Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 mei 2019

De Zwarte Tulp verdwijnt uit centrum Lisse


LISSE – Museum De Zwarte Tulp verhuist uit het centrum van het dorp, om een onderkomen te krijgen in het oude pand van Microformat (Heereweg 331). Hiermee is ook een plek gevonden, waar Panorama Tulipland van de Voorhoutse schilder Leo van den Ende ondergebracht kan worden. De gemeente Lisse betaalt 665.000 euro voor het huidige onderkomen van De Zwarte Tulp. Wethouder Jeanet van der Laan is enthousiast; met het vertrek van het museum kunnen plannen gemaakt en uitgevoerd worden voor de herontwikkeling van dat deel van het centrum.

De wens om het Panorama Tulipland naar het museum te halen, bestaat al jaren. Maar liefst zeven scenario’s zijn bedacht over hoe dat panorama in of bij het huidige museumpand zou kunnen komen. Al die scenario’s kunnen in de prullenbak, omdat museumvoorzitter Herman den Hollander gewezen werd op het Microformatpand. Dat gebouw is groot genoeg om én het Panorama Tulipland van 67 meter lang en vier meter hoog én de huidige collectie kunstwerken te huisvesten. Den Hollander: ,, Het hele museum vertrekt dus uit de huidige locatie en gaat in z’n geheel naar Heereweg 331, onder voorbehoud van financiering.’’

Met de eigenaren van het Panorama Tulipland is een regeling getroffen. Drie mensen krijgen een zak geld en daarmee staan ze hun rechten af om inkomsten te halen uit de bezoekersgelden. Die rechten worden geschonken aan de Stichting Leo van den Ende en in ruil krijgt Museum De Zwarte Tulp het panorama ,,in altijddurende bruikleen met alleenvertoningsrecht.’’ Den Hollander en medebestuurslid Peter Vink verwachten, dat het bezoekersaantal door het panorama zal stijgen van 12.000 naar 50.000 betalende bezoekers.

Van der Laan is heel blij met deze oplossing; volgens haar is dit de oplossing voor een ‘Gregoriaanse knoop’ (gordiaanse knoop, JD). ,,Ik heb ook te maken met de ontwikkeling van het Heemskerkplein, Raadhuisplein en het gebouw Plan4. Dat stond allemaal on hold, tot er duidelijkheid was over de komst van Panorama Tulipland. Dit is een strategische zet, waarmee die plannen uitgewerkt kunnen worden.’’ In juni komt de wethouder hierover met voorstellen naar de raad. Van der Laan maakte tegelijk duidelijk: ,,Hiermee is ook de kans verkeken, dat het Panorama Tulipland in het huidige gebouw van Museum De Zwarte Tulp komt. Mocht de verkoop niet doorgaan, dan wordt er ook geen actie ondernomen om het Panorama daar alsnog te krijgen.’’
Als de gemeente het museumgebouw toch in bezit krijgt, zijn er veel mogelijkheden om er wat mee te doen. Van der Laan mijmert: ,,Kantoren, of een combinatie met woningbouw. Of een plek voor senioren met een zorgvraag.’’ Als alles goed gaat, zou het Panorama Tulipland al op 1 oktober 2020 open kunnen gaan aan de Heereweg 331. Nu ligt dat doek nog in een grote kist, maar onderzoek heeft aangetoond, dat de kwaliteit heel goed is. Den Hollander: ,,Het Panorama moet nog uit de kist, voordat Leo in de kist gaat. Voor hem is het geweldig, dat het panorama weer te bezichtigen is!’’

Geen extra parkeerplekken voor nieuwbouw


LISSE – In het voormalige It’s pand, op de hoek van de Kanaalstraat en Heereweg, komt een flatgebouw met 24 appartementen. De projectontwikkelaar Kronenberggroep hoeft echter geen extra parkeerplaatsen te realiseren.

Joep Derksen

De oorspronkelijke bouwplannen zijn aangepast, mede naar aanleiding van bezwaren van omwonenden. Zo komen er geen 28 appartementen meer, maar vier minder. Bovendien is er een bouwlaag afgehaald aan de kant van de Wagenstraat. De terrassen, die bij de oorspronkelijke tekeningen nog uitkeken op de woningen aan de Wagenstraat, kijken nu uit op de Kanaalstraat. De ‘tweelingtoren’ blijft echter.

De ‘middeldure’ huurappartementen zijn bedoeld voor senioren en gaan tussen 800 en 950 euro per maand kosten. Wethouder Jeanet van der Laan is blij met de nieuwbouw, die maximaal 14 meter hoog wordt. De komst van 24 appartementen zorgt ook voor extra auto’s, maar extra parkeerplaatsen hoeven er niet aangelegd te worden. De wethouder: ,,Als je in Lisse op een A-locatie wilt wonen, kan het tot gevolgen hebben dat je niet altijd in het centrum kunt parkeren. Er is geen alternatief qua parkeren, dus moet er in het openbaar gebied geparkeerd worden.’’

Maar waarom mag de Kronenberggroep een appartementencomplex bouwen, terwijl allerlei andere grote en kleine projectontwikkelaars bij ieder bouwplannetjes geld moeten uitgeven voor extra parkeerplaatsen? Van der Laan: ,,Op dit gebied zit de woonbestemming er al jaren op, dus hoeven ze de parkeervoorzieningen niet te realiseren.’’ De start van de bouw begint aan het eind van dit jaar. 

Start bouw Elka nog dit jaar


LISSE – Het college van burgemeester en wethouders is niet van plan om de bouwplannen van Elka aan te passen. Daarmee wordt het nieuwbouwplan met 26 appartementenwoningen en veertien waterwoningen het meest ambitieuze project tot nu toe. De maximum hoogte wordt namelijk 24,5 meter en dat is voor Lisse een record.

Joep Derksen

Het aantal bezwaren tegen de bouwplannen is verminderd, laat wethouder Jeanet van der Laan weten. Op het laatste moment zijn er wat kleine aanpassingen gedaan. Zo worden er twee parkeerplaatsen meer gereserveerd, zodat het totale aantal plekken 70 wordt en er komen twaalf bomen bij het flatgebouw (drie meer dan eerst de bedoeling was). Een ‘recreatieve verblijfplaats’ verschijnt op de hoek, vlak aan het water en op loopafstand van het Bloembinderspark. Dat wordt geen hangplek, zo verwacht de wethouder, ook al komen daar twee bankjes te staan. ,,De locatie is zo gekozen, dat er minimaal last zal zijn van hangjongeren.’’

De start van de bouw kan op zijn vroegst pas aan het eind van dit jaar beginnen. De verwachting is namelijk dat er nog een handvol omwonenden zijn, die bezwaar maken en naar de Raad van State stappen. Zij maken zich onder meer zorgen over verlies van uitzicht en geluidsoverlast tijdens het bouwen. De wethouder verzekert, dat de gemeente controleert dat het heien van de palen niet meer lawaai mag maken dan 60 decibel. 

Zestig woningen voor 18 miljoen euro

LISSE – De gemeente Lisse heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Timpaan voor de bouw van zestig woningen. De totale waarde van dit project is zo’n 18 miljoen euro. Er komen sociale woningen (198.000 euro), huizen van rond de 250.000 euro, maar ook duurdere villa’s tot 550.000 euro. Wie nog een tonnetje of zeven in zijn kluis heeft liggen, komt in aanmerking voor een van de vijf dijkwoningen of vier kadewoningen in het plan.

Joep Derksen

Ingeborg de Jong, algemeen directeur bij Timpaan, tekende samen met wethouder Jeanet van der Laan de samenwerkingsovereenkomst. De wethouder: ,,Het is heel belangrijk, dat dit project snel in gang wordt gezet, want de mensen wachten op de nieuwbouw.’’ Van de 60 woningen zijn er 18 koopwoningen in de sociale sector. Wie zo’n woning koopt, wordt via een antispeculatiebeding contractueel verplicht om dat huis minimaal drie tot vijf jaar te houden. Zo wordt speculatie van die huizen tegengegaan, hopen De Jong en Van der Laan.

Overigens zijn de sociale koopwoningen niet alleen bestemd voor de inwoners van Lisse; iedereen mag zich hier voor inschrijven. De verkoop van alle huizen begint na de zomer, zodat de eigenaren al vanaf kerst 2020 in hun nieuwe huis kunnen wonen.

Voor meer informatie: www.nieuwmeerzicht.nl.

24 mei 2019

,,Zijn onze levens minder waard?!”


Woerdense Verlaat – De Dorpsraad Woerdense Verlaat maakt zich enorme zorgen over de veiligheid van haar inwoners. Vorig jaar was bij een noodoproep geen enkele keer een ambulance binnen 15 minuten aanwezig. Volgens Sandra Kucuksen en Monique Vijfhuizen, leden van de werkgroep maatschappelijke voorzieningen jeugd en ouderen, is het slechts een kwestie van tijd voordat er onnodig doden vallen.

Al vier jaar geleden kreeg de Dorpsraad van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden te horen, dat de Woerdense Verlaat niet op tijd bereikt kan worden. Sinds 2015 zijn de aanrijdtijden niet verbeterd. Kucuksen: ,,Wij zijn superbezorgd. Het gaat tot nu toe goed, maar hoe lang blijft het goed gaan?’’ Het lijkt een bijna Kafkaëske situatie, want op vijf minuten rijden staat iedere dag een ambulance aan de Geerkade klaar om uit te rukken. Maar die ambulance bedient het gebied van de RAV Utrecht.

,,We zitten hier op de rand van de gemeentegrens, provinciegrens en het zorggebied van de ambulances. Er zijn ambulanceposten in Woerden en Vinkeveen; deze zijn binnen 12 minuten in Woerdense Verlaat.’’ Verschillende leden van de Tweede Kamer zijn hierover al aangesproken en inmiddels zijn er Kamervragen gesteld, maar er lijkt niets te veranderen. De ambulancediensten wijzen naar elkaar en de overheid, de zorgverzekeraars hebben bezwaren en de politiek in de provincies Utrecht en Zuid-Holland moeten er ook nog wat van vinden. Kucuksen: ,,We voelen ons in de steek gelaten. Het is onacceptabel, dat we buiten de normen vallen.’’

Wethouder Bernadette Wolters licht in een persoonlijk gesprek met de beide dames toe, dat de gemeente Nieuwkoop probeert om de situatie te verbeteren. ,,We vallen onder de wet tijdelijke ambulancezorg. Door de RIVM wordt landelijk op basis van aanrijdtijden gekeken, of gemiddeld genomen de norm gehaald wordt. Dat is lastig, want op de ene plek val je wél binnen het gemiddelde en ergens anders niet.’’ Vijfhuizen is niet blij met deze opmerking: ,,Zijn onze levens dan minder waard, dan mensen die in de grote stad wonen? Of moet er eerst een dode vallen, voordat mensen beseffen, dat hier wat moet gebeuren?!’’

