, de vinger aan de pols te houden.

MPN pleit voor hogere begraafplaatsrechten

NIEUWKOOP – De Midden Partij Nieuwkoop pleit voor het verhogen van de begraafplaatsrechten. Gemeenteraadslid Jan Tersteeg hekelde het feit, dat deze tarieven vier jaar lang hetzelfde zijn gebleven.
Hij vond, dat de gemeente zo opdraait voor de helft de kosten van iedere begrafenis. ´We subsidieren als overheid een bepaalde vorm van het ter aarde stellen van het lichaam. Het begraven subsidieren we met 50%, maar het cremeren niet.´ Ook het feit dat grafplekken meer ruimte innemen dan urnpotjes bevestigde de gedachtegang van Tersteeg, dat de begraafplaatsrechten omhoog kunnen. Fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP) constateerde: ´ Uw verkiezingsbelofte staat genoteerd. Blijkbaar gaan bij u de begraafplaatskosten omhoog als u in het college komt.´

Wethouder niet ongerust

NIEUWKOOP – De gemeenteraadsleden hoeven zich geen zorgen te maken over de voorbereidingen voor de invoering van de zogeheten 3D (drie decentralisaties op het sociale domein’. Wethouder Arie Muilwijk verzekerde de politici, dat de ambtenaren hard aan het werk zijn.
Meerdere partijen spraken hun ongerustheid uit, zoals de Midden Partij Nieuwkoop, Progressief Nieuwkoop en Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop. Namens deze laatste partij liet Leen Mur weten: ´Een groot deel van de inspanningen voor de invoering van het 3D-traject moet nog plaatsvinden in onze gemeente. Er komt een grote klus op ons af en de ongerustheid slaat mij om het hart, dat wij in december 2014 nog alle 3D-zaken er doorheen moeten jassen.´
Muilwijk stelde echter: ´Bij mij slaat de ongerustheid niet toe als het gaat om de lokale inkleuring. Onze ambtenaren zijn heel hard bezig met die lokale inkleuring.´ Hoe de gemeente de jeugdzorg binnen de Nieuwkoop op gaat zetten, wordt in februari duidelijk.

Winkels niet het hele jaar open op zondag

Discussie start weer na gemeenteraadsverkiezingen
NIEUWKOOP - Een motie van D66 en Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop om over te gaan tot de verruiming van winkelopenstellingen op zondag werd weggestemd door een meerderheid van de gemeenteraad.
Het onderwerp kwam deze gemeenteraadsperiode voor de derde keer aan bod en Marco Oehlenschläger (D66) deed zijn uiterste beste om met name de VVD over de streep te trekken. Eerder dit jaar had een meerderheid van de raad bepaald, dat een onderzoek moest plaatsvinden over de wenselijkheid van de koopzondagen. De resultaten van dat onderzoek werden in december bekend en D66 wilde het ijzer smeden toen het nog heet was.
Oehlenschläger concludeerde over het onderzoek: ‘36% van de ondervraagde mensen wil helemaal geen koopzondag, dus 64% wil dat wel degelijk. Bovendien verwacht 88% van de winkeliers een omzetstijging. Dit onderzoek wijst uit dat we het best kunnen overlaten aan de winkeliers en de winkelaars om te bepalen of de winkels op de zondag open zijn. Of dat nu één, twaalf of 52 zondagen zijn.’
Deze opvatting stond gelijk aan vloeken in de kerk voor fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP-ChristenUnie): ‘De cijfers worden eenzijdig geïnterpreteerd. Je kan ook zeggen dat 53% van de inwoners geen verandering van beleid wil. Van de 40 ondernemers die hebben gereageerd, zegt 60% dat ze geen koopzondagen wil. We zijn voor een collectieve dag waarop iedereen rust ervaart en elkaar op kan zoeken.’
Ook het CDA was fel tegen. Raadslid Van Wijk: ‘We zitten midden in het proces van een zorgvuldige afweging. Daar komt deze motie dwars doorheen. Het CDA houdt zich aan de gemaakte afspraken in het coalitieprogramma.’ Ook de VVD houdt zich aan die afspraken, zo liet raadslid Paul Platen weten. ‘Deze motie komt te vroeg en ontbeert de nodig zorgvuldigheid.’ Pien Schrama – van Kessel (Midden Partij Nieuwkoop) hekelde: ’Uw partij heeft dit jaar de motie ingediend om het onderzoek te houden. Toen gaf u niet aan, dat u niet voor 19 maart 2014 een besluit wilde nemen.’
Stef Leliveld (SamenBeter Nieuwkoop): ‘We zijn ongerust over de ondernemers en werknemers. Met name de kleine ondernemers met geen personeel of één medewerker hebben nou niet bepaald een forse rol in deze enquete gespeeld.´ Zijn partij plette voor nog een onderzoek om de mening te vragen aan de kleinere ondernemers met hun medewerkers.
Wethouder Trudy Veninga vond dat ´je alle kanten op kunt met de resultaten van het onderzoek´. Toch liet ze weten, dat het college van burgemeester en wethouders bereid was om in februari verschillende keuzes voor te leggen aan de gemeenteraad over het al dan niet uitbreiden van de koopzondagen. De motie werd echter verworpen met 9 stemmen voor en 12 tegen.