Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 juni 2017

Duurzaamheid wordt duur verhaal

Nieuwkoop – De Co2-uitstoot moet in 2050 nog maar 5% zijn van het huidige niveau. Daarom moet iedere gemeente maatregelen nemen om energieneutraal te worden. Om dat te bereiken, moet Nieuwkoop 26,8 petajoules aan energie gaan opwekken en tegelijkertijd 9,8 petajoules aan energie besparen.

1 Petajoule staat gelijk aan 1 biljard joules. Één Joule is de hoeveelheid energie die nodig is om een gewicht van 98.1 gram een meter op te tillen. Er moet de komende jaren dus flink geïnvesteerd worden in wind- en zonneenergie, geothermie en biomassa. Maar dat kan niet alleen door de gemeente gebeuren, zo laat wethouder Annette Pietersen weten. ,,We hebben LED-lampen in de straatverlichting en gaan duurzame scholen bouwen. Er komt een onderzoek naar hoe we allerlei sportaccommodaties kunnen verduurzamen.'' Toch blijft er voor de gemeente veel werk te verrichten; nog niet alle gemeentelijke gebouwen hebben bijvoorbeeld zonnepanelen.

Ook inwoners en bedrijven zullen de komende jaren duurzaam bouwen; vanaf 2030 is het niet eens meer mogelijk om nieuwe woningen op een gasnet aangesloten te krijgen. De komende decennia komt alles in het teken te staan van het besparen en opwekken van duurzame energie en nu al is zeker, dat dit veel, heel veel geld gaat kosten. Pietersen: ,,Stoppen is geen optie. Het is lastig om te beoordelen hoeveel middelen nodig zijn, maar in de nabije toekomst zijn nog veel meer middelen nodig om de duurzaamheid aan te jagen.''


Pietersen riep de gemeenteraadsleden op: ,,We moeten het goede voorbeeld geven. Niet alleen de gemeente zelf als instituut, maar ook de wethouders en raadsleden moeten het komende jaar laten zien dat stappen gezet worden.'' De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp in haar vergadering van donderdag 6 juli.

Geen vrijliggend fietspad bij rotonde

TER AAR – De nog aan te leggen rotonde Aardamseweg – Westkanaalweg krijgt toch geen vrijliggend fietspad er omheen. Terwijl dit in eerste instantie toch het plan was, zo maakte gemeenteraadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) duidelijk. ,,Een vrijliggend fietspad beschermt de fietsers. Wat gebeurt er met die fietsers op de rotonde? Ze krijgen te maken met het rechtsaf afslaand zwaar verkeer op de Westkanaalweg.'' Wethouder Guus Elkhuizen liet het antwoord over aan een ambtenaar, die liet weten: ,,We willen geen verwarring stichten met de rotonde die er vlak naast zit. Daar is namelijk ook geen vrijliggend fietspad.'' Desalniettemin is de rotonde volgens het gemeentebestuur toch de meest veilige vorm voor fietsers.  

Raadslid splitst zich af van SBN

Nieuwkoop – Gemeenteraadslid Leen Mur (SBN) is uit de partij gestapt en gaat het komende half jaar verder onder de naam Onafhankelijk Liberaal Nieuwkoop (OLN). De geschiedenis lijkt zich hiermee te herhalen, omdat hij de vorige gemeenteraadsperiode ook al uit de VVD stapte en toen ook aanbleef als gemeenteraadslid. Mur verwijt fractievoorzitter Remco Hendriks, dat deze 'per dictaat' regeert binnen de partij. Bovendien zou Mur 'Nieuwveense onderwerpen niet naar voren mogen brengen'.

Waarom stapt u op? ,,De fractie bepaalt wie tijdens de vergaderingen aan tafel gaan zitten. Ten tijde van Janine Wahl (voormalig fractievoorzitter van SBN, red.) ging dat in goed overleg, maar nu met (huidig SBN-fractievoorzitter, red.) Hendriks gaat dat per dictaat. Ik kreeg een mailtje van Hendriks, dat hij besloten had dat ik niet aan de raadstafel mocht zitten, als het over de Nieuwveense onderwerpen gaat. Dat was voor mij de druppel. Ik kreeg geen kans om hier over te praten, dus zag ik me genoodzaakt om er uit te stappen.''

Wat is de reden, dat u als zelfstandig raadslid verder gaat? ,,In eerste instantie wilde ik de zetel teruggeven, maar het Nieuwveense belang komt niet genoeg aan de orde. Ik denk dat ik als eenmansfractie dat het beste naar voren kan brengen het komende jaar.''

Bij de VVD bent u ook al opgestapt. Bent u een lastige man om mee samen te werken? ,,Er kan heel goed met mij samengewerkt worden, maar wel op basis van wederzijds respect en niet vanuit een dictaat.''


Blijft u actief in de politiek? ,,In maart 2018 is het echt voorbij met mijn politieke carriere. Of ik moet een miljoenentransfer krijgen. Zeg nooit nooit.''

'Poldervensters' in het Groene Hart

,,Bouwen voor onze kleinkinderen''

ALPHEN AAN DEN RIJN > Het ooit zo heilige Groene Hart moet ruimte maken voor de komst van vele duizenden woningen. Alleen zo kan in de toekomst voorkomen worden, dat Alphen een slaapstad wordt, waar alleen nog senioren zich kunnen vermaken.

Gijs van den Boomen, Landschapsarchitect en directeur van Kuiper Compagnons, presenteerde woensdag 21 juni een 'verkenning' die zijn bedrijf op verzoek van het gemeentebestuur had gemaakt. Er zijn mogelijkheden om meer dan 8.000 woningen rondom Alphen te bouwen, variërend van luxe villa's aan het water tot grote appartementencomplexen. Een (groot) deel van die nieuwbouw, die tussen pakweg 2025 en 2055 kan plaatsvinden, moet in het Groene Hart gebeuren. Alleen de zuidkant van Alphen blijft – vooralsnog – grotendeels verstoken van de nieuwbouw.

Alphen is de eerste stad, die sinds de crisis een langetermijnplan wil opzetten, zodat besluiten worden genomen over toekomstige woningbouw en initiatieven voor duurzame energie. Heilige huisjes werden tijdens de presentatie omver geworpen. Na 2020 zijn alle geplande woningbouwlocaties wel zo ongeveer afgerond. Dan kan de stad nog zo'n vijf jaar vooruit met 'inbreiding': het plaatsen van nieuwe huizen tussen bestaande bouw, maar daarna is het wel gedaan met de nieuwbouw in Alphen. Toch moeten er de komende decennia nog zo'n 800.000 woningen bijkomen in de Randstad. Een kwart miljoen van deze woningen komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar dat is dus nog lang niet genoeg. Volgens Van den Boomen moet het 'keurslijf' van het Groene Hart afgestoten worden. ,,We moeten een balans aanbrengen tussen groen (natuur, red.) en rood (woningbouw, red.).

Plannen zijn er al over de plekken waar zo'n 8.740 woningen moeten komen. Het leeuwendeel hiervan, 6.000 huizen en appartementen, kunnen in de zogeheten 'poldervensters' komen; in de noordwestelijke en zuidoostelijke delen van Alphen. Maar ook zijn 'woonenclaves' voorzien aan de noordkant, met zo'n 500 woningen aan het water, met appartementencomplexen en 'wooneilanden'. Met het bouwen van die woningen ,,wordt Alphen veel meer een stad in het Groene Hart'', zo spiegelde de landschapsarchitect de aanwezigen voor. Ook kan Alphen haar woningbouw uitbreiden naar het westen, met zo'n veertig woningen per hectare.

Toehoorder Kees van den Berg riep op om de natuur te behouden: ,,We moeten van buiten naar binnen bouwen. We moeten trots zijn op alles wat landschap is. Laat alles groen en ga in het centrum van Alphen de lucht in met de woningbouw.'' Hij leek echter een roepende in de woestijn; de meeste aanwezigen waren zeer tevreden over wat ze hoorden. Wel vroeg Jan Wesseling zich af, hoe de gemeente kan voorkomen, dat alle (landbouw)grond waar nu over gesproken wordt, de komende jaren eigendom wordt van projectontwikkelaars. Die vervolgens deze grond weer met grove winst kunnen verkopen, zodra het wordt aangemerkt als woningbouwgebied. Van den Boomen tipte, dat de gemeente eerst moet bepalen in welke gebieden als eerste gebouwd moet worden, ,,en daarna moet je slim zijn, want woningbouw in deze gebieden moet niet alleen een marktverhaal zijn.'' Het is dus aan de gemeenteraad om te bepalen, of de Gnephoek een van de eerste gebieden wordt, waar nieuwe woningen komen.


Wethouder Gerard van Ast liet weten blij te zijn, dat de meeste aanwezigen positief waren over de plannen. ,,Vanavond hebben we een richting aangegeven. Het is verstandig om na te denken over hoe we verder gaan. We willen een vitale gemeente zijn, maar ook een actieve stad. We vragen toestemming aan de raad om tot 2025 aan inbreiding te mogen doen. Door transformatie maak je de stad beter en vul je de rotte kiezen in. Vanaf 2025 moet je een andere kant uit en bepalen, waar we voor de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen gaan bouwen.''

22 juni 2017

Nieuwe regels voor laadpalen aanvragen

KAAG EN BRAASSEM > Het gemeentebestuur heeft vorige week nieuwe regels vastgesteld voor het plaatsen van openbare oplaadpalen voor elektrische auto's. Hierdoor moet het gemakkelijker worden om zo'n auto in de eigen gemeente op te laden. Tot nu toe is dat namelijk nog niet mogelijk op openbaar terrein.


Het nieuwe beleid gaat uit van het ,,laadpaal-volgt-vraag-principe''. Particulieren kunnen via www.laadjeauto.nl aanvragen indienen voor een laadpaal in de openbare ruimte. Het bedrijf Engie controleert die aanvraag en bepaalt of de aanvrager in aanmerking komt voor een laadpaal. Deze persoon moet in het bezit zijn van een elektrisch voertuig en niet in staat zijn om op het eigen terrein te kunnen parkeren. Ook mag er nog geen andere openbare laadpaal aanwezig zijn binnen een afstand van 250 meter. Wethouder Yvonne Peters (VVD): ,,Het heeft even geduurd, maar beter laat dan nooit. Elektrisch rijden is het rijden van de toekomst. Maar het is de verantwoordelijkheid van de rijder zelf, dat hij zijn auto oplaadt.''

Leren 3D printen in bibliotheek

WOUBRUGGE – Er zijn inwoners die denken, dat het bibliotheekpunt alleen bedoeld is voor de nabijgelegen school. Dat is niet zo; deze bibliotheek, die helemaal gerund wordt door vrijwilligers, is er voor alle kinderen én volwassenen. Regelmatig zijn er ook nieuwe activiteiten; zo is deze hele maand op iedere woensdag een eLAB. Woensdag 14 juni stond het eLAB in het teken van 3D-printen en digitale filmpjes maken.

