Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 juni 2013

Strijd voor komst fietspad Holle Mare

OEGSTGEEST – De politieke partij Leefbaar Oegstgeest pleit voor de komst van het fietspad Holle Mare. De partij dient hiervoor een motie in tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 juni.

Hij verwijst hiervoor naar een uitspraak van de Raad van State in 2009, waarbij de conclusie was dat het bestemmingsplan Poelgeest de aanleg van een Holle Mare-route ‘niet frustreert’. Nu zijn er plannen voor de realisatie van het Heemland Terras, maar wat LO betreft, moet dit niet ten koste gaan van het (toekomstige) fietspad. ‘Behoud de mogelijkheid tot de aanleg van deze Holle Mare-route’, zo bepleit de partij. De overige partijen zullen hun standpunt op 27 juni bepalen.

25 juni 2013

Op straat gezet


LISSE – En plotseling sta je daar op middelbare leeftijd op straat: in de ene hand je koffer en de andere hand je 12-jarige zoon. Dit doemscenario dreigt voor Simon (48) en Brenda (38) Vermeeren; ze hebben hun woning noodgedwongen moeten verkopen en moeten hier voor 1 juli uit zijn. Maar er is nog geen zicht op andere woonruimte en daarom trekken ze noodgedwongen luid aan de bel.

Buiten in de tuin staat een bord met ‘verkocht’ erop; dat ene woord verhult een voorgeschiedenis van veel ellende. Twee jaar geleden kwamen Simon en Brenda in de Chopinstraat wonen en ze waren vol hoop en verwachting voor hun gezamenlijke toekomst. Maar het geluk was hen tot nu toe niet gegund. Zijn stucadoorsbedrijf ging failliet, hij ging aan de slag als straatscoach, raakte overspannen en werd ontslagen. Tegenwoordig verdient hij de kost als vrachtwagenchauffeur, maar wel op een 0-urencontract. Maar het afgelopen jaar liep de hypotheekschuld almaar verder op en werd het stel gedwongen de woning te verkopen.

In de loop van vorig jaar trokken de beiden al aan de bel en dankzij de ISD gaan ze nu een driejarig traject van schuldhulpverlening in. Ze moeten dan de komende 36 maanden op een houtje bijten, maar vervolgens zijn ze wel van al hun schulden af. Maar veel urgenter is, dat ze volgende week op straat dreigen te komen. Het gezin wacht nog op een urgentieverklaring om eerder in aanmerking te komen voor een huurwoning van Stek. Maar het (mogelijk) goedkeuren van die urgentieverklaring gaat nog zo’n zes weken duren.

In die tijd kan het gezin nergens terecht. Mijn zoon heeft een verstandelijke beperking en is autistisch. Hij heeft structuur nodig in zijn leven. Als hij ergens logeert, gaat hij midden in de nacht gillen; dat kan ik mijn vrienden niet aandoen; ik wil ze graag nog te vriend houden.’ Maandag 17 juni bood burgemeester Lies Spruit het gezin aan om tijdelijk in een antikraakwoning te verblijven. Maar het is voor kinderen niet toegestaan om in een antikraakwoning te slapen. Daarom zou hun zoon zes weken lang naar de noodopvang van de Willem van den Bergh stichting moeten gaan.

Het is voor beiden onacceptabel. ‘Ik laat mijn zoon niet uit huis plaatsen. Als hij al zijn structuur kwijt raakt, krijgen we hem slechter terug, dan hij nu al is. Dat wordt ook bevestigd door de orthopedagoog. We zijn een gezin en willen als gezin geholpen worden. Waarom staat er niemand op, die ons en anderen die in hetzelfde schuitje zitten, helpt?’ Hij verzucht: ‘Het kan niet waar zijn dat je je kind weg moet doen om een onderkomen te krijgen. We weten het echt niet meer. We zijn altijd netjes geweest, hebben nooit iemand uitgekafferd. Nu willen we rust en ons leven weer opbouwen, maar we weten niet hoe.’

‘Ik vind het heel naar voor deze mensen’

LISSE - Yvon Hoogervorst wil niet op ‘deze specifieke zaak’ ingaan, maar laat namens Stek weten: ‘Wij geven een advies aan de klant voor het aanvragen van een urgentieverklaring. De urgentiecommissie bepaalt of die klant het ook krijgt. Die aanvraag is op 6 juni ingediend en de commissie mag er acht weken over doen om tot een oordeel te komen. Op alle fronten wordt gekeken wat mogelijk is. Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand in Nederland is, die op straat moet slapen. Het leven bestaat uit keuzes; schakel familie en vrienden vier weken lang in.’ Volgens de huidige regels van Stek komen gezinnen zonder kinderen soms wel in aanmerking voor een tijdelijke huurwoning, maar dat geldt nooit voor gezinnen met kinderen.

De Intergemeentelijke Sociale Dienst wil niet reageren op individuele gevallen en verwijst door naar de gemeente Lisse. Burgemeester Lies Spruit laat in een reactie weten: ‘Ik vind het heel naar voor deze mensen, maar onze bemoeienis is in dit concrete geval klaar. De regels zijn op een correcte manier toegepast. De wethouders bezinnen zich nog wel op de vraag of de regels voor opvang en urgentie aangepast zouden moeten worden voor mensen met een vergelijkbare financiële problematiek. Maar ook dan blijft het een kwestie van verdeling van de schaarste in de beschikbare huizen en opvang.’

