Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 oktober 2012

Winkeltoegang problematisch bij scootmobielers


NOORDWIJK – Maar liefst zestien winkels in Noordwijk Zee zijn slecht bereikbaar voor mensen met een scootmobiel, rolstoel of rollator. Dit is het resultaat van een onderzoek dat door de vereniging Noordwijk Voor Iedereen (NVI) is uitgevoerd. Daarnaast zijn er 29 winkels waar nog (veel) verbeteringen moeten plaatsvinden om ook de zwaksten van onze samenleving toegang te geven tot de verkoopwaar. Bij 58 winkels is de toegankelijkheid en doorgankelijkheid goed te noemen.

De ruim honderd winkels zijn bezocht door iemand in een scootmobiel. Gekeken is, of het überhaupt mogelijk was om met zo’n scootmobiel naar binnen te gaan. Wanneer een drempel hoger is dan vijf centimeter, of als bezoekers een trap op of af moeten lopen, gaat dat niet lukken. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat Jolly Joker en Van der Meer Juwelier te hoge drempels hebben. Zelfs de Fysio & Family Wellness Lifestyle is niet toegankelijk voor scootmobielers. Tot de ingang gaat het prima, dankzij een speciaal voor scootmobielen aangelegde oprit, maar na die ingang is de draai te kort en liggen er ook verschillende onneembare drempels.

Ook de Apotheek aan Zee is in principe niet toegankelijk voor de rolstoel- of scootmobielrijdende medemens. De buitendeur gaat vanzelf open, maar om de binnendeur te openen, moet je deze naar je toetrekken. Dat is onmogelijk voor iemand in een zittende toestand. Arie van den Berg, voorzitter van de NVI, licht de noodzaak toe van dit onderzoek. ‘Iemand die in een scootmobiel zit, moet de mogelijkheid hebben om zelf naar binnen te gaan en de gewenste spullen te pakken. In de Noordwijkse zaken is er altijd wel iemand die bereid is om de deur open te doen of spullen aan te reiken. Maar als mens met een beperking wil je zelfstandig blijven. Daarom moet de toegankelijkheid van winkels en openbare instellingen optimaal zijn.’

Het rapport is aangeboden aan wethouder Martijn Vroom en NOV-secretaris Tom van Schie. Deze laatste heeft volgens Van den Berg toegezegd dat de pijnpunten met de NOV-winkeliers besproken worden. Desgevraagd stelt Van Schie: ‘Een aantal winkels zijn er niet meer zoals Fresco Art ( de trap op) en anderen hebben hun plaats ingenomen. Een aantal winkels staat niet in de lijst zoal Giddy Goat. Zij zijn goed bereikbaar, maar worden niet genoemd en bijna alle winkels in de Bomstraat. Wij hebben de lijst aan alle winkeliers toegestuurd, met het verzoek, waar mogelijk, verbeteringen aan te brengen. Voor de zuiverheid zou het goed zijn als iemand met een scootmobiel nog eens alle winkels beoordeeld en gaat zien of er verbeteringen zijn aangebracht.’

Kees Barnhoorn van de gelijknamige sigarenzaak laat echter weten dat hij niet van dit onderzoek op de hoogte is. Hij laakt de conclusie dat zijn zaak slecht toegankelijk en doorgankelijk is. ‘Met een kleine scootmobiel kun je gemakkelijk naar binnen. Bovendien helpen we de mensen graag buiten, als ze niet naar binnen kunnen.’ Over de opmerking van Van den Berg dat mensen met een beperking graag zelfstandig willen blijven, reageert Barnhoorn: ‘Sommige mensen zeuren om het zeuren. Anders gaan ze maar naar de supermarkt om daar dingen te betasten.’ Juwelier Van der Meer, die bezig is met een opheffingsuitverkoop, weigert een reactie te geven over de slechte toe- en doorgankelijkheid. Ook Jolly Joker komt niet best uit de test, maar cassiere Amber van der Plas is wel zo sportief om te reageren: ‘Als mensen niet zelf naar binnen kunnen, helpen we ze altijd. Of anders zeggen ze wat ze nodig hebben en dan halen we die producten op.’

Wegdekken slijtageslag voor scootmobielers


NOORDWIJK – Op veel plaatsen in Noordwijk is het wegdek een ware slijtageslag voor mensen met een beperking. Deze kritiek uit Arie van den Berg, voorzitter van de vereniging NVI (Noordwijk Voor Iedereen).

Hij stelt: ‘De kinderkopje op het Jeroensplein zijn dramatisch voor scootmobielers. Je zit te stuiteren op je scootmobiel als je daar overheen rijdt. Ik heb sinds vier jaar nog maar een derde van mijn nieren en als ik op het Jeroensplein rijd, voel ik m’n nieren schudden in mijn lichaam.’ Ook de Hoofdstraat is een crime voor scootmobielers. Door de schuine ligging van deze winkelstraat hebben de mensen met een beperking grote problemen. ‘Je hangt steeds scheef en als je teveel (boodschappen)gewicht hebt aan één kant, ga je om.’

De enige tijd geleden aangelegde marmeren platen op de Boulevard zijn ook een verschrikking. En dan met name de reepjes zand tussen die platen. ‘Iedere keer als je over zo’n tussenstreep gaat, is het bedoem, bedoem. De betonnen platen in de duinen zijn veel gemakkelijker. De NVI heeft dan ook kunnen tegenhouden dat die betonnen platen vervangen werden door marmeren exemplaren.’ De gemeente was er blij mee, zo informeert Van den Berg: ‘Het scheelde ook veel geld.’

Wethouder Martijn Vroom laat desgevraagd weten dat de gemeente altijd luistert naar de adviezen van de NVI en deze ook regelmatig oppakt. Maar voorlopig wordt niets aan het Jeroensplein veranderd: ‘Hier is geen budget voor.’ Wel snapt Vroom de bezwaren van de NVI. ‘De steensoort is heel mooi, maar de toegankelijkheid is een uitdaging. De stenen zijn niet echt praktisch voor mensen met een beperking of bruidjes met hoge hakken.’

Ook is er geen geld voor het herinrichten van de boulevard en over de Hoofdstraat informeert Vroom: ‘We hebben deze expres schuin aangelegd vanwege het voorkomen van wateroverlast. Als die Hoofdstraat ooit aan vervanging toe is, dan hoop ik dat de riolering zo sterk verbeterd is, dat we daar geen wateroverlast meer hebben.’ De wethouder is wel van plan om extra te gaan controleren op te zware vrachtwagens die door deze winkelstraat rijden en zo het wegdek schade toebrengen. ‘Er zijn nu namelijk meer verzakkingen dan verwacht.’

Gemeentehuis hapt stof

OEGSTGEEST – Het wil niet vlotten met de verhuur van de vrijgevallen kantoorruimte in het gemeentehuis. Doordat personeel is verhuist naar de nieuwe locatie van het samenwerkingsverband Servicepunt71, staan verschillende kantoorgedeeltes in het gemeentehuis stof te happen. De gemeente is driftig op zoek naar huurders, maar kan de kantoorruimtes aan de straatstenen niet kwijt. Dit blijkt uit de programmabegroting 2013 – 2016.

In dat stuk staat onder meer geschreven: ‘We hebben globaal onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de vrijgekomen ruimte te exploiteren. Het zal de gemeenteraad niet verbazen dat de resultaten hiervan niet hoopgevend zijn. Op dit moment is er geen enkele vraag naar kantoorruimte in de markt. Temeer niet, wanneer geen of onvoldoende parkeergelegenheid aanwezig is.’ De gemeente heeft de hoop opgegeven dat het mogelijk is om een hele verdieping te verhuren.

Een andere geldbesparende oplossing zou kunnen zijn het verkopen van het historische gemeentehuis. De boekwaarde van dit pand is circa 5 miljoen euro, maar het is de vraag of die waarde bij verkoop wordt gehaald. Ook andere (gemeentelijke) panden hebben met leegstand te maken. Als voorbeeld worden het Carpgebouw genoemd, dat vanaf 1 januari 2013 als windvanger gebruikt wordt. Ieder jaar dat hier geen huurder in zit, kost de gemeente 42.500 euro. Ook Rivierduinen kampt met een ‘belangrijk overschot aan kantoorruimte’, zo stelt de programmabegroting.

Marente laat ouderen in de kou staan

OEGSTGEEST – De hulpeloze senioren die verbonden zijn aan de zorginstelling Hofwijck, dreigen nog jaren te verkommeren in achterstallige voorzieningen. De eigenaar Marente (voorheen WWZ – Mariënstaete – Valent) heeft ‘grote twijfels over de haalbaarheid van de herontwikkelingsplannen’ en overweegt ‘aanzienlijke versoberingen’. Dit blijkt uit de gemeentelijke programmabegroting 2013 – 2016.

