Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 augustus 2016

Column

Aanlijnen

Moeten honden worden aangelijnd in het buitengebied? Als het aan de LTO, afdeling Kaag en Braassem, ligt: zeker! Afgelopen week maakte inspreker Van Rijn namens die organisatie duidelijk, dat zijn organisatie graag ziet dat honden niet meer vrij los mogen lopen langs plekken, waar schapen lopen. Te beginnen op een stuk fietspad van twee kilometer langs een fietspad, in de buurt van een boer waar een schapenincident met een hond heeft plaatsgevonden.

De inspreker weet, hoe de bestuurlijke hazen lopen: op het moment dat je als gemeente op één locatie een aanlijngebod voor honden instelt, kan het ook op andere plekken ingevoerd worden. En de LTO blijkt al een wensenlijstje te hebben van die plekken, waar honden niet meer onaangelijnd mogen komen. Zoals op de dijken, waar binnenkort mensen over mogen wandelen, maar ook in de Veenderpolder, waar veel schapen wandelen.

Het gemeentebestuur ziet niets in een aanlijngebod. En gelijk hebben ze. Iedereen betreurt het, wanneer een schaap slachtoffer is geworden van een al te uitbundige hond. Maar vorige week zag ik in mijn tuin een kat van de buren die een musje in zijn bek had. Gaan we daarom dan ook alle katten aanlijnen, omdat ze vogels doden? Als groot vogelliefhebber mag dat van mij, maar ik denk dat hier nog geen politieke meerderheid voor is.


Burgemeester Marina van der Velde gaf terecht aan, dat we in een samenleving wonen en dat niet alles met ver- en geboden moet worden opgelost. Ze liet weten, dat het ook de verantwoordelijkheid is van de schapenhouders om hun schapen af te schermen tegen ongewenste bezoekers. De LTO-woordvoerder gaf vervolgens aan, dat het niet goed zou zijn voor het landschapsuitzicht om meterhoge hekken te plaatsen. Maar dat is natuurlijk een drogreden. Schapen kunnen ook afgeschermd worden door (schrik)draad. En met het initiatief van een schapenhouder om een bord te plaatsen, waarbij hondeneigenaren worden gewezen op de combinatiegevaren van honden en schapen, is ook niets mis. Problemen los je namelijk beter samen op, dan met allerlei regeltjes.

Extra kosten door Omgevingsdienst West-Holland

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente kan een nieuwe tegenvaller tegemoet zien. En dankt dit aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Deze instantie wordt niet opgeheven, ondanks dat er al jaren ernstige problemen zijn. Gemeenten bekritiseren de manier van werken en ook lopen de kosten gigantisch uit de klauwen.


Tijdens het politiek forum van maandag 22 augustus maakte wethouder Yvonne Peters (VVD) ook bekend, dat de gemeente nog dieper in de beurs moet tasten om de ODWH overeind te houden. Er zijn plannen bedacht om de kosten van de ODWH omlaag te brengen en dat daar minder mensen moeten gaan werken. Maar niet alle gemeenten hebben er vertrouwen in, dat dit ook de juiste plannen zijn. Daarom is een onderzoeksbureau gevraagd om de plannen te beoordelen en wellicht ook zelf ideeën aan te brengen. Maar welke plannen er ook uitgevoerd gaan worden, één ding is zeker; deze gaan geld kosten. Of, zoals Peters liet weten: 'Afhankelijk van de maatregelen die moeten gebeuren om de ODWH weer gezond te maken, worden nieuwe frictiekosten gemaakt.' Hoe hoog die kosten zijn, wordt later dit jaar bekend gemaakt.

Niet genoeg incidenten voor aanlijngebod

KAAG EN BRAASSEM – Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt het college van burgemeester en wethouders te steunen in het besluit om geen aanlijngebod voor honden mogelijk te maken in het buitengebied. Zowel SVKB als PRO lieten weten meer te zien in het verbeteren van communicatie over dit onderwerp.

Cees van Rijn, voorzitter van de LTO Noord, afdeling Kaag en Braassem, pleitte voor een aanlijngebod in het buitengebied op plekken waar schapen grazen. Het college van burgemeester en wethouders vindt zo'n maatregel te ver gaan. Er is immers maar één concreet incident geweest, waarbij een schapen echt slachtoffer zijn geworden van een hond die achter de kuddedieren aanrende.


Tijdens het politiek forum lieten SVKB en PRO weten, deze gedachtegang te steunen. Ook waren zij het eens met de opmerking van de burgemeester, dat we in een samenleving leven, waar verschillende partijen rekening moeten houden met elkaar. 'Een verbod alleen voorkomt niet, dat een hond iets doet', zo stelde ze. En de burgemeester riep schapenhouders op om maatregelen te nemen, zodat hun schapen beter afgeschermd worden. CDA-raadslid Thijs Mooren (CDA) verwees naar Nieuwkoop en Leiderdorp, waar wél een hondenaanlijngebod kan worden ingesteld in het buitengebied, maar Van der Velde weerlegde dit argument, door te stellen, dat ook daar zo'n aanlijngebod incidenten niet kan voorkomen.

Terriër neemt afscheid

KAAG EN BRAASSEM – Fractievoorzitter Paul van Emmerik (VVD) nam maandag 22 augustus definitief afscheid van de politiek tijdens deze raadsperiode. Hij kreeg lovende woorden te horen van burgemeester Marina van der Velde en fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB), die namens de raad haar gevoelens uitte.

Van Emmerik stopt onder meer, vanwege de onrust met de VVD-achterban, die continue druk bleef uitoefenen op de fractie. Van der Velde overhandigde hem bloemen en complimenteerde Van Emmerik met het feit dat hij altijd 'een kritisch raadslid' is geweest. 'Met als doel om tot een heldere en transparante besluitvorming te komen voor iedereen. Wij vonden dat wel eens lastig, maar je hield vol, je was een terriër.'


Van der Wereld nodigde het vertrekkende raadslid nadrukkelijk uit om niet verloren te gaan voor de politiek. Ze stelde: 'Er zijn wel vaker politici overgestapt naar andere partijen, juist ook uit de VVD, dus voel je welkom.' Dat zal het komende jaar zeker niet gebeuren, omdat Van Emmerik eerder al heeft aangegeven in ieder geval een jaar niets in de politiek te gaan doen. Hij dankte zijn ex-collega's voor de leuke én de leermomenten. Van Emmerik wordt opgevolgd door Alwin Koek, die namens de VVD voortaan het woord zal voeren.