Acht ton voor ICT

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partijen gaan alsnog unaniem akkoord met een uitgave van bijna 800.000 euro voor de ‘ICT-omgeving’ van de gemeente. De speciale informatieavond vorige week, waarin de politici werden bijgepraat over de absolute noodzaak van deze aanschaf, had daarmee het gesorteerde effect bereikt.

Overigens hadden alle partijen kritiek op de wijze waarop het collegevoorstel met het verzoek om die investering, gepresenteerd en voorbereid was. Petra van der Wereld (Samen voor Kaag en Braassem): ‘Jammer dat we eerder een stuk voor onze neus kregen, waar geen kop of staart aan zat. Bereid het voortaan beter voor.’ Yvonne Peters (VVD) vulde aan: ‘We vragen al vier jaar om kwalitatief betere raadsvoorstellen en dit raadsvoorstel was toch wel een dieptepuntje.’

Burgemeester Marina van der Velde trok het boetekleed aan. ‘Het heeft te maken met de veelomvattendheid en de ongrijpbaarheid van het onderwerp. Je wilt er meer aan begrijpen dan er aan te begrijpen valt. Ik ben blij dat nu een heleboel vragen wel beantwoord zijn.’

Asfalt op parallelweg

KAAG EN BRAASSEM / RIJNSATERWOUDE – De parallelweg langs de N207 komt er definitief en ook gaat de gemeenteraad ermee akkoord, dat deze parallelweg wordt geasfalteerd. Het is weliswaar een duurdere variant, maar het asfalt zorgt voor minder overlast dan ander wegmateriaal. Bovendien verwacht de gemeente nog tonnen euro’s aan extra leges binnen te krijgen. Dat geld kan gebruikt worden als dekking voor de meerkosten van het asfalt.

Alle partijen gingen unaniem akkoord met deze beslissing. Fractievoorzitter Yvonne Peters (VVD) stelde: ‘Dit is goed nieuws voor de inwoners van Rijnsaterwoude.’ Raadslid Evert Henrotte (PvdA) waarschuwde wel: ‘We moeten voorkomen dat de parallelweg tijdens de spitstijden op de N207 gebruikt gaat worden als spitssuggestiestrook.’ Wethouder Ton van Velzen toonde zich een tevreden man. Hij twitterde: ‘#N207 De Raad beslist unaniem positief over de parallelweg voor tractoren langs de N207. Wethouder is zeer tevreden, pure winst voor Inwoner.’

Bestemmingsplan buitengebied aangenomen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad ging maandag 17 juni akkoord met het bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West. Maar voordat dit bereikt werd, werd er heel wat gediscussieerd en vloog het ene na het andere amendement over de politieke tafel.

Heikel punt waren de twee ligplaatsen in de Hoornpolder, die al sinds 1963 in gebruik zijn. Oorspronkelijk waren ze niet opgenomen in het bestemmingsplan. In eerste instantie wilden CDA en VVD een amendement indienen om deze toch toe te staan. Maar de PvdA wees hen erop dat een rechter nog uitspraak moet doen over de legitimiteit van deze ligplaatsen. Hierop besloten de partijen dit amendement in te trekken.

Wel was de raad unaniem akkoord, dat er recreatiewoningen komen van circa 50 m2 aan de Hofdijklaan 53. ‘Het is belangrijk dat er ook recreatiemogelijkheden zijn voor mensen met een smallere beurs’, zo stelde het CDA. Ook mogen er enkele chalets komen in de Kleipoel (Rijpwetering0. Een agrarisch bedrijf mag in de Veenderpolder alsnog een veldschuur herbouwen, als hij dat wil, zo oordeelde de politiek. Ook mag een aannemersbedrijf in Oud Ade haar capaciteit uitbreiden van een meerderheid van de politieke partijen. Het gaat om een uitbreiding die 10% is van het huidge totale oppervlak van 6.705 m2. CDA, VVD en PvdA waren voor en Samen voor Kaag en Braassem was bij dit laatste amendement tegen. Raadslid Jan van der Geest onthield zich van stemming, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Bouwer Meerbrug failliet

NIEUWE WETERING – Het bouwbedrijf dat de Meerbrug zou moeten aanleggen heeft het faillissement aangevraagd. Het gaat om Jaartsveld Infra B.V. uit Varsseveld; de directie hiervan claimt dat het faillissement komt door betalingsachterstanden van opdrachtgevers. Twee weken geleden kondigde de gemeente Haarlemmermeer nog aan, dat de brug op 30 juli klaar zou zijn, maar wethouder Ton van Velzen deelde maandag 17 juni mee, dat die datum onhaalbaar is.

Raadslid Petra van der Wereld (Samen voor Kaag en Braassem) wilde weten welke acties ingezet kunnen worden om de brug zo spoedig mogelijk af te maken. Job Grovenstein (CDA) sprak van een soap: ‘Na alle ellende en vertraging met betrekking tot de afbouw van de brug is de aannemer failliet gegaan. Voor de mensen van Nieuwe Wetering en de toeristen is het een triest gebeuren dat een brug niet afgebouwd kan worden. We vliegen naar de maan, maar een brug afbouwen over een relatief smal water lukt niet.’