Al jaren geleden werd geconstateerd dat de zorgeenheden niet meer voldoen aan de huidige woon- en zorgeisen. In 2009 werd een plan uitgewerkt onder de naam ‘woonzorgpark Hofwijck’, dat door de gemeenteraad in 2010 is goedgekeurd. Volgens dat plan zouden nieuwe huurwoningen worden gebouwd. Het bestemmingsplan is datzelfde jaar nog aangepast, maar vervolgens heeft Marente niets meer gedaan. Sterker nog; de organisatie is in overleg met de gemeente om te praten over ‘aanzienlijke versoberingen’. In de programmabegroting staat te lezen: ‘De gemeente streeft ernaar dat de revitalisering van het verzorgingstehuis zo snel mogelijk ter hand genomen wordt.’

Miljoen euro voor woonwagenstandplaatsen

OEGSTGEEST – Als de gemeente niet zorgt voor tien woonwagenstandplaatsen, eist Leiden een schadevergoeding van 937.500 euro. Nu al houdt het college van burgemeester en wethouders rekening dat in ieder geval twee woonwagenstandplaatsen niet worden gerealiseerd. Daarmee zou Oegstgeest het lieve sommetje van 187.500 euro aan Leiden moeten afdragen. Dit blijkt uit de programmabegroting 2013 – 2016.

In 2006 verplichtte Oegstgeest zich om tien woonwagenstandplaatsen te realiseren. In eerste instantie werd gedacht om die standplaatsen op te zetten in de grondexploitatie Langenakker (nu: Nieuw-Rhijngeest), maar dit plan is nooit in de grondexploitatie verwerkt. En als er geen geld voor is gereserveerd, is er ook geen ruimte voor. De gemeente is daarom driftig op zoek naar een andere locatie om de woonwagenbewoners onder te brengen. Maar nu al wordt dus getwijfeld of alle tien woonwagens een plek zullen krijgen binnen Oegstgeest.

Miljoenen extra verliezen op grondexploitatie

OEGSTGEEST – Toen er nog geen donkere wolken aan de huizenhemel stonden, schatte het college van burgemeester en wethouders in, dat er in 2012 voor 204 miljoen euro aan woningen en 23 miljoen euro aan niet-woningen gebouwd zouden worden in Nieuw-Rhijngeest. In 2014 zou hier nog eens een WOZ-areaal van respectievelijk 95 miljoen euro en 11 miljoen euro aan toegevoegd moeten worden.

In de programmabegroting 2013 – 2016 blijkt dit prachtige dagdromen waren, maar dat de realiteit bikkelhard is. ‘Helaas zijn de verwachtingen rondom de grondexploitatie Nieuw-Rhijngeest niet uitgekomen en is de realisatie van nieuwe objecten in 2012 te verwaarlozen. De areaaluitbreiding is dan ook niet gerealiseerd, net zo min als de begrootte extra inkomsten uit OZB van 265.000 euro in 2013 en 388.000 euro in 2014 en daaropvolgende jaren.’

In Nieuw-Rhijngeest is nog maar 15% van het aantal woningen gerealiseerd en bovendien is de waarde van de woningen omlaag gegaan. De gemeente houdt er rekening mee dat de extra verliezen voor grondwaarde en vertraging van de bouw kunnen oplopen tot in totaal 6,5 miljoen euro. Dat is waar het gaat om de zogeheten Publiek Private Samenwerking en de restgrex (restant grondexploitatie). Maar het slechte nieuws houdt hier niet mee op. Bouwvertraging betekent een risico van hogere rentelasten in de grondexploitatie. Elk jaar vertraging van de verkopen betekent ongeveer 3,5 miljoen euro aan contante waardeverslechtering. Een risico in dit kader is de grondexploitatie voor het Nieuw-Rhijngeest onderdeel Langenakker. De tekorten hier kunnen oplopen tot 1,4 miljoen euro.

Risico financieringsbehoefte

OEGSTGEEST – ‘Het gevaar voor een gemeente is, dat door hoge ambities te grote investeringen met geleend geld worden gedaan.’ Deze ware woorden staan in de Programmabegroting 2013 – 2016 van het college van burgemeester en wethouders. Hoe hoger de schuldenlast, des te groter is het renterisico. Het college verwacht, dat de achterstanden in de uitvoering van investeringen en inkomsten uit grondexploitatieprojecten een tekort op de begroting kan opleveren van 120.000 euro.

Zwembad verleden tijd

OEGSTGEEST – Het zwembad Poelgeest gaat dicht in 2016. Het college van burgemeester en wethouders wil geen geld reserveren voor het bouwen en onderhouden van een nieuw zwembad en stelt in de programmabegroting 2013 – 2016 voor om het huidige zwembad na 2015 te sluiten.

Al jaren wordt heftig gediscussieerd of het zwembad open gehouden moet worden. Het college is echter van mening dat het huidige zwembad op 1 januari 2016 gesloten moet worden. Zwemliefhebbers moeten dan voor hun waterplezier uitwijken naar Leiden, Sassenheim of Noordwijk. Wel heeft het college een doekje van 100.000 euro per jaar voor het bloeden. ‘Een alternatief voor het huidige zwembad kan zijn een zwembadvoorziening die ten behoeve van de regio wordt gerealiseerd. Mogelijk op de plaats van het huidige zwembad in Oegstgeest, mogelijk op een andere locatie in de regio, waarvan Oegstgeestenaren gebruik kunnen maken.’

Desgevraagd heeft wethouder Leon van Ast (Noordwijk) al laten weten dat hij niets in dit plan ziet. In Noordwijk wordt over een aantal jaar namelijk al een fonkelnieuw zwembad gerealiseerd. Op de vraag of de gemeente Oegstgeest bij kan dragen in de bouwkosten, zodat watersportverenigingen van dat zwembad gebruik kunnen maken, reageerde Van Ast negatief. Het zwembad zou hier niet voldoende capaciteit voor hebben.

Het college van Oegstgeest blijft echter optimistisch en denkt aan andere alternatieven. ‘We houden die 100.000 euro per jaar ook beschikbaar voor een eventuele overname van het huidige bad door particulieren of een andere commerciële partij.’ De burgemeester en wethouders willen daarom overleggen met de Vrienden van het Zwembad Poelgeest en hoopt in het eerste kwartaal van 2013 met positief nieuws te kunnen komen.

Benauwd over busbrug

LISSERBROEK – De fractie van D66 Zuid-Holland bezocht vrijdag 19 oktober de Hillegommerdijk. Fractievoorzitter Geertjan Wenneker sprak samen met zijn fractiegenoot Jan Willem van Dongen enkele inwoners, die zich veel zorgen maken over het traject van de buscorridor. Ook de lokale D66-politici Cees Verburg en Cor van Dijk waren aanwezig.

De actie is gekomen na een bezorgde mail van Marien Gijsbertsen, die ongerustheid uitte over de komst van een HOV-busbaan ter hoogte van de Sportlaan. Die busbaan zou er al in 2016 moeten liggen. ‘Dat er op termijn een busbaan/brug zou komen vanuit Lisse was ons bekend. Maar het plan was om dit ter hoogte van het industrieterrein Meer en Duin te realiseren. Tijdens de planstudie van de HOV-busbaan is men uitgegaan van de woningbouw die gaat plaatsvinden in Lisserbroek. Echter de gehele ontwikkeling van de Westflank, waar deze woningbouw onderdeel van uitmaakt, is op losse schroeven komen te staan. De woningmarkt is op dit moment erg slecht. Waarom dan een busbaan ter hoogte van de Sportlaan en niet bij het industrieterrein?’

Ook het college van burgemeester en wethouders heeft al meerdere malen laten weten deze HOV-lijn liever langs het industrieterrein te laten lopen. Een busbaan via de Sportlaan zorgt er onvermijdelijk voor dat minder woningen gebouwd kunnen worden in het woningbouwproject De Waterkanten. De Dorpsraat van Lisserbroek is ook tegen de HOV-baan op de huidige geplande route. De omwonenden maken zich zorgen over geluids- en milieubelasting, maar ook waardevermindering van hun huizen.