Speel je door deze indeling met de levens van de mensen die wonen in de buitenranden van de ambulancegebieden? Wolters: ,,Het is risicocalculatie. Hoe meer inwoners ergens wonen, hoe groter het risico is, dat er met iemand iets gebeurt.’’ Kucuksen reageert: ,,We betalen in het dorp net zoveel aan belastingen en zorgpremies. Maar blijkbaar zijn onze levens toch wat minder waard. Ik vind het voor mensenlevens onacceptabel om die aanrijdnormen zo te bepalen.’’

Wolters wijst er op, dat er juist in Woerdense Verlaat extra is ingezet op  AED’s. Ook weten  meer dan twintig inwoners, hoe die AED’s gebruikt kunnen worden. ,,Bij spoedzorg, zoals een acute hartinfarct of slagaderlijke bloeding is zes minuten de termijn waarbinnen hulpverlening er moet zijn. Die norm wordt bijna nergens gehaald. Daarom zetten wij hier in de gemeente Nieuwkoop in op die AED’s en de opleiding van mensen. Zodat ze échte spoedzorg kunnen leveren.’’ De wethouder wijst er op, dat vorig jaar van de 60.000 ambulanceritten, maar 14 spoedritten richting de Woerdense Verlaat gingen. ,,Ik begrijp de zorgen en proef enige frustratie omdat het onderwerp al lang op de radar zit. Maar er wordt aan gewerkt.’’

Terwijl de oplossing zo simpel lijkt. Waarom maakt Nieuwkoop geen financiële afspraken met de RAV Utrecht, zodat de ambulance aan de Geerkade ook ingezet kan worden in Woerdense Verlaat? ,,We hebben geen miljoen euro om hier een eigen ambulance neer te zetten’’, aldus Wolters, die er op wijst dat nabijgelegen ambulances worden ingezet, als ambulances van de RAV Hollands Midden niet op tijd in Woerdense Verlaat kunnen zijn. Wel wil ze de zorgen van de inwoners de komende jaren bespreken met de besturen en zorgverzekeraars in de regio. Ze voegt toe: ,,De ambulancezorg wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Het is niet aan ons om hier afspraken over te maken.’’

Kucuksen en Vijfhuizen zijn niet blij met de uitkomst, want het betekent dat het in ieder geval tot 2021 duurt, voordat er mogelijk een andere ambulance-indeling komt. ,,U verdedigt het systeem, maar dat is niet voldoende. We hebben het gevoel dat we hier in een cirkeltje draaien. We weten niet meer waar we met ons probleem terecht kunnen. We gaan een klacht indienen bij de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit, JD). We zijn pas tevreden, als de ambulances hier op tijd zijn.’’ 

Andere verkiezingsborden


Nieuwkoop – De half beplakte verkiezingsborden voor de Europese Verkiezingen is fractievoorzitter Tom de Kleer (VVD) een doorn in het oog. Zijn fractie diende donderdagavond het voorstel ‘Plakken verleden tijd’ in bij de gemeenteraad, om hier wat aan te doen. Voortaan moet de gemeente Nieuwkoop voorafgaand aan verkiezingen alleen nog voorbeplakte verkiezingsborden plaatsen, waarop de posters van alle deelnemende politieke partijen al op staan.

De Kleer: ,,Op het verkiezingsbord bij het gemeentehuis waren slechts drie posters geplakt. Drie verrimpelde posters is een wat treurige aanblik en zal niet opkomstbevorderend werken. Ook bij de verkieizngen voor Provinciale Staten stonden de borden er leeg bij. Handmatig plakken is niet meer van deze tijd; we willen voorbedrukte borden, vanaf de eerstvolgende verkiezingen.’’

Het is niet zo, dat de VVD dit voorstel indient, omdat de politici die posters niet zelf willen plakken, verzekert De Kleer: ,,Ik heb vanmorgen nog door de hele gemeente onze posters op de verkiezingsborden geplakt!’’ Het helemaal afschaffen van die ouderwetse verkiezingsborden ziet De Kleer ook niet zitten: ,,Het heeft toch wel wat en zo worden mensen nog eens extra op de komende verkiezingen gewezen.’’

Een meerderheid van de raad vond  het VVD-voorstel positief. Frans Buijserd gaat uitzoeken, wat mogelijk is, al kon hij niet laten te vermelden: ,,Een stukje nostalgie gaat dan wel weg, maar ja.’’ 

De Bouwapp voor inwoners


LEIMUIDEN – Wie wil weten, wat er allemaal aan bouwactiviteiten in het dorp gebeuren, kan dit via een ‘bouwapp’ volgen. Of, om precies te zijn: De bouwapp. Wethouder Yvonne Peters introduceerde deze app voorafgaand aan de projectenmarkt Leimuiden afgelopen donderdag.

De komende jaren gaat heel Leimuiden op de schop. Waaronder natuurlijk de veelbesproken Passage Leimuiden, maar ook worden de wegen rondom het te bouwen Integraal Kindcentrum aangepakt. De Acacialaan, Kastanjelaan, Ieplaan en omgeving worden gereconstrueerd; net als de Willem van der Veldenweg en de Herenweg. En dat gaat gevolgen hebben voor de inwoners. Al die ontwikkelingen zijn weliswaar te vinden op de website van de gemeente Kaag en Braassem, maar Peters is de eerste die erkent, dat zo’n website niet ideaal is. Vol trots toont ze daarom ‘De Bouwapp’ op maar mobieltje. ,,Op deze app kunnen ontwikkelaars hun projecten zetten. We hopen dat alle initiatiefnemers hun ontwikkelingen op die bouwapp uploaden, zodat je kunt kijken wat er gebeurt in het dorp en of er wegafsluitingen aan zitten te komen.’’ De Bouwapp is ook geschikt voor informatie over bouw- en wegwerkzaamheden elders in Kaag en Braassem en de rest van het land. 

Geen 30 km per uur


LEIMUIDEN – Een algehele invoering van de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in Leimuiden: het gemeentebestuur zit dat niet zitten. De fractie van het CDA pleit hiervoor, omdat ook de infrastructuur van het dorp naar de N207 wordt aangepast. Maar het college van burgemeester en wethouders stelt dat de inrichting van 30 km/uur gebieden is gekoppeld aan gepland groot onderhoud van de wegen. Dus de komende jaren zit zo’n algehele snelheidsverlaging er niet in. 

Geen tweede restafvalcontainer


Nieuwkoop – De inwoners en bedrijven van Nieuwkoop mogen vanaf volgend jaar geen tweede restafvalcontainer meer aanvragen. Ook niet, als ze daarvoor betalen. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten. Op die manier zouden de inwoners beter gemotiveerd worden om hun afval te scheiden, zodat iedere inwoner in 2050 nog maar 30 kilogram restafval per jaar produceert. Het voorstel van CDA-raadslid Leon Zoet werd met steun van zijn partij, Natuurlijk Nieuwkoop, D66 en SGP/ChristenUnie aangenomen.

Kansen voor verhuizing hockeyclub stijgen


ROELOFARENDSVEEN / OUDE WETERING – De hockeyvereniging Alkemade kan mogelijk toch naar het Sportpad verhuizen.  Dat bleek maandagavond tijdens een informatiebijeenkomst over de toekomstplannen van het Sportpadgebied.

De Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA), Kindkracht en De Tweesprong zijn voorstander van het combineren van een IKC (brede school) met allerlei sportfaciliteiten. En in het sportpadgebied zitten onder meer twee voetbalclubs, een jeu de boulesvereniging, tennisclub en tafeltennisvereniging. Ook komen er nog huizen voor de (sociale) woningbouw. Het gebouw De Tweesprong moet vervangen: dat is dé kans om naar het hele gebied met sportvelden te kijken. De verschillende clubs en organisaties hebben ‘Sportpad United’ opgericht om de ideeën uit te werken.

De voetbalverenigingen DOSR en WVC hebben gezamenlijk vijf voetbalvelden nodig, maar er blijkt ruimte te zijn voor een extra hockeyveld. Richard Wesselman is lid van de overleggroep Sportpad United en sprak namens DOSR: ,,Die vijf velden hebben we als voetbalclubs nodig. We heten de hockey van harte welkom. Als je het gebied iets anders inricht en de velden wat verlegd, is het mogelijk om er nog een veld bij te leggen. Dan komt er een waterveld voor de hockey én we kijken naar een mogelijkheid om hockey en voetbal gezamenlijk van één veld gebruik te laten maken. Hoe we dat gaan doen, is een vraag die we nog moeten beantwoorden.’’

Sportverenigingen nemen kunstgrasvelden over


Kaag en Braassem – In Kaag en Braassem liggen zes kunstgrasvelden, waar nu nog de gemeente zelf voor verantwoordelijk is. Dat gaat veranderen; de verschillende (voetbal)verenigingen nemen de zorg voor en het onderhoud van die velden over. Tenminste; voor de komende dertig jaar. In ruil daarvoor betaalt Kaag en Braassem een afkoopsom zodat die velden te zijner tijd ook vervangen kunnen worden.Ook de zorg voor andere objecten, zoals sportkantines, wordt overgedragen aan de buitensportverenigingen. Kaag en Braassem betaalt voor ieder kunstgrasveld een afkoopsom en daarnaast moet iedere vereniging nog extra wensen uitonderhandelen met de gemeente. Daarnaast betaalt de Stichting Beheer Gemeentelijke Buitensportaccommodaties mee aan de toekomstige vervanging van de kunstgrasvelden.

Toch is de gemeente niet helemaal af van haar verantwoordelijkheden. Bij grote en onverwachte wijzigingen, bijvoorbeeld. Zoals een besluit van de rijksoverheid, dat alle kunstgrasvelden met rubberen korrels vanwege gezondheidsgevaar vervangen moeten worden. Op zo’n moment kunnen de clubs weer bij Kaag en Braassem aankloppen.

De verenigingen zelf blijven verplicht om hun velden en faciliteiten ook open te stellen voor ‘maatschappelijke doelstellingen’, zodat hockeyvelden en voetbalvelden niet alleen voor deze sporten gebruikt worden. 

Stemmen op beste initiatief


KAAG EN BRAASSEM – Wie woensdag 23 mei gaat stemmen in Kaag en Braassem, mag tegelijkertijd bepalen welk dorpsinitiatief in aanmerking komt voor 2.000 euro. Het gemeentebestuur combineert hiermee inwonerparticipatie met de kans op een hogere opkomst tijdens de Europese Verkiezingen.