Beukenhof in nieuw jasje

LISSE – De Beukenhof onderging vorige week een flinke opknapbeurt. In diverse delen van het pand is de vloerbedekking vervangen. Ook zijn meerdere muren opnieuw geverfd en zijn een aantal lamellen compleet vervangen. Accountmanager Tosca Engels van BESCAL laat heirover weten: 'De plannen voor nieuwbouw van De Beukenhof zijn nog niet definitief, maar we wilden het verblijf van de mensen veraangenamen.'

Lintje voor jongeren

LISSE – Jongeren die zich onderscheiden in het vrijwilligerswerk, maken voortaan kans op een gemeentelijk lintje. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Lissese Jeugdprijs ingesteld. Elke jongere van 6 tot en met 21 jaar kan worden voorgedragen voor deze bijzondere erkenning.


De eerste Lissese Jeugdprijs wordt op de Nieuwjaarsreceptie van maandag 2 januari 2017 uitgereikt. Binnenkort worden inwoners opgeroepen om jongeren te nomineren voor dit lintje. De winnaar ontvangt ook 100 euro, dat aan een goed doel besteed mag worden en twee kaartjes voor een bezoek aan Floralis.

Minderjarige aangevallen in De Gewoonste Zaak

HILLEGOM / LISSE – Een 16-jarige jongen kreeg tijdens het weekend geheel onverwacht een klap op zijn neus, toen hij met zijn vrienden plezier aan het maken was in De Gewoonste Zaak. Hoewel hij er zelf niets aan kon doen, is hem nu toch voor een half jaar de toegang tot De Gewoonste Zaak ontzegd. Ondertussen wassen de verantwoordelijke instanties hun handen in onschuld.

Het is al jaren de normaalste gang van zaken, dat 16- en 17-jarigen in horecagelegenheden als De Gewoonste Zaak komen. Terwijl dit wettelijk gezien helemaal niet mag. De gemeente kiest er voor, om hier niet op te handhaven, zo laat woordvoerder Anne-Marie van den Bent weten. 'We vinden het heel vervelend wat deze jongen is overkomen. In Lisse is in principe de regel, dat jongeren onder de 18 jaar, na 23:00 uur niet meer zonder begeleiding van een meerderjarige in een horecazaak mogen zijn. Daarbij mogen ze ten alle tijden geen alcohol gebruiken.'

Horeca-ondernemingen die toch minderjarige kinderen in hun etablissement hebben, worden echter in Lisse niet gestraft. De woordvoerder: 'Wij hebben de mogelijkheid om horecaondernemers een boete te geven op het toelaten van 16/ 17 jarigen zonder begeleiding na 23 uur. Wij hebben hier tot nog toe geen gebruik van gemaakt en zullen dat in dit geval ook niet doen. We vinden het belangrijk dat er voor 16- en 17-jarigen een plek is waar ze naar toe kunnen gaan, zodat ze niet gaan rondzwerven. Onze aandacht gaat vooral naar de handhaving van het alcoholverbod. Daar zetten we onze handhavers en bijvoorbeeld mystery guest op in.' Meerdere keren is mede-eigenaar Jacqueline Oosthoek van De Gewoonste Zaak gevraagd om te reageren. Bij het ter perse gaan van de krant had ze dit nog altijd niet gedaan.

Maar ondertussen zit de 16-jarige met een gebroken neus thuis. Uitgaan zit er de komende zes maanden voor hem ook niet meer in. 'Ik ben nog maar twee keer uit geweest en heb geen alternatief. Met vriendelijk blijven we meestal tot middernacht bij iemand thuis om daarna naar De Gewoonste Zaak te gaan. Maar voortaan gaan mijn vrienden wel en moet ik dan naar huis.' De ouders van de jongere vinden, dat de gemeente en de horeca met twee maten meten. Zijn moeder stelt: 'Kinderen van 16 en 17 jaar mogen wel naar binnen, maar als er iets gebeurt, wordt hen verteld dat ze er niet mogen zijn. Wij dachten dat onze jeugd daar veilig uit kan gaan, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. De gemeente is erg laks. Nu is het een relatief kleine klap, maar wat als er de volgende keer met een mes wordt gestoken? Of als er brand uitbreekt, zoals in het Hemeltje in Volendam gebeurde?'
Ze vervolgt aan: 'Ik wil dat duidelijk wordt, dat 16- en 17-jarigen naar de horecagelegenheden mogen. En er moeten camera's opgehangen worden in die uitgaansgelegenheden, want camera's werken preventief. Het is voor zo'n horecazaak een flinke investering, maar het gaat wél om de veiligheid van onze kinderen.'

Joep Derksen

Ambitieuze duurzaamheidsplannen

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe ambities op het gebied van duurzaamheid. De gemeenteraad moet zich hier binnenkort over uitspreken. Wethouder Adri de Roon (D66) verstrekte dinsdag 16 augustus meer informatie.

'We hebben vier ambities op gebied van duurzaamheid', aldus De Roon. 'Op het gebied van energie stellen we voor dat Lisse in 2040 energieneutraal moet zijn. Verder willen we dat in 2020 alle maatschappelijk vastgoed energiezuinig is, op A+ niveau. Drie van deze gebouwen, waaronder in ieder geval het gemeentehuis, moeten in dat jaar energieneutraal zijn.'

Hij vervolgde: 'Op het gebied van mobiliteit moeten in 2030 de CO2 emissies 25% lager zijn dan ze in 1992 waren. Daarnaast moet Lisse in 2040 een circulaire economie hebben.' In een circulaire economie worden geen grondstofvoorraden uitgeput, maar wordt restafval volledig opnieuw ingezet in het systeem. De energie voor een zuivere kringloopeconomie moet afkomstig zijn van herbruikbare bronnen, zoals zon en wind. De Roon: 'We gaan in de raad discussiëren hoe echt ambitieus het is. De ambities zijn realistisch, maar wel ambitieus.'

Om de ambities te realiseren, wil het college onder meer vrijwillige 'duurzaamheidsambassadeurs' aanstellen. Deze mensen moeten in hun wijken bij hun buurtbewoners de noodzaak van duurzaamheid onder de aandacht brengen. Daarnaast blijft het duurzaamheidsplatform bestaan en op de scholen worden de leerlingen ingezet, zodat zij in hun eigen leeromgeving op een betere manier het afval gaan scheiden, dan wettelijk noodzakelijk is. De gemeente laat met een energiescan onderzoeken op welke manier op deze scholen gezorgd kan worden voor meer energiebesparing.