Tijdens het bezoek spraken de politici met zes omwonenden. De buurtbewoners informeerden dat de gemeente Haarlemmermeer (waar Lisserbroek onder valt) een duidelijke voorkeur heeft voor een bustracé ter hoogte van het Sportlaangebied. Zij pleiten voor het noordelijker aanleggen van een busbrug richting Meer en Duin. Hierdoor kan de Lisserbroekse ijsbaan behouden worden, maar wordt ook hotel De Nachtegaal aangesloten op de buslijn. En mocht de busbrug toch via de Sportlaan gaan, dan willen de omwonenden liever een hoger exemplaar. ‘Bij een lage brug zijn de consequenties voor ons dijkbewoners veel erger, omdat de weg dan omlaag geleid wordt. Hierdoor moeten meerdere percelen / woningen gesloopt worden. De buurtbewoners vrezen ook extra verkeerslichten; die zullen net als de huidige verkeerslichten op de Lisserbrug ongetwijfeld zo worden afgesteld dat bussen (al dan niet leeg) voorrang krijgen. Dat zal leiden tot meer verkeersoverlast.’

Bezuijen was ‘onhandig’

LISSERBROEK – Gedeputeerde Geertjan Wenneker (D66) is kritisch over de manier waarop wethouder Bezuijen de inwoners van Lisserbroek informeert over de komst van de HOV-lijn.

In een interview wordt Wenneker gevraagd hoe zinvol een HOV-lijn is die door een niet-bestaande wijk moet lopen, die wellicht nooit wordt gebouwd. ‘Ondanks dat in vele gebieden in Nederland er sprake is van krimp en dus structureel minder vraag naar nieuwe woningen, is onze verwachting dat dat in de Haarlemmermeer niet structureel is. De regio rond Schiphol is nog steeds aantrekkelijk om te wonen en werken. Wij verwachten dat bebouwing er komt, maar wellicht met enige vertraging. En daarom vindt D66 dat een goede HOV-verbinding onontbeerlijk is.’

Waarom blijven de Provincie Zuid-Holland (PZH) en de gemeente Haarlemmermeer volharden in een tracé via de Sportlaan, ten koste van een woningbouwproject in Lisse; waarom kiest de PZH niet de kant van de (Zuid-Hollandse) gemeente Lisse? ‘Het gaat er niet om dat Lisse een Zuid-Hollandse gemeente is en Haarlemmermeer een Noord-Hollandse. Provinciale grenzen zijn er om overheen te kijken en wij zijn verheugd dat Zuid-Holland langer kijkt dan haar neus lang is. Want het tracé via de Sportlaan kent de beste vervoerswaardecijfers. Dus via dit tracé lijkt de lijn het meeste profijt op te brengen voor de reiziger, waar we dit immers allemaal voor doen. Een ander tracé kan uiteraard, maar een lijn van niks naar nergens is zonde van het geld wat in openbaar vervoer geïnvesteerd kan worden. D66 Zuid-Holland snapt echter dat het tracé via de Sportlaan de plannen van de gemeente Lisse doorkruist. Persoonlijk zie ik een HOV-verbinding door Lisse die langs het Fioretti College gaat ook echt als een opwaardering van de nieuwe ontwikkeling.’

Als de inwoners zelf met veel zoekwerk al zoveel informatie boven water weten te halen, hoe komt het dan dat wethouder Bezuijen de inwoners tijdens de informatieavond van woensdag 17 oktober zand in de ogen probeert te strooien? Is dat bestuurlijke misleiding? ‘De inwoners hebben echt een punt dat zij zo langzamerhand hadden moeten kunnen weten over het proces. Eenduidig optreden van de verschillende betrokken bestuurders leidt tot verwarring bij de inwoners die - begrijpelijk - nu wel eens willen weten of er een brug op hun dak komt of niet.  Bezuijen wekt de indruk dat alles nog open is qua varianten, maar de inwoners weten zelf wel beter. Dat is onhandig van hem.’

Wat gaat uw fractie concreet doen om de wens van de gemeente Lisse en de Ringvaartbewoners te ondersteunen? ‘We willen de bestuurders van de beide provincies en gemeenten zover krijgen dat zij meer in discussie gaan met de bewoners zelf. Het is niet meer van deze bestuurlijke tijd dat er vooral over hen wordt gesproken, maar niet met hen.  Ook is het van belang dat de bestuurders het eens worden over het besluitvormingsproces. Daar heeft het - in ieder geval aan de kant van Haarlemmermeer - aan ontbroken tot dusverre. Pas nadat de bewoners via de Dorpsraad van Lisserbroek hier aandacht voor hebben gekregen is men bij bestuurlijk Haarlemmermeer in actie gaan komen. Wij zullen dus niet klakkeloos achter de wens van de gemeente Lisse en de bewoners aanlopen maar zullen kiezen voor de variant met de beste vervoerswaarde, maar waarbij ook goed overleg heeft plaatsgevonden met de bewoners.  Daar zullen wij gedeputeerde De Bondt op aanspreken.’

Opening Plukbos

VOORHOUT – Het Plukbos aan de Componistenlaan wordt op donderdag 22 november geopend. Wethouder Kees van Velzen (CDA) verricht de officiële handeling om 13:30 uur, waarna de kinderen van groep 5 van OBS ‘De Achtbaan’, locatie Amadeus helpen met het planten van de bomen. Na afloop van deze activiteit, ontvangen de kinderen en omwonenden een InfoKrant over het Plukbos, met gegevens over de bomen en het fruit dat over een paar jaar geplukt kan worden. Het Plukbos is een initiatief van de Groengroep van de Betrokken Voorhouters en Fonds 1818 heeft gezorgd voor de benodigde financiële bijdrage.

‘Gebiedsontwikkeling in zone langs A44’

STREEK – De vijftien regiocoördinatoren van de gemeenten in Holland Rijnland hebben hun oog laten vallen op de zone langs de A44. Op de nu nog groene stroken grond zouden mogelijkheden kunnen zijn voor ‘kansrijke integrale gebiedsontwikkelingen’, aldus de coördinatoren. Al eerder kwam dit idee uit de koker van het voormalige ministerie van VROM, maar tot nu toe is daar niets mee gedaan. Nu wordt dit plan bestempeld als ‘interessant’.

Gemeente kiest eigen volk eerst

NOORDWIJK – De gemeente wil de mogelijkheid hebben om de helft van de woningen die vallen onder de Woonruimteverdeling te reserveren voor de eigen inwoners. Dit staat in een brief die het college van burgemeester en wethouders vorige maand schreef aan de Stuurgroep Woonruimteverdeling Holland Rijnland.

In de brief staat onder meer: ‘Het instellen van 30% lokaal maatwerk (voor het toewijzen van woningen, JD) achten wij een goede aanzet. Ter aanvulling hierop is meer specifiek beleid essentieel. Daarom stellen wij voor om, naast de voorgestelde 30% lokaal maatwerk een extra mogelijkheid te creeren.’ Het gaat dan om de maatregel om maximaal 20% van de woningen te bestemmen voor ‘bijzondere doelgroepen’, zoals senioren en starters. Overigens vroeg hetzelfde college anderhalf jaar geleden bij Holland Rijnland aandacht voor behoud van de urgentieregeling. ‘Door het afschaffen van de urgentiemogelijkheid bij echtscheiding worden vooral vrouwen en kinderen getroffen.’

Oranjeklanten zijn hondenpoep beu

HILLEGOM – De Stichting Oranjecomité Hillegom is de overlast van hondenpoep helemaal zat. In een brief aan de gemeenteraad doen ze hun beklag over de feces in de Hoftuin, waar de vrijwilligers tegenaan lopen en op stappen.

Op 6 juni heeft hierover al overleg plaatsgevonden tussen het Oranjecomité en de gemeente, maar de Oranjeklanten klagen dat er nog steeds geen oplossing bereikt is om de Hoftuin op 30 april in de ochtend zonder hondenpoep op te leveren. ‘Helaas moesten we tijdens het opbouwen van onze activiteiten constateren dat de Hoftuin vol met hondenpoep lag. Dit is een jaarlijks terugkerend probleem’, aldus mevrouw J. Aalberts, secretaris van het Oranjecomité. Ze vervolgt: ‘Zo langzamerhand wordt het echt tijd om hier bij het college en de gemeenteraad schriftelijk aandacht voor te vragen, in de hoop dat er passende maatregelen getroffen worden om dit probleem structureel op te lossen.’ De gemeenteraad laat op donderdag 25 oktober weten dat het college een reactie moet geven op deze brief.

InfoKrant over Plukbos

VOORHOUT – Dankzij een donatie van 2.500 euro door Fonds 1818 wordt donderdag 22 november om 13:30 uur het Plukbos aan de Componistenlaan onthuld. Leerlingen van groep 5 van basisschool OBS ‘De Achtbaan’ planten in totaal zeven bomen. De aanplant van de appel-, pruimen- en kersenbomen wordt ingeleid door wethouder kees van Velzen (CDA). Na afloop ontvangen de kinderen en omwonenden een speciaal door de Groengroep van de Betrokken Voorhouters uitgegeven InfoKrant over het Plukbos.