Kinderen konden zich van tevoren opgeven en het eLAB zat dan ook helemaal vol. Paula van der Schoor is één van de bibliotheekvrijwilligers en ze licht toe: ,,In de hele maand juni kunnen kinderen hier elke woensdagmiddag terecht. Ze kunnen hun eigen Lego-filmpje maken, waarbij ze eerst een verhaal moeten verzinnen. Maar ze kunnen ook leren om games te programmeren, tekenen met een 3D-prn of 3D printen. Of een eigen robot maken. Er is heel veel animo voor.''


Inmiddels zijn kinderen van basisschoolleeftijd al druk bezig. Maaike houdt zich bezig met het creëren van haar allereerst 3D-ontwerp. ,,Ik vind het wel moeilijk'', zo geeft ze toe. Iets verderop zit Silje: ,,Ik probeer een poppetje te maken. Als het klaar is, dan komt die ergens uit een printer en dan mag ik 'm meenemen naar huis'', zo laat ze enthousiast weten. Ruben is juist bezig met het bouwen van een Lego terreintje. ,,Ik ben iets aan het maken voor een Lego-filmpje. Ik moet eerst wat bouwen, daarna moet ik met een iPad allerlei verschillende dingen opnemen en daarna kan ik het filmen.'' Aan het eind van de middag gingen alle kinderen trots met hun nieuwe creaties naar huis. Een filmpje over deze activiteit is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=7pqGpo7qJtY&t=11s.

Geen oplossingen voor wegvallen 2,7 miljoen euro aan inkomsten

KAAG EN BRAASSEM – De komende drie jaren houdt de gemeente gemiddeld 1 miljoen euro per jaar over, zo blijkt uit de 'Perspectiefnota 2018'. Maar fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) twijfelde er aan, of dit document wel de hele waarheid spreekt. Er hangen namelijk donkere financiële wolken boven de gemeente, waar deze perspectiefnota geen rekening mee houdt.


Zo zijn er plannen voor 'integrale kindcentra' (IKC's) in Rijnsaterwoude en Oude Wetering; de bouw van deze brede scholen gaat heel veel geld kosten. Ook kan de gemeente vanaf 2022 niet meer rekenen op een inkomstenbron van maar liefst 2,7 miljoen euro per jaar; de gemeentelijke belasting op kabels en leidingen wordt dan namelijk afgeschaft. Het leek Van Velzen een goed idee om nu al te beginnen met het nemen van maatregelen om hiervoor financiële reserves te creëren. Maar dit pleidooi kreeg onvoldoende steun van de gemeenteraad en ook wethouder Henk Hoek (CDA) stond niet te juichen. Deze laatste stelde, dat besluiten over het opvangen van de gemiste precariorechten moeten worden genomen door de gemeenteraad, die in maart 2018 wordt aangesteld.  

Duurzaamheidsmaatregel beïnvloeden open landschap

KAAG EN BRAASSEM – Het open landschap, zoals we dat nu kennen, wordt drastisch anders. Overal in de omgeving kunnen zonnepanelenvelden en windmolens geplaatst worden. Met het plaatsen van alleen zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven haalt de gemeente haar ambitie niet om in 2040 energieneutraal te worden.

Overigens beginnen steeds meer politici zich af te vragen, of het realistisch is om te denken, dat Kaag en Braassem al over 23 jaar energieneutraal kan zijn. Alle gemeenten in de wijde omtrek gaan namelijk uit van het jaar 2050 om dat doel te bereiken. Gemeenteraadslid Gijs Wesselman (D66) vroeg zich maandag 19 juni af, of het college de andere bestuurders in de regio kan overtuigen om de ambities met tien jaar te vervroegen. Maar de kansen daarop zijn even groot, als dat er leven op de maan kan worden gevonden.

Gemeenteraadslid Christian Malin (SVKB) vroeg aan het college om nu al te beginnen met het 'laaghangend fruit'; gemakkelijk in te voeren duurzaamheidsmaatregelen. ,,Anders krijgen we hittegolven met meer dan 40 graden.'' Inwonerraadslid Jan van der Geest (VVD) waarschuwde echter, dat ook gekeken moet worden naar de financiën: ,,Het lijkt wel of het maar alles mag kosten, dat er geen grenzen zijn, als het maar duurzaam is.'' Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) twijfelde openlijk over de haalbaarheid van 2040 als het jaar waarin Kaag en Braassem energieneutraal kan zijn. ,,Het is realistisch dat we onze ambities misschien wel moeten bijstellen naar 2050. Ik denk nooit dat we de regio richting 2040 krijgen. Laten we werken naar een ambitie van 2040 en dan zien hoe ver we komen.''

Ze concludeerde: ,,In dit traject moeten we verenigingen als het Open Landschap en Hoogmadese Polder aan de hand meenemen, want we komen soms in een spagaat te staan. We moeten afwegingen maken, waar we landschappen moeten opofferen. Daar komen we bijna niet omheen. Ze moeten zich realiseren, dat ze niet alles kunnen tegenhouden.'' Wethouder Yvonne Peters (VVD) gaf hierop aan: ,,Uiteindelijk gaat het over ruimte. Zonder ruimte kunnen we niet energieneutraal worden.'' Eerst zien, dan geloven, zo vond raadslid Hans Klink (PRO): ,,Als we hier een zaal vol met inwoners hebben, over een park met windmolens, hebben we dan sterke of slappe knieën?''


Joep Derksen

Deel Tweesprong mogelijk weg

KAAG EN BRAASSEM – ,,Een sluiting van De Tweesprong in totaal wil ik uitsluiten!'' Deze woorden uitte burgemeester Marina van der Velde op maandag 19 juni. Toch is het mogelijk, dat een deel van het gebouw verdwijnt, voor de komst van een integraal kindcentrum (IKC), zo bleek die avond.

Het was fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) die op basis van gemeentelijke documenten concludeerde, dat De Tweesprong op termijn moet sluiten. Hij citeerde een tekst, waarin stond, dat er in 2020 misschien geen groot onderhoud wordt uitgevoerd aan De Tweesprong ,,gezien de ontwikkelingen rondom het IKC''. Van Velzen stelde: ,,Als het lijkt op een varken en het knort als een varken, dan is het in 99% van de gevallen een varken. Ik lees hier uit, dat De Tweesprong gaat sluiten en dat wil ik dus niet.''


Maar Van der Velde benadrukte, dat in ieder geval niet de volledige Tweesprong gesloten wordt. Ze liet weten, dat de gemeenteraad in september gaat praten over de mogelijkheden van het realiseren van een IKC in Roelofarendsveen. ,,Een van de mogelijkheden is een locatie in de nabijheid van De Tweesprong of deels op De Tweesprong. Een sluiting van De Tweesprong in totaal wil ik uitsluiten!''

,,Schiphol moet kwaliteit leefomgeving verbeteren''

KAAG EN BRAASSEM – Er moet meer aandacht komen voor de overlast, dat het vliegverkeer veroorzaakt. Dan gaat het niet alleen om het lawaai van passerende vliegtuigen, maar ook de fijnstofuitstoot, die deze vliegende reuzen uitbraken. Gemeenteraadslid Karin van der Kaaden (CDA) vroeg hier maandag 19 juni aandacht voor, tijdens de behandeling van de 'Regionale Agenda Hart van Holland'. Volgens Van der Kaaden wordt bij Schiphol nog teveel gekeken naar de voordelen van deze luchthaven en te weinig naar de nadelige gevolgen. Terwijl die nadelige gevolgen voor het autoverkeer in ieder ambtelijk document uitvoerig naar voren komen. ,,Als we praten over het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, dan hoort Schiphol daar ook bij'', aldus Van der Kaaden.  

Raad lust Drechtdoorsteek niet

KAAG EN BRAASSEM – Een 'kansenonderzoek over een Drechtdoorsteek': een meerderheid van de gemeenteraadsleden moet er niets van hebben. Zij stemden maandag 19 juni tijdens de raadsvergadering tegen dit collegevoorstel.

Met het kansenonderzoek moet duidelijk worden of een Drechtdoorsteek dwars door het polderlandschap kan gebeuren, waar dit moet komen, hoeveel het gaat kosten en hoe het betaald kan worden. De verschillende politieke partijen hadden ieder hun eigen redenen om niet mee te werken aan dit kansenonderzoek. Fractievoorzitter Esther Loos (D66) liet weten, dat zo'n Drechtdoorsteek ten koste gaat van de natuur en dus is deze partij per definitie tegen zo'n watergang. Ook het CDA is unaniem tegen dit onderzoek, dat volgens Marcel Doze hetzelfde vraagstuk gaat beoordelen, als zeven jaar geleden ook is gedaan. ,,Dit is het verkeerde onderzoek.''

Raadslid Kelly Straver (SVKB) haalde een uitspraak van de Stichting Groen Licht aan, dat de polder bij Leimuiden één van de mooiste gebieden van Kaag en Braassem is'. ,,Dat moeten we behouden. Ik begrijp dat mensen willen investeren, maar het weegt niet op tegen het waardevolle landschap dat er nu is.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) was er kort over: ,,Een Drechtdoorsteek wordt een snelvaarweg uit Kaag en Braassem.''

Zijn collega Alwin Koek (VVD) vond het ,, zonde dat je een kansenonderzoek al opzij schuift vanuit een onderbuikgevoel.'' De grootste politieke partij, PRO, bleek niet eensgezind over dit onderwerp. Raadslid Ingrid Straathof bleek tegen het kansenonderzoek, maar de rest van de fractie zag zo'n kansenonderzoek wel zitten. Raadslid Hans Klink (PRO) verwoordde: ,,We zijn niet per definitie voor een Drechtdoorsteek, maar het kansenonderzoek is om zo'n doorsteek een kans te geven, dat het gebeurt.'' Maar deze woorden konden de overige politici niet overtuigen. Met 13 stemmen tegen en 6 voor werd het voorstel over het kansenonderzoek voor de Drechtdoorssteek verworpen.

Toch gaat het onderzoek wel door, omdat de gemeente Aalsmeer dit laat uitvoeren. Half juli wordt de naam bekend gemaakt van het onderzoeksbureau, dat dit kansenonderzoek gaat uitvoeren. Wethouder Yvonne Peters (VVD) stelde: ,,Iedereen mag onderzoeken wat hij wil.'' In een raadsmededeling gaf ze verder aan, dat ,,de toekomstige rol van onze gemeente besproken wordt'' door de gemeentebesturen in de regio. Mocht uit het kansenonderzoek blijken, dat de uitkomst is dat zo'n Drechtdoorsteek het beste vlak bij Leimuiden gegraven kan worden, dan heeft de raad van Kaag en Braassem nog één troef achter de hand, zo liet burgemeester Marina van der Velde weten: ,,Mocht er ooit een Drechtdoorsteek komen, dan moet er een planologische bestemmingswijziging komen.'' En daar heeft de gemeenteraad dan nog wat over te zeggen.


Joep Derksen

,,Politieke partijen zitten niet te wachten op mensen met een eigen mening''

KAAG EN BRAASSEM – Kirsten Verdel heeft met de groten van deze aarde de handen geschud; of het nu voormalig Amerikaans president Barack Obama of voormalig president van de Sovjet Unie, Michail Gorbatsjov is. Ook stond ze op de PvdA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar ze besloot andere paden te bewandelen. Het leidde haar tot een trektocht over de hele wereld; inmiddels heeft ze 65 landen bezocht. De hoogste tijd om te vragen: ,,Wie is Kirsten Verdel, die onlangs een groot deel van de bevolking van Roelofarendsveen wist te mobiliseren in de strijd voor het behoud van de Alkeburcht?''