De gemeente Kaag en Braassem bestaat tien jaar en daarom heeft het gemeentebestuur inwoners, stichtingen en verenigingen uitgenodigd om initiatieven in te dienen. Per dorpskern krijgt één initiatief 2.000 euro. Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat er 44 initiatieven zijn ingediend. Het gemeentebestuur gaat niet zelf bepalen, wat het beste initiatief per kern is; dat wordt aan de inwoners overgelaten.

Dit keer krijgt iedereen die gaat stemmen, de mogelijkheid om hierover mee te beslissen. ,,Alle stemmers voor de Europese Verkiezingen kunnen in het stembureau tegelijkertijd met een sticker op een bord aan de muur aangeven, wel initiatief in hun dorp hun voorkeur heeft.’’ De wethouder hoopt, dat hierdoor ook de opkomst wat hoger wordt. ,,We doen ons best om daar op deze manier aan bij te dragen.’’

Het college van burgemeester en wethouders bepaalt uiteindelijk, wat de winnende initiatieven zijn. De winnaars worden in juli bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst. 

Uit het lood


KAAG – De veerstoep en remmingswerker voor het pontje Kaag-Buitenkaag blijkt veel ernstiger beschadigd, dan eerst werd gedacht. Vorige week ramde een binnenvaarschipper het aangemeerde pontje aan de Buitenkaagkant en dat zorgde voor grote schade aan zowel de veerstoep als de remmingswerker. En dat heeft gevolgen voor het transport van zware voertuigen boven de vijf ton.

Op de zijkant van het veerpontje zitten twee pennen, die normaliter altijd in de palen van de remmingswerker vallen. Zo ligt het pontje stabiel, op het moment dat dit zware verkeer de pont op- en af rijdt. Maar doordat de remmingswerker uit het lood is gestoten, is die stabiliteit er niet meer. Dus moeten de pontmedewerkers ingrijpen, iedere keer wanneer er een vrachtwagen of trekker naar de overkant moet. Met grote sjorbanden moeten ze dan het pontje vastbinden aan de kade.

De aanvaring komt op een heel slecht moment, want de gemeente had die veerstoepen net gerestaureerd. Het gemeentebestuur is van plan, om deze veerstoepen aan de Buitenkaagkant opnieuw te repareren, maar dan wel na afloop van het recreatieseizoen, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht de veiligheid van de pontgebruikers in het geding komen, dan worden de reparatiewerkzaamheden wel vervroegd uitgevoerd, verzekert wethouder Yvonne Peters. De veerstoep aan de Kaagkant wordt, volgens planning, in de nacht van 14 op 15 juni gerenoveerd. Dan is het pont zo’n twaalf uur uit de vaart.

Wethouder lanceert Groen en Doen!


KAAG EN BRAASSEM – Wie niet alleen zijn eigen tuintje wil onderhouden, maar ook kriebelende groene vingers heeft om de buurt mooier te maken, kan voortaan zijn hart ophalen in Kaag en Braassem. De gemeente geeft namelijk iedereen de kans om een eigen stukje buurt te adopteren en groen(er) te maken.De mogelijkheden zijn legio. Is er bij je woning een stukje grasveld, dat alleen gebruikt wordt door poepende en plassende katten: plant er wat bomen en struiken in en onderhoud het af en toe. Of zet zomerbloeiers in de spiegels van bomen (de grond rondom de bomen). Je kunt het zo gek nog niet bedenken, of de gemeente staat er open voor. Wethouder Yvonne Peters lanceerde donderdag 16 mei het project ‘Groen en Doen!’ en ze heeft er hoge verwachtingen van. ,,We kijken niet in onmogelijkheden, maar in kansen.’’  

Wanneer minimaal drie huishoudens in een wijk aangeven, dat ze een stukje openbare ruimte willen opleuken met struiken, gras of bomen, dan wil de gemeente dit een kans geven. Wel is er eerst een gesprek met de initiatiefnemers om te kijken of ze daadwerkelijk het onderhoud voor de langere termijn op zich willen nemen. En de plannen worden beoordeeld. Niet heel streng, maar de inwoners moeten ook niet overdrijven. ,,Als mensen vragen om een palmboom, kan ik me voorstellen dat we ons afvragen of zo’n boom geschikt is voor dit gebied. En als mensen er grote vleesetende planten neerzetten, is dat misschien niet zo’n goed idee. We hebben de verantwoordelijkheid, dat daar dingen komen te staan die veilig zijn. Dus komen er geen giftige struiken waar kinderen in de buurt spelen.’’ Ze vervolgt: ,,Maar we willen niet alles dichtregelen en juist de ruimte geven om onze gemeente mooier en groener te laten zijn.’’

De gemeente kan in eerste instantie de helpende hand bieden, door het beschikbaar stellen van onderhoudsmaterialen, zoals schoffels, snoeischaren en zelfs de door de ‘Groen en Doen!-liefhebbers gewenste planten aan te schaffen. Maar mocht er iets met die planten of het materiaal gebeuren, dan is het de verantwoordelijkheid van de adoptanten om te zorgen voor het vervangen er van. Peters: ,,Als iemand een leuke kabouter neerzet en die kabouter wordt door een passant meegenomen; kom dan niet bij ons vragen om een nieuwe kabouter. Als je adopteert, neem je de verantwoordelijkheid over. Als de boom of struik dood gaat, is het jouw groen en is het jouw eigen risico om het te vervangen.’’

Slimmeriken die denken, dat dit een mooie kans is om een af te zijn van overlast van voetballende jeugd hebben pech. Trapveldjes mogen niet vol geplant worden met struiken en bomen, geeft Peters aan. Parkeerplaatsen of stoepen zouden echter wel kunnen verdwijnen, als de hele buurt daar achter staat. 

Bouwapp


LEIMUIDEN – Wie de laatste ontwikkelingen op het gebied van bouwprojecten en wegopbrekingen in Leimuiden wil volgen, kan het beste de Bouwapp downloaden. De gemeente Kaag en Braassem heeft daar alle informatie op gezet. Wethouder Yvonne Peters roept alle inwoners en bedrijven met bouwplannen op, om ook hun informatie op deze bouwapp te plaatsen. 

Column


Groen

Hebt u wel eens naar uw vingers gekeken, waarde columnlezer? Hoe zien ze er uit? Zijn ze nog een beetje groen? Zo ja; dan kunt u zich melden bij de gemeente. De bestuurders zijn namelijk driftig op zoek naar inwoners, die een deel van de gemeentelijke groentaken op zich wil nemen. U kunt dan – samen met minimaal twee buren – een plan indienen voor het plaatsen van bepaalde typen struiken en bomen. Er zit natuurlijk wel een ‘maar’ aan: u moet dan voortaan uw eigen stukje groen zelf beheren en onderhouden. Mocht er iets kapot of dood gaan, dan bent u verantwoordelijk voor de vervanging van het groen of materiaal.Het adopteren van een stukje openbare ruime, zodat je zelf er nieuwe planten en bomen neer kunt zetten. Daar gaat mijn natuurhart van overstromen. In mijn enthousiasme sprak ik met wethouder Yvonne Peters over hele lanen met aan weerszijden prachtige palmbomen. En als groot fan van vleesetende planten leek mij het ook leuk, om die flora her en der door de gemeente te plaatsen. En om het natuurbeeld helemaal te verfraaien, graag in iedere kern exemplaren van de waterteunisbloem, muntjak, egeria, hottentotvijg en watercrassula. Maar niet te vergeten ook het parelvederkruid, de (kleine) waterteunisbloem, grote waternavel en de verspreidbladige waterpest. Daar knapt de gemeente van op!

Staat u ook te juichen en te springen bij de opsomming van al deze prachtige floraspecies? Dan vrees ik, dat u niet de juiste persoon bent om mee te doen aan de actie ‘Groen en Doen!’ van de gemeente. Deze soorten staan namelijk op de zwarte lijst voor exotische planten; zij vormen een groot gevaar voor de inheemse soorten. Misschien moeten we onze omgeving alleen maar opfleuren met lelietjes van dalen en vergeet mij nietjes. 

Dubben over kosten Lange Brug


KAAG EN BRAASSEM – In november moet de gemeenteraad een besluit nemen over het nieuwe ontwerp van de Lange Brug. De kosten voor het bouwen en plaatsen van die brug zijn nu nog niet bekend, maar zeker is dat het totale bedrag een veelvoud zal zijn van de 140.000 euro, die de gemeente gaat uitgeven aan het maken van een brugontwerp en allerlei verkeersmaatregelen.

Volgens wethouder Petra van der Wereld heeft de gemeente Teylingen al laten weten oren te hebben naar het meebetalen aan een nieuwe brug. In dat nieuwe ontwerp zou namelijk ook de huidige fietsbrug (die eigendom is van Teylingen) meegenomen kunnen worden. Maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de kostenverdeling.

Vooralsnog is het onduidelijk, hoe de nieuwe Lange Brug er uit gaat zien. De wethouder: ,,Je kunt één brug bouwen, waarop het fietsdeel is geïntegreerd, of je kunt ze (het brugdeel voor het gemotoriseerde verkeer en het brugdeel voor fietsers, JD) naast elkaar bouwen. Het is niet duidelijk hoeveel beide varianten gaan kosten. Uit het onderzoek zal naar voren komen, wat het beste advies is en de beste variant. Het college komt naar de raad toe met haar voorkeur. Dat moeten we ook met de gemeente Teylingen en de Provincie Zuid-Holland bespreken.

De inwoners, die gebruik maken van de Lange Brug, zullen er gedurende de werkzaamheden zeker last van hebben. Het wordt in verband met de ruimte namelijk heel lastig, om een nieuwe brug aan te leggen, terwijl de oude brug er nog ligt. Alhoewel wethouder Yvonne Peters nog een mogelijkheid ziet: ,,Misschien kunnen we een halve brug bouwen en de helft van de oude brug laten staan.’’ Waar het gaat om de bijdrage van de gemeente Teylingen hoopt Peters: ,,Misschien kunnen we 10% van Teylingen krijgen en 90% wordt dan door ons betaald.’’

Het CDA vraagt aan het college, of het mogelijk is om een ‘design en construct’ aanbesteding uit te laten voeren. Dat houdt in, dat het bouwbedrijf, dat de brug moet realiseren, zelf de kosten op zich neemt voor het ontwerpen van de brug. 

Dwangsom


ROELOFARENDSVEEN – Het college van Burgemeester en Wethouders is van plan om een dwangsom op te leggen voor een illegaal afgemeerd woonschip. Deze woonark ligt aan de Groenewoudsekade, zonder dat er een ligplaatsenvergunning is afgegeven. Een toezichthouder van de gemeente kwam eerder deze maand tot die conclusie. De eigenaar moet het woonschip verwijderen, om te voorkomen dat die dwangsom daadwerkelijk wordt opgelegd. 