Open dag Uitvaart Zorgcentrum Leiden groot succes


Lange Mare 69, 2312 GR Leiden, T: 071 513 6949

LEIDEN – Het vernieuwde Uitvaart Zorgcentrum Leiden werd zaterdag 20 oktober tijdens de open dag druk bezocht. Het was een komen en gaan van mensen die graag wilden weten hoe het bedrijf haar dienstverlening verzorgt en wie de gezichten zijn achter Uitvaart Zorgcentrum Leiden.

Voor de deur stond een klassieke rouwkoets als blikvanger en binnen werden de bezoekers met warme glimlachen ontvangen door locatiemanager Pim Goedhart en zijn staf. Vol trots toonden de medewerkers de luxe ontvangsthal en de sfeervolle rouwkamer waar de bezoekers een waar ‘huiskamergevoel’ kregen.

De gasten waren bijzonder te spreken over de mogelijkheid om tijdens een uitvaartplechtigheid digitale filmpjes of foto’s te tonen op een groot televisiescherm. Juist door dit hulpmiddel kan een overledene voor zijn heengaan nog enkele wensen of berichten achterlaten voor de nabestaanden. Maar ook bij een onverwacht voortijdig afscheid brengen de foto’s en filmpjes dierbare herinneringen boven, die ervoor zorgen dat de aanwezigen verbonden worden in hun verdriet, maar ook blijdschap ervaren over de goede tijden van weleer.

Goedhart is al sinds 1980 werkzaam als uitvaartverzorger en is onlangs aangetrokken als locatiemanager. Hij laat weten erg blij te zijn met de belangstelling: ‘Het is uniek dat een uitvaartcentrum midden tussen de winkels staat. De mensen hebben hier kunnen rondkijken en de sfeer van het uitvaartcentrum kunnen proeven. Ook hebben we veel vragen kunnen beantwoorden.’ Voor mensen die (nog) niet naar Uitvaart Zorgcentrum Leiden zijn geweest, tipt Goedhart: ‘Denk goed na over wat je wilt na je overlijden. Als jij je altijd prettig voelde in een T-shirt, moet je niet in een pak begraven worden.’ Juist door de informatieve gesprekken voorafgaand aan een plechtigheid weten Goedhart en zijn kundige team de juiste ceremonie te realiseren.

Voor meer informatie: W: www.uzleiden.nl.

Basketbalhelden naar BV Lisse

LISSE – De spellers van het eredivisie basketbalteam van Zorg en Zekerheid Leiden geven een gratis jeugdclinic bij BV Lisse. In sporthal Meerzicht geven de topbasketballers op donderdag 15 november van 18:00 uur tot 20:00 uur mooie basketbalshows weg. De mannen doen dit voor de jeugd van 6 tot en met 16 jaar. Het wordt een mooi evenement, want de organisatie zorgt ook voor lekkere muziek en een sportief hapje en drankje.

Boekenmarkt van start

LISSE – De grootste overdekte boekenmarkt van Zuid-Holland vindt zaterdag 27 oktober plaats in de Gereformeerde Kerk De Klister (Heereweg 105). Naast de duizenden exemplaren van boeken, cd’s, elpees, video’s en curiosa is dit jaar voor het eerst ook een Kerstafdeling ingericht; vol met kerstartikelen, -verlichting en –decoraties. Ed Olivier informeert: ‘Bijzondere items dit jaar zijn ook een antieke atlas, een collectie ansichtkaarten (kerken) en enkele Verkade-albums.’ De opbrengst van de Boekenmarkt is bestemd voor de kerk, maar er is ook een diaconaal doel buiten de kerk gekozen; de Lissese Voedselbank. De kerkzaal en De Klister (Heereweg 105) zijn geopend van 09.00 tot 16.00 uur. Bezoekers wordt gevraagd om zoveel mogelijk met de fiets te komen.

‘Onaannemelijke klachten’

LISSE – Veel van de bezwaarmakers over het bestemmingsplan ‘De Waterkanten’ klaagden over de hoogte van de drie appartementengebouwen, zo blijkt uit de inspraaknota. ‘Zij veroorzaken geluidsoverlast, draaiwinden rondom gebouwen, verlies van zonlicht en het ontnemen van uitzicht op groen’, aldus enkele insprekers. Ook zouden hun eigen huizen in waarde achteruit gaan als de appartementengebouwen aan de overkant van de Hillegommerdijk en op de locatie van de huidige sporthal zouden worden gebouwd.

De gemeente laat echter weten dat de kortste afstand van de woningen op de nieuwbouw maar liefst zeventig meter is. ‘Hoewel het in hoogte en volume flinke gebouwen zijn, moet tegelijk vastgesteld worden dat de afstanden ten opzichte van de woningen van de insprekers ook redelijk tot behoorlijk groot zijn.’ Over de klachten over mogelijke geluidsoverlast informeren de ambtenaren: ‘Dat (appartement, JD) woningen gelegen op deze afstand, met een brede vaarweg en een druk bereden aanwezige Hillegommerdijk ertussen, geluidsoverlast (ten opzichte van andere woningen) veroorzaken, moet als een niet onderbouwde en onaannemelijke stelling worden beschouwd. Wonen is (uiteraard) geen milieuhinderlijke functie, dus valt op geen enkele wijze te motiveren dat er geluidsoverlast nog wel kan ontstaan.’

De draaiwinden rondom gebouwen vormen ook geen belemmering: ‘Elk obstakel heeft uiteraard een zekere mate van invloed op de wind als die daar op stuit, waardoor de wind bijvoorbeeld langs randen of hoeken kan gaan draaien of tussen obstakels kan gaan” trekken”.’ Maar de Hillegommerdijkbewoners hebben hier vanwege de afstand geen last van. Ook hebben deze mensen vrijwel geen last van verlies van zonlicht. ‘Slechts in de latere avonduren ontstaat enig nadeel in de bezonning (van de voorgevels). Kijkend naar de zonsondergangtijdstippen dan valt dit nog weer alleszins mee.’

Over het ontnemen van uitzicht op groen stellen de ambtenaren: ‘Dat het uitzicht zal gaan veranderen bij het doorgaan van de plannen is evident en dit zal ook deels ten koste moeten gaan van aanwezig groen (bomen). Daar waar mogelijk zal wel getracht worden bomen te behouden, maar de nieuwe aanleghoogte van het gebied maakt dit sowieso al lastig.  Het nieuwe gebied zal overigens ook wel weer een groen karakter krijgen, maar dit zal tijd kosten en de aanblik zal blijvend anders worden.’ Waardevermindering van de woningen valt niet op voorhand uit te sluiten. ‘Maar daarvoor staat de planschaderegeling uit de Wet ruimtelijke ordening open.’

Een voorstel om de façade van de hoogbouw te doorbreken of om de flats op grotere afstand van de Ringvaart te projecteren, vindt ook geen weerklank: ‘Ruimtelijke ordening en projectontwikkeling is niet een soort van gezelschapsspel, waarin maar naar believen en zonder ingrijpende gevolgen geschoven en gemuteerd kan worden. De vervaardiging van het plan is een complexe puzzel geweest waarin tal van eisen verwerkt moesten worden.’

Tweelingtorens hoger

LISSE – Een nieuw bestemmingsplan ‘De Waterkanten’ moet mogelijk maken dat het Sportlaangebied herontwikkeld kan worden. Dit bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en een twintigtal mensen heeft een reactie gegeven. De meeste respondenten wonen aan de Lisserbroekse kant van de Hillegommerdijk en zij beklagen zich over de geplande appartementengebouwen langs de Ringvaart. Ook waren er vragen over de geplande HOV-lijn en het haventje. De ambtelijke staf heeft alle reacties bekeken en beoordeeld. Het college van burgemeester en wethouders maakte dinsdag 16 oktober bekend dat de geplande tweelingtorens aan de Oranjelaan (iets) hoger mogen worden. De bewoners van de Hillegommerdijk worden binnenkort uitgenodigd voor een toelichting op het collegebesluit.

Toegangspas Kasteel Keukenhof blijft voorlopig gratis

LISSE – De toegangspas voor het terrein van het landgoed Keukenhof blijft voor de inwoners gratis. Voorlopig althans. Dat is het resultaat van een overleg tussen het bestuur van de Stichting Kasteel Keukenhof en wethouder Bas Brekelmans (VVD).

Eerder maakte de stichting in het eigen magazine voor de Vrienden van het kasteel Keukenhof duidelijk, dat Lissese ingezetenen vanaf 2013 voor de vriendenpas zouden moeten gaan betalen. Tijdens het overleg herinnerde de gemeente het landgoed er echter aan dat de gemeente enkele jaren een forse restauratiesubsidie van bijna een miljoen euro had verstrekt. Een voorwaarde voor het krijgen van deze subsidie was, dat Lissese ingezetenen via de vriendenpas gratis toegang tot het landgoed zouden hebben.