Verdel (39) groeide op in Roelofarendsveen, maar kwam hier na tientallen jaren omzwervingen pas in januari van dit jaar weer wonen. Ze meldde zich aan als lid van PRO, omdat ze enthousiast was over de manier waarop deze partij aangaf om te gaan met inwonerparticipatie. ,,Maar met de discussie over de Alkeburcht werden de inwoners op geen enkele wijze serieus genomen. Ik vond het onvoorstelbaar: er waren zoveel ideeën en mogelijkheden om de Alkeburcht nog langer open te houden. Maar de meeste politici hier denken, dat ze alles beter weten en wilden geen enkel voorstel in overweging nemen.''

Spijt

Ze begon haar werkzame leven bij XS4ALL, ging daarna door naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en werd PvdA-campagneleider van de gemeenteraadsverkiezingen voor 2006 in Rotterdam. In 2007 kreeg ze de Canadese Sauvé Scholarship Beurs toegewezen, waarna ze gevraagd werd om actief te worden op het landelijke hoofdkwartier van de Democratische Partij in Amerika. Verdel kwam in 2012 de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar ze trok zich daar van terug, toen bleek dat ze 'slechts' op de 48ste plek stond. Achteraf bleek, door de enorme verkiezingsoverwinning, dat Verdel hier wél mee in de Tweede Kamer zou zijn gekomen. Heeft ze er spijt van, dat ze zich indertijd heeft teruggetrokken? ,,In het begin wel, maar nu absoluut niet meer. Als ik was gekozen, had ik nooit mijn man leren kennen en had ik nu niet twee geweldige kinderen.''

Verdel schreef twee boeken: één over haar activiteiten tijdens de verkiezingscampagne van Obama en één boek over de ondergang van de DSB-Bank. Nog altijd is Verdel er van overtuigd, dat deze bank niet failliet had hoeven gaan. De toenmalige directeur Dirk Scheringa was een luis in de pels van de vier grote banken. ,,De toenmalige directeur Dirk Scheringa was een luis in de pels van de vier grote banken. ,,DSB was een foute bank, met foute producten, maar de bank had niet failliet hoeven gaan. En daardoor werden nog veel meer mensen de dupe. DSB is bewust de afgrond ingeduwd en andere banken hadden daar baat bij: alle klanten van DSB moesten na het faillissement immers naar andere banken overstappen. Direct na het DSB-faillissement schoten de leenrentes omhoog en gingen de spaarrentes omlaag, omdat de concurrent hiervan was uitgeschakeld.''

Vrijwilligerswerk

De activiste/politica/schrijfster/public affairs consultant is het meest trots op haar werk in een Chinees weeshuis. Wat ze daar zag, trok haar emotioneel zo aan, dat ze veel geld inzamelde, zodat veel van die kinderen geopereerd konden worden aan bijvoorbeeld een hazenlip. Hierdoor werden deze kinderen alsnog geadopteerd en wachtte hen een beter leven.

Maar hoe kan het, dat Verdel zó actief is geweest en zoveel ervaring heeft opgedaan, maar nog niet is doorgestoten tot de top van de samenleving en de politieke wereld? ,,Politieke partijen hebben graag mensen op de lijst, die zich aan de fractiediscipline houden. Ze zitten niet te wachten op iemand die een eigen mening heeft. Er zijn weinig partijen die het aandurven om mensen met een eigenzinnig karakter neer te zetten.''

Door de jaren heen heeft Verdel veel ervaring opgedaan in de nationale en internationale politiek. Ze was spil in de (succesvolle) PvdA-verkiezingscampagne van 2006 en hielp Barack Obama met het behalen van diens eerste verkiezingsoverwinning. Als de politici hier zo slecht luisteren; wil Verdel dan niet haar eigen politieke partij (helpen) opzetten, of zich verkiesbaar stellen? Inderdaad heeft ze hier met meerdere mensen over gesproken. Drie lokale partijen hebben haar al gevraagd om zich aan te sluiten, maar Verdel houdt dit af. ,,Ik ga het de komende jaren echt niet doen. Ik wil dat mijn kinderen rustig opgroeien in dit dorp. In de afgelopen 25 jaar heb ik krankzinnig veel gedaan; nu wil ik er zijn voor mijn man, zoon en dochter, want de eerste levensjaren van mijn kinderen wil ik zo veel mogelijk meemaken.''


Joep Derksen

Verplicht verhuizen

RIJNSATERWOUDE – Een bewoonster van een recreatiewoning aan de Woudsedijk-Noord verlaat dit onderkomen binnen drie maanden. Dat hebben haar advocaat en de gemeente samen afgesproken. In een recreatiewoning mag namelijk niet permanent worden bewoond, dus zij moet op zoek naar een nieuwe leefplek. Om er voor te zorgen, dat de dame inderdaad vertrekt, heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald, dat een last onder dwangsom wordt opgelegd, als de verhuizing niet deze zomer plaatsvindt. 

Ouder echtpaar mag blijven

HOOGMADE – Eigenlijk zou het bejaarde echtpaar hun recreatieve woonboot weg moeten halen van de Frederikskade. Deze boot ligt er zonder vergunning, zo ontdekte een gemeentelijke toezichthouder. Toch heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, om geen handhavingstraject te beginnen.


Het echtpaar lig namelijk al sinds 1967 op deze plek met een boot. In eerste instantie met een IJsselaak en later met een woonboot. Tot 2004 lag die IJsselaak er legaal, maar toen deze vervangen werd door een woonboot, verviel ook de vergunning. Er heeft echter nooit iemand geklaagd en harde maatregelen worden daarom niet genomen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) laat hierover weten: ,,Gezien het gebruik en de leeftijd van de betrokkenen hebben we over ons hart gestreken. Er is geen sprake van permanente bewoning, want deze mensen wonen op neen ander adres. We gedogen deze situatie, zolang deze mensen er gebruik van maken. Maar daarna is het afgelopen.''

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor jeugdzorgaanbieders

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat samen met Alphen aan den Rijn opnieuw proberen om een aanbesteding uit te schrijven voor het uitvoeren van de jeugdzorg. Uiteindelijk moet één grote organisatie al het werk uitvoeren, waarbij minimaal 7,5% van de activiteiten gedaan wordt door kleine, lokale jeugdzorgaanbieders.

Bij een eerdere aanbesteding heeft de rechter geoordeeld, dat de gemeenten veel te veel financieel risico neerlegden bij de jeugdzorgaanbieders. En dus moet de aanbesteding opnieuw gedaan worden. De gemeente moet nu afwachten, hoeveel de jeugdzorgaanbieders gaan vragen voor hun diensten, maar gehoopt wordt, dat er miljoenen euro's bespaard kunnen worden. Wethouder Yvonne Peters (VVD) heeft er alle vertrouwen in, dat het dit keer goed gaat. ,,We hebben nu een nieuwe aanbesteding gedaan, waarbij we zijn geadviseerd door een hele batterij juristen om het goed te doen.''

Die ,,hele batterij juristen'' blijkt echter de huisadvocaat van Alphen aan den Rijn, AKD, te zijn. Hetzelfde juridische adviesbureau, dat ook goedkeuring gaf aan de door de rechter afgekeurde eerdere aanbesteding. Peters laat hierover weten: ,,We doen de aanbesteding naar eer en geweten, waar het gaat om de opdracht, geld en juridische ondersteuning. Centraal staat, dat de kinderen zo dichtbij en zo goed mogelijk zorg krijgen. De organisaties, die de opdracht niet krijgen, gaan kijken wat voor mogelijkheden er zijn om een beslissing aan te vechten. We hebben extra scherp naar deze aanbesteding gekeken en hopen en verwachten, dat deze de toets van de rechter kan doorstaan.'' Een gemeentelijk woordvoerder voegt hier aan toe: ,,De voor de gemeenten teleurstellende gerechtelijke uitspraak direct verbinden aan de advisering van AKD doet geen recht aan de werkelijkheid. Wij hebben alle vertrouwen in de deskundigheid van AKD.''

Kleine jeugdhulpaanbieders, waaronder vrij gevestigden, krijgen de kans om ook werk uit te voeren. De opdrachtnemer wordt daarom verplicht gesteld om 7,5% van het jaarbedrag te beleggen bij deze kleine aanbieders. Peters: ,,We gaan niet met allerlei kleine partijen zelfstandige contracten aan. We proberen één partij er uit te kunnen filteren, die het hele takenpakket overneemt.''

Joep Derksen

Kansenonderzoek gaat toch door

Aalsmeer wacht niet op raad Kaag en Braassem

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad moet nog op maandag 19 juni een besluit nemen over de vraag, of Kaag en Braassem meedoet aan het 'kansenonderzoek' voor het realiseren van een Drechtdoorsteek. Maar nu blijkt, dat bedrijven al gevraagd zijn om een offerte uit te brengen.

Het kansenonderzoek zou betaald worden door de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. Deze week kwam naar buiten, dat een raadsmeerderheid van Kaag en Braassem zal stemmen tegen het uitvoeren van dat onderzoek. Veel politici zien het nut van dit onderzoek niet in, omdat de voor- en nadelen van een Drechtdoorsteek al twee keer zijn onderzocht. Bovendien, zo is de angst, kan een positief advies over het aanleggen van een Drechtdoorsteek leiden tot een onomkeerbaar traject. Waarbij die doorsteek dwars door de polder bij Leimuiden zal gebeuren; samen met een XXL waterfunpark. Het is een gruwel voor de meeste gemeenteraadsleden.

Maar nu blijkt de gemeente Aalsmeer al bedrijven gevraagd te hebben, om een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van het kansenonderzoek. Deze bedrijven moeten eind deze maand een aanbieding inleveren. Het is opmerkelijk, omdat de gemeenteraad van Kaag en Braassem hierover nog geen besluit heeft genomen. Oud-wethouder Trix van Puffelen, die tevens 18 jaar in de gemeenteraad zat, laat weten, dat dit uniek is: ,,Je hoort eerst een raadsbesluit af te wachten, voordat zo'n offerteaanvraag de deur uit gaat.''

Een gemeentelijk woordvoerder laat hierover weten: ,,Het klopt dat er een offerte-uitvraag naar het kansenonderzoek van de Drechtdoorsteek is uitgezet. De gemeente Aalsmeer is de leidende partij in dit project. Het gebied waar het kansenonderzoek voor uit wordt gevoerd is namelijk groter dan alleen onze gemeente. Voorwaarde voor de uitvoering van het kansenonderzoek was om met verschillende partijen (niet alleen de gemeenten dus) gezamenlijk de kosten voor het onderzoek te dragen.''

Ze vervolgt: ,,In de beoordelende raadsvergadering van 29 mei heeft wethouder Peters gemeld, dat op 1 juni een meervoudig onderhandse offerte-uitvraag gedaan wordt. Op 13 juli presenteren de meedingende bureaus hun plan voor het kansenonderzoek, wordt een winnende partij gekozen en gaan de feitelijke werkzaamheden plaatsvinden.'' Of de gemeenteraad maandag 19 juni nu wel of niet instemt met het meebetalen aan het kansenonderzoek; dit zal hoe dan ook dus toch plaatsvinden.