Ook Van Velzen vond het ‘een bijzonder triest verhaal. Waardoor het faillissement ontstaan is, is niet duidelijk. We doen geen betaling aan de aannemer, want het is een project van de gemeente Haarlemmermeer. Zondagnacht is een heel grote boot van Van Lent erdoor heen gegaan. Damwanden zijn onder meer weggesneden, zodat die boot erdoor kon gaan. Het beton is ook gestort. Ik kan niet zeggen wat de vertraging is, die nu gaat ontstaan, maar de einddatum van 30 juli gaat het nooit worden.’

De voetgangers en fietsers die de Ringvaart over willen steken, kunnen gebruik maken van een pontje dat ongeveer 200 meter van de Meerbrug ligt. Dat pontje vaart tussen de Molendijk en de Huigsloterdijk.

Netwerkconstructie

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partijen willen niet dat het samenwerkingsverband Holland Rijnland op de huidige manier doorgaat. In plaats daarvan kiest de politiek ervoor om samenwerkingsvormen op te bouwen in een zogeheten ‘netwerkconstructie’. Afhankelijk van het onderwerp waarvoor samengewerkt moet worden, kan dan met verschillende partijen de handen ineen geslagen worden. Voorzitter Marina van der Velde concludeerde: ‘Het is goed de vrijheid te hebben om te kijken of een andere netwerkorganisatie meer te bieden heeft.’

Nulmeting

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders voert een nulmeting uit voor het gebied Geestweg / Floraweg. Deze toezegging deed wethouder Antoon Kea aan gemeenteraadslid Petra van der Wereld (Samen voor Kaag en Braassem). Zij stelde op maandag 17 juni: ‘We moeten eerst een nulmeting laten plaatsvinden, om later te oordelen wat de ontwikkelingen zijn op het tuinbouwgebied.’ Kea informeerde dat deze nulmeting nog dit jaar plaats vindt. De nulmeting komt er op neer, dat er een verslag komt met grotendeels een beschrijving van de huidige situatie.

‘Onzinnig amendement’

KAAG EN BRAASSEM – Een amendement van CDA en VVD om nog niet 50.000 euro te reserveren voor een vervolgonderzoek over de afvalinzameling werd door fractievoorzitter Piet van Veen (PvdA) bestempeld als ‘onzinnig’. Dit gebeurde tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 17 juni.

Raadslid Henk Hoek (CDA) zei over dit amendement: ‘Laat het college eerst een raadsvoorstel doen en vraag dan pas voor het bedrag dat nodig is. Tot die tijd kunnen de 50.000 euro in de algemene reserves blijven.’ Ondanks de bezwaren van wethouder Ton van Velzen, dat de raad uiteindelijk toch een definitief akkoord moet geven over die 50.000 euro, werd het amendement toch ingediend door de VVD en CDA. Het werd aangenomen, met steun van Samen voor Kaag en Braassem. Raadslid Hans Nicolai van deze partij zei hierover: ‘We zijn niet tegen en daarom stemmen we in met dit amendement.’

Van Veen mopperde: ‘Dit is een onzinnig amendement. Het effect blijft precies hetzelfde. Er verandert helemaal niets. Laten we ons hier niet mee bezighouden. Wij hebben de gedachte, dat als we wat inbrengen, dat we alleen wat zinnigs inbrengen. We zijn alle zinloze amendementen, die de uitkomst niet veranderen, beu.’

Overdekt stofzuigen mag toch

LEIMUIDEN / RIJNSATERWOUDE – Het bestemmingsplan voor de groeikern Leimuiden en de groenkern Rijnsaterwoude is maandag 17 juni aangenomen door de politieke partijen. Wel zijn er nog enkele veranderingen in aangebracht.

Zo leek het erop dat er een complete bouwstop opgelegd zou worden in Rijnsaterwoude, maar met het aannemen van een amendement is die mogelijkheid vervallen. In ieder geval twee bouwinitiatieven krijgen de mogelijkheid om verwezenlijkt te worden. Het gaat om de locatie Suyderbon II, waar de familie Van Wieringen twee woningen wil bouwen. Maar ook de VOF Timpaan heeft hier plannen voor de realisatie van 18 tot 20 woningen. Met uitzondering van de PvdA gingen alle partijen akkoord met deze wijziging.

Ook mag het benzinestation toch nog een overkapping realiseren achter de voorgevel. Die overkapping heeft een omvang van maximaal 30 m2 en een hoogte van drie meter. Dit bouwwerk dient om ervoor te zorgen, dat auto’s na gebruik van de wasstraat van binnen kunnen worden schoongemaakt. Alle politieke partijen waren het er over eens: ‘Om dit schoonmaken onder alle weersomstandigheden te kunnen doen, is een overkapping onmisbaar.’

De politici toonden zich verheugd over deze resultaten. Yvonne Peters (VVD) twitterde: ‘Na goedkeuring bestemmingsplan Leimuiden/Rijnsaterwoude weer goed nieuws voor Rijnsaterwoude: kleinschalige woningbouw Suyderbon mogelijk. #raadKenB’ en Job Grovenstein (CDA) liet weten: ‘#Rijnsaterwoude niet op slot, kleinschalige bouw moet kunnen in alle #groenkernen, #CDA zien met belangstelling bouwplannen tegemoet.’