Een euro


KAAG – Een stuk grond van 75 m2 kopen voor slechts één euro; dat wil iedereen wel. Maar alleen de gemeente Kaag en Braassem heeft dit voor elkaar gekregen. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met de aankoop van dit stuk grond (weg) aan de Prins Bernhardlaan voor dat symbolische bedrag. De voormalige eigenaar, Stichting MeerWonen, wil haar huurwoningen op Kaag verkopen en kwam er achter, dat een stuk openbare weg niet van de gemeente, maar van MeerWonen zelf is. Omdat de stichting geen belang meer heeft bij dit stuk weg, mag de gemeente het voor één euro overnemen. 

Elektrisch


KAAG – Het college van burgemeester en wethouders blijft tegenstander van de komst van vijf aanlegplaatsen voor langliggende boten. Ook al zijn die boten elektrisch; de bestuurders moeten er niets van hebben. Wethouder Yvonne Peters: ,,Dit zijn zomerligplaatsen voor boten die nauwelijks varen. De raad gaf aan, dat ze dat onwenselijk vinden op die plek in de natuur. Recreatie van short stay hadden we kunnen accepteren, maar vaste ligplaatsen voor groot deel van het jaar willen we niet. Dan wordt het meer een caravanachtig idee.’’

Groen en Doen


KAAG EN BRAASSEM – Wie graag meer natuur in zijn of haar omgeving wil hebben, kan dat nu zelf realiseren. Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem heeft hiervoor de actie ‘Groen en Doen!’ opgezet. Wanneer minimaal drie huishoudens meedoen, kunnen ze een stukje openbaar grondgebied adopteren.

Nadat ze hun herinrichtingsplannen hebben gedeeld met de gemeente, kunnen bijvoorbeeld de huidige saaie struiken vervangen worden door bloem- en besrijke planten. Of de buurt kan er bomen planten, zodat CO2 omgezet kan worden in zuurstof. Het is zelfs mogelijk, om parkeerplaatsen of hele trottoirs te vervangen voor groene natuur, al moet daar dan wel toestemming voor zijn van de hele buurt.

Niet alles is mogelijk; het groen moet wel een beetje bij de gemeente Kaag en Braassem passen. Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat er nu al mensen zijn, die hun omgeving een stukje groener willen maken. Met hen gaat de gemeente alvast aan de slag. De gemeente kan in het begin zelfs helpen met het verstrekken van onderhoudsmaterialen, zoals schoffels en snoeischaren. Of zelfs de aanschaf van planten. Maar vervolgens is het beheer en onderhoud de verantwoordelijkheid voor de Groen- en Doeners.

Volgens de wethouder is dit geen bezuinigingsmaatregel: ,,Het is de kans voor inwoners om het door hun gewenste groen op een eigen manier in te richten.’’

Grondaankoop


ROELOFARENDSVEEN – Voor 27.000 euro mag de eigenaar van het huis aan de Westmeerlaan 7 een kleine honderd vierkante meter grond naast zijn woning kopen van de gemeente. Deze strook grond wordt dan toegevoegd aan zijn eigen tuin. Bijkomend voordeel is, dat de nieuwe grondeigenaar minder last krijgt van mensen, die op dat voormalige stukje openbaar gebied bleven hangen. De gemeente heeft toegezegd, dat het bankje verplaatst zal worden. Wethouder Yvonne Peters laat weten, dat dit bankje waarschijnlijk naar de andere kant van de weg gaat. Met de strook grond komt ook de oude damwand in bezit van de buurman. En daarmee de verantwoordelijkheid om die damwand te onderhouden of te vernieuwen. 

Herbenoeming


ROELOFARENDSVEEN – De gemeente Kaag en Braassem is blij met de manier waarop De Tweesprong B.V. functioneert. Daarom zijn de leden van de Raad van Commissarissen herbenoemd. Laura Werger, Renzo Noordermeer en Cees van Iperen mogen hun activiteiten de komende vier jaren voort zetten. 

Illegaal


LEIMUIDEN – Volgens het gemeentebestuur is een bedrijfspand op Noordeinde 70a illegaal verbouwd tot drie wooneenheden. Bovendien leven in die woningen verschillende mensen en dat mag niet in dit bedrijfspand. Dus heeft het college van burgemeester en wethouders een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van het pand en de bewoners. Zij kunnen binnen twee weken hun zienswijze indienen tegen dit besluit.

Meer vliegoverlast


KAAG EN BRAASSEM – Vorig jaar is het aantal vliegtuigbewegingen van Schiphol gegroeid tot 497.400 vliegtuigen. Bijna de helft van al die vliegtuigen gingen over het Groene Hart en de Bollenstreek. Schiphol blijkt de regels van de nachtvluchten te overtreden, zo blijkt uit de rapportage van de metingen van het vliegtuiggeluid 2018.Maar liefst 238.471 keer spoot een vliegtuig kerosinedampen over de Rijn- en Veenstreek. Het aantal nachtvluchten, dat Schiphol mag hebben, is volgens de doelstellingen uit het Aldersakkoord maximaal 29.000. Maar dit aantal werd met maar liefst 2.200 vluchten (bijna 10%) overschreden. De nachtelijke startroutes vanaf de Kaagbaan komen over heel Holland Rijnland, met specifiek overlast in Kaag en Braassem, Lisse-zuid en Nieuwkoop, omdat de vliegtuigen daar nog laag vliegen met vol vermogen.

Het aantal klachten over overlast steeg ook; met maar liefst 64%. De sterkste stijging was onder meer in Nieuwkoop, Leiden, Oegstgeest en Teylingen. Niet alleen zijn er bij inwoners zorgen over het geluid; ook de ultrafijnstofuitstoot van de passerende vliegtuigen kan schadelijk zijn voor alle onderwonenden. Kinderen die buitenspelen en overladen worden door kerosinefijnstof; hoe vaak komt het voor en in hoeverre is dat schadelijk? De gemeente Kaag en Braassem gaat de ultrafijnstofuitstoot van Schiphol uitzoeken, zo laat burgemeester Marina van der Velde weten.De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om ultrafijnstofmeetsystemen van Sensornet te plaatsen. Die 10.000 euro is net genoeg om de ultrafijnstofmeters drie maanden te laten draaien. Maar Van der Velde heeft in de regio gelobbyed; als na drie maanden blijkt, dat de ultrafijnstofmeters succesvol werken, gaan omliggende gemeenten er aan meebetalen. En zo worden de totale kosten van 40.000 euro per jaar gezamenlijk gedeeld.

Van der Velde: ,, Het RIVM zegt dat hier de norm niet overschreden wordt. Dat zal wel, maar de raad heeft 10.000 euro per jaar beschikbaar gesteld en dus gaan we die pilot drie maanden doen. En als de pilot slaagt, dan rollen we dit in de regio uit.’’ In de loop van dit jaar worden de ultrafijnstofmeters geplaatst in de gemeente Kaag en Braassem.

Niet digitaal


KAAG EN BRAASSEM – Een wens van VVD-fractievoorzitter Jan van der Geest komt niet in vervulling. Hij vroeg enkele maanden geleden aan wethouder Inge van der Meer, of inwoners hun vergunningen digitaal kunnen bekijken. Op die manier kunnen ze gewoon thuis de informatie nakijken. Maar zo eenvoudig is het niet, onder meer in verband met de bescherming van persoonsgegevens, blijkt uit een ambtelijk stuk. ,,Persoonsgegevens die via internet worden gepubliceerd, kunnen door een onbekend aantal internetgebruikers uit de hele wereld voor eigen doeleinden worden verzameld en verwerkt, ook jaren nadat de oorspronkelijke publicatie van internet is verdwenen. Het voordeel van digitaliseren mag niet omslaan in het nadeel dat persoonsgegevens vogelvrij zijn op internet.”

Stemmen


KAAG EN BRAASSEM – Stemmen voor de Europese Verkiezingen op woensdag 23 mei is in Kaag en Braassem een stukje leuker. Wie namelijk komt opdagen, mag op het stembureau tegelijkertijd zijn of haar voorkeur uitgeven voor het leukste lokale initiatief in het dorp. In juli maakt het college van burgemeester en wethouders bekend, welke initiatieven 2.000 euro ondersteuningsfinanciering krijgen van de gemeente. 

Toeristenappartementen


OUD ADE – Bij het Ghoyhuys mogen tien recreatieverblijven komen. Nu nog is daar een expositie- en vergaderruimte met één recreatief verblijf. Maar de afgelopen jaren gaan de zaken goed en de eigenaren willen hun bedrijf verder uitbreiden. Naast de tien kamers voor toeristen komt er ook een aanlegsteiger, zodat vaargasten gemakkelijker kunnen aanmeren. Burgemeester Marina van der Velde is blij met deze ontwikkelingen: ,,Het Ghoybos was een productiebos, waar niets gebeurde. Vanuit regionale subsidies is veel geld gekomen om hier een recreatieplek van te maken. Het was voor deze mensen een gok om te kijken of hun plan voor het Ghoyhuys goed zou uitpakken. Maar in de praktijk draait het prima. Dat vinden wij als college prachtig en we zijn blij met hun initiatief om er tien recreatiewoningen van te maken.’’ 

Veerstoepen


KAAG – De veerstoep aan de Kaagkant wordt de komende maand opgeknapt. In de nacht van 14 op 15 juni gaat daarom het pontje uit de vaart. De veerstoep aan de Buitenkaagkant blijkt door een aanvaring van een binnenvaartschipper op het pontje zwaarder beschadigd te zijn, dan eerder gedacht. Zowel de veerstoep als de remmingswerkers moeten hersteld worden. Voorlopig staat die renovatie gepland voor na het vaarseizoen, maar als blijkt dat de veiligheid van de veerpontgebruikers in het geding komt, dan zal het college van burgemeester en wethouders besluiten om de reparaties eerder te laten uitvoeren. 

Woningen


ROELOFARENDSVEEN – De agrariër op Zuideinde 24 stopt definitief met zijn werk; het is tijd voor iets compleet nieuws. Daarom wil hij alle gebouwen slopen en op het terrein vijf woningen bouwen. Bovendien komen er op een ander deel van het terrein ‘verblijfsrecreatieve onderkomens’. Het college van B&W staat positief tegenover deze plannen. Het extra verkeer zou gemakkelijk door het Zuideinde verwerkt kunnen worden. Het ontwerpwijzigingsplan wordt ter visie gelegd en omwonenden kunnen een zienswijze indienen. 

Woonschip


HOOGMADE – Een woonschip is afgemeerd aan de Van Klaverweijdeweg, zonder dat hiervoor een ligplaatsenvergunning is afgegeven. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders. Daarom hebben zij een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van het woonschip. Hij of zij krijgt één week om hiertegen een zienswijze in te dienen. 