Ook maakte de wethouder bekend, dat er drie nieuwe e-laadpalen worden geplaats, met elk twee laadpunten. Deze komen 'op strategische plekken in het centrum' te staan. Omgerekend naar het aantal inwoners zit Lisse dan op het gebied van e-laadpalen 'op een vergelijkbaar niveau als Leiden', aldus De Roon. Ook gooit de gemeente de hybride gemeenteauto de deur uit; dit exemplaar wordt vervangen voor een volledig elektrische auto. Ambtenaren moeten deze elektrokar ook meer gaan delen.

Het college ondersteunt ook een initiatief van een zonne-energiecentrale. Dit wordt opgezet in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer, Stichting Lisserbroek Samen Meer en Stichting Lisse Duurzaam. Op het dak van het pand van bloembollenkweker De Ree in Lisserbroek worden duizenden zonnepanelen geplaatst. Mensen die zelf geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen hebben, kunnen één of meerdere van deze panelen aanschaffen. De energieopbrengst wordt vervolgens voor de komende vijftien jaren verrekend met hun eigen energierekening. Samen met de gemeente Haarlemmermeer zou Lisse garant moeten staan voor 9.000 zonnepanelen; 'Dan gaat het om zo'n 800.000 euro', aldus De Roon. De gemeenteraad moet nog een oordeel geven over alle duurzaamheidsplannen.


Joep Derksen

Drie ton voor vernieuwbouw De Spartaan

LISSE – Het college wil 300.000 euro geven aan Atletiekvereniging De Spartaan, zodat deze vereniging haar gebouw kan opknappen. Volgens een ingediende begroting van de sportclub dragen de leden ook een steentje bij. Met behulp van onder meer zelfwerkzaamheden zou voor 120.000 euro aan gebouwaanpassingen uitgevoerd kunnen worden. Dat brengt het totaal aan opknapkosten op 420.000 euro.


Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) liet dinsdag 16 augustus weten, waarom het college vindt, dat De Spartaan deze eurotonnen moet krijgen. 'De Spartaan, die behoort tot de tien grootste atletiekverenigingen van Nederland, heeft een verouderde accommodatie, met te weinig kleed-, douche- en krachtruimte om hun activiteiten op een goede manier uit te kunnen voeren. Een ruimte voor dopingcontrole ontbreekt ook en dat is tegenwoordig verplicht om te hebben.' Als de gemeenteraad instemt met deze investering, zit ook De Spartaan er weer goed bij. Ruigrok: 'Dan zijn alle sportaccommodaties in ons dorp weer op een prima niveau'.  

Forse financiële tegenvaller bouw integraal kindcentrum

Huismussen kosten gemeente driekwart miljoen euro

LISSE – Door de vondst van mussen- en vleermuissporen loopt de bouw van het integraal kindcentrum (ikc) St Josephschool aan de Achterweg forse vertraging op. Hierdoor stijgen de kosten voor de gemeente met 787.000 euro. Wethouder Adri de Roon (D66) toonde zich dinsdag 16 augustus allerminst geamuseerd over deze situatie. Daarnaast draait de gemeente op voor nog eens 464.000 euro voor werkzaamheden in het openbaar gebied. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders een extra krediet aan van 1,25 miljoen euro.

De St Josepschool verdwijnt van haar huidige locatie naar de Achterweg (locatie MVO Lucia). Al jaren bestaan plannen om daar dan een ikc te bouwen. De gemeenteraad ging eerder al akkoord met een krediet van 5,3 miljoen euro. Maar toen was nog geen rekening gehouden met de kosten voor zaken als het verleggen van kabels en leidingen. Nu blijkt, dat hier 464.000 euro voor uitgegeven moet worden.

De grootste tegenvaller (787.000 euro) is echter het uitstel van de bouw van de school. Dat komt doordat er een flora- en fauna-onderzoek gedaan moest worden naar onder meer de aanwezigheid van mussen en vleermuizen. De Roon: 'De vertraging kwam door het verplichte flora en faunaonderzoek vanwege huismus en vleermuizen waarvan sporen werden aangetroffen. Het onderzoek is in oktober afgerond, maar vervolgens moeten we zes maanden wachten voordat we de procedure kunnen beginnen. Hoewel we nu al weten wat we moeten doen, zoals het plaatsen van nestkastjes.' Hij vervolgt: 'In de afgelopen jaar zijn de marktomstandigheden behoorlijk gewijzigd. De bouwmarkt zit in een stijgende lijn en we verwachten dat we hogere prijzen hebben bij de aanbesteding.'


De gemeente verwacht, dat de rijksoverheid uiterlijk begin volgend jaar een ontheffing verleent, zodat het nieuwe ikc uiteindelijk toch gerealiseerd kan worden. De hele gang van zaken bezorgt De Roon haast slapeloze nachten: 'Het is diep treurig. Er wordt gelet op de flora en fauna. Ze zijn beschermd en daar moet je aan voldoen. Maar het is jammer dat zoiets vier seizoenen lang onderzocht moet worden. Er zijn sporen aangetroffen en het is vreemd dat je vier seizoenen later nog moet onderzoeken of daar wat zit. Dat zou toch wat sneller kunnen.'

Geen actieve lobby voor komst AZC

LISSE – Amper een week nadat de gemeenteraad zich had laten overtuigen van de noodzaak voor de komst van een asielzoekerscentrum, kwam het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) met het nieuws, dat er veel minder asielzoekers ons land binnen komen. En dat er daarom veel minder opvangcentra nodig zijn. Onderzocht wordt nu hoeveel opvanglocaties er nog in Nederland nodig zijn en waar deze moeten komen.


Het college van burgemeester en wethouders gaat niet actief lobbyen om het AZC alsnog naar Lisse te krijgen. Die belofte deed wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 16 augustus. Het college wacht af, welk besluit er in september wordt genomen door het COA en de rijksoverheid over het aantal opvangcentra dat nodig is. Ook liet De Roon weten: 'We vinden wel dat de noodzaak voor een AZC in Lisse duidelijk moet zijn uit, gezaghebbende bron. We willen als college niet in de rol zitten, dat wij in de raad die noodzaak moeten verdedigen.' Hij vervolgde: 'We wachten af welke quota (van aantallen op te vangen vluchtelingen, JD) aan provincies verdeeld worden.'