Vereveningsfonds tegen wil en dank

KAAG EN BRAASSEM – De eerste scheurtjes in de ooit zo hechte samenwerking tussen PvdA, CDA en VVD komen langzamerhand te voorschijn. Bij het bespreken van de nota Vereveningsfondsen toonden CDA en VVD zich geen warm voorstander van dit voorstel. Maar ze stemden er toch mee in, omdat dit punt in het coalitieakkoord stond. De PvdA liet weten dat de overige partijen niets voor de sociale woningbouw willen doen.

Met het vereveningsfonds moeten personen en bedrijven die (een) nieuwe woning(en) bouwen, ook zorgen voor 30% sociale woningbouw. Als dat niet gebeurt, moet er geld gestort worden in een vereveningsfonds. Een zelfde potje wordt ook opgezet voor parkeerplaatsen; wie te weinig parkeerplaatsen aanlegt, moet dokken. Wie er extra parkeerplekken realiseert, kan geld uit het potje halen.

Fractievoorzitter Piet van Veen (PvdA) was ronduit enthousiast: ‘Eindelijk is er een stuk die de sociale woningbouw stimuleert. Iedereen die één of meer woningen bouwt, moet een bijdrage leveren. Het fonds kan alleen goed functioneren, als er een goede voeding is. We zijn heel blij met deze nota.’ De VVD was minder enthousiast: ‘Dit zijn afspraken uit het coalitieakkoord. Het is niet van harte, maar we steunen deze nota.’ Cees de Lange (CDA) uitte zich in vergelijkbare woorden. Samen voor Kaag en Braassem was ronduit tegen. Het voorstel werd aangenomen met 14 stemmen voor en 6 tegen. Hierna twitterde Van Veen: ‘In de raad van K&B blijkt dat er maar een partij iets wil doen aan de sociale woningbouw. Ben benieuwd naar de verkiezingsprogramma's #PvdA’.

D66 gaat voor één zetel

KATWIJK – D66 doet op 19 maart 2014 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij hoopt hier minimaal één zetel te behalen, zo maakte bestuursvoorzitter Annelies Koningsveld vrijdag 14 juni bekend. De komende maanden gaat D66 keihard campagne voeren en kandidaat-raadsleden ‘bereiden zich voor op hun taak in de gemeenteraad’, zo laat de partij weten.

Allemaal naar dezelfde gemeentewerf

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente beëindigt de samenwerking met Cyclus en de gemeente Nieuwkoop voor de exploitatie van het afvalbrengstation Rijnstreek. Vanaf 1 juni 2015 dienen daarom alle inwoners van Kaag en Braassem hun afval naar de gemeentewerf in Roelofarendsveen te brengen.

Voor deze extra toeloop moet waarschijnlijk nog wel extra geïnvesteerd worden in die gemeentewerf, maar wethouder Jan Uit den Boogaard liet donderdag 13 juni weten: ‘Inderdaad moeten er wat voorzieningen komen, maar die zullen het bedrag wat we uitsparen met de exploitatie van het afvalbrengstation Rijnstreek nooit overschrijden.’ De hoogte van de extra investeringen was echter nog niet bekend bij de wethouder.

Bewoners moeten lappen voor pontveer

RIJPWETERING – De gebruikers van het pontveer bij de Poeldijk over de Ade naar de Buurterpolder moeten de onderhoudskosten voortaan zelf betalen. Tot nu toe nam het Hoogheemraadschap van Rijnland die kosten voor haar rekening, maar dat wil dit instituut niet meer. De bewoners hebben aan de gemeente gevraagd of die de kosten wil overnemen, maar het college van burgemeester en wethouders weigert dit.

Wethouder Jan Uit den Boogaard informeerde donderdag 13 juni: ‘Het onderhoud van het pontveer moeten ze zelf gaan betalen. Het bedienen van deze kabelpont doen ze zelf al . Het Hoogheemraadschap vindt deze kosten geen taak voor hen en ook de gemeente wil die kosten niet overnemen.’ De bewoners zijn het hier echter niet mee eens, zo lieten ze op een bijeenkomst van dinsdag 28 mei weten.

Een ambtelijk advies stelt echter: ‘De zorg die de hulpdiensten verlenen, is regionaal georganiseerd. Het feit dat het eiland alleen per pontveer bereikbaar is, geeft een langere opkomsttijd en daarmee een risico. Hiervoor is de gemeente echter niet verantwoordelijk. De wegen in de Buurterpolder zijn geen openbare wegen, zodat de Wegenwet niet op deze wegen van toepassing is en de gemeente voor deze wegen geen verantwoordelijkheid draagt. Iemand die op een eiland gaat wonen, dat alleen per particuliere pont bereikbaar is, neemt zelf dit risico en ongemak. Het is geen taak van de gemeente om pontveren te exploiteren. Subsidies worden alleen verstrekt als er sprake is van een groot algemeen belang. Bij dit pontveer is dit niet het geval.’