De vertegenwoordigers van het landgoed, gaven echter aan, dat de huidige crisis voelbaar is in de portemonnee, waardoor de inkomsten van het landgoed bij de verwachtingen achterblijven. Een vernieuwde opzet van de vriendenpas zou volgens de stichting een bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van ‘een gezonde financiële huishouding’ en ook de vrienden ‘door allerlei acties meer bij het landgoed betrekken’.

Met de gemeente is echter afgesproken dat de stichting eerst op zoek gaat naar nieuwe ‘verdienfuncties’ en geldgenererende initiatieven, voordat de inwoners van Lisse moeten gaan betalen voor een toegangspas. Wat dat betreft zijn alle ogen gericht op ’t Lisser Art Museum, dat over enkele maanden van start gaat. De gemeente en het landgoed hebben afgesproken dat ze eerst deze ontwikkelingen afwachten en vervolgens de (financiële) situatie evalueren. Tot deze evaluatie blijft de vriendenpas voor de Lissese ingezetenen in ieder geval gratis.

Jack de Vroomen laat namens het bestuur van Kasteel Keukenhof weten: ‘Ook is afgesproken dat de stichting door blijft gaan met acties om de inwoners van Lisse op een vrijwillige manier zich betalend vriend te kunnen noemen. Dat kan voor 17,50 euro, of als Zilveren Vriend (50 Euro) danwel als Gouden Vriend (250 Euro).’ Voor meer informatie: www.kasteelkeukenhof.nl.

Gek op vrijwilligerswerk


‘Mensen met een beperking zijn niet afgeschreven’

NOORDWIJK – De raderen van de samenleving zouden knarsend tot stilstand komen als alle vrijwilligers zouden besluiten om te stoppen met hun activiteiten. Je ziet en hoort ze zelden; de mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat hun club, vereniging of stichting soepel draait. In deze serie wordt iedere week een andere vrijwilliger uitgelicht, die vertelt over ‘zijn’ organisatie. Deze week: Arie van den Berg (62), voorzitter van de Belangen Vereniging Gehandicapten, Noordwijk Voor Iedereen (NVI).

Op 28-jarige leeftijd veranderde het leven van Arie van den Berg drastisch. Nadat hij lange tijd pijn had aan zijn gewrichten, kwam de arts na veel onderzoeken met het eindoordeel: chronisch jicht. Van het ene op het andere moment was Van den Berg een ‘man met een beperking’. Hij heeft echter nooit bij de pakken neergezeten en heeft het leven met een warme glimlach omhelsd. Hij veranderde van baan en werkt nu al dertig jaar met veel plezier als boekhouder.

Via een bekende kwam Van den Berg zo’n twintig jaar geleden in contact met de NVI. Het was een kennismaking met een instantie die hem veel positieve energie gaf: ‘De NVI is een vereniging die zich inzet voor de belangen van de mensen met een beperking. Je bent niet gehandicapt, maar gedwongen om je anders te gedragen dan iemand in het normale leven.’

De NVI zet zich in voor alle problemen die mensen met een beperking tegenkomen in de winkels, horeca en op straat. Een van de eerste taken waaraan Van den Berg zich met andere wijdde, was het realiseren van invalidentoiletten in de horeca. Daarnaast zorgden ze ervoor dat de toegang tot die horeca verbeterd werd. Dit jaar zijn alle winkels in Noordwijk Zee bezocht en onderzocht op hun toegankelijkheid. Ook de winkels in Noordwijk Binnen komen aan de beurt. Van den Berg: ‘We kijken of er drempels liggen waar scootmobielen niet overheen kunnen en of de winkelgangen breed genoeg zijn om doorheen te rijden. Maar ook worden gangpaden wel eens geblokkeerd door bijvoorbeeld pallets met kruidnoten.’

De NVI heeft zitting in de Wmo adviesraad, met de ouderenbonden en regionaal met de regiotaxi en de regio Rijnland Noord. ‘In andere dorpen zijn dezelfde problemen als hier in Noordwijk. Als zij al een oplossing hebben gevonden, dan kunnen wij die ook gebruiken en hoeven we niet opnieuw het wiel uit te vinden.’ De NVI vierde vorig jaar haar 25-jarig bestaan. Kandidaat-bestuursleden (ook niet-beperkten!) zijn van harte welkom zich te melden.

Van den Berg is ook lid van de Raad voor Wonen, Zorg en Welzijn; een adviesraad voor de gemeente over zaken als alcohol- en drugsbeleid, jongerenwerk en woningen voor ouderen. ‘Ik wil me inzetten voor de mensen die problemen hebben met instanties. Ik wil hen behoeden tegen nieuwe maatregelen die verkeerd uitpakken.’ Over zijn eigen leven klaagt hij niet: ‘Ik kan leven met mijn beperking. Het zou veel slechter zijn geweest, als het mijn vrouw was overkomen. Ik heb liever dat ik het heb, dan zij, want ik kan er beter mee omgaan.’

Dichten en denken in Leeuwenhorstbos


NOORDWIJK – Meer dan 110 kinderen namen woensdag 17 oktober deel aan het jaarlijkse herfstnatuurspel in het Leeuwenhorstbos. Ook dit jaar had de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk alles uit de kast gehaald om de kinderen een uitdagende speurtocht voor te schotelen. Terwijl de kinderen, al dan niet begeleid door hun ouders, wandelden door het bos, moesten ze 25 vragen beantwoorden. Spelenderwijze leerden ze zo het verschil tussen een uil, vink en lepelaar en merkten ze dat de knoppen van een kastanjeboom plakken. Zelfs de dichterlijke talenten van de jeugd werden aangeroepen en na afloop van de activiteit was duidelijk dat er zich veel jonge Bredero’s onder de jeugd bevinden.

Halloween in De Grashoek

NOORDWIJK – Wijkvereniging De Grashoek organiseert zaterdag 27 oktober een groot Halloweenfeest. Meer dan honderd kinderen worden verwacht om tijdens een wandeltocht als echte speurders het raadsel van een moord op te lossen. Onderweg komen ze twintig verkleedde en geschminkte acteurs tegen, die zoveel mogelijk kinderen de stuipen op het lijf proberen te jagen.

College ‘meer dan een beetje dom’

OEGSTGEEST – Hoe kan het, dat de lasten van de inwoners stijgen met 14,3%, maar dat tegelijkertijd het zwembad dicht moet? Eelke van den Ouweelen, Fractievoorzitter Lokaal, is niet te spreken over de programmabegroting en de ‘zelfgenoegzame’ houding van het college van burgemeester en wethouders.

Van den Ouweelen vindt dat het zware financiële weer waar Oegstgeest zich in bevindt, grotendeels de schuld is van het college. ‘De gemeente Oegstgeest heeft de afgelopen tien jaar haar leningenportefeuille vertienvoudigd van 9 naar 93 miljoen. Daarvoor zijn onder meer gronden aangekocht in Nieuw-Rhijngeest, die op dit moment met de beste wil van de wereld niet te ontwikkelen zijn. Grote kans dat er op de waarde van de gronden stevig zal moeten worden afgewaardeerd. Dat brengt de financiële autonomie van Oegstgeest in groot gevaar.’

Hij vervolgt: ‘Dit college, dat zichzelf als behoedzaam betitelt, heeft zich pas na 25 september jongstleden gerealiseerd dat het niet bouwen van woningen ook zorgt voor een niet-gerealiseerde uitbreiding van het WOZ-areaal. Dat is meer dan “een beetje dom”. Gevolg is dat dit college hals over kop een aanvullend dekkingsplan moest realiseren.’

De fractievoorzitter is fel tegen het besluit om het zwembad te sluiten. ‘Dit zal veel inwoners rauw op het dak komen vallen. Tot voor kort was de discussie: nieuwbouw of renovatie. Dit college presteert het te vermelden dat het in een eerder stadium uitging van sluiting per 1 januari 2015. Dat sluiting nu per 1 januari 2016 zal plaatshebben, presenteert het als meevaller.’ Van den Ouweelen concludeert: ‘Het zwembad sneuvelt, maar de woonlasten stijgen met 14,3%. De rekening komt bij de inwoners te liggen. En waarom? Niet door de financiële crisis, maar door het aangaan van te grote risico’s voor zo’n kleine gemeente.’

‘Corpus betaalt te weinig’

OEGSTGEEST – Het nieuws dat Corpus in minder dan vijf jaar tijd de miljoenste bezoeker heeft verwelkomd, maakte de politici alert. Het college van burgemeester en wethouders gaat er namelijk vanuit dat dit museum ieder jaar 100.000 bezoekers verwelkomt. Op basis van deze schatting ontvangt de gemeente 50.000 euro (0,50 euro per bezoeker) aan de zogeheten ‘vermakelijkhedenretributie’.