Joep Derksen

Driemaster gaat door met MAG

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is tevreden met de manier waarop De Driemaster haar werk uitvoert met betrekking tot de MAG (Maatschappelijke Agenda). Deze organisatie heeft vorig jaar bijna 48.000 euro meer uitgegeven, dan ze aan subsidie hebben ontvangen. Dit komt onder meer door extra inzet voor jeugdwerk, de begeleiding van statushouders en medewerkers die langdurig ziek zijn. Het komende jaar wil deze organisatie veel van haar activiteiten richten op onder meer de preventie van alcohol en drugs door jongeren, het begeleiden en laten deelnemen aan de maatschappij door statushouders en ondersteunen van vrijwilligers(organisaties).

Column

Vooruitzien

De gemeente moet zich voorbereiden op financiële tegenvallers, die miljoenen euro's bedragen. Toch neemt de politiek vooralsnog geen maatregelen om nu al te bezuinigen of extra belastingen te heffen.

Veel schoolgebouwen in Kaag en Braassem zijn zo'n veertig jaar geleden gerealiseerd en ze zijn hoognodig aan vervanging toe. Daarnaast zijn er meerdere plannen voor het bouwen van brede scholen. Tot nu toe kan de gemeente nog ieder jaar 2,7 miljoen euro aan precariorechten (belasting op kabels en leidingen) binnenhalen. Maar dat mag niet meer vanaf het jaar 2022, zo heeft de rijksoverheid bepaald. En dus komt deze gemeente over ruim vier jaar structureel 2,7 miljoen euro tekort.

Er zijn dorpen en steden, die nu al voorbereidingen treffen om dat inkomstenverlies op te pakken, maar Kaag en Braassem is nog niet zo ver, liet wethouder Yvonne Peters (VVD) vorige week weten. Ze ontkende, dat dit college de problemen doorschuift naar het volgende college, maar oplossingen komen er voorlopig ook nog niet. ,,We volgen de ontwikkelingen, we zien dat we wat moeten met het afschaffen van de precario. We bezinnen ons op maatregelen hoe dat op te lossen.''

Het college wil met de gemeenteraad in gesprek over de vraag óf er oplossingen moeten komen en zo ja, welke. Dan komen er al heel snel drie alternatieven op tafel: bezuinigingen, verhogen van de belastingen of een combinatie van beide. Toen ik dit aan de wethouder aangaf, veerde ze direct op: ,,Belastingverzwaring is absoluut nog niet aan de orde. Het verhogen van de OZB is nog een brug te ver.''

Waarvan akte, waardevolle columnlezer. Ook werd me verteld, dat dit college niet over het eigen graf wil regeren. Hoe loffelijk dat streven ook is, het lijkt me niet de juiste volgorde. De gemeenteraad moet binnen enkele maanden laten weten, waar ze staan ten aanzien van het opvangen van de miljoenentegenvallers. Inderdaad zijn in maart 2018 de eerstvolgende verkiezingen. Maar juist daarom moeten alle politieke partijen kleur bekennen en zeggen of ze de komende vier jaren willen bezuinigen, of belastingen verhogen. En zo ja; hoe ze dat dan gaan doen. Dan kan de kiezer een goede keuze maken voor de partij, die het beste aansluit bij zijn of haar gedachtegang. Ga als politiek niet stilletjes afwachten tot de dag na de gemeenteraadsverkiezingen om dan lekker allerlei bezuinigingsmaatregelen door te voeren.


Joep Derksen

5.000 euro van betrouwbare partner

KAAG EN BRAASSEM – Enkele jaren geleden was de gemeentelijke samenwerkingsorganisatie Holland Rijnland nog op sterven na dood. Alleen met de belofte om minimaal 25% te bezuinigen en met een nieuw actieprogramma, mocht deze organisatie blijven bestaan. Toch moet de gemeente nu weer extra geld bijleggen op de begroting van Holland Rijnland.


Het is geen enorm groot bedrag, maar toch een kleine 5.000 euro. En dat terwijl burgemeester Marina van der Velde zich in oktober 2015 nog afvroeg: ,,Wat krijgen we van Holland Rijnland voor onze 370.000 euro?'' Nu komt deze instantie in totaal 110.000 euro tekort en Kaag en Braassem moet daar dus 4.962 euro aan bijdragen. Donderdag 15 juni liet wethouder Yvonne Peters (VVD) weten over deze extra bijdrage: ,,Wij waren een van de gemeenten die hebben ingezet op de omvorming van Holland Rijnland. Na heel veel bijeenkomsten zijn ambities en speerpunten bepaald en is de organisatie omgevormd. Dan blijkt toch, dat er een heel klein beetje extra geld nodig is en dan zijn we een betrouwbare partner.''

Ondernemers en bestuurders maken plannen voor stimulering waterrecreatie

KAAG EN BRAASSEM – Ondernemers en bestuurders komen op dinsdag 27 juni bij elkaar om te praten over nieuwe plannen voor het stimuleren van de waterrecreatie. Uiteindelijk moet deze bijeenkomst leiden tot projecten, die de regionale economie een flinke stimulans geeft. Het initiatief hiervoor is genomen door het Ondernemersplatform Hollandse Plassen en wordt ondersteund door onder meer Kaag & Braassem Promotie, Waterrecreatie Nederland en Leiden Marketing.

Het gebied van de Hollandse Plassen strekt zich uit van Katwijk tot aan de Loosdrechtse Plassen. Nu is de tijd gekomen, dat bestuurders samen optrekken, zodat de waterrecreatie zich veel beter kan ontwikkelen, zo vinden de ondernemers. Tijdens de ontbijtsessie krijgen alle aanwezigen de kans om hun plannen op een 'ideeënkaart' voor het hele Hollandse Plassengebied te plaatsen. Vervolgens wordt gekeken welke organisaties en instanties met elkaar willen samenwerken om die ideeën te realiseren.


Daarnaast wordt gesproken over projecten, die nu al succesvol ontwikkeld worden, zoals Sail Leiden en de vaarroute Molens en Meer. Hierdoor komen meer watersportgenieters naar deze regio en dat is weer goed voor de lokale economie. Uiteindelijk praten de ondernemers met bestuurders van gemeenten en de Provincies Zuid-Holland en Noord-Holland over de vraag hoe de ideeën en projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Alle ideeën, waar de aanwezigen enthousiast over zijn, komen op een 'Samenwerkingskaart Hollandse Plassen' te staan. Op deze manier blijven de ideeën 'op de kaart' van de regionale bestuurders. Ondernemers kunnen zich nog aanmelden voor deze ontbijtsessie, die vanaf 08:00 uur plaatsvindt in Brasserie Buitenhuis aan het Valkenburgse meer. Voor meer informatie: Arjan Bakker: arjan@bureaubolwerk.nl

Wennen aan onkruid

Nieuwkoop – Zo mooi en onkruidvrij als de straten vroeger waren, wordt het nooit meer. De huidige manieren van onkruid bestrijden blijken lang niet zo effectief te zijn, als het RoundUp dat tot twee jaar geleden werd gebruikt. Tegenwoordig wordt het onkruid weggebrand of met kokend water overgoten. Maar voordat dit gebeurt, moet dat onkruid wél de kop opsteken.

Gemeenteraadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) constateerde tijdens een raadsvergadering, dat het onkruid op sommige plekken ,,al tien centimeter hoog'' is. Hij is bezorgd: ,,We zien dat met name in de woonwijken het groen behoorlijk fors omhoog komt. Als je onkruid laat verloederen, trekt dat ook vuil op andere manieren aan.''


De gemeente bestrijdt het onkruid in de kernen en winkelcentra beter, dan in de omliggende wijken. Maar als die straatjes ook op dezelfde manier moeten worden aangepakt, gaat dat de gemeente zo'n 120.000 euro extra per jaar kosten, zo rekende een ambtenaar voor. ,,We zullen moeten wennen aan het huidige niveau. Het lukt nooit meer om de schone straten te krijgen, zoals het was, met de huidige manier van onkruid bestrijden.'' Overigens hebben vorig jaar slechts veertien mensen bij de gemeente geklaagd over het onkruid in de straten.  

Veel steun voor behoud De Vlinder

Ter Aar – Het gemeentebestuur overweegt om sporthal De Vlinder te sluiten en hiervoor in de plaats een nieuwe sporthal te bouwen, vlak bij het nog te realiseren ikc (integraal kindcentrum).Veel verenigingen zijn niet blij met de mogelijke sloop van De Vlinder. De politici staan voor de keuze om de huidige sporthal te renoveren of een compleet nieuw gebouw te realiseren.

De ondernemers in het centrum van het dorp zijn niet blij met de mogelijke sloop van De Vlinder: dat gaat hen veel inkomsten kosten, zo maakt Ruud Vos, voorzitter van de Winkeliersvereniging Lindenplein, duidelijk. ,,De Vlinder zorgt voor een bezoekersstroom. Zij combineren een bezoek aan De Vlinder vaak met het doen van hun boodschappen.''

Mariëlle de Romijn spreekt namens de Petitiegroep 'Voor behoud van de Vlinder', die inmiddels zo'n 2.500 handtekeningen heeft ingezameld. Volgens haar kan een renovatie er weer voor zorgen, dat de Vlinder ,,veertig jaar mee kan''. Ook is dit gebouw volgens haar beter geschikt als ontmoetingsplek voor de jeugd en jongeren, dan een nieuwe sporthal, omdat hier ook beter toezicht is. Piet Waale van Bowlsvereniging De Bolsjewieken blijkt fel tegenstander te zijn van een verplaatsing, omdat ze in de nieuwe sporthal drie keer zoveel huur zouden moeten betalen. Maar als de huur hetzelfde blijft, gaan de 28 leden van deze vereniging akkoord met de verhuizing. Ben Koppelman van Shuttle '74 blijft echter fel tegen de sluiting van De Vlinder.

Jan Houdijk, bestuurslid van Dorpsraad Het Vosje, laat weten geen voorkeur te hebben voor een sporthal op de ene of andere locatie. Maar wat hem betreft, kunnen er geen ikc of sporthal komen vlakbij de zendmast, die er nu al staat. De gebruikers van het ikc zien de komst van een sporthal naast de deur wél zitten. ,,Een sporthal bij het ikc sluit prachtig aan bij onze wens om de jeugd meer te laten bewegen'', aldus Thea Janson, bestuurder WIJ de Venen, die namens alle ikc-gebruikers sprak. Mocht de politiek inderdaad besluiten om een nieuwe sporthal te bouwen, dan moet de sportkantine door een exploitant beheerd worden, aldus Leo van der Hoorn van Scarabee. ,,De leden zijn lid geworden om te sporten en niet om horeca te exploiteren.''


Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) liet weten, dat het college het liefst een nieuwe sporthal ziet komen, zodat de plek waar De Vlinder staat herontwikkeld kan worden. De politieke partijen nemen op donderdag 6 juli een besluit of de huidige De Vlinder gesloopt wordt, waarbij er een nieuwe sporthal naast het ikc komt, of dat De Vlinder gerestaureerd wordt.