Fusie De Kiem en De Meerpaal

NIEUWE WETERING / ROELOFARENDSVEEN – De basisscholen De Kiem en De Meerpaal gaan op 1 augustus fuseren. Het aantal leerlingen van De Meerpaal is de laatste jaren gedaald tot zestig en bij de start van het volgende schooljaar zou dat nog ongeveer 50 zijn. Over drie jaar beschikt de school naar verwachting nog maar over 24 leerlingen.

Het college van bestuur van de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) heeft daarom besloten tot deze fusie. In eerste instantie zou die fusie pas in 2014 ingaan, maar die mededeling leidde ertoe dat het leerlingenaantal voor het schooljaar 2013 – 2014 kelderde naar slechts 15 leerlingen. Daarom is alsnog besloten om de fusiedatum een jaar te vervroegen. Er zal voor de leerlingen van De Meerpaal voldoende zorg en aandacht zijn m.b.t. de overgangsfase en de gewenning naar een andere schoolcultuur en schoolorganisatie. Wethouder Jan Uit den Boogaard liet donderdag 13 juni weten dat het college van burgemeester en wethouders dit voorstel steunt. Het gebouw van De Meerpaal komt nu leeg te staan en de gemeente moet nog bedenken wat er met dit pand gaat gebeuren.

Holland Rijnland is duur

REGIO – De kosten voor het personeel voor de afdeling Ruimte van bestuursorgaan Holland Rijnland stijgen het komende jaar met maar liefst 58.630 euro. Hiermee komt het totale kostenplaatje voor het personeel uit op maar liefst 1,8 miljoen euro. Volgens een toelichting van Holland Rijnland wordt deze kostenstijging veroorzaakt door een andere manier van administreren. Overigens liggen de totale personeelskosten van heel Holland Rijnland nog een stuk hoger: in 2014 gaat het om een bedrag van ruim 6,1 miljoen euro.

Illegale bouwwerken gedoogd

KAAG EN BRAASSEM – Het college blijft diverse bouwwerken die illegaal zijn opgericht op de Hemmen gedogen. Deze constructies kunnen namelijk op korte termijn gedoogd worden, zo is de verwachting. Bovendien biedt het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Kaag en Braassem West meer ruimte aan dagrecreatie en bijbehorende bebouwing in het buitengebied bij de Oude Kooi en Keverhaven. Een ambtelijk rapport stelt: ‘Op eenzelfde wijze kan ook omgegaan worden met De Hemmen (hoewel dat in een ander bestemmingsplan ligt).’

Jeugdsportfonds helpt arme kinderen sporten

KAAG EN BRAASSEM – Om kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid te geven om te sporten, zet de gemeente het Jeugdsportfonds Kaag en Braassem op. De komende twee jaar wordt 30.000 euro geïnvesteerd om dit sportfonds op te zetten. Het geld is bedoeld voor kinderen uit gezinnen die leven van een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum.

Voor hen is het lid worden van een sportvereniging namelijk geen optie; de kosten hiervoor zijn veel te hoog. Probleem is dan wel, dat deze kinderen vaak niet genoeg lichaamsbeweging krijgen en bovendien dreigen ze sociaal geïsoleerd te raken. Maar liefst 140 kinderen onder de 18 jaar groeien op in een dergelijk huishouden. Het Jeugdsportfonds richt zich op de kinderen tussen 4 en 18 jaar en stelt per kind maximaal 250 euro beschikbaar. Dat geld gaat echter niet naar de ouders, maar wordt door het fonds doorgesluisd naar de vereniging waar het kind bij wil sporten.

Wethouder Jan Uit den Boogaard liet donderdag 13 juni weten: ‘We zullen er zo veel mogelijk aan doen aan doen om zoveel mogelijk kinderen hier gebruik van te laten maken. Wij zijn landelijk een van de voorlopers om dit op te pakken. Nieuwkoop en Alphen volgen nog. We vinden het belangrijk dat met name die kinderen aan sport gaan doen. Als gevolg van te weinig sport krijgen mensen namelijk eerder last van obesitas en dat leidt weer sneller tot gezondheidsklachten.’

Plannen voor postkantoorplek

ROELOFARENDSVEEN – De plek van het oude postkantoor aan de Sotaweg 143 – 150 mag opnieuw ontwikkeld worden. Op dit locatie wil het college van burgemeester en wethouders toestaan dat daar maatschappelijke voorzieningen, kantoren, praktijkruimtes, maar bijvoorbeeld ook horeca kan komen. Ook zou er op de verdiepingen gewoond kunnen worden. Er is echter nog geen uitgewerkt programma voor de nieuwbouw, zo informeerde wethouder Jan Uit den Boogaard op donderdag 13 juni. De verwachting is, dat de gemeenteraad op 15 juli zal instemmen met het bestemmingsplan Sotaweg 134 – 150.

‘Behoud onze groene long!’


LEIMUIDEN – Zeventig statige bomen dreigen te verdwijnen door plannen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het dijkje bij de bomenbuurt moet opgehoogd worden met een dikke laag klei en voor dat werk staan die bomen namelijk in de weg. De graafmachines en vrachtwagens kunnen namelijk niet zo goed laveren door dat gebied. Actievoerders Kirsten en Deirdre Renaud hebben een handtekeningenactie opgezet voor het behoud van deze bomen en de teller staat na enkele weken al op meer dan 700 handtekeningen!