Geen woningen in Hotel De Duif

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stemt niet in met de komst van permanente woonappartementen in Hotel De Duif. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) maakte dinsdag 16 augustus duidelijk, waarom dit besluit is genomen.


De hoteleigenaar had een aanvraag ingediend bij de gemeente om 18 woonappartementen te realiseren. De wethouder voerde aan, dat het aanpassen van hotelkamers in appartementen leidt tot ongewenste bij-effecten. Zo zouden de parkeerproblemen verergeren en ook gaat de komst van die appartementen ten koste van de verkoop van andere geplande woningbouw. 'Projecten gaan hier door vertragen', aldus Ruigrok, die verder stelde: 'Het fietsparkeren in die poort is een probleem. We vinden het ook belang dat er een hotel in het centrum van Lisse blijft. Bovendien zouden het heel kleine appartementen van 30 m2 zijn. En om daar als starter te gaan wonen, is wel heel erg krap. We willen toch een beetje kwaliteit uitstralen.' Hierop grapte zijn collega-wethouder: Evert Jan Nieuwenhuis: 'En er passen geen 54 containers in de brandgang met die 18 appartementen.'

Gemeente worstelt met negatieve effecten 'Parels aan de Ringvaart'

LISSE – De gemeente Haarlemmermeer heeft Lisserbroek hoog op de prioriteitenlijst staan, waar het gaat om extra woningbouw. Maar tegelijkertijd vindt het Haarlemmermeerse bestuur het niet nodig, om daar dan ook de benodigde voorzieningen voor bij te bouwen. Gemakshalve wordt verwezen naar de scholen, het zwembad en winkelcentra in Lisse en andere dorpen in de omgeving. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet dinsdag 16 augustus weten, dat er op bestuurlijk niveau wordt gesproken over deze kwestie.

Nieuwenhuis informeerde: 'Haarlemmermeer is bezig met de gedachte; “Parels aan de Ringvaart' om woningbouw te laten plaatsvinden in dorpen aan de westkant van de Haarlemmermeer. Dat zijn dorpen, die ook een zusterdorp aan de andere kant van de Ringvaart hebben liggen. Bij ons gaat het om Lisserbroek. Ze willen weinig voorzieningen aanleggen, omdat die inwoners van de voorzieningen van Lisse gebruik kunnen maken.'

Lisserbroek staat 'vrij hoog' op het lijstje van Haarlemmermeer om te beginnen. De wethouder: 'We hebben gesprekken gevoerd met wethouders van Haarlemmermeer en Hillegom. We zijn on speaking terms en hebben concrete voornemens.' Zo wordt onderzocht of de Lisserbrug al die honderden, zo niet duizenden auto's extra per dag wel aan kan, als Lisserbroek allerlei nieuwe woningen krijgt. Nieuwenhuis: 'Haarlemmermeer denkt dat de Lisserbrug die forse uitbreiding aan zou kunnen. Wij denken daar anders over. We willen kijken wat er nodig is aan aanvullende maatregelen. Dat kan een forse ingreep zijn bij deze brug of wellicht is een extra brug noodzakelijk.' Ook worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor inwoners van Lisserbroek en Lisse, alsmede een 'brede conferentie' tussen bestuurders van Haarlemmermeer, Lisse, Hillegom en Heemstede. Het college vraagt 40.000 euro aan de gemeenteraad van Lisse voor het uitvoeren van onderzoeken en het aanstellen van een medewerker om dit allemaal uit te voeren.

Waarom eist Lisse niet gewoon geld vragen van Haarlemmermeer, omdat zij nieuwe inwoners in Lisserbroek van de voorzieningen van Lisse gebruik maken? Deze voorzieningen zijn immers betaald door de inwoners van Lisse. De wethouder: 'We willen eerst in kaart brengen wat er speelt. Wij zijn niet het type gemeente die naar de Haarlemmermeer gaat en het handje ophoudt met de vraag: “Zouden jullie willen schuiven”. Het klopt dat Lisserbroekers gebruik maken van voorzieningen in Lisse, maar het kan ook een succes zijn voor de voorzieningen. Het verbetert de exploitatie van de Waterkanten. Ook is het fijn als Lisserbroekers boodschappen gaan doen in het Lissese winkelcentrum. Het is vooral een kans dat voorzieningen benut worden.'


Joep Derksen

Gevaarlijke beschoeiingen

LISSE – Een aantal kilometers aan beschoeiingen zijn zó slecht, dat er onmiddellijk onderhoudswerkzaamheden aan moeten worden uitgevoerd. De komende twee jaren trekt de gemeente hier 460.000 euro voor uit. Vanwege de belabberde staat van deze beschoeiingen loopt de veiligheid van wandelaars, fietsers en scootmobielers gevaar.


Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) stelde dinsdag 16 augustus: 'Bij beschoeiingen gaat het om hout of natuurlijke oevers. We hebben een achterstand op het onderhoud en stellen voor om dat de komende jaren netjes op orde te brengen. We willen toewerken aan een basisniveau: 'Sober en doelmatig'. Dat is geen enkel probleem, maar bij een aantal beschoeiingen moet nu worden ingegrepen. Het gaat om een paar kilometer aan beschoeiingen waar je niet mee moet wachten. Dat heeft te maken met veiligheidsrisico; ze liggen langs fietspaden of wandelpaden.' Met het bedrag van 460.000 euro moeten in 2018 alle risicoplekken zijn opgeknapt. In totaal ligt er in Lisse 60 kilometer aan oevers, waar de gemeente onderhoudsplichtig voor is. Hiervan is 32 km beschermd met een oeverconstructie.

Illegale detailhandel aangepakt

LISSE – De gemeente gaat flink handhaven op de aanwezigheid van illegale detailhandel op de bedrijventerreinen Dever en Meer en Duin. Ook ongewenste dienstverleningspraktijken als Thaise massage moeten daar tot het verleden behoren, zo maakte wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) dinsdag 16 augustus bekend.