Chocolaterie Pierre


Chocoladepareltje in de Hoofdstraat

HILLEGOM – Je loopt door de Hoofdstraat in Hillegom en plotseling valt het je op; die ene winkel, waar ambachtelijk vakmanschap niet alleen een woord is, maar ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dat is waar het bij Chocolaterie Pierre om draait. Dit familiebedrijf viert haar 25-jarig bestaan en is een paradijs voor de ware chocoladeliefhebber.

Door Joep Derksen

Het alleen al naar binnen lopen bij de winkel is een prettige ervaring. De geur van verse chocolade komt je tegemoet. De chocolade zelf is uitgestald in allerlei prachtige variaties; bonbons, in plakjes of met hele repen. Iets verderop staan enkele fraaie tafels, waar de klanten bij kunnen zitten. Terwijl je geniet van een kopje koffie of cappuccino heb je uitzicht op het deel, waar de chocolade vers bereid wordt. Alleen daarom al is het waard, om bij Chocolaterie Pierre naar binnen te gaan!

Karin is samen met Gert en haar zoon Jeffrey mede-eigenaar van Chocolaterie Pierre. Het familiebedrijf is onlangs verhuisd naar de nieuwe en grotere locatie op de Hoofdstraat 137, maar het knusse familiebedrijfgevoel is gebleven. De klanten hebben vrij uitzicht op de drie temporeermachines; deze draaien continue om de witte, melk en pure chocolade op temperatuur te houden. ,,Zo zorgen we voor een voldoende hardheid en een mooie glans van de chocolade’’, informeert Karin.

Achter de honderden verschillende chocoladeproducten zit een uitgewerkte filosofie: ,,Wij willen, dat kwaliteit bovenaan staat en dat de klanten zich prettig voelen. Als je hier bent, zou je gelokt moeten worden door al het lekkers, wat je ziet. Tijdens het drinken van een kopje koffie, kun je zien hoe alles fairtrade gemaakt wordt.’’ Chocolaterie Pierre heeft namelijk het officiële Fairtrade logo, dat is afgegeven door chocoladeleverancier Callebaut.

Ook de manier van chocoladeproducten bereiden, is bijzonder. De meeste werknemers hebben namelijk een patisserie-opleiding voltooid. ,,Wij werken zelf heel veel met vormbonbons. De chocolade wordt in de vorm gegoten, waarna er een bodem in komt met de vulling er op. Vervolgens gaat het direct de winkel in; onze producten zijn dus kakelvers!’’ Chocolaterie Pierre heeft geen grote voorraden, maar door haar kwaliteit worden hun producten wel in diverse restaurants geserveerd. Elke week heeft Chocolaterie Pierre verse bonbons en chocoladeproducten in de vitrine staan.

Chocolaterie Pierre heeft ook haar eigen ‘Pierre Noire chocolade’: ,,Dat hebben we zelf laten ontwikkelen, met de lekkerste cacaosoorten. Het is extra pure chocolade, dat heel toegankelijk is voor mensen, die doorgaans puur niet zo lekker vinden. Pure chocolade is heel goed voor je hart en bloedvaten. En het helpt met lijnen: als je even een hongerklopje krijgt, neem je een hap pure chocolade en je maag is meteen gevuld.’’

Karin tipt: ,,Onze caramelbonbons hebben we al vanaf dag één in ons assortiment. En van heinde en verre komen mensen onze carameltruffelbonbons met hazelnoot halen. Nieuw zijn de bonbons met bananenvulling en de extreem populaire vanillebonbons.’’ Ze sluit af met een nieuwtje voor alle lezers van Proef: ,,Vanaf juni verkopen we drie soorten ijscoupes met zelfgemaakt ijs: onze vruchtencoupe, chocoladecoupe en de verrassingscoupe.’’

Langs komen?: Chocolaterie Pierre aan de Hoofdstraat 137 in Hillegom, T: 0252 525 210, W: www.chocolateriepierre.nl. Of bezoek de winkel in de Kleine Houtstraat in Haarlem. 

Villa Zeezicht & Bistro De Zalm


Vers, (h)eerlijk en met passie

NOORDWIJK - Met de opening van Villa Zeezicht in januari is een jarenlange droom van Patty en Wilko van der Zalm eindelijk uitgekomen. Nadat Wilko’s grootouders een hotel begonnen aan de Erasmusweg, is er nu een prachtig appartementencomplex met ‘huiskamerrestaurant’ gerealiseerd. Over ieder van de circa dertig gerechten is nagedacht en alles wordt vers en met passionele aandacht bereid.

Door Joep Derksen

Ieder seizoen heeft Bistro De Zalm een nieuwe menukaart, speciaal samengesteld door chef-kok Harry met zijn team van Noordwijkse medewerkers. De kernwoorden zijn niet voor niets: ‘Vers, lokaal, heerlijk en gepassioneerd’. Dat blijkt ook uit alles, zo valt de bezoeker van de bistro op. Je wordt warm verwelkomd in een huiskamerrestaurant en neemt plaats in een van de comfortabel zittende stoelen. Of gaat bij de bar zitten, precies wat je zelf wil. Villa Zeezicht heeft haar restaurant namelijk ook beschikbaar gesteld voor mensen, die niet in een van de 24 fraaie appartementen logeren.

Patty van der Zalm informeert: ,,Onze filosofie is, dat we (h)eerlijk en echt eten serveren. Bij ons komt niets uit een pakje, maar alles is vers en lokaal. Ons vlees halen we bij slagerij van der Bent en de groenten komen van Peter Broekhof.’’ Een van de specialiteiten op de menukaart, waar veel mensen op af komen is – hoe kan het ook anders – de zalm. In het afgelopen voorseizoen werden de eetgasten verrast met een Zalm ‘En Papillotte’, een zalm die gestoomd wordt met verse seizoensgroente. Vanaf juni wordt dit vervangen door een perfect gegrilde zalmmoot, geserveerd met een spinaziestampotje en saffraan saus; om je vingers bij af te likken!

De foto’s bij dit artikel geven een mooi overzicht van de speciale gerechten, die je bij Villa Zeezicht kunt krijgen. Zoals de Zalmbonbon dat gepresenteerd wordt als een zalmpakketje gevuld met heerlijke rivierkreeftjes. Of wat dacht je van de tiramisu, die op een speciale manier gepresenteerd wordt. Een absolute aanrader is de gevulde parelhoen, maar ook vegetariërs komen bij Villa Zeezicht aan hun trekken. Hét vegetarische gerecht voor deze zomer wordt een basilicum-tomaat-mascarpone taart met salade.

Wilko laat weten: ,,Bij ons restaurant is iedereen welkom. Of je nu uitgebreid wilt zitten, of snel wat komt eten; het maakt allemaal niet uit. Als familiebedrijf willen we onze gasten het huiskamergevoel geven.’’ (Groot)ouders met kinderen kunnen ook gebruik maken van de speciale kinderspeelhoek; het kroost kan daar helemaal los gaan, terwijl de volwassenen rustig kunnen eten. En genieten van een heerlijk wijntje of een Warsteinerbiertje.

Dat Villa Zeezicht écht bijzonder is, blijkt wel uit het gemiddelde cijfer dat hun gasten geven: maar liefst een 9,7 op Booking.com. Wie hier komt, heeft echt genoten, zo blijkt wel. De gasten geven hoog op over de bijzondere en met passie gemaakte gerechten, voor uitstekende tarieven. Wilko en Patty sluiten af met een nieuwtje: in juli en augustus vindt iedere donderdag weer de traditionele BBQ-avond plaats. Wie dit mee wil maken, moet op tijd reserveren.

Voor meer informatie: Villa Zeezicht / Bistro De Zalm, Erasmusweg 20, Noordwijk, T: 071 361 1300, W: www.hotelvillazeezicht.nl

Bouwverkeer


ROELOFARENDSVEEN – Alle bewoners aan de Noorderhemweg kunnen gerust zijn. Het bouwverkeer voor Braassemerland komt de komende jaren niet langs hun deuren. Deze verzekering uitte wethouder Yvonne Peters tijdens de fractievergadering van haar partij. ,,Al het bouwverkeer voor Braassemerland moet door de wijk naar de Braassemdreef’’, stelde Peters. Grondbezitters aan de Noorderhemweg, die één of twee huizen op hun terrein voor bijvoorbeeld de eigen kinderen willen bouwen, krijgen wel toestemming om het bouwverkeer over de Noorderhemweg te laten rijden.

Brandweer


KAAG EN BRAASSEM / REGIO – De toekomst van 47 brandweerkazernes wordt de komende maanden bepaald. Dat blijkt uit een memo van de Veiligheidsregio Hollands Midden, die de gemeenteraad heeft ontvangen.

De Veiligheidsregio laat weten, dat het ,,een grote opgave is de brandweerzorg vanuit 47 kazernes te continueren met gelijktijdige, grote investeringen op het gebied van materieelvervanging, arbeidshygiëne, uitruk op maat en brandveilig leven.’’ Daar komen andere uitdagingen bij, zoals het werven en behouden van vrijwilligers en de problemen die opspelen bij het blussen van complexere branden vanwege technologische ontwikkelingen. ,,De gevolgen voor het huidige bedrijfsmodel van de brandweer dienen onderzocht te worden’’, aldus de Veiligheidsregio in haar memo. 

Column


Knip

Deze week wilde ik het in mijn column hebben over het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad, waarde columnlezer. Dat ik jaren geleden al gewaarschuwd had over de invoering van het BOB-model en dat het een kwestie van tijd was, voordat de raadsleden over zouden stappen naar een nieuwe manier van vergaderen. Om dan af te kunnen sluiten met een ‘zie je wel’ opmerking.Maar dat ga ik niet doen. Er is namelijk een veel belangrijkere ontwikkeling, die inwoners in hun hart – en portemonnee – raakt. De gemeenteraad heeft vorig jaar namelijk, op initiatief van verantwoordelijk wethouder Petra van der Wereld, het besluit genomen dat iedere rioolaansluiting ook daadwerkelijk belast moet worden. ,,Als je een rioolaansluiting hebt, moet je er ook voor betalen’’, zo klonk het. Dat klinkt logisch, maar het heeft dramatische gevolgen voor stacaravanbezitters op camping De Drecht.

Tot vorig jaar betaalde de campingeigenaar 2.500 euro voor het beheren van de 300 daar aanwezige rioolaansluitingen. Nu worden de stacaravanners per stuk belast. Maar dan wordt die 2.500 euro niet door 300 gedeeld, zoals je zou verwachten. Iedere eigenaar van een stacaravan moet 271 euro betalen. Tel uit je winst voor de gemeente Kaag en Braassem: maar liefst 81.300 euro aan inkomsten kan wethouder Petra van der Wereld bijschrijven op haar gemeentelijke bankrekening. En dat van mensen, die vaak jarenlang gespaard hebben, om hun eigen stacaravannetje te kunnen kopen. Om zo even verlost te zijn van de werkdruk en spanningen in het dagelijkse leven.