De bomenkap dreigde zonder medeweten van de omwonenden uitgevoerd te worden. Het Hoogheemraadschap had namelijk alleen de gemeente – als grondeigenaar – op de hoogte gesteld, zo laten de actievoerders van ‘Natuurlijk Leimuiden’ weten. Ze willen het wandelbos koste wat het kost behouden. ‘Dit bos is een jaar of zestig oud en is destijds aangelegd als parkje met paden. Nog altijd is het heerlijk om hier doorheen te lopen. Bovendien zijn die bomen een goede filter voor fijnstof dat op Leimuiden daalt vanwege de vliegtuigen. Deze bomen zijn de longen van Leimuiden’, aldus Deirdre Renaud (41).

Haar vijf jaar oudere zus informeert: ‘Het Hoogheemraadschap wil de dijken in de Grietpolder onderhouden en verzwaren. Ze hanteren hierbij maar één methode van afgraven en er weer klei bovenop storten. Maar wij willen met het Hoogheemraadschap in overleg om gezamenlijk tot een ander alternatief te komen, waarbij de bomen behouden blijven.’ De gemeente heeft een herplantingsplicht van de verdwenen bomen, maar er is geen garantie dat die bomen op dezelfde plek terug komen. Onverteerbaar, zo oordelen de zussen: ‘Er zijn weinig dingen in Leimuiden die zo karakteristiek zijn en zoveel waarde voor het dorp hebben. De gemeente heeft hier geen geld voor over, maar er gaat wel veel geld naar Roelofarendsveen.’

Ze vervolgen: ‘We hebben 700 handtekeningen verzameld en de inwoners zijn fel tegenstander van de bomenkap. Door onze actie is het veel drukker geworden in het bosje, waar overigens ook beschermde diersoorten zitten, zoals een ransuilenfamilie, vleermuizen, een specht en egeltjes.’ Kirsten laat weten dat de bomen nog kerngezond zijn. ‘Natuurlijk mogen die dijken niet doorbreken en mensen moeten niet met natte voeten komen te zitten. Maar het watertje ernaast is geen doorgaande grote vaart. We roepen het Hoogheemraadschap op om te onderzoeken of er een andere mogelijkheid is om die dijk te garanderen en de bomen te behouden. Ga met ons om de tafel zitten en vraag ons wat wij een goede oplossing vinden. Praat met de inwoners van Leimuiden en zoek alternatieven, zoals het plaatsen van een damwand.’

De actiebereidheid is groot, informeren de zussen. ‘Mensen zeggen spontaan dat ze zich actief mee willen bemoeien. Ook hebben al enkelen zich aangemeld om zich aan de bomen vast te ketenen, mocht er worden overgegaan tot kap.’ Voorlopig gaat de handtekeningenactie echter gewoon door: ‘We gaan voor de 1.000 handtekeningen’, stelt Deirdre, ‘en die overhandigen we aan de gemeente en het Hoogheemraadschap.’

Reacties politieke partijen op bomenkap

LEIMUIDEN – De fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen reageren op de actie voor het behoud van de 70 bomen.

Karin van der Kaaden (CDA) laat weten dat haar fractie een half jaar geleden de dijk heeft bezocht samen met het Hoogheemraadschap. ‘De scheuren in de weg op de dijk lieten zien dat de dijk verzakt en verschuift. Het water staat vrijwel op dijkniveau en overstromen is denkbeeldig, waardoor een wijk kan onderlopen. Tijdens een voorlichtingsavond is dit risico duidelijk aangegeven en er moest echt wat gebeuren.’

Ze vervolgt: ‘De bewuste dijk is een van de weinige wandelmogelijkheden in Leimuiden. Dat inwoners veel moeite hebben dat de grote bomen die je tijdens de wandeling passeert moeten verdwijnen is dus ook logisch, maar voor het herstel wel noodzakelijk. Veiligheid gaat voor. Bomen kunnen de sterkte van de dijk ook beïnvloeden. Op dit moment staat veiligheid voorop. Als na het herstel de dijk het toelaat dat er herplant mogelijk is (in overleg met en door Hoogheemraadschap Rijnland en in samenwerking met de gemeente) zullen we dit altijd steunen. Voor elke boom die verdwijnt moet weer een nieuwe worden geplant, is het uitgangspunt.’

Ook Piet van Veen (PvdA) laat weten dat zijn partij kiest voor veiligheid: ‘Het verdwijnen van de bomen is het gevolg van het opknappen van de dijken. Ik weet op dit moment niet of het mogelijkheid is de bomen te behouden. Dit zou in overleg met het Hoogheemraadschap moeten gebeuren. Zeker is wel dat de dijken moeten worden verstevigd. Als dit niet mogelijk zou zijn, kiezen wij voor veiligheid en compensatie van de bomen die gerooid moeten worden, hoe vervelend ook.’

Yvonne Peters (VVD): ‘Ik kan de veiligheid en het onderhoud van de dijken niet beoordelen, maar ik begrijp de wens van de inwoners heel goed. Een mooie volgroeide boom krijg je niet zomaar weer terug. Als het vanwege de kwaliteit (veiligheid) van de dijk niet anders kan dan dat de bomen verdwijnen zou ik me bij het Hoogheemraadschap wel hard willen maken voor het herplaatsen van de bomen in overleg met de inwoners.’