Unieke samenwerking tussen tennisverenigingen

Nieuwkoop – Voor het eerst in de geschiedenis van Nieuwkoop hebben de zes tennisverenigingen de handen in elkaar geslagen. Zij gaan, samen met de Hockeyclub Nieuwkoop, een Stibuni 2.0 oprichten. Hiermee volgen deze sporten de voetbalverenigingen, die met de huidige Stichting Buitensport Nieuwkoop veel gemakkelijker aan geld kunnen komen voor bijvoorbeeld nieuwe velden.

De besturen van de zeven sportverenigingen kwamen onlangs bij elkaar. Tot nu toe regelde iedere vereniging zelf het geld voor nieuwe tennis- en hockeyvelden of een uitbreiding van de kantine. Dat ging bijvoorbeeld via het uitgeven van obligaties, of met het aangaan van risicovolle leningen. Binnenkort is die tijd voorbij, zo hoopt Rob Koeleman, voorzitter van de TV (tennisvereniging) Nieuwkoop.


Hij laat weten: ,,We gaan samen de schouders er onder zetten. Iedere club stelt een overzicht op van zaken die moeten gebeuren, zoals het banenonderhoud en de benodigde vernieuwingen.'' Dat overzicht moet half augustus klaar zijn en dan gaan de verenigingen hiermee naar de gemeente. De oprichting van de Stibuni 2.0 is een unieke situatie: ,,Het is bijzonder, dat we als tennisverenigingen in gezamenlijkheid optreden, terwijl we tot nu toe allemaal onze eigen broek ophielden. De Stibuni 2.0 zorgt er voor, dat de kwaliteit van de tennisverenigingen verbeterd wordt; iedereen is blij met de kansen, die dat brengt.''

Hockeyvereniging op hete kolen

NIEUWKOOP – De hockeyvereniging HC Nieuwkoop moet in de zomer van 2018 een fonkelnieuw kunstgrasveld hebben. Dit jaar mag de club nog spelen op het huidige veld, maar de landelijke hockeybond KNHB verbiedt dat vanaf het seizoen 2018 / 2019.

Michiel Pelser, voorzitter van HC Nieuwkoop, laat weten dat al dit najaar duidelijkheid moet zijn of het nieuwe kunstgrasveld er kan komen. Voor de club zelf is het bijna onmogelijk om dat te gaan betalen. ,In 2018 moet het hele kunstgrasveld vervangen worden en dat kost ruim 500.000 euro.'' Hierdoor stijgen de contributies en kan er minder voor de jeugdleden gedaan worden.

Pelser had de hoop gericht op de gemeente, waar het gaat om financiële ondersteuning. De politiek lijkt wel wat te voelen in het oprichten van een 'Stibuni 2.0', waarbij ook de hockey- en tennisverenigingen financieel ondersteund worden met investeringen; net zoals bij de voetbalverenigingen gebeurt. Maar eerst moet er een onderzoek uitgevoerd worden, wat daar de financiële gevolgen van zijn. Nu waagt nog geen politieke partij het, om een toezegging te doen over het geld, wat de hockeyvereniging zou kunnen krijgen. Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) adviseerde Pelser geduld te hebben en eerst te wachten op de realisatie van een Stibuni 2.0: ,,Ik begrijp dat u op hete kolen zit, maar we moeten niet zomaar wat in elkaar flansen.''


De hockeyclub en zes tennisverenigingen slaan de handen ineen om gezamenlijk zo'n Stibuni 2.0 op te richten. Rob Koeleman, voorzitter van de TV (tennisvereniging) Nieuwkoop laat weten: ,,In de drie maanden dat tennis en hockey samen optrekken, hebben we nu het maximale resultaat. Vanavond hebben we een vergadering met de zes tennisverenigingen en de hockeyvereniging. De neuzen bij de tennisverenigingen staan dezelfde kant op; we hebben dezelfde sport, banen en onderhoudsproblematieken. We hebben een gezamenlijk belang. Landelijk staat tennis onder druk. In Nieuwkoop zijn alle clubs in staat gebleven om de ledenaantallen in stand te houden. Maar wij moeten tennis ook interessant houden voor junioren op niveau.'' Daarnaast hebben de tennisverenigingen plannen om de komende jaren padelbanen aan te leggen, om meer mensen over te halen om een tennisracket in de hand te nemen.

Betalen voor thuisservice

Nieuwkoop – Geld betalen, zodat je je paspoort of ID-kaart thuisbezorgd krijgt. De gemeente gaat onderzoeken, of inwoners hier behoefte aan hebben. Wethouder Annette Pietersen beloofde dit, nadat raadslid Berry Dors (MPN/PN) hier om vroeg. Het aan huis afleveren van zo'n reisdocument moet door een speciaal bedrijf gedaan worden en zal zo'n 12 euro per keer kosten. Het komende half jaar wordt aan de bezoekers van de gemeentebalie gevraagd of zij hier interesse in hebben. Op basis van de uitkomsten bepaalt het gemeentebestuur of zo'n service aan huis ook echt wordt ingevoerd.  

Geen behoefte aan meer wijkagenten

Nieuwkoop – ,,Ik heb liever dat er meer wijkagenten in Den Haag zijn, dan hier in Nieuwkoop. In Den Haag is mogelijk radicalisering en het grootste potentieel van mensen die met zo'n vrachtwagen (op mensen in, JD) gaan rijden.'' Burgemeester Frans Buijserd maakt zich er niet veel zorgen om, dat het aantal wijkagenten in deze gemeente onder het landelijk gemiddelde ligt. Hij reageerde hiermee op een oproep van raadslid Kees van Wijk (CDA) voor meer wijkagenten. Buijserd wees er op, dat Nieuwkoop 'één van de veiligste gemeenten van het land is' en noemde Bodegraven, Waddinxveen en Gouda als voorbeelden van minder veilige plaatsen: ,,Wat daar gebeurt, wil je hier niet meemaken.''  

14 juni 2017

Raadsmeerderheid wil geen Drechtdoorsteek

KAAG EN BRAASSEM - De gemeenteraad gaat volgende week hoogstwaarschijnlijk niet akkoord met het uitvoeren van een onderzoek naar de Drechtdoorsteek. Tijdens de fractievergaderingen van de politieke partijen bleek maandag 12 juni, dat een meerderheid van de politici niet instemmen met zo'n onderzoek.

Er zijn grote twijfels over de nut en noodzaak van dat zogeheten 'kansenonderzoek Drechtdoorsteek'. Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) laat weten: ,,Het onderzoek naar de Drechtdoorsteek is het verkeerde onderzoek. Al in het rapport uit 2010 valt op te maken, dat de variant vanaf splitsing Aarkanaal/Amstel/Drecht naar de Westeinderplassen de meeste belangen samenbrengt.'' Hij vervolgde: ,,Het geeft veel nadelen, zoals meer oponthoud bij het huidige bruggetje Bilderdam, oponthoud van het wegverkeer bij de nieuwe bruggen Vriesekoop- Noord en Herenweg, meer vaarbewegingen op een smal deel van de Drecht en vernietiging van een historische polder.''

Namens SVKB laat raadslid Kelly Straver weten: ,,Wij zullen aanstaande maandag tegen het voorstel stemmen. Wij zien te veel bezwaren om een onderzoek te rechtvaardigen. Zo heeft een Drechtdoorsteek een zeer grote impact op het landschap en zijn we niet overtuigd van het nut van een Drechtdoorsteek voor onze eigen inwoners. Het lijkt er sterk op dat wensen van ondernemers zwaarder wegen dan ons mooie landschap en de wensen van inwoners.'' Volgens deze partij is de Drechtdoorsteek veel interessanter voor Noord Holland en andere gemeenten.

Ook D66 wil niet instemmen met het uitvoeren van dit kansenonderzoek. Raadslid Gino Wesselman geeft aan: ,,De vraag is niet beantwoord, waarom we die Drechtdoorsteek nodig hebben. Dat XXL waterpark kun je ook in de Westeinderplassen of de Braassem neerzetten.'' Zijn fractievoorzitter Esther Loos vulde aan, dat de uitkomsten van het onderzoek ook geen meerwaarde hebben: ,,In 95% van de gevallen gaan we alsnog nee zeggen, omdat de Drechtdoorsteek de natuur schade toebrengt.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) geeft aan, dat zijn partij ook tegen is. ,,Het uitvoeren van dit onderzoek is zinloos; het is financieel niet haalbaar.''

Hij heeft gesproken met oud-gemeenteraadsleden, die zich de cijfers nog konden herinneren uit een onderzoek naar de Drechtdoorsteek, dat in 1995 werd uitgevoerd. ,,Het ging toen om 180 miljoen gulden. Je kunt rustig stellen, dat de kosten nu 180 miljoen euro zullen bedragen.'' Van Velzen heeft het nu wel gehad met al het gepraat en de vele voorbereidingen voor dit kansenonderzoek: ,,Als je die kosten en energie had gebruikt voor de Alkeburcht, had die gemakkelijk nog een jaar langer open kunnen blijven.''

De partijen die wél een kansenonderzoek naar de Drechtdoorsteek willen laten uitvoeren zijn PRO en VVD. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) informeert: ,,We gaan akkoord met een kansenonderzoek, maar dat wil niet zeggen dat we voor of tegen een Drechtdoorsteek zijn. We zijn blij dat er verschillende varianten worden uitgewerkt. Voor ons blijft een heel belangrijke vraag: 'Wat levert een Drechtdoorsteek op voor Kaag en Braassem'? Iedereen die de verwachting heeft, dat bij zo'n Drechtdoorsteek alleen een boerderij, camping en enkele trekkershutten komen, wordt teleurgesteld. We willen als raad beoordelen, wat de Drechtdoorsteek ons gaat opleveren en of het opweegt tegen de nadelen.'' Fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) besloot: ,,We zijn natuurlijk voorstander, maar de uitkomsten van het onderzoek zeggen nog niets. Ook al kost zo'n Drechtdoorsteek 200 miljoen euro, als wij als gemeente het maar niet betalen.'

Ook D66 wil niet instemmen met het uitvoeren van dit kansenonderzoek. Raadslid Gino Wesselman geeft aan: ,,De vraag is niet beantwoord, waarom we die Drechtdoorsteek nodig hebben. Dat XXL waterpark kun je ook in de Westeinderplassen of de Braassem neerzetten.'' Zijn fractievoorzitter Esther Loos vulde aan, dat de uitkomsten van het onderzoek ook geen meerwaarde hebben: ,,In 95% van de gevallen gaan we alsnog nee zeggen, omdat de Drechtdoorsteek de natuur schade toebrengt.'' Fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) geeft aan, dat zijn partij ook tegen is. ,,Het uitvoeren van dit onderzoek is zinloos; het is financieel niet haalbaar.''