Het college gaat het bestemmingsplan voor de beide bedrijventerreinen 'herzien'. Hiervoor is ook overleg geweest met onder meer ondernemers, pandeigenaren en de Provincie Zuid-Holland. Ruigrok: 'We gaan uit van een conserverend beleid en gaan ongewenste dingen verbieden, zoals illegaal wonen. We willen ook geen detailhandel op deze bedrijventerreinen; die horen in het winkelcentrum te zitten. Dus Action is in onze ogen ongewenst, maar die kunnen we daar niet zomaar weghalen. Maar zodra ze uit het huidige pand gaan, zullen we kijken hoe we kunnen voorkomen dat een gelijksoortige winkel er komt. Andere detailhandel die daar niet legaal zit, gaan we aanpakken.'

Als de gemeenteraad instemt met het nieuwe bestemmingsplan, wordt het wel mogelijk om zogeheten 'pick up points' te realiseren op Dever en Meer en Duin. Dat zijn plekken, waar particulieren en bedrijven hun via internet bestelde goederen kunnen ophalen. Ruigrok: 'Pick up points worden niet expliciet verboden. Maar we gaan kijken hoe we iets kunnen doen met Thaise massage. Het is niet iets, wat we op een industrieterrein willen hebben.' In het nieuwe bestemmingsplan verdwijnt de bedrijfsfunctie op het pand van Zwets & Zeitlinger, zodat daar mogelijk een asielzoekerscentrum in kan komen. Maar wel wordt de voorwaarde ingebouwd, dat de bedrijfsfunctie op dit pand na vijf jaar weer terug komt.


Joep Derksen

Vijf villa's op locatie St. Josephschool

LISSE – Op de plek waar de St. Josephschool nu staat, op de hoek van de Achterweg en de Lindenlaan, komen vijf vrijstaande woningen. Wethouder Adri de Roon (D66) maakte dinsdag 16 augustus bekend, dat de gemeente vijf bouwkavels van ruim 600 m2 per kavel gaat verkopen. Op die manier hoopt de gemeente rond de 900.000 euro aan opbrengsten over te houden aan deze grond.


De opbrengsten zijn hard nodig om de komst van het nieuwe integraal kindcentrum St Josephschool aan de Achterweg te realiseren. Daarom is de gemeente afgestapt van het idee om twee-onder-één-kappers, starterswoningen of zorgappartementen te bouwen. De Roon: 'Startersappartementen en seniorenappartementen leveren in financiële zin minder op en zullen ook meer weerstand in de omgeving opleveren. Deze gaan namelijk meer de hoogte in. Aan die kant van de Lindenlaan zijn de vijf woningen meer passend.'

CDA vecht voor toekomstige daklozen

NOORDWIJK – De mannen, vrouwen en kinderen die nu in De Branding wonen, dreigen op 1 september op straat te staan. Een daklozenbestaan is het vooruitzicht voor tientallen Noordwijkers. Het CDA vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om actie te ondernemen.

Raadslid Lenie Zoetendaal stelt: 'In voormalig hotel De Branding aan de Rembrandtweg 26 worden sinds enige jaren daklozen opgevangen uit Noordwijk en omgeving. Deze mensen zijn allen in het GBA ingeschreven, dus Noordwijks ingezetenen. Deze groep bestaat niet uit arbeidsmigranten, vluchtelingen of mensen met psychosociale problematiek, maar uit ‘gewone Nederlanders’ die door een combinatie van tegenslagen hun huisvesting kwijtraakten. Je kunt dit zien als acute, tijdelijke niet-zelfredzaamheid en derhalve hebben zij recht op ‘opvang’ op basis van de Wmo naar de mening van CDA Noordwijk.'

Ze vervolgt: 'De gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze opvang. De Leidse opvang is eigenlijk bedoeld voor daklozen met sociaalpsychische problematiek en niet voor de ‘technisch daklozen’. Maar mensen kunnen in de nasleep van de crisis ineens een schuld van 50.000 euro opbouwen. Daarbij is ons land vergeven van regels en regeltjes die het onmogelijk maken om zomaar ergens te gaan slapen, ook niet in een vakantiehuisje of bij iemand met een uitkering die dan immers onmiddellijk wordt gekort! De overheid heeft alles tot op de bodem bezuinigd en tot aan de zolder dichtgespijkerd met regels en is er daarom verantwoordelijk als inwoners er zelf (even) niet meer uitkomen.'

Volgens Zoetendaal hebben de bewoners van De Branding alle mogelijke oplossingen al geprobeerd maar niets bleek voor hen mogelijk. 'Zij zijn niet een bepaalde groep, maar slachtoffer van een mix van bijzondere omstandigheden en combinaties van tegenvallers. Wat doet het College van Noordwijk voor deze mensen in nood? Tot nu toe helaas alleen het minimale en niet het grootste
probleem van deze mensen, namelijk de herhuisvesting! (De gemeente, JD) Noordwijk gooit dit zorgeloos en totaal over de schutting naar Leiden en wenst de mensen voor het overige ‘veel succes bij het zoeken naar een andere kamer’!!! (uit een brief aan de bewoners geschreven op 7 juli).'

Er bestaan plannen om de mensen tijdelijk op te vangen in een leegstaand hotel langs de Quarles, maar volgens Zoetendaal heeft de gemeente dit afgewezen. Zoetendaal besluit: 'Wie trekt zich het lot van deze mensen aan? De gemeente rekent op zelfredzaamheid, maar als je dakloos bent, kun je dan eten koken en slapen in een bed? Je kunt niets meer dan halfwakker blijven om niet bestolen etc. te worden. Noordwijk heeft de opvang geregeld via Leiden, maar Leiden kan dit niet aan. Een grote groep kwetsbare Noordwijkers dreigt hiervan nu de dupe te worden!'

Uitvaartceremonie in de duinen

NOORDWIJK – Enkele wandelaars door de duinen keken woensdag 17 augustus vreemd op, toen ze stuitten op een uitvaartceremonie. Het bleek echter om een fictieve herinneringsbijeenkomst te gaan, waarbij de organisatie 'Dagliefste' liet zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is voor de laatste herdenking van een persoon. De tijd dat we met ons allen naar de kerk of een crematorium moesten, ligt definitief achter ons.

De bijeenkomst stond in het teken van 'Antoinette de Witt' en de gelegenheidsacteurs waren onderverdeeld in naaste familie, vrienden en goede bekenden. Van de twee uur durende ceremonie werden opnames gemaakt, zodat klanten van Dagliefste en begrafenisondernemers een beeld kunnen krijgen van de mogelijkheden. Voorafgaand aan de uitvaart werden de mensen goed geïnstrueerd om vooral niet te lachen voor de camera. Ceremoniemaker Sophie Looijestijn lichtte toe, wat er zo bijzonder was aan een begrafenisceremonie in de duinen: 'Kernwoorden hierbij zijn “Warm, persoonlijk en op maat”.'