Roel Terraneo (D66): ‘We zijn voor het behoud van de bomen bij Leimuiden. Te vaak wordt bij werk aan wegen en dijken besloten bomen te verwijderen of weg te laten. Veiligheid, maar ook kosten van het onderhoud staan daarbij voorop. D66 hecht echter ook aan de leefbaarheid. De mensen in Leimuiden willen zelf de bomen houden. Zij wonen, werken en leven daar. Naar hen moeten we luisteren.’ Wellicht is het kappen van de bomen voor het Hoogheemraadschap de goedkoopste oplossing. Laat de betrokken partijen met elkaar om de tafel gaan zitten. Samen kunnen ze dan mogelijk tot een oplossing komen.’ Bij het ter perse gaan van de krant had Samen voor Kaag en Braassem nog niet gereageerd.

Woning voor bedrijfspand

ROELOFARENDSVEEN – De eigenaar van het perceel aan het Zuideinde 4 mag in principe zijn bedrijfshal slopen om daar een woning achterop het perceel aan toe te voegen. Ook wordt het bestaande kantoorpand omgebouwd tot een woning. Het college van burgemeester en wethouders liet donderdag 13 juni weten ‘een positieve grondhouding te hebben’ ten aanzien van dit initiatief.

Woning voor Van Lent

KAAG – Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kaag’ ligt sinds donderdag 13 juni ter inzage op het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Er zijn meerdere initiatieven bekend om te bouwen, maar tot nu toe is alleen het plan van de Julianalaan naast nummer 26 een mogelijkheid die op korte termijn gerealiseerd kan worden. Het gaat dan om de bouw van een eigen woning voor Van Lent senior.

Volgens de gemeente is de ‘haalbaarheid van de overige initiatieven op dit moment nog niet voldoende aangetoond’. Het gaat dan om de scheepswerf Van Lent (Julianalaan 3), de recreatiewoningen bij Van Asselt (Julianalaan 55), een tehuis voor kinderen en gehandicapten (Irenelaan 3) en nog wat kleinere bouwprojecten.

Negen mensen bespreken toekomst dorp

LISSE – De informatieavond over de bestuurlijke toekomst van de gemeente trok van de ruim 22.000 inwoners slechts negen ‘echte’ burgers. De rest van de dertig aanwezigen bestond uit politici, ambtenaren en schaduwfractieleden van de verschillende politieke partijen. Aan deze negen inwoners was dus de schone taak toebedeeld om de gemeente te informeren over hun mening of Lisse zelfstandig moet blijven en hoe een samenwerking met de Bollenvijf moet plaatsvinden.

De aanwezigen werden in groepjes verdeeld en ieder kon meepraten over twee van de vijf samenwerkingsafspraken: Infrastructuur, Economie & toerisme, Openbare orde & veiligheid, Sociaal domein en Ruimtelijke ordening. Een vertegenwoordiger van de LTO maakte van de gelegenheid gebruik om zijn paradepaardje naar voren te brengen. Hij pleitte ervoor, dat de regels in de buitengebieden van de verschillende gemeenten allemaal hetzelfde worden. En als dan ook één wethouder het centrale aanspreekpunt wordt, dan is de LTO helemaal tevreden.

De andere acht ‘echte inwoners’ zaten er niet met een verborgen agenda en gaven goede tips en adviezen. ‘Ga gezamenlijk aanbesteden, dat zorgt ervoor dat je de producten en diensten goedkoper krijgt, ‘Laat het lokaal openbaar vervoer beter aansluiten op de treinverbindingen’ en ‘Samenwerking voorkomt fusie en maakt het behoud van de lokale identiteit mogelijk’.

Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) vertelde over de besproken onderwerpen van het Sociaal domein: ‘Ga het personeel opleiden over wat op ons af komt met het sociaal domein en wat dit betekent voor het lokale beleid in Lisse. Voor het wijkgericht werken gaan we terug naar de tijd van de wijkverpleegkundige, die met haar netwerk ervoor kon zorgen dat een bepaalde hulpvraag uitgevoerd kon worden.’

Gemeenteraadslid Jaap Schuijt (CDA) over de Infrastructuur: De Noordelijke Ontsluiting Greenport is van ontzettend groot belang voor de ontsluiting van de hele Duin- en Bollenstreek. De oost-westverbinding met Alphen voor het OV moet verbeterd worden.’ Zijn collega Bas van Riel (D66) over Openbare orde en veiligheid: ‘We willen een veilige samenleving hebben in Lisse. Zorgen zijn er over de huisovervallen en de te lange opkomsttijd van de politie, die soms helemaal uit Noordwijk moet komen. Veiligheid in je wijk kun je niet oplossen met Burgernet; dat vergt sociale cohesie.’

Kees Schrama (Nieuw Lisse) over Ruimtelijke ordening: ‘Het koesteren van de 2625 hectare en het kenniscentrum, toeristisch centrum en het handelscentrum is belangrijk.’ André Bostelaar (CDA), Economie en toerisme: ‘De bollen en de Keukenhof moeten meer naar voren gebracht worden. We kunnen ons naar buiten presenteren als één streek, waarbij we de pleuris moeten voorkomen. Samenwerken moet je gewoon doen!’