Hij heeft gesproken met oud-gemeenteraadsleden, die zich de cijfers nog konden herinneren uit een onderzoek naar de Drechtdoorsteek, dat in 1995 werd uitgevoerd. ,,Het ging toen om 180 miljoen gulden. Je kunt rustig stellen, dat de kosten nu 180 miljoen euro zullen bedragen.'' Van Velzen heeft het nu wel gehad met al het gepraat en de vele voorbereidingen voor dit kansenonderzoek: ,,Als je die kosten en energie had gebruikt voor de Alkeburcht, had die gemakkelijk nog een jaar langer open kunnen blijven.''

Het Groningen van het Groene Hart


Ultrasenior pleit voor verkeersveilige maatregelen

WOUBRUGGE - Al meer dan vijftig jaar woont Nel Prangers (85) aan de Boddens Hosangweg en in die tijd is het verkeer almaar erger geworden. De scheuren in haar woning trekken dwars door de muren heen, terwijl de ene na de andere vrachtwagen vlak langs het huis denderde. De weg wordt nu opgeknapt, maar Prangers baalt er van, dat de gemeente nalaat om extra verkeersveilige maatregelen te nemen.

's Nachts wordt de kranige dame regelmatig wakker van scheurende automobilisten en motoren. Volgens haar is het een wonder, dat er nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. Maar de zorgen om het verkeer hebben gevolgen voor haar gezondheid: ,,Een paar weken geleden had ik een burn-out, want ik ben het zo zat, wat er met mij en mijn huis gebeurd is!'' Al jaren wacht ze op het moment, dat er wat aan de veiligheid van de weg gebeurt. Binnenkort wordt deze weg opgeknapt, maar extra verkeersveilige maatregelen komen er volgens Prangers niet. ,,Het asfalt wordt vervangen, maar er moet veel meer gebeuren.''

Ze licht toe: ,,Deze huizen zijn niet onderheid. Het riool is in 1981 aangelegd en toen is de hele ellende begonnen. Jarenlang heb ik geklaagd en gejammerd, maar nooit werd er wat ondernomen.
Het verkeer mocht door de straat rammen en toen is de schade begonnen. We hebben ontzettend veel problemen gehad. Het verkeer wordt steeds zwaarder en groter.'' Weliswaar zijn er grote bakken neergezet om de snelheid van het verkeer af te remmen, maar dat is lang niet genoeg, zo laat Prangers weten.


,,Het verkeer rijdt door de bermen heen, als de voertuigen elkaar passeren. We moeten gaan voor een simpele oplossing en niet meer jarenlang beppen en kleppen. Plaats simpele stoplichtjes, zodat het autoverkeer maar van één kant tegelijkertijd kan rijden. Dan hoeven de wagens, trucks en tractoren niet meer in de bermen uit te wijken of extra gas te geven. En plaats dan tegelijk een flitspaal voor de verkeersschoffies en deel maar bekeuringen uit; dat moet die jongens toch een beetje pijn doen?!''

Maar Prangers en haar buren hebben het gevoel, dat er niet naar hen geluisterd wordt. ,,Heb ik dan geen recht op een beetje leefbaarheid? We hebben al jaren zoveel ellende ervaren. Straks wordt het alleen maar erger. Als de situatie niet veranderd, zie ik het heel somber in. Door de trillingen van de vrachtwagens zit ik in een stukje Groningen. De scheuren zitten in alle muren van mijn huis. Voor mij is dit de laatste strohalm, voor de paar jaren dat ik hier nog in dit huis hoop te mogen zitten. Maar ik strijd voor de toekomst, zodat deze weg leefbaarder wordt voor alle bewoners!''

De gemeente is gevraagd om een reactie. Een woordvoerder laat weten: ,,Voor de Boddens Hosangweg hebben we een traject met alle omwonenden doorlopen over de herinrichting. De nieuwe inrichting gaat lijken op de bestaande inrichting. De bloembakken worden lager dan de huidige bloembakken. De weg verbreden is geen optie. Dat geldt ook voor eenrichtingsverkeer; dat geeft weer ongewenste druk elders. De werkzaamheden rond de nieuwe inrichting gaan binnenkort starten, zie ook\; http://www.kaagenbraassem.nl/wonen-en-leven/projecten_3320/item/woubrugge-herinrichting-boddens-hosangweg_33265.html#titel33265.

De woordvoerder vervolgt: ,,Wethouder Haarman heeft deze informatie in de afgelopen periode ook al persoonlijk met mevrouw Prangers gedeeld. Kijkend naar de scheuren in de woning van mevrouw Prangers; dit is een dossier dat destijds uitgebreid onderzocht is, ook met inzet van een expertisebureau. Dat dossier is al geruime tijd afgesloten met de conclusie, dat er geen aanleiding is voor de gemeente om daar iets aan te doen. De trillingen komen volgens mw Prangers vooral als het (zwaar)verkeer over de putdeksel in de weg rijdt. We gaan wel aanpassingen doen aan de putten waardoor de put heel gelijkmatig overgaat in de weg. De trillingen worden daarmee tegengegaan.''

Joep Derksen

Waterrecreatiedag is feest van het jaar

WOUBRUGGE – Op zaterdag 17 juni is Woubrugge voor één dag het centrum van de wereld van vertier. Tijdens de Waterrecreatiedag is er van alles te doen op en rond het water. Of het nu gaat om drakenbootraces, het Schippersfeest of een ambachtenplein. Maar dit jaar vinden er ook een aantal bijzondere activiteiten plaats.

Één daarvan is de vlootschouw, die tussen 15:00 uur en 16:00 uur de kades van Woubrugge passeert. Daarvoor doet de organisatie een oproep aan alle (sleep)booteigenaren, om langs de kades af te meren voor een feestelijke passage. Namens de organisatie laat Judith van Leeuwen weten: ,,Precies op deze dag is de doorvaart van historische schepen, die van Den Helder richting Sail varen. Vanuit Veere varen ze door Woubrugge; laten we langs de kant allemaal sleepbootjes en ander leuke boten leggen. Als ze er tussen 09:00 en 17:00 uur zijn, wordt de feestvreugde verhoogd, zeker als je je boot versierd. Burgemeester Marina van der Velde zal de opening van het evenement doen, onder begeleiding van het lied 'Smoke on the water'. We vragen de bootjeseigenaren om mee te toeteren. Degene die dit het beste doet, krijgt een dorstlessende verrassing.''

De Waterrecreatiedag bestaat al sinds 1989 en is ieder jaar opnieuw georganiseerd. Het is geen kleinigheid, aangezien dit voorbereid wordt door slechts een tiental vrijwilligers. En bij dat regelen komt heel wat kijken; tot aan het verplicht plaatsen van gebodsborden op de oevers langs de Wetering. Toch is het ook dit jaar weer gelukt om met nieuwe evenementen te komen, terwijl tegelijkertijd succesvolle activiteiten uit het verleden behouden zijn. Bij de Waterrecreatiedag gaat het namelijk niet alleen om aqua-activiteiten. Natuurlijk kunnen we weer genieten van de fameuze drakenbootraces, waar de teams al voor zijn ingeschreven. Maar er zijn nog enkele plekken vrij voor de even spannende Dragontrekcompetitie. Van Leeuwen informeert: ,,Dit is in feite touwtrekken op het water tussen de drakenbootteams. Dat deden we vorig jaar voor het eerst en het was een groot succes. Stoere vriendengroepen gingen tegen elkaar en konden bewijzen dat ze het sterkste waren.''

Al om 09:00 uur beginnen zowel de braderie als de kofferbakverkoop; wie oude spulletjes en speelgoed in zijn huis heeft liggen, kan hier via de kofferbakverkoop van af komen; alles wat in de eigen auto past, mag verkocht worden. Op de braderie zijn weer veel nieuwe stands, waarbij uiteraard de palingroker niet zal ontbreken. Ter hoogte van Woudsoord is die dag een voetgangerspont in gebruik, om de vele bezoekers over de Wetering te vervoeren tussen de Comriekade en de Van Hemessenkade. Want aan weerszijden is er veel te beleven. Zo kunnen de mensen genieten van een houtsnijder (woodcarver) en traditionele smid (blacksmith) op het Ambachtenplein. De kinderen kunnen helemaal los gaan op het brandweerplein, met onder meer een springkussen en waterspuitactiviteiten. Maar de brandweer zelf geeft ook demonstraties, zoals het openknippen van een auto.

En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over het suppen, schotslopen, de bungeerun en de concerten van Crescendo, de Heerlijkheid Hoogmade en de Waldbrücker Musikanten. De leden van Scouting 63 uit Leimuiden nemen gasten mee op vletten en trekken deze over het water. Tussen 09:00 uur en 17:00 uur komen de bezoekers ogen en oren tekort, om overal van te genieten. En aan het eind van de middag verplaatst iedereen zich naar het Batahofplein, waar het 'Schippersfeest nieuwe stijl' van start gaat. Dan proosten alle aanwezigen op een fantastische dag, die heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie of om in te schrijven, ga naar: www.waterrecreatiedag.nl.


Joep Derksen

Blij met trekkershutten

LEIMUIDEN – Een onderzoek heeft uitgewezen, dat er prima drie extra trekkershutten gebouwd mogen worden aan de Vriezekoop 11j. Het college van burgemeester en wethouders ziet de komst van deze hutten dan ook met belangstelling tegemoet. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ligt de komende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, zodat iedereen er een mening over kan geven.

Wethouder Herman Haarman (D66) laat hierover weten: ,,We willen de recreatie in deze gemeente bevorderen, waar het gaat om het aantal overnachtingsmogelijkheden. Dit is de mogelijkheid om daar op beperkte schaal aan mee te werken.'' Mochten de woningen in de buurt minder waard worden, dan draait de initiatiefnemer op voor deze schade, zo stelde de wethouder met nadruk. Dus als er bij tien woningen een waardevermindering van 25.000 euro is, door de komst van de trekkershutten, moet de initiatiefnemer een kwart miljoen euro neerleggen.

Maar is de komst van de trekkershutten het verlies van de natuur wel waard? De wethouder: ,,Je zit met je mooie gemeente, die je mooi wilt houden. Maar deze raad heeft uitgesproken om de recreatie te bevorderen. Daar zit een spanningsveld. Het zijn kleine trekkershutten van 36 m2; de natuur wordt niet erg belast en er blijft voldoende doorzicht op de Drecht. Er staat al één schuur; deze wordt omgebouwd tot één van de trekkershutten en daarnaast komen er nog eens drie gebouwtjes van 36 m2. Ik heb me de vraag gesteld, in hoe verre we onze landschappelijke visie ondergeschikt willen maken aan de recreatieve visie. Maar de natuur wordt hier niet enorm belast.''


Joep Derksen

Column

WC Eend

Het ene onderzoek is het andere onderzoek niet, waarde columnlezer. Iedere keer als ik de kreet 'onafhankelijk onderzoek' hoor, dan vraag ik me altijd af, door wie die 'onafhankelijke onderzoeker' betaald wordt. En dan geldt het credo, wie betaalt, bepaalt. Dat werd begin deze eeuw heel duidelijk in Amersfoort: de gemeente had een bureau onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om een nieuwbouwwijk te bouwen bovenop een voormalige vuilnisbelt. ,,Dat kan prima'', zo luidde het oordeel. Maar een actiegroep tegen de komst van die woningen, huurde datzelfde bureau in om een onderzoek te doen naar de komst van deze huizen. Het eindoordeel: ''Beter om die woningen er niet neer te zetten.'' Wie betaalt, bepaalt.