Dagliefste heeft namelijk in deze regio veel vergunningen om op allerlei plekken uitvaartceremonies te houden. Het daadwerkelijk begraven of cremeren gebeurt nog op de meer traditionele plekken, maar nabestaanden kunnen nu op veel meer plekken terecht voor de herdenkingsceremonie. Zo was er onlangs een ceremonie op het Noordwijkse strand, waar de lijkkist tussen de badgasten door naar de zee gedragen werd.

De uitvaartceremonie in de duinen begint en in groepjes komen de 'gedenkers' aanlopen om de familieleden te condoleren. Dan neemt boswachter Mark Gras van Staatsbosbeheer het woord en neemt de mensen mee op een wandeling naar een plek, die veel voor Antoinette de Witt heeft betekent. De uitvaartgasten zitten in een kring op boomstammen en halen daar goede herinneringen op aan Antoinette, waarna ze deze herinneringen op linten geschreven worden. Daarna arriveert de kist in een 'minirouwauto' en tillen zeven vriendinnen de kist van De Witt op. Nog meer gevoelens worden gedeeld en er is mooie muziek; dit alles gebeurt midden in de natuur.

Ingrid van der Zijden en Monique van Reisen zijn van Dagliefste en de laatste informeert: 'De uitvaartbranche is een heel conservatieve sector en we willen dat doorbreken. Toen mijn vader overleed bleek er door de tijdsdruk weinig mogelijk. Wij kunnen binnen vijf dagen een op de persoon aangepaste herinneringsbijeenkomst organiseren, waarna het lichaam naar de begraafplaats of crematorium gaat.' Duur hoeft zo'n uitvaartbijeenkomst niet te zijn: 'Het hoeft niet ingewikkeld en kan heel eenvoudig, maar natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om het heel exclusief te doen.'

Uitvaartondernemer Eke de Vries van Yarden bevalt de ceremonie wel: 'Ik zie dit als een aanvulling op wat wij aanbieden.' Twee van de acteurs zijn Anke Koppers en Richard Duut. Ze kijken hun ogen uit en Koppers stelt: 'Zo'n uitvaart is ook wat voor mij, want ik ben een natuurmens en niet meer zo standvastig qua geloof.' Duut vult aan: 'Dit lijkt me ook goed voor mij om te doen. Ik heb al een brochure gepakt.'

Voor meer informatie: www.dagliefste.nl.


Joep Derksen

Wijn en kunst ontmoeten elkaar

OUD ADE – Op zondag 4 september komen kunst en wijn bij elkaar. Ghoyhuys en Wijn&Thijs slaan die dag de handen ineen om inwoners, ondernemers, politici en cultureel betrokkenen te laten genieten van een heerlijk dagje uit.

In het kader van het evenement 'Halte Pleisterplaats' kunnen mensen voor een speciaal tarief met een pendeldienst van Bob on Board afgezet worden bij de Zuidzijderweg 4. Mede-initiatiefnemer Thijs Brambach laat weten: 'We laten de gasten kennismaken met kunst (Ghoyhuys is een galerie voor moderne kunst) en wijn, met behulp van een proeverij. De centrale ligging, midden in de natuur van het Ghoybos, is een ideale ontmoetingsplaats voor mensen uit Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem en Alphen aan de Rijn.'


Hij vervolgt: 'Om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken, willen we het voor iedereen toegankelijk maken. Gratis entree, de locatie is bereikbaar via autoweg, waterweg en fietspad. Het is echt leuk voor kunst- en wijnliefhebbers, want we hebben een muzikale omlijsting, culinaire invulling en bovendien een kinderprogramma.' Aanmelden van tevoren via info@wijnenthijs.nl wordt gewaardeerd.

'We hebben hier muziek, vuur, gratis eten en kunnen genieten'

LEIMUIDEN – In Bodegraven en Nieuwkoop worden de vakantiekinderweken afgesloten met een groots vuur, waarbij de door de kinderen gemaakte hutten in grote vlammen verzwolgen worden. Maar in Leimuiden gebeurt dit met een vuurkorffestival, waarbij brandweermannen de stukken hout van de hutten één voor één in grote 'korven' gooien.

Dit jaar wordt het vuurkorffestival voor de tweede keer georganiseerd, na het succes van vorig jaar. Het is hét klapstuk en tevens slotstuk van een week vol met evenementen voor de kinderen van 4 tot 12 jaar, waarin ze onder meer konden knutselen en deelnemen aan een theaterworkshop. In de nacht van donderdag op vrijdag kon de jeugd zelfs (zonder ouders!) slapen in de hutten, wat een groot succes was. Maar liefst 260 weekbandjes werden dit jaar verkocht.

Paula de Koning is één van de vrijwilligers en ze geniet van het vuurkorffestival, al denkt ze met enige weemoed nog wel terug aan de tijd dat ze zelf als kind deelnam aan de vakantiekinderweken, die dit jaar haar veertigjarig jubileum viert. 'Toen ik zelf meedeed, gingen we het hout nog verbranden op een grote stapel. Het liefst willen we dat weer terug hebben.' Vorig jaar was er eigenlijk te weinig sloophout, maar daar was op vrijdag 19 augustus geen sprake van: honderden kilo's aan schoon sloophout liggen klaar om opgestookt te worden. Iets verderop speelt een 'kinderband' keiharde muziek, maar de organisatie heeft voor alle kinderen oordopjes beschikbaar gesteld.

Dan is het grote moment daar; de brandweermannen vervullen deze avond de functie van vuurkorfmanagers en steken het hout in de korven in brand en voeden de vlammen continue. Dit tot groot plezier van de aanwezige kinderen. Yuko, Soraya en Deniz staan bij elkaar en hebben veel plezier bij het evenement: 'We hebben hier muziek, vuur, gratis eten en kunnen genieten', zo stelt de 12-jarige Soraya. Voor haar is het nu het laatste jaar dat ze mee mag doen, maar dat vindt ze ook prima: 'Die andere kinderen zijn heel erg klein!' Maar de 10-jarige Deniz kijkt daar anders tegenaan. In ieder geval is dit vuurkorffestival één van de hoogtepunten van deze week.