Maar in feite bezoeken maar liefst 225.000 mensen het museum Corpus. Daarom zou de gemeente Oegstgeest jaarlijks 112.500 euro aan inkomsten moeten ontvangen. De politieke partijen Leefbaar Oegstgeest en Transparant Oegstgeest willen deze kwestie aan de orde stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 oktober.

Fractievoorzitter Simon Vogel (LO) informeert: ‘Bij de 1e voortgangsrapportage heeft het college het voor 2012 begrote aantal van 250.000 verlaagd tot 100.000. Wij willen inderdaad dat het college de inkomsten baseert op realistische cijfers. Dat zou 225.000 bezoekers kunnen zijn zoals Corpus aangeeft.’ Fractievoorzitter Rob Braun (TO) vult aan: ‘Als we over een paar jaar extra tonnen aan inkomsten ontvangen, kun je toch het zwembad nog een aantal jaren open houden.’

Gemeente scoort met slechtste website

OEGSTGEEST – Van alle gemeente in de omgeving Leiden, Duin- en Bollenstreek en ver daarbuiten scoort Oegstgeest het slechtst met haar website. Tijdens een door het bureau Uptrends uitgevoerd onderzoek was deze site maar liefst 60,7 uur uit de lucht. Dat is meer dan tweeënhalve dag in anderhalve maand tijd. Alleen de gemeente Zwijndrecht scoort landelijk gezien nog net iets slechter. De politieke partijen spreken er schande van.

Tijdens de onderzoeksperiode, die duurde van 22 augustus tot en met 8 oktober, is onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van 395 gemeentelijke websites. Iedere vijf minuten werden de voorpagina’s gecontroleerd om te zien of deze door internetgebruikers gelezen konden worden. Gemiddeld waren deze websites tijdens die acht weken zo’n 3,3 uur onbereikbaar, maar wat betreft Oegstgeest was dit dus bijna 19 keer zo lang. De top vijf van slechts bereikbare gemeenten wordt aangevuld met Schiedam, Haarlemmermeer en Winterswijk.

Een gemeentelijk woordvoerster stelt: ‘De snelheid en de bereikbaarheid van de website worden beïnvloed door de hoeveelheid programma's die op de achtergrond draaien, zoals bijvoorbeeld het Raadsinformatiesysteem. Die grote hoeveelheid kan tot gevolg hebben dat de bereikbaar minder goed is. Daarbij heeft de gemeente Oegstgeest de beveiliging van de website tot speerpunt benoemd (denk aan digi-d). Ook dat beveiligingprogramma trekt een zware wissel op de snelheid en de bereikbaarheid van onze website. We hebben te maken met een verouderde server die dergelijke zware programma's niet aan kan, maar er loopt reeds een traject voor de vervanging van de server voor een nieuwe.’

De politici zijn ontsteld. Tim van Tongeren (PrO): ‘Ik word hier niet erg blij van. Met de nieuwe server moet in ieder geval de wachttijd en de moeilijke bereikbaarheid fors kunnen worden teruggebracht. Dat is ook nodig, omdat de gemeente haar ambities ten aanzien van de toenemende digitalisering van de dienstverlening waar moet maken.’ Simon Vogel (LO): ‘Het is kwalijk dat dit medium in Oegstgeest niet goed werkt. Ook het gebruik door raadsleden wordt vaak verstoord door technische en organisatorische problemen. We hebben (als raad, JD) al besloten om meer in de website te investeren, dus is er zicht op verbetering. Maar er moet ook aandacht worden besteed aan een betere organisatie van de website. Het college moet de roze bril afzetten.’

Rob Braun (TO) stelt over de uitkomsten van het onderzoek: ‘Om je rot te schamen.
Enige tijd geleden heeft Oegstgeest veel geld uitgegeven om de website te vernieuwen maar tegelijk wordt het ondersteund door een houtje/touwtje server uit de vorige eeuw. Kennelijk zit er onvoldoende kennis en interesse bij de gemeente om de problemen snel op te lossen. Of de gemeente heeft een slecht servicecontract afgesloten voor ondersteuning en probleemoplossing. De gemeente laat haar burgers, met zo'n herhaalde en langdurige slechte service, behoorlijk in de kou staan.’

Eibertjan van Blitterswijk (CDA): ‘Als Oegstgeest de op één na slechtst bereikbare gemeente van de 395 onderzochte gemeenten is, dan is er iets aan de hand. Je kunt als overheid onmogelijk tevreden zijn met een relatief onbereikbare site. Zeker als je zegt je steeds meer te willen focussen op e-dienstverlening. De wethouder moet snel uitzoeken wat er aan de hand is en zorgen voor verbeteringen.’

Eelke van den Ouweelen (Lokaal): ‘Het is een slechte zaak, dat Oegstgeest zich op de tweede plek bevindt als het gaat om de minst bereikbare websites van Nederlandse gemeentes. De website van de gemeente ligt er klaarblijkelijk nogal eens uit. Dat is vervelend voor inwoners, die zaken elektronisch willen regelen. Ook is het naar de toekomst een onhoudbare situatie, omdat er de komende jaren sprake zal zijn van een verdere toename van elektronische dienstverlening aan inwoners. Als het gaat om servicegerichtheid, kan de gemeente Oegstgeest de lat wel wat hoger leggen!’Overigens waren tijdens de onderzoeksperiode vijftien gemeenten continue bereikbaar, waaronder Apeldoorn, Haarlem en Dinkelland.

Politici klagen over vertraagde informatie

OEGSTGEEST – De gebrekkige ICT maakt het de gemeenteraadsleden moeilijk om de vergaderstukken op tijd in te zien. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van besluitvorming; immers, als je niet voldoende gelegenheid hebt om de stukken door te lezen, kun je jezelf ook geen goed oordeel vormen. De problemen zijn verergerd sinds de gemeente het zogeheten ‘papierloos vergaderen’ heeft ingevoerd.

Alle gemeenteraadsleden ontvingen een fraaie iPad om de vergaderstukken digitaal te kunnen lezen, maar dat blijkt geen sinecure. Verschillende politici klagen over de situatie, waaronder Simon Vogel (LO), Rob Braun (TO) en Eibertjan van Blitterswijk (CDA). Deze laatste stelt: ‘Raadsleden en griffie ondervinden bijvoorbeeld al tijden hinder van het feit dat vergaderstukken niet goed of niet tijdig online kunnen worden gezet.’ Ook Braun heeft het helemaal gehad: ‘Stukken (soms wel 1.000 bladzijden en veel kleur) kunnen niet tijdig naar de iPads worden verzonden. Andere keren staan de stukken te laat op de site. Vaak krijgen we pas vlak voor de vergadering informatie op papier. Voorbereiden wordt dan ook heel moeilijk. Something is rotten in de state of Oegstgeest.’

Uitstel gevraagd over besluit Boerhaaveplein

OEGSTGEEST – De politieke partij Transparant Oegstgeest wil dat het besluit over het bestemmingsplan Haaswijk wordt uitgesteld. De reden hiervoor is de ophef die in het dorp is ontstaan over de mogelijke verdwijning van cafetaria ’t Haasje en kapsalon Dofferhoff.  Fractievoorzitter Rob Braun laat weten dat de ‘ontwikkelingen op het Boerhaaveplein en omgeving’ aanleiding zijn voor het uitstelverzoek. Hij zal deze vraag formeel indienen tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 oktober.

Herfsttraining


VOORHOUT – Tijdens de herfstvakantie lagen alle sporttrainingen stil. Veel (vrijwillige) trainers en trainsters zullen ongetwijfeld blij zijn geweest met de enkele uren extra rust in de drukke week. Maar de hockeytrainsters Lonneke en Puck van de Mixed Hockey Club Voorhout hadden de smaak goed te pakken. Op eigen houtje organiseerden ze een extra vakantietraining voor de meisjes F1. Inclusief slingers, ballonnenoefeningen en chips. De meisjes (en één broertje) genoten met volle teugen.

29 oktober 2012

Lastige keuzes gemaakt


OEGSTGEEST – Voor het komende jaar kan de gemeente een sluitende begroting presenteren. ‘Lastige keuzes’ zijn gemaakt, maar de vraag blijft of enkele te verwachten inkomsten wel realistisch zijn. Wethouder Eric Mackay vindt van wel.