Het is een grote schande, dat de gemeente deze maatregel heeft genomen. Even lekker 80.000 euro cashen over de hoofden van hardwerkende inwoners. En mogelijk is dit nog maar het topje van de ijsberg. Want hoeveel extra aansluitingen worden nu met een aanslag van 271 euro belast?! Als de gemeenteraad deze graaipraktijk niet aanpakt, zijn de raadsleden geen knip voor de neus waard. 

Dubben over kosten Lange Brug


KAAG EN BRAASSEM – In november moet de gemeenteraad een besluit nemen over het nieuwe ontwerp van de Lange Brug. De kosten voor het bouwen en plaatsen van die brug zijn nu nog niet bekend, maar zeker is dat het totale bedrag een veelvoud zal zijn van de 140.000 euro, die de gemeente gaat uitgeven aan het maken van een brugontwerp en allerlei verkeersmaatregelen.

Volgens wethouder Petra van der Wereld heeft de gemeente Teylingen al laten weten oren te hebben naar het meebetalen aan een nieuwe brug. In dat nieuwe ontwerp zou namelijk ook de huidige fietsbrug (die eigendom is van Teylingen) meegenomen kunnen worden. Maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de kostenverdeling.

Vooralsnog is het onduidelijk, hoe de nieuwe Lange Brug er uit gaat zien. De wethouder: ,,Je kunt één brug bouwen, waarop het fietsdeel is geïntegreerd, of je kunt ze (het brugdeel voor het gemotoriseerde verkeer en het brugdeel voor fietsers, JD) naast elkaar bouwen. Het is niet duidelijk hoeveel beide varianten gaan kosten. Uit het onderzoek zal naar voren komen, wat het beste advies is en de beste variant. Het college komt naar de raad toe met haar voorkeur. Dat moeten we ook met de gemeente Teylingen en de Provincie Zuid-Holland bespreken.

De inwoners, die gebruik maken van de Lange Brug, zullen er gedurende de werkzaamheden zeker last van hebben. Het wordt in verband met de ruimte namelijk heel lastig, om een nieuwe brug aan te leggen, terwijl de oude brug er nog ligt. Alhoewel wethouder Yvonne Peters nog een mogelijkheid ziet: ,,Misschien kunnen we een halve brug bouwen en de helft van de oude brug laten staan.’’ Waar het gaat om de bijdrage van de gemeente Teylingen hoopt Peters: ,,Misschien kunnen we 10% van Teylingen krijgen en 90% wordt dan door ons betaald.’’
Het CDA vraagt aan het college, of het mogelijk is om een ‘design en construct’ aanbesteding uit te laten voeren. Dat houdt in, dat het bouwbedrijf, dat de brug moet realiseren, zelf de kosten op zich neemt voor het ontwerpen van de brug.

Nieuw hotel


RIJNSATERWOUDE – Het bouwen van vijftig woonappartementen op het terrein van de voormalige jachthaven Van Grieken krijgt geen goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders. Maar een plan om een gebouw daar neer te zetten met honderd hotelkamers voor toeristen, wordt door datzelfde college toegejuicht.,,Dit gebied leent zich voor recreatie’’, geeft wethouder Inge van der Meer aan. ,,Honderd hotelkamers zou in principe kunnen, al vonden we de manier waarop dit plan was ingediend behoorlijk vaag. Maar het idee an sich is positief. Alleen moet de manier waarop dit gaat gebeuren, nog aangegeven worden.’’Desgevraagd laat de eigenaar van het terrein weten, dat hij van niets weet. ,,Ik vind het wel een beetje vreemd, dat anderen plannen kunnen indienen bij de gemeente, terwijl het hun grond niet is. Maar goed, het terrein is te koop, dus ik wacht wel af of er een koper langskomt.’’ De wethouder beaamt, dat een ontwikkelaar het principeverzoek voor de honderd hotelkamers heeft ingediend. ,,Deze ontwikkelaar gaat nu een plan maken en daarna moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden.’’ 

Paniek over rioolbelasting


LEIMUIDEN – De eigenaren van stacaravans op camping De Drecht hebben het gevoel, dat ze financieel gepakt worden door de gemeentelijke belastingdienst. Doordat de gemeenteraad vorig jaar een besluit nam, dat alle rioolaansluitingen belast moeten worden, incasseert de gemeente 81.300 euro. Alleen al voor de 300 aansluitingen op deze camping. Voorheen ontving de gemeente 2.500 euro van de campingeigenaren. Maar nu moeten de 300 stacaravanbezitters elk 271 euro betalen. En dat komt bovenop de ruim 300 euro aan forensenbelasting.

Van de totale kosten, 617 euro, kun je met gemak een retourticket naar Hongkong kopen. Voor veel gebruikers van camping De Drecht komt de enorme belastingheffing volkomen onverwacht. Één eigenaresse heeft al met tranen in haar ogen moeten besluiten, dat ze gedwongen is om haar stacaravan te verkopen, laat Alex Roos, mede-eigenaar van de camping weten. Hij pleit bij de gemeenteraad voor het afschaffen van de forensenbelasting voor de stacaravans.

,,Onze camping is maar de helft van het jaar open en dan kunnen de meeste mensen hun stacaravans alleen in de weekenden en tijdens hun vakanties  gebruiken. Onze gasten zijn enorm geschrokken van deze rioolaanslag.’’ Roos wijst er op, dat de nabijgelegen campings op grondgebied van de gemeente Teylingen dit soort exorbitante belastingaanslagen niet krijgen. En dat kan leiden tot een massale uittocht van zijn gasten naar de concurrentie. ,,Door die oneerlijke strijd dreigen wij een Camping Oranje te worden.’’

De gemeenteraadsleden gaan vragen stellen aan verantwoordelijk wethouder Petra van der Wereld (SVKB). Fractievoorzitter Nick van Egmond geeft aan, waarom: ,, Ik dacht dat die 2.500 euro (het totaalbedrag aan rioolbelasting, dat tot vorig jaar door de campingeigenaar betaald werd, JD) verdeeld zou worden over alle aansluitingen. Maar dit is een gigantisch verschil.’’ 

Zonnepanelen in gebruik genomen


KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Inge van der Meer nam maandagavond 15 april 229 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in gebruik. Zij deed dit samen met Job Grovestein van de energiecoöperatie KBenergie; deze organisatie zorgde voor twintig inwoners, die deze panelen gesponsord hebben. De opbrengst van de zonnepanelen wordt over deze paneleninvesteerders verdeeld. Hierdoor verdienen ze binnen tien jaar hun geld terug.

De panelen leveren 62.000 kilowattuur per jaar aan elektriciteit op. Dat staat gelijk aan de energieopwekking van 18 gezinnen. Voor Grovestein is de ingebruikname van de zonnepanelen ,,een droom die uitkomt. Twee jaar geleden was het in Kaag en Braassem op gebied van duurzame energieopwekking hartstikke slecht. Als je door de dorpen fietste, waren er veel te veel daken waar nog geen zonnepanelen op lagen.’’ Hij riep eigenaren van gebouwen met grote daken op, om daar ook panelen op te leggen. Van der Meer was vol lof: ,,Dit is een voorbeeld waarmee we Nederland duurzamer kunnen maken en een mooie eerste stap.’’

Surinaams Eethuis Roti2Day


‘Heel Nieuw-Vennep gaat roti eten’

Nieuw-Vennep – Bij Surinaams Eethuis Roti2Day wordt het traditionele Surinaamse eten bereid. Het is een plek om gezellig naar toe te gaan, maar ook verzorgt Roti2Day de catering. De deuren gingen op 19 april open en het eten blijkt een enorm succes, zo laat eigenaar Johnny Scott weten: ,,De mensen zijn binnen korte tijd verslaafd, zodat de twee tot drie keer in de week eten komen halen.’’

Door Joep Derksen

De menukaart toont een uitgebreide selectie aan gevarieerde gerechten. Zoals de Surinaamse broodjes, met kerrie kip, kippenlever, gemalen kousenband of zoutvlees; voor slechts 3,50 euro per gerecht. Of proef de roti gerechten: Roti vegetarisch (aardappel, kousenband en ei), roti kip, roti lamsvlees of, voor de echte durfal, de Roti Oorlog; met kipfilet, lamsvlees, aardappel, kousenband en ei. Uiteraard is alles 100% halal.

Uniek

Natuurlijk zijn bij Roti2Day ook nasi, bami en rijstgerechten te krijgen. Probeer ook eens de Surinaamse Snacks, zoals Samosa (vegetarisch of met kip), de Kiploempia, Bara, of de Saoto soep; kleine of grote portie, wel of niet vegetarisch. Het eten, dat hier geserveerd wordt, is echt uniek, zo licht Scott toe. ,,Onze kerriegerechten zijn spicy, medium spicy en heet. Meestal laat ik die kerrie door mijn zus in Suriname maken, volgens moeders recept. Het is namelijk heel belangrijk om het eten goed op smaak te hebben.’’

Hij vervolgt: ,,Als je eenmaal van onze heerlijke gerechten hebt geproefd, dan wil je meer, zo leert onze ervaring. Daarom verzorgt Roti2Day ook maaltijden op locatie. Surinaamse broodjes bij een zakenlunch of een warm buffet met verzorging, als je iets te vieren hebt; er is heel veel mogelijk. Zo kunnen wij natuurlijk ook voor het servies en de dranken zorgen. Wij passen ons aan uw wensen aan en zorgen dat alles volgens plan verloopt!’’

Openingsactie

Roti2Day verzorgt de catering van een partij of bruiloft al vanaf 10 euro per persoon. Dit is exclusief bezorging en geldig bij een minimale afname van 50 personen. Scott: ,,Wil jij onze Surinaams-India’s specialiteiten ook op het werk, een feest of bruiloft proeven? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.’’ De komende twee maanden heeft Roti2Day een geweldige openingsactie; vanaf 7,50 euro krijg je een hele roti, inclusief een blikje fris.

Surinaams Eethuis Roti2Day, Kerkstraat 10, 2153 BJ Nieuw Vennep, T: 0252 786 419, T: 06 8563 1985, W: www.facebook.com/Roi2Day-NieuwVennep. Dinsdag tot en met zondag geopend voor lunch en diner. 

,,De juiste boom op de juiste plaats’’


Het groene gezicht van Voorhout neemt afscheid

TEYLINGEN – Na bijna veertig jaar werken in de buitendienst voor de toenmalige gemeente Voorhout en huidige gemeente Teylingen, hangt Aad Koelewijn (66, roepnaam Arie) zijn spreekwoordelijke spade aan de wilgen. De goedlachse man ging altijd fluitend naar zijn werk, maar na vier decennia aan gladheidsbestrijding, vuilnis ophalen en bomen planten is het mooi geweest. Een interview met een bijzonder man.