Voorzitter Paul Hagenaar is al sinds 1988 ('Een mooi voetbaljaar!') betrokken bij de vakantiekinderweken. Hij kijkt tevreden toe hoe dit vuurkorffestival succesvol verloopt. Maar, zo laat hij weten, het liefst zou hij zien dat alle hutten in één groot vreugdevuur zouden verdwijnen: 'Ik heb onderzoek laten uitvoeren en daaruit blijkt, dat het afvoeren van sloophout schadelijker is voor het milieu, dan verbranden'. Na uren dooft het laatste sloophoutstukje, maar de voorzitter kijkt al weer vooruit naar 2017: 'Dan wil ik lokale bandjes met jong talent een podium geven om op het vuurkorffestival op te treden.'

Joep Derksen

17 augustus 2016

Zwembad weer open

OEGSTGEEST – Vanaf 29 augustus kunnen alle inwoners weer gebruik maken van Zwembad Poelmeer. Na bijna vijf maanden van renovatiewerkzaamheden is dit zwembad eindelijk weer klaar voor gebruik, mét een splinternieuwe glijbaan. Drie weken later, op woensdag 21 september, vindt er zelfs een officiële opening plaats, om het vernieuwde zwembad in het zonnetje te zetten en als bevestiging dat de exploitatie van dit zwembad in ieder geval nog vijftien jaar wordt voortgezet.  

16 augustus 2016

VVD pleit voor afschaffing gemeentelijk monumentenbeleid

KAAG EN BRAASSEM – Nu het college zich openlijk heeft uitgesproken tegen het als monument aanwijzen van de Oostenrijkse woningen, komt het hele monumentenbeleid op de tocht te staan. Tijdens de fractievergadering van de VVD werd gepleit voor het volledig afschaffen van de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.


Fractievoorzitter Paul van Emmerik werd gevraagd om actie te ondernemen. De verdwijning van het gemeentelijke monumentenbeleid is namelijk één van de punten van het VVD-verkiezingsprogramma. 'De argumenten die wethouder Herman Haarman (D66) gebruikte om de Oostenrijkse woningen niet aan te wijzen, gelden ook voor de bestaande beeldbepalende panden', zo werd gesteld. Van Emmerik liet weten, dat het aan zijn opvolger Alwin Koek is om te bepalen of er verder actie wordt ondernomen op dit onderwerp.

Steun gevraagd voor nieuw raadslid

KAAG EN BRAASSEM – Ingrid Bader, voorzitter van de afdeling Kaag en Braassem van de VVD, was maandag 15 augustus vol lof over aftredend fractievoorzitter Paul van Emmerik. Ze liet tijdens de fractievergadering weten: 'Ik vind het heel jammer dat je gaat. Op een goed moment moeten we met de VVD afscheid van je nemen. Ik vraag jullie allemaal dat nieuwe raadslid (Alwin Koek, JD) ten volle te ondersteunen.'

De voorzitter werd gevraagd of ze ook blij is, dat Alwin Koek de taken overneemt van Van Emmerik. Hierop stelde ze: 'Ik ga daar geen antwoord op geven. Alwin is degene die conform afspraken op de kieslijst staat.' Wel beaamde Bader, dat ze het fijn vindt voor de partij dat er 'een bekwaam opvolger' in de raad komt.

Van Emmerik informeerde, dat hij van alle gemeenteraadsleden (op één na) een emailtje heeft ontvangen, met begripvolle woorden over zijn afscheidsbesluit. 'Dat heeft vooral (zijn vrouw, JD) Els gesteund. Hij gaat zich meer uren per week inzetten voor zijn werkgever en overweegt om het komende jaar als vrijwilliger op de buurtbus actief te worden. Van Emmerik blijft lid van de VVD en sluit niet uit om na minimaal een jaar weer actief te worden voor de partij.


Joep Derksen

Pleidooi voor aanlijnen honden in buitengebied

KAAG EN BRAASSEM – Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) pleitte maandag 15 augustus tijdens de fractievergadering van zijn partij voor het aanlijnen van honden in bepaalde delen van het buitengebied. 'Als je met aanlijnen kunt voorkomen, dat dieren worden doodgebeten, dan moeten we er als gemeente voor gaan. Je hebt ook met weidevogels te maken.' Hij was het niet eens met het standpunt van het college, dat met het aanlijnen van de honden het genot van de hond en de baas in gedrang komt.


Mooren sprak verder niet over de vele katten die overal in en buiten de gemeente los lopen en zich tegoed doen aan weide- en andere vogels. Zijn CDA-collegaraadslid Marcel Doze bleek tegenstander te zijn van een algeheel aanlijngebod voor honden: 'Dat vind ik te ver gaan'. Ronald Wesselink zag wel een voordeel voor het instellen van een aanlijngebod. Hij grapte: 'Met het aankopen van de gebodsborden, hebben we in ieder geval een doel voor een deel van de te innen hondenbelasting.'

Kroes zet door

WOUBRUGGE – Vooralsnog blijft varkenshouder Kroes doorgaan met zijn plannen om het bedrijf uit te plaatsen buiten het dorp. Dat besluit heeft hij genomen, naar aanleiding van een gesprek met vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) maakte dit maandag 15 augustus bekend. Officieel heeft Kroes nog het recht om uit te breiden op de huidige locatie aan de A. de Graafflaan, maar met zicht op uitplaatsing van het varkensbedrijf zijn hiermee die uitbreidingsplannen voorlopig van de baan.  

Gemeente wil doorgaan met bouw Brede School

HOOGMADE – De rechter heeft geen oordeel uitgesproken over het conflict tussen de gemeente en Veenstede Vastgoed Ontwikkeling (VVO). En volgens wethouder Henk Hoek (CDA) staat hiermee de weg open, om de brede school door een andere projectontwikkelaar te laten bouwen. Dat bleek maandag 15 augustus tijdens de fractievergadering van het CDA.

In mei meldde het Witte Weekblad, dat de gemeente het contract met projectontwikkelaar Willem Drost van VVO had ontbonden. Onderhandelingen met een concurrerende ontwikkelaar waren al opgestart. Maar Drost pikte dat niet en eiste via de rechter dat de gemeente het contract nakomt of in ieder geval 300.000 euro aan onkosten uitbetaalt. De gemeente eiste van haar kant weer een schadevergoeding van de projectontwikkelaar. Eerder deze maand werd bekend, dat de voorzieningenrechter in Den Haag de vorderingen van beide partijen afwees. Er was nog te veel onduidelijk en helderheid over deze zaak moet worden geschapen in een aparte bodemprocedure.