Het was de moeilijkste begroting ooit voor Mackay, zo liet hij weten. ‘Alle gemeenten in Nederland zitten in zwaar weer en met name Oegstgeest. Door minder woningbouw dan verwacht in Nieuw-Rhijngeest krijgen we ook minder inwoners en minder inkomsten.’ Het college en de ambtenaren hebben heel intensief gekeken naar bezuinigingen en extra bronnen voor inkomsten. Zo wordt het onderhoud van het openbaar groen iets minder actief aangepakt, worden de subsidie voor peuterspeelzalen en het schoolzwemmen afgeschaft en moet het huidige zwembad haar deuren sluiten in december 2015. Ook wordt ‘gesneden in eigen vlees’: op de ambtenarenkosten wordt 10% bezuinigd. Eind volgend jaar wordt 1.280.000 euro uit het potje van de Behoedzaamheidreserve gehaald, om de begroting sluitend te houden.

Opvallend is dat het college rekening houdt met extra te verwachten inkomsten, om uit te komen op een sluitende begroting. Zo gaat het college uit van een extra verhoging van de precariobelasting in de jaren tot 2016. Maar de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft al voorgesteld om deze belasting binnen tien jaar af te schaffen, bijvoorbeeld door een geleidelijke verlaging. Desgevraagd informeert Mackay, dat officieel nog niets bekend is over het afschaffen van de precariobelasting. Mocht het toch gebeuren, dan worden de tegenvallende inkomsten gecompenseerd door het nog verder verhogen van de OZB-belasting.

Voor de bouwprojecten Poelgeest en Nieuw-Rhijngeest worden tekorten verwacht van respectievelijk meer dan 17 miljoen euro en bijna 15 miljoen euro. De gemeente hoopt de daling van alle gemeentelijke grondwaarden op te kunnen vangen met het reserveren van een extra jaarlijks geldbedrag van 200.000 euro. Dat is 1,6% op een totale waarde van circa 50 miljoen euro. Mackay heeft bij het zetten van de laatste punt in de begroting echter een ‘zucht van verlichting’ geslaakt, zo informeerde hij. ‘Dit was mijn achtste en meest moeilijke begroting. Het was zwaar, maar we hebben een evenwichtig pakket gerealiseerd, waarbij we niet de kaasschaaf hebben gehanteerd. Financieel gesproken is deze begroting niet op drijfzand gebaseerd.’

Lasten inwoners stijgen met 14,3%

OEGSTGEEST – Het is wethouder Eric Mackay gelukt om de gemeentelijke programmabegroting sluitend te houden, maar ook is duidelijk wie onder meer voor de kosten opdraaien. Door het verhogen van verschillende belastingen en tarieven stijgen de kosten voor de inwoners met maar liefst 14,3%.

Het college laat weten dat de tarieven ‘kostendekkend’ moeten worden. Daarom stijgt de rioolheffing met maar liefst 29,5%. Ook de afvalstoffenheffing gaat volgend jaar met 4,7% omhoog. De OZB, die zeven jaar lang gevrijwaard bleef van een verhoging, stijgt in 2013 met 5%. Door al deze lastenverzwaringen moet het gemiddelde huishouden volgend jaar 14,3% extra aan belastingen betalen. Daarnaast worden ook andere leges verhoogd, met als uitschieter de bouwleges: die stijgen met maar liefst 15%.

Kunst en milieustraat buiten schot

OEGSTGEEST – Voor het financieel rond krijgen van de gemeentelijke begroting, zijn ook een aantal zaken waar niet op bezuinigd gaat worden. Zo blijft het college vasthouden aan het realiseren van een kunstwerk in Nieuw-Rhijngeest. Op dit moment is hiervoor een bedrag van 39.000 euro beschikbaar en wethouder Van Oortmerssen laat weten dat hier niet aan getornd kan worden. ‘Het kunstwerk zal er zeker komen; begin volgend jaar stuur ik hiervoor een voorstel naar de gemeenteraad. We willen het kunstwerk op de meest efficiënte manier realiseren. Dat hoeft niet volgend jaar te zijn, maar wel op termijn.’

Ook de milieustraat blijft zes dagen open, informeert wethouder Mackay. ‘De discussie of die milieustraat een dag minder open blijft, komt steeds weer terug’, verzucht hij desgevraagd. Burgemeester Timmers voegde hier aan toe: ‘We hebben niet gekozen voor de kaasschaafmethode.’

‘Kruidenier’ wil hulp Katwijk

OEGSTGEEST – De gemeente wil in overleg met de gemeente Katwijk om te vragen of die gemeente 61.000 euro wil voorschieten voor de realisatie van de afrit van Flora Holland.

Het is nog maar de vraag of Katwijk dit graag wil doen. Eerder al slikte die gemeenteraad het met veel tegenzin, dat Oegstgeest eenzijdig de eigen bijdrage voor die afrit aanpaste naar rato van het aantal inwoners. Wethouder Mackay werd zelfs ‘kruidenier’ genoemd. De Kattukse politici zullen niet staan te springen om Oegstgeest nog een keer bij te staan, zo is de verwachting. Toch blijft Mackay optimistisch. ‘Ik beschouw de term kruidenier als geuzenaam. Het enige wat we vragen aan Katwijk is om de afrit een jaar voor te financieren.’

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

OEGSTGEEST – Het is niet alleen maar somberheid wat in de begroting staat. De ambtenaren mogen zich in 2014 en 2016 verheugen op twee ‘medewerkerstevredenheidsonderzoeken’, die elk 17.500 euro gaan kosten. Wethouder Van Oortmerssen laat weten dat zo’n onderzoek niet alleen maar uitgevoerd kan worden door als college te vragen of de ambtenaren het naar hun zin hebben.

Ze informeerde: ‘We werken toe naar een kernorganisatie. Daarom moet je de nulsituatie vaststellen en na een paar jaar kijken hoe het uitwerkt. De oprichting van het shared service center heeft nogal wat betekent voor de ambtelijke staf en de wijzigingen in de organisatie heeft tot onrust geleid. De medewerkers moeten wel bezig blijven en lol hebben. Daarom is het goed om de stemming in de organisatie te houden. Er wordt veel van ambtenaren gevraagd, want alles wordt anders en we moeten dat met minder mensen doen. Daarom zijn zaken als een kerstpakket ook zo belangrijk om te behouden.’

Meer inkomsten dankzij Corpus

OEGSTGEEST – Nu Corpus bekend heeft gemaakt, dat zij de afgelopen vijf jaar maar liefst een miljoen bezoekers hebben ontvangen, gaat het college kritisch kijken naar de heffing van de zogeheten vermakelijkhedenretributie. Op dit moment gaat het college ervan uit, dat per jaar 100.000 mensen het museum bezoeken. Corpus betaalt per bezoeker 0,50 euro, dus dat zijn voor de gemeente 50.000 euro aan inkomsten. Het werkelijke aantal bezoekers ligt dus op 200.000 personen. Gaat het college daarom de uitgangspunten van de vermakelijkhedenretributie aanpassen naar een hoger bezoekersaantal? Wethouder Eric Mackay bevestigt dat de hogere bezoekersaantallen van Corpus een meevaller kunnen zijn voor de begroting. ‘We laten onze ambtelijke staf hier zeker naar kijken.’

Nieuw beleid voor ondernemers

OEGSTGEEST – Ondanks de bezuinigingen heeft de gemeente toch nog geld kunnen reserveren voor zogeheten ‘Nieuw beleid’. Dit liet wethouder De Ridder weten: ‘We willen onze positie behouden in de top tien van meest aangename gemeenten van Nederland.’

Maar liefst 50.000 euro gaat de gemeente investeren om het ‘vestigingsklimaat voor ondernemers te versterken’. Dat houdt in dat de gemeente wil deelnemen in de Bioscience Foundation van het Bioscience Park en een zogeheten ‘co-creatieproces voor het MEOB-terrein’ wil ondersteunen. Een concrete toelichting over deze plannen werd niet gegeven, al informeerde De Ridder wel dat de gemeente Oegstgeest in de toekomst meer wil opereren als ‘partner’ met de gemeente Leiden en de Universiteit van Leiden. ‘We willen het aantal arbeidsplaatsen in Oegstgeest laten toenemen en het aantal werklozen niet laten stijgen. Bovendien krijgen we met de vestiging van meer ondernemers ook meer OZB-inkomsten.’ Het college verwacht niet dat de stijging van 15% voor bouwleges een negatief effect zal hebben op de aantrekkingskracht van Oegstgeest voor nieuwe ondernemers.