Daarom sta ik er telkens weer van te kijken, dat het gemeentebestuur een oordeel geeft over nieuwbouwplannen, naar aanleiding van 'onafhankelijke onderzoeken', die in opdracht van de initiatiefnemer zijn gemaakt. Als ik plannen heb voor nieuwbouw in een natuurgebied, dan heb ik keuze uit honderden adviesbureautjes, die kunnen onderzoeken of de natuur niet (te veel) wordt aangetast. En dan wil ik er wel zeker van zijn, dat de uitkomsten gunstig zijn voor mij, want niemand houdt van geld weggooien.

Zo is er in deze gemeente onderzoek gedaan naar nieuwbouwhuisjes langs de waterkant. Het veldbezoek door dat bureau vond plaats op 21 november; wanneer veel dieren, zoals egels, hun winterslaap houden en dus niet te zien zijn. Ook gaf het onderzoek aan, dat er geschikte nestlocaties voor vogels zijn en dat beschermde vleermuizen er kunnen fourageren. Mochten er bouwontwikkelingen plaatsvinden, dan is de kans groot, dat de beschermde rugstreeppad zich er gaat vestigen. Met als gevolg, dat die bouwwerkzaamheden gestopt moeten worden. Toch luidt het advies: ,,De beoogde ontwikkeling leidt niet tot de aantasting van beschermde natuurwaarden en/of beschermde gebieden.'' Tja, dan krijg ik toch een beetje het WC-eend gevoel: ,,Wij van WC-eend adviseren: WC-eend te gebruiken.''

Natuurlijk zijn er veel goedbedoelende initiatiefnemers, die een mooi idee in de praktijk willen uitvoeren. Maar het is de taak van het gemeentebestuur, om er voor te zorgen dat onafhankelijke onderzoeken ook écht onafhankelijk zijn. En dat betekent dan, dat het de gemeente moet zijn, die opdracht geeft voor en toezicht houdt over de onderzoeken bij ontwikkelingsplannen. De kosten zijn dan wel voor de initiatiefnemer, zonder dat hij/zij invloed kan hebben op de uitkomst. Pas dan heb je échte onafhankelijke onderzoeken en worden er geen besluiten meer genomen op basis van WC-eendproefjes.


Joep Derksen

Gratis reizen om beter in te burgeren

KAAG EN BRAASSEM – Een woordvoerder van de gemeente licht toe, waarom statushouders gratis mogen reizen met het openbaar vervoer. ,,Zij krijgen deze gratis OV-pas om te kunnen reizen naar de inburgeringscursus. De inburgeringscursus is twee tot drie dagen in de week. De OV-pas is dagelijks voor één jaar geldig.''

Maar mogen andere inwoners, die in een uitkeringssituatie zitten, ook aanspraak maken op zo'n gratis OV-pas? De woordvoerder: ,,Een uitkeringsgerechtigde die kosten maakt voor vervoer, bijvoorbeeld voor een cursus die nodig is voor arbeidsinschakeling, komt al in aanmerking voor reiskostenvergoeding. Het inburgeringsexamen, dat alleen statushouders moeten afleggen, is verplicht. De inburgeringscursus en het –examen moet de inburgeraar zelf betalen. Dat kan via een lening bij DUO.'' Ze vervolgt: ,,Die lening wordt kwijtgescholden als het examen binnen drie jaar wordt gehaald. Zo niet, dan blijft de lening staan. De kosten daarvan zijn hoog. De Rijnstreekgemeenten hebben daarom besloten de reiskosten voor inburgering te betalen. Omdat de cursus twee tot drie keer per week is, en het tijdrovender en dus duurder is om de kaartjes per keer te vergoeden, geven we een abonnement.''


Het weggeven van gratis openbaar vervoerpasjes heeft nog een ander doel, zo blijkt: ,,Er is de breed gedragen politieke wens, dat deze mensen niet alleen hun inburgeringspapiertje halen, maar daarnaast vooral inburgeren en deel gaan uitmaken van de samenleving en mee gaan doen. In een plattelandsgemeente (met reistijd naar alle voorzieningen) kan mobiliteit erg helpen bij het meedoen. Dus dit is een afzonderlijke tegemoetkoming voor een afzonderlijke specifieke doelgroep. Je kunt het zien als een investering. Door de grotere mobiliteit investeer je in de participatiekansen van de inburgeraar. We sluiten hiermee aan bij Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.''

Nieuw hoveniersbedrijf

WOUBRUGGE – Het college van burgemeester en wethouders vindt de komst van een hoveniersbedrijf aan de Oudendijkseweg 10 'wenselijk'. Wel moet de ondernemer van de gemeente nog met de omwonenden gaan praten, om hen op de hoogte te stellen van de plannen. Als die bewoners nog klachten of opmerkingen hebben, moet die ondernemer laten weten, of hij hier wat mee gaat doen. Het hoveniersbedrijf komt op de locatie van een oude schuur; deze wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komt een 'grotere, duurzame schuur'. Een deel van het bouwvlak wordt gebruikt voor opslag van materialen. Wel zijn er plannen om 'een laan bomen met een windsingel' aan te leggen.  

Actiegroep wil denktank

ROELOFARENDSVEEN – De gebruikers van de Alkeburcht weigeren mee te werken met de gemeente om de culturele voorzieningen te verbeteren. Sterker nog; ze zijn zwaar beledigd, dat het gemeentebestuur dit aan hen durft te vragen, enkele dagen nadat de gemeenteraad de stekker uit de Alkeburcht heeft getrokken. Dit laat Martien Wesselman namens de gebruikers weten in een open brief.

,,Visieloos en respectloos is het besluit genomen de stekker er uit te trekken'', aldus Wesselman. Hij vervolgt: ,,Vier dagen na dit besluit krijgt de actiegroep een telefoontje: of ze ‘willen participeren in een werkgroep Cultuur, die zich gaat buigen over dit onderwerp’. Natuurlijk wil de actiegroep dit niet, niet op deze manier. Het vertrouwen in de aanpak vanuit de gemeente is weg en het heeft er de schijn van, dat het College voortgaat op de ingeslagen weg. Protesterende inwoners mogen voor de schijn meepraten.'' De actiegroep roept het gemeentebestuur op om te stoppen met het uitvoeren van de MAG (Maatschappelijke Agenda), omdat dit document ,,alleen een knellend keurslijf biedt''. Liever ziet de actiegroep, dat het college ,,een denktank met deskundigen vormt, de bevolking raadpleegt en kennis neemt van ideeën, wensen en opvattingen''.


Joep Derksen

Dam met duiker mag blijven

RIJNSATERWOUDE – Het college van burgemeester en wethouders is van plan om te gaan handhaven, waar het gaat om Herenweg 14b. Daar is namelijk een dam met duiker illegaal aangelegd, een sloot gedempt en een andere sloot weer gegraven. Terwijl hier geen omgevingsvergunning voor aangevraagd is. Het Hoogheemraadschap heeft deze werkzaamheden vorige maand stilgelegd. Als de veroorzaker nu toch weer begint met activiteiten uitvoeren, moet hij 500 euro per geconstateerde overtreding betalen, tot een maximum van 10.000 euro. Maar zover zal het waarschijnlijk niet komen; het ziet er namelijk naar uit, dat deze dam en sloot later alsnog gelegaliseerd worden. Daarom hoeft de overtreder de dam met duiker niet te verwijderen. Volgens het gemeentebestuur wordt dit ,,onevenredig geacht in verhouding tot de te dienen belangen''. 

Kerklaan wordt opnieuw ingericht

LEIMUIDEN – Met het opnieuw inrichten van de Kerklaan, komen er zes nieuwe parkeerplaatsen bij. Nu zijn er in dit gebied 53 plekken om de auto te stallen en dat worden dus 59 plaatsen. Verder krijgen de fietsers meer ruimte en komen ze te rijden op fietssuggestiestroken. Deze fietssuggestiestroken komen op de rijweg te liggen en worden met rode bakstenen, danwel een rode kleur aangegeven. Met het gebruik van de fietssuggestiestroken kunnen de auto's elkaar wel passeren, maar ze moeten meestal wel snelheid minderen.

Het naastgelegen talud wordt iets steiler, maar volgens wethouder Herman Haarman moet dat geen veiligheidsprobleem opleveren voor de fietsers. Tussen de fietssuggestiestrook en het talud komt een 'opsluitprofiel', met op diverse plaatsen een goot. Maar een oplopende rand moet er voor zorgen, dat de fietsers niet zomaar het talud afrijden.

Verder wordt het trottoir smaller, maar daar kunnen nog wel ouders met kinderwagens en rolstoelgebruikers overheen. Voor de veiligheid zou het beter zijn, dat er geen vrachtwagens meer door de Kerklaan mogen rijden, maar zo ver wil de gemeente niet gaan. ,,Vrachtwagens mogen er blijven rijden'', aldus Haarman. De Kerklaan wordt geen eenrichtingsweg; de bewoners zelf zien dat niet zitten, zo stelt de wethouder. De werkzaamheden beginnen deze herfst en moeten in het eerste kwartaal van 2018 afgerond zijn. De kosten bedragen 'minder dan een miljoen euro', zo wist Haarman te vertellen. Meer informatie is te vinden op: www.kaagenbraassem.nl/wonen-en-leven/projecten_3320/item/leimuiden-herinrichting-kerklaan_35389.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=kerklaan.


Joep Derksen

Stillere koelmotoren

KAAG EN BRAASSEM – Een bedrijf aan Zuideinde 103 voldoet aan de geluidsnormen, zo blijkt uit ambtelijke stukken. De Omgevingsdienst West-Holland heeft in mei geluidmetingen uitgevoerd bij twee koelmotoren en daaruit blijkt, dat de 'toetswaarde' niet is overschreden. Vorig jaar maakten deze koelmotoren nog teveel lawaai, maar de geluidsisolerende maatregelen hebben dus effect gehad. De nieuwe meting is gebeurd op verzoek van een buurtbewoner, die twijfelde of het geluid van de koelmotoren wel toegestaan was.

Energieakkoord heeft grote gevolgen

KAAG EN BRAASSEM > De gemeenteraad gaat binnenkort hoogstwaarschijnlijk akkoord met het 'Energieakkoord Holland Rijnland 2017 – 2025'. Dit stuk kan vérstrekkende gevolgen hebben voor het landschap in Kaag en Braassem. Want om aan de hoognodige alternatieve energie te komen, moeten er veel zonnepanelen én windmolens bijkomen.


Tijdens de fractievergadering van de VVD liet inwonerraadslid Jan van der Geest hierover weten: ,,De impact van dit energieakkoord is wel iets groter dan een paar recreatieterreintjes langs de Drecht, waar iedereen nu wel over valt.'' Zijn fractievoorzitter Alwin Koek was het hier mee eens en deed er een schepje bovenop: ,,Het is wel raar, dat windmolens hier in deze provincie niet vlak langs de snelweg mogen staan, terwijl het iets verderop (in Noord-Holland, JD) wel mag.'' CDA-fractievoorzitter Karin van der Kaaden kreeg maandag steun voor haar pleidooi om meer huizen zonder gasaansluiting te laten bouwen. Nu is nog in de regio afgesproken, dat dit niet mag gebeuren, maar over een aantal jaren moeten nieuwbouwhuizen juist afgesloten zijn van het gas. Van der Kaaden neemt het initiatief om dit onderwerp bespreekbaar te maken in de regio.