De fractieleden van het CDA wilden weten, wat voor gevolgen deze uitspraken heeft voor de bouw van de Brede School. Wethouder Henk Hoek (CDA) informeerde: 'Een juridische procedure heeft een opschortende werking, maar een bodemprocedure niet, zo heb ik begrepen. Ik leef in de veronderstelling dat we kunnen doorgaan met een nieuwe projectontwikkelaar. Het proces om daar een nieuwe school te krijgen, kan doorgaan.' Hij vervolgde: 'Een volgende rechter zou kunnen zeggen om de ondernemer schadeloos te stellen of dat de ondernemer de gemeente schadeloos moet stellen. Beide partijen hebben geen gelijk gekregen. Als straks blijkt dat de tegenpartij gelijk krijgt, zal de gemeente daar de consequenties van voor haar rekening moeten nemen.'


Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) waarschuwde wel: 'Je hebt twaalf huizen nodig (als kostendekking, JD) om die school te bouwen. Er zal geen projectontwikkelaar een school neerzetten, zonder dat ze er huizen neer kunnen zetten.'

Column

Op maandag 15 augustus eindigde het politieke reces (vakantie), waarde columnlezer. Zowel het CDA als de VVD hielden openbare fractievergaderingen. Bij het CDA werden veel onderwerpen besproken, maar bij de VVD bleek de vergadering maar één onderwerp te hebben; de rondvraag. En natuurlijk stond de bijeenkomst geheel in het teken van het afscheid van fractievoorzitter Paul van Emmerik.

Het is al jaren onrustig binnen de gelederen van de VVD en dat leidde er uiteindelijk toe, dat de huidige fractievoorzitter de pijp aan Maarten (of beter gezegd, zijn opvolger Alwin Koek) geeft. Van de handvol aanwezigen kreeg Van Emmerik veel lof toegezwaaid. Ook Ingrid Bader, voorzitter van de afdeling Kaag en Braassem van de VVD, stak haar mening niet onder stoelen of banken. Ze was vol lof over Van Emmerik en gaf aan het heel jammer te vinden, dat hij vertrekt. Op mijn vraag, of ze blij was dat Alwin Koek komt, stelde Bader: 'Ik ga daar geen antwoord op geven'.

Oeps. Met die zeven woorden blijkt het nog lang niet koek en ei te zijn binnen de VVD. Er ontstaat nu een situatie, waarbij de voorzitter van het bestuur blijkbaar niet dolenthousiast is met de komst van de nieuwe fractievoorzitter. Toch moeten zowel het bestuur als de fractie van deze partij de komende jaren samen optreden, omdat er weer verkiezingen aan zitten te komen. Dan ben ik toch benieuwd of Bader en Koek binnenkort hand in hand, of in ieder geval samen, VVD-foldertjes gaan uitdelen op straat.


En het blijkt, dat het tussen Van Emmerik en Koek ook niet meer goed gaat komen. De scheidend fractievoorzitter liet afgelopen maandag weten, dat Koek hem de hand niet meer wil schudden. Een overdracht van de VVD-dossiers heeft dan ook nog niet plaatsgevonden. Bader gaat proberen om de beide kemphanen nog vóór 22 augustus om één tafel te krijgen. Die avond neemt Van Emmerik voorlopig afscheid van de politiek. Maar Koek zal moeten oppassen, zo blijkt uit de woorden van Van Emmerik: 'Ik neem zeker een jaar een sabbatical.' Hierbij een weetje: de volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden pas weer in 2018 plaats.  

Fractievoorzitter verwacht excuses van Alwin Koek

KAAG EN BRAASSEM – Een week voordat Alwin Koek het VVD-fractievoorzitterschap overneemt van Paul van Emmerik, heeft er nog altijd geen 'overdracht' plaats gevonden. In zo'n gesprek kunnen de beide politici elkaar informeren over de politieke ontwikkelingen.


Tijdens de allerlaatste fractievergadering van Van Emmerik op maandag 15 augustus gaf hij aan, niet te verwachten dat dit gesprek nog zal plaats vinden: 'Alwin is nog niet bij me geweest. We hebben allebei een sms'je gestuurd en daarna is hij kopschuw geworden. Hij wilde mij nooit meer een hand geven, maar ik neem aan dat hij het gesprek niet met me gaat zoeken.' Hierop liet Ingrid Bader, voorzitter van de afdeling Kaag en Braassem van de VVD, weten dat zij er voor gaat zorgen dat de beide mannen alsnog samen rond één tafel gaan zitten, waar zij dan ook bij aanwezig zal zijn. Van Emmerik vond dat prima, maar stelde wel: 'Ik verwacht op z'n minst dat Alwin nog een keer sorry zegt.'

CDA roept studenten op

KAAG EN BRAASSEM – Tijdens de fractievergadering van het CDA debatteerden de raads- en burgerleden over de vraag of de gemeente de kosten voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor stagiaires moet vergoeden.

Hierbij opperde raadslid Thijs Mooren het idee om studenten van het MBO en HBO op te roepen, om het CDA te informeren. De partij wil graag weten hoeveel studenten de kosten voor een VOG-verklaring zelf moeten betalen en de commerciële werkgevers en zorginstellingen zo'n VOG dus niet vergoeden. Studenten die inderdaad zelf een VOG moeten betalen, kunnen dit melden via:

pr.cda.kaagenbraassem@gmail.com, ter attentie van Thijs Mooren. Later dit jaar bepaalt de fractie haar standpunt over dit onderwerp, mede naar aanleiding van de uitkomsten van deze oproep.  

Besluit Plantage blijft staan

OUDE WETERING – Het besluit van het college van burgemeester en wethouders om niet in te stemmen met het uitbreiden van een woning aan de Plantage, heeft kwaad bloed gezet bij de initiatiefnemer. Dit onderwerp werd besproken tijdens de fractievergadering van het CDA op maandag 15 augustus. Fractievoorzitter Karin van der Kaaden constateerde, dat de man op zijn terrein op een strategische locatie coniferen heeft geplant. Ze vroeg wethouder Henk Hoek of het college alsnog in gesprek gaat met de initiatiefnemer, maar die liet weten: 'Mijn collega heeft hier al gesprekken gevoerd. Het besluit is genomen.'