Door Joep Derksen

Als je in de jaren ’50 geboren werd in Noordwijkerhout, was de kans groot dat je in de bollen ging werken. En dat gold dus ook voor de kleine Aad; op zijn 14de was hij al druk bezig in dit vak. Maar na vijf jaar bukken, rapen en planten had hij dit werk wel gezien. Hij beproefde zijn geluk als water- en gasfitter en werd hovenier in onder meer het Amsterdamse Bos. Op 1 december 1979 trad hij in dienst van de gemeente Voorhout. Daar moest hij allerlei werkzaamheden uitvoeren; gladheidsbestrijding, bestrating, rioleringsproblemen: ,,Je werd al gauw allround’’.

Ook viel Koelewijn regelmatig in om het huisvuil op te halen. ,,Ik vond het heel fijn om achterop de vuilniswagen te staan. Ik was graag buiten en ik pak alles aan. Op die vuilniswagen kwam je van alles tegen en je was het eerste aanspreekpunt van de inwoners.’’ Die ervaring heeft hem later in zijn leven geholpen, toen hij een leidinggevende functie kreeg: ,,Ik vertel mijn mensen altijd; als je een boze inwoner tegenkomt, ga dan in zijn schoenen staan. Als je weet, waarom ze boos zijn, kun je meedenken aan een oplossing.’’

Biodiversiteit

Door de jaren heen zijn veel werkzaamheden veranderd. En de arbeidsomstandigheden verbeterd. ,,Vroeger zat je bij de gladheidsbestrijding dertien uur achter elkaar op een trekker, zonder telefoon en zonder verwarming’’, herinnert Koelewijn zich lachend. ,,Door het huidige bermbeheer, vol met bloemen is er meer biodiversiteit; de flora en fauna zijn goed ontwikkeld en daar zijn we trots op. We houden rekening met de plekken waar bomen komen te staan; de juiste boom op de juiste plaats.’’
Koelewijn heeft vijf ‘vaste’ burgemeesters meegemaakt en twee keer het gebouw ‘de Agnes’ in Voorhout zien afbreken. Op 16 mei is het moment gekomen, dat hij zelf zijn laatste werkdag heeft. Dit is mogelijk iets versneld, door zijn reuma. Maar wat Koelewijn betreft, komt zijn pensioen niet te vroeg. ,,Het is welletjes. Gezondheid is niet te koop. Nadat ik gestopt ben, kan ik ‘s morgens een ontbijtje doen en ik wandel en fiets graag, Als je 66 jaar bent, mag je het wat rustiger aan doen.’’

09 mei 2019

‘Een gewone man’

Ab Koomen


Op 7 mei 1946 ziet Ab Koomen het levenslicht aan de Boekhorstlaan. Na een leven van hard werken en veel plezier maken overlijdt hij op 1 augustus 2017. Enkele dagen later wordt in een afgeladen kerk afscheid genomen van deze markante man. Iedereen kende Ab en Ab kende iedereen. Maar wie was Ab nu écht? Daar komen we achter na gesprekken met familieleden en vrienden.Het gezin Koomen telt negen kinderen; zes jongens en drie meisjes: Nellie, Cor, Piet, Annie, Ina, Leo, Ab, Gerard en Hans. De jongens worden op het bollenbedrijf ingezet, zodat ze hun zakgeld kunnen verdienen, herinnert oudste broer Cor zich. ,,Mijn vader zag het wel zitten; zes jongens die in het bedrijf komen werken; dat kost niet veel. Ik moest van het begin af aan al helpen en Piet ook. Leo en Ab waren geen leerders. We waren goedkope krachten en kregen geen loon. Je moest alles doen.''

In de wintermaanden ligt het bollenwerk meestal stil, maar niet bij huize Koomen. ,,Mijn vader haalde voor de winterdagen een koe in de schuur. Die moest ik melken, want ik was de enige die het kon. Ab en de andere broers zorgden er wel voor dat het hen niet lukte om een koe te melken.'' Dankzij die koe heeft het gezin wel iedere dag tien liter verse melk in huis. Die wordt natuurlijk gedronken, maar is ook gebruikt als ingrediënt bij bakken van brood. ,,We hadden nooit honger.''Dat er ooit een brug vernoemd zou worden naar de familie Koomen, was onvermijdelijk. Cor: ,,Vlak na de geboorte van Ab zijn we verhuisd naar de Engelselaan, en we woonden tegen die brug aan. Op zomerdagen mochten kinderen aan de Engelselaan op straat spelen, tot de brug van Koomen.''Zijn grote voetballiefdesVanaf zijn 14e tot aan zijn dood is Ab betrokken bij Foreholte – naast Ajax zijn grote voetballiefde. Samen met onder andere Wim van Kempen, Jan van Dijk en Frans Meeuwenoord staat hij iedere thuiswedstrijd en veel uitwedstrijden langs de lijn om commentaar te geven. En te mopperen als het niet goed gaat. ,,En als Foreholte had verloren, dan was het altijd de schuld van de spelers en Ab wist precies aan wie het lag.'' Cor: ,,Zelf kon hij niet voetballen; zijn pootjes waren te kort en er zat geen gang in. Maar hij deed allerlei klusjes voor de club, zoals kaartjes verkopen aan de kassa en oud papier ophalen.''Kenmerkend voor Ab is zijn vorm van humor. Cor: ,,Hij zat altijd te vertellen, maar in bijna iedere zin zat wel een vloekje. En als hij een borreltje of biertje op had, bleef hij kletsen. Waarbij iedereen met hem kon lachen.'' Regelmatig belt Ab zijn schoonzus Bep Koomen om zichzelf uit te nodigen. ,,Heb je nog koffie gezet? Zet dan een bakkie meer!'' En een kwartier later staat hij bij Bep en Cor aan de deur. Op zijn klompen, uiteraard.‘Hij hoorde bij het meubilair’Ab is tientallen jaren lang huisvriend bij de ouders van Nico Meeuwenoord. Nico: ,,Ik was nog een kleine jongen toen hij voor het eerst bij ons kwam. Hij hoorde bij het meubilair. Ik wist niet anders dan dat hij in het weekend bij ons zat. Waarbij hij ‘s zondags met mijn vader naar de voetbal ging en we 's avonds samen een patatje aten. Hij was een gewone man, en hield van gezelligheid. Voor ons kinderen is hij nooit meneer Koomen geweest, maar altijd Ab. Hij was als een tweede vader voor ons. Hij zei nooit dat ik iets verkeerd deed. Hij liet je daar vrij in. Het was een gezellige vent om samen als vader en zoon mee op te trekken.''

Over dorpse dingen pratenAb woont alleen in een groot huis, maar stelt dit huis zoveel mogelijk beschikbaar. Niet alleen voor de jongens van de carnavalsvereniging De Bokken, maar ook bijvoorbeeld om kerst te vieren met het gezin Meeuwenoord.

Nico: ,,Hij was niet bang om eenzaam te zijn, maar hield van gezelligheid en mensen om hem heen. Hij vond het leuk om over de dorpse dingen te praten. Iedere zaterdagochtend was het daar de zoete inval. Dan kwamen veel mensen bij hem koffie drinken.'' Cor vult aan: ,,Bij vergaderingen van de Bokken was het altijd druk. Ik weet niet hoeveel bier er dan klaar stond, maar Ab had geen last van buren, dus hij kon doen wat hij wilde.''Niet alleen is Ab de tweede Prins Carnaval en gaat hij dan door het leven als Prins Abbes (Pim van Kempen is de eerste prins). Ook wordt hij benoemd tot Grote Bok en mag hij zich sinds 2004 erelid noemen. Hij loopt altijd voorop in de optocht. Over Ab's jaar als prins herinnert Cor zich: ,,Hij was er voor in de wieg gelegd. Ab lustte graag een biertje en hij gaf ook wel eens wat weg.''Inspirator voor De Bokken,,Ab was de grote inspirator voor De Bokken, op veel terreinen, maar met name voor de bouwcommissie. Hij verzon altijd dingen en was medebepaler wie er prins en prinses werd.'' Waar het gaat om de inzet voor Carnavalsvereniging De Bokken zijn er wat voorzitter Theo van Werkhoven betreft geen superlatieven. ,,De Bokken was Ab en Ab was De Bokken.''Ook drukt Ab een groot stempel op de optocht, die hij steevast helpt voorbereiden. ,,Als we in vergadering zaten en we vroegen Ab hoe het ging met de voorbereidingen van de optocht, zei hij altijd: 'Het rolt'. Je moest er maar op vertrouwen dat het goed ging. En het ging altijd goed. Nog altijd gebruiken we de uitspraak 'Het rolt' in ons bestuur.''Ab's huis werd door de leden van de carnavalsvereniging de Bokkenburcht genoemd; daar kwam de Club van Oud-Prinsen ook altijd bijeen. Het is ook niet voor niets dat de nieuwe bewoners van die Bokkenburcht eveneens Prins en Prinses Carnaval zijn geworden. Als ze het al hadden willen weigeren, dan was het zinloos geweest. De functie van Prins en Prinses was het logische gevolg van de overname van de Bokkenburcht. Theo: ,,Ab's woning was een inloophuis. Iedereen wist waar de sleutel lag en je was altijd welkom. Hij pakte nooit iets voor je, dat moest je zelf maar doen. Ab was uitmuntend in delegeren. Vooral als hij in zijn zetel zat; dan wees hij iedereen aan, die wat voor hem moest doen.''Vooral mooi is dat Ab altijd goed kan omgaan met verschillende generaties Bokken. Niet alleen mannen van zijn leeftijd, maar ook jongeren van onder de 30. ,,Ze vonden het fantastisch om bij Ab te zijn. Maar dat was natuurlijk ook omdat je daar van alles kon doen wat thuis niet mocht.'' Lachend herinnert Theo zich: ,,Als je niet kon drinken, dan leerde je dat bij Ab. Cb (citroenbrandewijn) in plaats van champagne. En wanneer de fles leeg was, moest je hem horizontaal leggen. Dan komen er namelijk altijd nog negen druppels drank uit. Het moest tot de laatste druppel op.''