Enthousiasme over nieuwbouwplannen

OUD ADE – Tijdens de informatiebijeenkomst over de nieuwbouw op de plek van de Oostenrijkse woningen waren er vrijwel alleen maar voorstanders van de plannen. Met name de senioren, die al elf jaar lang wachten om een woongroep op te zetten, zijn voorzichtig blij.

Lida van Tilburg, communicatieadviseur van MeerWonen, informeert dat binnenkort de laatste bewoners vertrekken uit de Oostenrijkse woningen. Deze huizen, die net na de tweede wereldoorlog gebouwd werden, worden plat gegooid en hiervoor in de plaats komen in totaal twintig woningen. Niet alleen eengezinswoningen, maar ook een gebouw van twee verdiepingen, waar een woongroep in komt te zitten. Naar aanleiding van alle opmerkingen, die maandag 12 juni gemaakt werden tijdens de informatiebijeenkomst, hoopt MeerWonen al in juni met een voorlopig ontwerp van de nieuwbouw te komen.

Gevraagd naar haar mening, laat Nel van der Poel weten dat ze het appartementengebouw liever vandaag dan morgen ziet komen. ,,Het duurt allemaal veel te lang. We worden na al die jaren wachten stokoud. En dat voor die twaalf appartementjes; waarom zijn ze daar zo lang mee bezig? Als je ziet wat er in de Veen gebouwd wordt, waarom doen ze dan zo moeilijk om hier in Oud Ade een appartementengebouw neeer te zetten?!'' De ultraseniore vervolgt: ,,Ik weet niet of ik het nog zal halen om in de woongroep te komen; misschien ben ik dan al lang vertrokken.'' Ook voor Corrie Roos hebben die elf jaren wachten nu wel lang genoeg geduurd. ,,We worden ouder, maar hebben nog altijd belangstelling om naar de woongroep te verhuizen. Al moet er dan ook een mogelijkheid zijn om een soort tuintje op het balkonnetje te hebben en de appartementen mogen ook wel wat ruimer zijn.''


Joep Derksen

Manifestatie voor nieuwe energie

ROELOFARENDSVEEN > Met een manifestatie op vrijdag 30 augustus moet een begin gemaakt worden met het nieuwe, positieve denken over de culturele toekomst van deze kern. Het initiatief van deze manifestatie komt van de politieke partij SVKB. Maar fractievoorzitter Petra van der Wereld laat weten, dat dit een bijeenkomst is voor alle inwoners en betrokkenen.

Tussen 20:00 uur en 22:30 uur vindt de manifestatie plaats in de Alkeburcht. Vertegenwoordigers van culturele en sportverenigingen gaan samen met inwoners en beheerders van accommodaties in gesprek. Ideeën worden dan uitgewisseld over hoe de culturele en sporttoekomst van Roelofarendsveen er uit moet zien. Van der Wereld: ,,Deze avond heeft als doel, dat er nieuwe energie komt en wij een positieve draai kunnen geven aan de ontstane situatie, waarbij de gemeente maatschappelijk vastgoed afstoot. We willen inventariseren, wat wij als gemeenschap willen en wat mensen bereid zijn om daar voor te laten of juist te doen.'' Deze manifestatie is de eerste in een serie van drie; de volgende manifestatie vindt over enige tijd plaats in Leimuiden. De opgedane kennis moet leiden tot nieuw beleid en als het aan Van der Wereld ligt, komt er na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 ,,een andersoortige MAG (Maatschappelijke Agenda)''.


Joep Derksen

Pannakooi sterft stille dood

HOOGMADE > Tijdens de initiatievenmarkt werd het idee voor een pannakooi beloond met een bijdrage van de gemeenteraad van maar liefst 25.000 euro. Maar nu dreigt die pannakooi er toch niet te komen. De reden? De initiatiefnemer heeft te horen gekregen, dat hij persoonlijk verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van de pannakooi. En daar voelt hij niets voor.


Maandag 12 juni wilde gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) hier tijdens de fractievergadering van zijn partij meer over weten. Mooren vond het vreemd, dat er in andere dorpskernen wel pannakooien staan, die door de gemeente onderhouden worden. En dat een inwoner met dat idee, vervolgens zelf ook voor het onderhoud moet zorgen. Maar Mooren kreeg geen steun binnen zijn partij. CDA-raadslid Marcel Doze (CDA) liet weten: ,,Er is vanuit de raad geld beschikbaar gesteld om het plan uit te voeren en daar hoort ook onderhoud bij. Het is absoluut niet de bedoeling, dat we daar mee gaan participeren.'' Fractievoorzitter Karin van der Kaaden was het hier mee eens: ,,Het Mariakapelletje krijgt ook jaarlijks onderhoud van de vrijwilligers. Als een pannakooi stuk gaat, heeft de gemeente daar geen structureel geld voor.'' Hierop opperde Doze: ,,Laat de initiatiefnemer de 'Stichting Vrienden van de Pannakooi' oprichten.''

Speeddaten voor wannabe politici

KAAG EN BRAASSEM > Het bestuur van het CDA heeft een voorstel ingediend, dat de gemeente een speeddatesessie gaat organiseren. Tijdens zo'n bijeenkomst kunnen inwoners, die gemeenteraadslid willen worden, praten met de verschillende politieke partijen. En bij een goed gesprek kunnen ze zich dan aanmelden als lid en kandidaat stellen voor de gemeenteraad. Tijdens de fractievergadering van het CDA informeerde Anja de Rijk: ,,Er lopen best veel kandidaten in deze gemeente rond, maar misschien weten ze niet, hoe ze zich aan kunnen melden. Met het speeddaten wordt de drempel lager.'' Het raadspresidium gaat beslissen, of er inderdaad een speeddatesessie voor wannabe politici komt.  

Veel verrassingen over ict samenwerking

KAAG EN BRAASSEM / ALPHEN AAN DEN RIJN – De samenwerking op het gebied van Informatie en Automatisering (I&A) heeft verstrekkende gevolgen voor de kleinste gemeente. Dat bleek tijdens een presentatie, die Martijn Pittens, senior adviseur bij M&I/Partners, maandag 12 juni gaf.

Doelstelling van de overdracht van de ict-omgeving aan Alphen is, dat de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen hetzelfde moet blijven. Pittens liet weliswaar weten, dat er ook een 'exitstrategie' is voor Kaag en Braassem, mocht deze gemeente uit de samenwerking willen stappen. Maar op de vraag van fractievoorzitter Ton van Velzen (LKB) hoeveel dat de gemeente dan zou gaan kosten, kon Pittens geen antwoord geven. En dat is geen goede zaak, zo oordeelde Van Velzen: ,,Als het te duur is om er uit te stappen, moet de gemeente blijven zitten.''

Ook gemeenteraadslid Christian Malin (SVKB) was kritisch: ,,U hebt het over 'tenminste dezelfde dienstverlening', maar ik wil een betere dienstverlening hebben.'' Nadat een ambtenaar aangaf, dat het doel van de overdracht van de ict niet was, om de inhoud te verbeteren, kreeg Malin steun van raadslid Gino Wesselman (D66): , Het doel, waarom we naar Alphen gingen, was omdat het allemaal beter kon.'' Hierop kwam de ambtelijke toezegging: ,,Daar waar het kan, nemen we een betere dienstverlening mee.''

Hierna kregen de politici een nieuwe verrassing te verwerken. Om de overdracht van de ict van Kaag en Braassem naar Alphen te regelen, wordt er een gemeenschappelijke regeling opgesteld. Hier wisten de raadsleden niets van. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) liet weten: ,,Ik schrik er van, dat het ineens een gemeenschappelijke regeling is geworden.'' PRO gaat daarom vragen, of de raad hier nog een oordeel over kan geven.


Joep Derksen

Verzuchting zorgt voor actie

KAAG EN BRAASSEM – Gemeenteraadslid Thijs Mooren (CDA) is het zat, dat hij bij het stellen van lastige vragen tijdens een raadsvergadering, met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Maandag 12 juni verzuchtte Mooren tijdens de fractievergadering van zijn partij: ,,De beantwoording van vragen is een drama. Als het te kritisch is, dan krijgen we van het college en de ambtenaren die antwoorden niet. Maar ze moeten wel komen!'' Zijn fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) zegde toe, om hierover met de griffier en secretaris van de gemeente te praten, om hier concrete afspraken voor te maken.  

Zoeken naar geslaagden

KAAG EN BRAASSEM – In iedere kern lopen leden van het CDA op woensdag 14 juni speurend rond, met de blikken naar boven gericht. Zodra ze een Nederlandse vlag zien, met een boekentas er bij, stoppen ze een felicitatiekaart met een CDA-pen in de brievenbus van het betreffende huis. Anja de Rijk laat namens de partij weten: ,,Ruim 350 kaarten (met een pen) liggen klaar en natuurlijk hoopt het CDA deze allemaal uit te kunnen delen.''

Participeren moet je leren

KAAG EN BRAASSEM > Hoe kun je inwoners betrekken bij het nemen van besluiten? En op welke manier moet zo'n 'participatieproces' dan opgezet worden? Dat blijkt nog helemaal niet zo gemakkelijk, zo liet Roeland Stolk, Roeland Stolk, projectleider 'Samenwerking en Participatie' bij Bureau Berenschot, woensdag 7 juni weten.

Het opzetten van een participatietraject kan niet volgens de 'eenheidsworstmethode'. Het maakt nogal wat uit, of je inwoners wilt laten meepraten over de kleur van de stoeptegels in de straat, of waar het gaat om zaken als de “MAG” (Maatschappelijke Agenda) of sociale woningbouw. Ook is het nog maar de vraag in hoeverre de inwoners er allemaal op zitten te wachten, dat ze mee kunnen praten (maar vaak niet mee kunnen beslissen) over allerlei zaken.

Stolk informeerde: ,,Participatie lijkt vooral iets te zijn van de grootste steden. In de vijf grootste steden van Nederland woont 15% van de Nederlanders en zij zijn verantwoordelijk voor zo'n 35% van alle participatie-initiatieven. We zien dat 81% van de Nederlanders aangeeft nog nooit (bewust) mee te hebben gedaan aan een inwonersinitiatief. Slechts 19% geeft aan wel eens te hebben meegedaan. En van die 19% wil maar een kleine helft (8%) nóg een keer deelnemen aan een initiatief.'' Meer dan 70% van de wethouders en raadsleden denkt echter, dat inwoners een grote behoefte hebben om te participeren in lokale besluitvorming.

De politici, ambtenaren en een enkele inwoner gingen vervolgens in groepjes met elkaar in gesprek over de vraag hoe participatietrajecten in Kaag en Braassem moeten worden opgezet. De uitkomsten hiervan worden vervolgens verwerkt in een ambtelijk voorstel, dat daarna door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd.


Joep Derksen