Parkeren moet je leren


OEGSTGEEST – Het tekort aan parkeerplaatsen is een blijvende frustratie voor veel automobilisten. Wie zijn of haar geliefde vierwieler verkeerd parkeert, gaat onherroepelijk op de bon, als deze overtreding door een daarvoor bevoegde ambtenaar wordt geconstateerd. Dan is het des te wranger om te zien, wanneer gemeentelijke voertuigen zich niet aan de regels houden. Zoals dit vrachtvoertuig van Beheer Openbare Ruimte, waarvan de chauffeur maandag 22 oktober blijkbaar dacht; ‘Als je het breed hebt, moet je het breed laten hangen’.

Duur-zame plannen

NOORDWIJK – De gemeente wil het milieu verbeteren en voor dat doel wordt de komende jaren een viertal programma’s opgezet. De afdeling Openbare Werken wil meer duurzame voertuigen aanschaffen. ‘Hiervoor is een hogere vervangingsinvestering benodigd’, aldus een ambtelijk stuk. Die duurzame voertuigen zijn dus niet zo duurzaam voor de gemeentelijke portemonnee.

Ook de onkruidbestrijding dreigt tweeënhalf keer zo duur te worden. Het kabinet heeft namelijk plannen om een verbod in te stellen op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte. Dus de bestrijding van onkruid wordt dan een stuk arbeidsintensiever, en dus duurder.

Verder heeft de gemeente ook de wens om bij alle inkopen en aanbestedingen te stellen dat alle aanbieders 100% duurzaam bezig moeten zijn. Ook dit levert extra kosten op, zo berekent Openbare Werken. ‘Duurzaam inkopen en aanbesteden brengt een 0 tot 10% hogere investering met zich mee.’ Gehoopt wordt, dat duurzame materialen zorgen voor minder onderhoudskosten. Op deze manier zouden de extra aankoopinvesteringen terugverdiend moeten worden.

Half miljoen voor oeverbescherming

NOORDWIJK – Maar liefst 513.000 euro moet volgend jaar worden uitgegeven voor het Beheerplan Oeverbeschermingen. In de daaropvolgende jaren tot en met 2016 wordt nog eens een dikke anderhalf miljoen geïnvesteerd aan betere oevers. Het geld is nodig om afkalving en uitspoeling van oevers tegen te gaan.

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraadsleden: ‘Een ondeugdelijke oeverbescherming brengt twee grote gevaren met zich mee. Door uitspoeling zal er steeds meer grond in de watergang terecht komen, waardoor de waterafvoerende capaciteit afneemt. Op termijn zal dit leiden tot wateroverlast in de achterliggende gebieden en (dus, JD) verhoogde baggerkosten. Door uitspoeling en afkalving van het talud komt de stabiliteit van naast de watergang gelegen constructies zoals huizen en fietspaden in gevaar. Bij een te groot verlies van grond zal dit resulteren in verzakkingen waardoor veel schade toegebracht kan worden en de veiligheid van gebruikers op het spel komt te staan.’

Gek op vrijwilligerswerk


‘Ik doe waar ik goed in ben’

NOORDWIJK – De raderen van de samenleving zouden knarsend tot stilstand komen als alle vrijwilligers zouden besluiten om te stoppen met hun activiteiten. Je ziet en hoort ze zelden; de mannen en vrouwen die ervoor zorgen dat hun club, vereniging of stichting soepel draait. In deze serie wordt iedere week een andere vrijwilliger uitgelicht, die vertelt over ‘haar’ organisatie. Deze week: Christel Zitman (55), secretaris bij de Operettevereniging Mozaïek.

De geboren Noordwijkerhoutse kwam op haar negentiende in Noordwijk wonen. Nadat ze enkele jaren als studieadviseur bij de LOI had gewerkt, koos ze er voor om thuisblijfmoeder te worden, zodat ze er optimaal kon zijn voor haar drie kinderen. Alle drie bezochten ze de basisschool De Schapendel en Zitman zette zich tien jaar lang voor die school in; eerst in de medezeggenschapsraad en daarna voor de oudervereniging. ‘Ik vind het heel leuk om dingen te organiseren!’

Het was haar tante die twaalf jaar geleden vroeg of Zitman een keer mee wilde doen met de operette. Zitman lacht: ‘Ik dacht: “Operette, help!” en durfde bijna niet aan mijn omgeving te vertellen dat ik daar heen ging. Maar het was juist erg leuk om samen met anderen te zingen.’ Haar tante vroeg of Zitman voortaan mee wilde helpen met de kaartverkoop en een jaar later trad ze ook toe tot het bestuur. Ze geniet ervan om secretaris te zijn bij de Operettevereniging Mozaïek. Ze overlegt met de leden van het bestuur, maakt flyers en is spin in het web voor alle ontwikkelingen binnen de Operettevereniging Mozaïek: ‘Ik heb Schoevers gedaan en kan mijn oude vak uitoefenen. Ik doe waar ik goed in ben. Vrijwilligerswerk geeft mij voldoening; ik maak me nuttig en word ook overal bij betrokken.’

De vereniging, die alweer 45 jaar bestaat, voert ieder jaar een luchtige operette uit, waarbij prachtige liedjes gecombineerd worden met een orkest en vrolijke acteerprestaties. Vorig jaar bezochten circa duizend mensen de voorstelling ‘De Jantjes’ en ook dit jaar hopen we op veel bezoekers bij de komende uitvoeringen van ‘De Mikado’ op 2, 3 en 4 november. Zitman wil geen rol: ‘Laat mij maar zingen’. Maar wel denkt ze met plezier terug aan haar eerste acteerprestatie: ‘Ik was een Chineesje en in die rol sprak ik drie woorden.’ Toch lijken er in haar sluimerende acteerambities te zitten: ‘Het vergt heel veel tijd om de teksten te leren. Misschien begin ik daar over een paar jaar mee, want er zijn rollen voor mensen van alle leeftijden.’

Een van de dingen waar Mozaïek tegenaan loopt, is het tekort aan mannen die willen zingen, dansen en / of acteren. Vrouwen die mannenrollen spelen, is taboe, informeert Zitman. ‘Het ziet er niet uit als een vrouw als man verkleed is; daar beginnen we niet aan, want we stellen heel hoge eisen.’ Over de vraag waar Zitman en haar collega-vrijwilligers het allemaal voor doen, kan ze kort zijn: ‘Een mooie voorstelling! Je werkt maandenlang toe naar de optredens en de staande ovatie aan het einde is heel lekker. Ons doel is dat de mensen altijd vrolijk de zaal verlaten en het gevoel hebben dat ze echt een avondje uit zijn geweest’.

Visrestaurant ‘t Crabbetje

St. Aagtenstraat 23, 2312 CA Leiden. T: 071 512 8846

LEIDEN – Al jaren is Visrestaurant ‘t Crabbetje het enige visrestaurant dat Leiden rijk is. De succesvolle formule spreidt zich zelfs uit; sinds kort floreert in Delft een nieuw restaurant: ‘Brasserie ’t Crabbetje’. Het is een teken dat de visliefhebbers restaurants waarderen, die staan voor hun producten en zich onderscheiden in klantvriendelijkheid, enthousiasme en professionaliteit.

Dagelijks worden de restaurants bevoorraad met verse vis om zowel de gasten à la carte of met het bekende driegangenmenu te verwennen. Vooral het menu, met in iedere gang een drietal gerechtjes, vindt gretig aftrek,  ‘Wij merken dat de gasten het leuk vinden om verschillende lekkernijen van onze kaart te proberen. Hierdoor gaan wij onze menu’s uitbreiden met een chefs proeverij  en een luxe versie waarbij  er zelfs een kreeft wordt geserveerd!’ aldus Theo Guijt en Martijn van der Wouden, uitbaters van de etablissementen.

Om de gasten nog meer tegemoet te komen, kunnen zij in deze menu’s standaard kiezen tussen  een zoete afsluiting  of een kaasplankje. Uiteraard met een bijpassend wijnarrangement, bestaand uit drie kleine proefglazen. Ook hierbij staat service voor de gasten weer centraal!

Verder zal na een gehele verbouwing in Delft tevens Leiden weer een facelift ondergaan. Dit zal plaatsvinden tussen kerst en oud nieuw waarbij januari in het teken van het eerste lustrum zal staan. In de maanden november en december staat de zeetong weer centraal. Deze wordt geserveerd voor € 27,50 en is zoals altijd heerlijk gebakken in roomboter! Om van 2012 een goed afscheid te nemen, organiseren beide restaurants hun jaarlijkse Bubbelproeverij, die op zondag 9 december plaatsvindt bij ’t Crabbetje in Leiden en op zondag 16 december in de vestiging in Delft. Uiteraard begeleidt door heerlijke vishapjes!

Wij raden u aan om de website goed in de gaten te houden voor alle feestelijke activiteiten: www.crabbetje.nl. Wilt u niets missen, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief. Kortom, er zijn weer genoeg redenen om één van de restaurants met een bezoekje te verrassen!