Maar Ab houdt wel altijd vast aan zijn eigen standpunten. Theo: ,,Ab kon stronteigenwijs zijn. Als hij zei: het is rechtdoor, dan kon je met geen enkel tegenargument daar nog een speld tussen krijgen. Hij had een typisch vingertje. Als zijn vingertje omhoog ging, moest je even luisteren. Hij zei: 'Stil' en iedereen hield dan zijn mond omdat Ab wat moest zeggen.''Wat is Ab's grootste bijdrage aan de Bokken geweest? ,,Hij was een verbinder. Jong en oud konden bij hem terecht met alles wat over de Bokken ging. Mensen konden wellicht ook hun persoonlijk leed bij hem kwijt. Daar stond hij wel voor open. Hij was dé gastheer van de vereniging. Iedereen zou een beetje van Ab in zich moeten hebben.''Graven wil hij zelf doen, met de handIn 1969 sluit het onroerendgoedbedrijf Noorlander een deal met Ab: hij verkoopt zijn land, maar kan er net zolang mee werken totdat Noorlander het terrein gaat gebruiken voor woningbouw. Als dat moment gekomen is, gaat Ab bij de Sassenheimse aannemer Herruer werken; voor het betere klusjeswerk. Voor het spitten en graven wil hij geen shovels of kraantjes hebben; hij wil alles zelf doen, met de hand.Iedere kerstperiode verzorgen Ab en Frans Meeuwenoord de slacht van de konijnen, zodat ze geveild kunnen worden bij Tennispark Oosthout en de SJC Konijnenveiling. Maar ook voor dorpsgenoten, die hebben aangegeven wel konijn te lusten met de kerst.

Wanneer Frans voorvoelt dat hij spoedig aan longkanker zal sterven, vraagt hij aan Ab of die voor zijn vrouw Leida wil zorgen. Zij lijdt op dat moment aan een aneurysma en Ab neemt na de dood van Frans de daaropvolgende vijf jaren de zorg voor Leida over. Ook nadat Ab heeft gehoord dat hij darmkanker heeft, blijft hij voor Leida zorgen; tot haar dood aan toe.

Nico: ,,Mijn moeder en hij waren verliefd op elkaar. Ze gingen ook weekendjes weg en hij nam haar overal mee naar toe, voor zover dat kon.'' Nico staart even voor zich uit en zegt dan: ,,Ik vond het onwijs bijzonder, hoe zorgzaam en behulpzaam hij voor mijn moeder was. Maar ook voor anderen. Je kon hem alles vragen en niets was hem te veel. Hij hielp met het puin afvoeren, een verbouwing, of als je aardappelen nodig had stond hij 's avonds bij jou aan de deur met aardappelen.”Gevoelens zonder woordenJarenlang heeft Ab een groentetuintje aan de Rijnsburgerweg en Cor helpt hem hiermee. In het tuintje staan aardappelen, bloemen en groenten; ook altijd wel een regeltje bieten. Als Ab's gezondheid achteruit gaat, neemt Han Koot het tuintje over. Ab verhuist naar Park Overbosch, waar hij ruim een jaar heeft gewoond. In 2016 ontvangt Ab een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Carla Breuer.Toch is Ab niet altijd één van de gemakkelijkste mensen. Met name de mensen die hij het beste kent, krijgen soms ongezouten zijn mening te horen. En dat is soms best een beetje moeilijk. Ina de Haas-Koomen: ,,Wij hebben wel eens gedacht: 'Ab, wij zijn er ook nog hoor'. Voor ons was hij hard, maar voor heel veel dorpsgenoten goedig. Als hij gezelligheid voelde, was Ab uitstekend te pas.'' Toch doet Cor's vrouw Annie jarenlang de was voor Ab en houdt zij zijn huis bij. Nadat Annie een beenbreuk krijgt, neemt Ina deze zorg over in de laatste weken van Ab's leven.In die periode worden veel onbesproken zaken tussen hem en Ina ook zonder woorden gezegd. ,,We uitten onze gevoelens zonder woorden; we keken naar elkaar en het was goed.'' Ze vervolgt: ,,Ab was een binnenvetter en liet nooit het achterste van zijn tong zien. Hij kon niet met woorden bedanken. Maar toen onze moeder geopereerd moest worden vanwege een verzakking en ik voor haar zorgde, ging Ab op de fiets naar het dorp en kocht voor mij een beeldje als dank. Dat beeldje koester ik.''Geen man om alleen te zijnAb zoekt hartelijkheid en gezelligheid, maar is het ook vanwege een angst om alleen te zijn? ,,Ik heb dat wel eens vermoed. Hij wist dat hij lastig kon zijn, maar hij had zoveel goedheid in zich, wat anderen niet weten. Hij bracht groenten uit zijn tuin langs bij mensen die dat konden gebruiken. Ook bossen bloemen gaf hij zomaar weg. Dat was Ab. Toch bleef die angst voor de eenzaamheid, maar uiteindelijk was hij niet alleen.'' Theo vult aan: ,,Ab was geen eenzame man. Hij was geen man om alleen te zijn; hij had mensen nodig. Daarom was iedereen welkom.''Dat de kerk bij de uitvaart vol zit, is voor Ina geen verrassing. ,,Hij verdiende dat. Hij dronk wel eens een borreltje te veel en hij was een echte vrijgezel, maar Voorhout droeg hem op handen. Hij had een karakter van goedheid. Al was hij wél een fel klaverjasser, waarbij hij tot in de kleinste uurtjes ging nakaarten. En toen hij door de politie met een borreltje te veel op werd opgehouden, negeerde hij het verbod om verder te fietsen. Lopen was niets voor hem!''

Ina herinnert zich lachend: ,,Met de kermis heeft hij verkeer staan regelen op de Nagelbrug; met een borreltje op, en iedereen vond het prima. Ab was een man van de vaste patronen. Hij ging op tijd eten, had op tijd koffie, maar ging alleen niet op tijd naar bed. Een paar maanden geleden zijn we met de familiedag bij elkaar geweest. Dan mis je Ab toch.''Het is geen grap, hier rust AbAb overlijdt op 1 augustus 2017 in zijn appartement in Park Overbosch. Hij heeft tot het laatst de regie gehad. Niet alleen over zijn eigen leven, maar ook over zijn uitvaart. Alleen de regels op zijn grafsteen, daarover heeft Ab geen zeggenschap gehad. Maar de tekst die Nico Meeuwenoord en Cor Koomen bedacht hebben, zal zeker Ab's goedkeuring hebben gehad: ‘Het is geen grap, hier rust Ab’.

Nico verklaart: ,,Ab maakte overal een geintje van. Toen hij wist, dat hij darmkanker had, vertelde Ab dat hij een inbreker in zijn lichaam had. En nadat duidelijk was dat hij binnenkort dood zou gaan, grapte hij: ,,Ik ga weer verhuizen; van boven de grond naar onder de grond.'' Dat graf zal ook de komende jaren goed onderhouden blijven. Nico: ,,Ab heeft me gevraagd of ik voor zijn graf wil zorgen. Dat doe ik. Elke week plaats ik daar bloemen.''Veel mensen missen Ab nog altijd. Cor: ,,Ab was eigenlijk een soort dorpsfiguur. Hij kende iedereen en iedereen kende Ab. Je hoefde geeneens zijn achternaam te noemen. Ab was Ab.''

08 mei 2019

Hotel aan de Braassem


Rijnsaterwoude - Op het terrein van de voormalige jachthaven Van Grieken, aan de Herenweg 45, 55 en 57 in Rijnsaterwoude, komt mogelijk een gebouw met maar liefst 100 hotelkamers. Het college van burgemeester en wethouder staat positief tegenover dit plan.Een ander idee, om op dat terrein 50 appartementen te plaatsen, is door het gemeentebestuur afgeschoten, informeert wethouder Inge van der Meer. Maar die honderd hotelkamers past in de bestuurlijke wens om van Kaag en Braassem een recreatiegemeente te maken. De wethouder vindt het idee ,,positief: dit gebied leent zich voor intensieve recreatie.’’ Wel moet de initiatiefnemer de tekeningen en bouwplannen nog beter uitwerken, de buren naar hun mening vragen en met een compleet voorstel komen.Opmerkelijk genoeg is de indiener van het hotelplan niet de eigenaar van de grond. Sterker nog: Kees van Grieken weet helemaal nergens van. ,,Ik ben van plan het te verkopen en als iemand langs komt, dan kan die het overnemen, zoals het nu is. Maar het is natuurlijk wel bizar, dat je een principeverzoek kunt indienen voor een bouwplan in iemand anders zijn achtertuin of perceel.’’ Van Grieken gaat er van uit, dat hij binnenkort een telefoontje krijgt van een projectontwikkelaar: ,,Er ligt hier 62.388 meter aan grond en water. Als iemand het wil kopen, is het prima. Maar ik ga het niet ontwikkelen en doe absoluut niet mee aan een bouwplan voor 100 hotelkamers. Ze kunnen het kopen en voor de rest wil ik er niets mee te maken hebben.’’

Horecaconvenant afgeschaft


KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Kaag en Braassem stopt met het horecaconvenant. Dit convenant was ingesteld, om horecabedrijven en (sport)verenigingen er op te wijzen, dat er geen alcohol aan minderjarige kinderen (onder 18 jaar) mag worden geschonken. Maar de ondernemers en vrijwilligers bij verenigingen waren niet blij met de gang van zaken.

Zo werden er loktieners ingezet, die met grote onschuldige ogen een biertje aan de bar bestelden. Als deze jongeren, die wel 18 leken, maar het nog niet waren, dan een alcoholisch drankje konden scoren, kon de gemeente een boete van 1.360 euro opleggen. Ondernemers, die niet aan het convenant meededen, moesten dit bedrag betalen. Wie wel het convenant had ondertekend zou een jaar de tijd krijgen om te voorkomen, dat minderjarigen nog aan Bacchus mogen offeren.

Maar er was veel kritiek op de inzet van die loktieners. Soms kwamen ze langs als het megadruk was, of wanneer het terras eigenlijk gesloten was. Het gemeentebestuur erkent: ,, De momenten van controle waren niet altijd even gelukkig gekozen en ook niet alle afgesproken controles waren uitgevoerd.’’ Wethouder Inge van der Meer voegt daar aan toe; ,,Het horecaconvenant is een beetje top down (van bovenaf, JD) opgezet. Het besef over het schenken aan minderjarigen wordt nu meer gedeeld door de horeca en de gemeenschap.’’

De alcoholverkopers in Kaag en Braassem zien graag, dat niet alleen zij, maar ook de ouders van de tieners worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Te vaak komt het voor, dat tieners zich alvast indrinken, voordat ze op stap gaan. En ook moet de jeugd er op gewezen worden, dat het een slechte zaak is, als ze een vriend(in) van 18 alcohol laten bestellen, om die drank vervolgens als minderjarige op te drinken.

Er wordt een werkgroep opgezet; later dit jaar moeten de leden hiervan met adviezen komen om een nieuw beleid op te stellen voor preventie en handhaving van alcohol drinkende minderjarigen. ,,We gaan van handhaving naar preventie’’, constateert Van der Meer.