Burgemeester Lies Spruit was tevreden over het verloop van de avond. ‘De mensen die er waren, hebben er goed over nagedacht. Men is het eens met de samenwerking, maar er moet ook aandacht zijn voor wat er in de gemeenschap gebeurt en wat voor hen de consequenties zijn. Daar moet de politiek altijd rekening mee houden bij toekomstige discussies.’ Op dinsdag 2 juli vindt een vergelijkbare informatieavond plaats in Hillegom.

Niet gekozen

LISSE – Pier van den Broek is niet gekozen tot lid van de Ledenraad van de Algemene Nederlandse bond voor Ouderen (ANBO). Hij behaalde onvoldoende stemmen om tot de 25 geselecteerden te behoren. Samen met hem vielen nog 31 anderen uit het hele land af. Hij voorzag voor zichzelf al een leidende rol in de Ledenraad, maar daar zal de komende jaren dus geen sprake van zijn.

Veteraan overleeft PTSS


STREEK – Zaterdag 29 juni is het Nederlandse Veteranendag, een moment om stil te staan bij alle mannen en vrouwen die in het buitenland gevochten hebben voor de democratie. Maar veel van deze oud-militairen kampen jaren of zelfs decades later nog met de onverwerkte ervaringen en gevoelens uit die tijd. Lars Meijer (40) is een van deze mensen, die jarenlang gekweld werd door een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Hij overkwam een periode van verslaving en dakloosheid en strijdt er nu voor, dat PTSS niet alleen aangepakt, maar ook voorkomen wordt.

Meijer diende van juni 1994 tot januari 1995 in Bosnië en was onderdeel van de luchtmobiele brigade die net voor de val van Srebrenica vervangen werd door collega-militairen. ‘Op het moment dat je voor de landmacht kiest, moet je niet de illusie hebben dat je misschien niet wordt uitgezonden. Je moet er vrede mee hebben als je in het buitenland actief moet zijn, anders moet je er niet aan beginnen.’ Een van zijn mooiste ervaringen in het leger was, dat hij en zijn collega’s ontzettend solidair waren met elkaar. ‘Je leert dat je het samen moet doen. In de burgermaatschappij krijgt iemand die geholpen moet worden een trap na, zodat anderen omhoog kunnen.’

Zijn terugkeer in de maatschappij verliep niet goed. ‘Ik moest zonder dat ik wou de dienst uit. Ik raakte mijn trots en regelmaat kwijt. Ik had moeite mij staande te houden en kon geen baan of relatie houden. Ik kreeg geen grip op alles wat stabiliteit oplevert. Door de PTSS was ik veranderd; ik voelde me als een hond die aan een paal vastgebonden was. Je komt niet verder als het touwtje lang is en kan alleen rondjes lopen.’ Het escaleerde: Meijer zonderde zich af, kreeg financiële achterstanden, raakte aan de drank en werd dakloos. ‘Het werd van kwaad tot erger en ik heb serieus overwogen om het touw om mijn nek strak aan te draaien. Dat is het verhaal van de meeste PTSS-ers Als het elastiekje knapt, dan stappen veteranen vaak uit het leven. Dat gebeurt nog altijd wekelijks. We kunnen namelijk de stress niet kwijt en het leger neemt hierin haar verantwoordelijkheid niet.’

Meijer: De PTSS is gekomen door de nalatigheid van de verwerking van mijn uitzending. Van de stress aan sich merk je niets, maar als je een onverwachte klap krijgt zoals een overlijden of scheiding, dan kan dat die bekende druppel zijn. Als het leger me goed hadden opgevangen en me helpen mijn ervaringen te verwerken, dan had ik mogelijk helemaal geen problemen gehad. Je zat daar wel zes maanden lang met stress, spanning en gevaar voor eigen leven en je kunt er niets mee. Als we onder vuur werden genomen mochten we niet terugschieten. En met onze mooie blauwe helmen op, zagen we eruit als lucifertjes en konden ze mooi schietoefeningen op ons uitvoeren.’

Twee jaar lang was Meijer dakloos en hij overwoog uit het leven te stappen. Maar het was de kreet van het leger, dat hem overeind hield: ‘nec temere nec temide (noch onbezonnen, noch onbevreesd). ‘Dat is mijn levensmotto; ik ga geen uitdaging uit de weg en houd mijn koppie erbij. Wat mijn problemen heeft veroorzaakt, heeft me ook gered. Het is het begin van het einde en einde van het begin geweest.’ Tegenwoordig heeft Meijer zijn eigen stichting en helpt hiermee onder meer andere veteranen. Hij is mede-initiatiefnemer van het veteranen inloophuis. In Lisse doet hij op zaterdag 22 juni zijn verhaal aan de lokale veteranen en hij hoopt mensen te kunnen helpen. Als iemand met PTSS zit of signalen hiervan afgeeft, moet je hem niet laten barsten. Stuur gerust een sms-je om te vragen hoe het met die persoon gaat. Als iemand alleen maar heel positieve signalen krijgt, kan het waakvlammetje aangezet worden.’

Het is ijsjestijd!

Jamin

Vijfmeiplein 53, Luifelbaan in Leiden

Iedereen kent Jamin als de ultieme verwenwinkel. Maar sinds kort heeft Jamin dat verwennen naar nog weer een hoger niveau gebracht. Eigenaar Peter Wijnands laat vol trots zijn nieuwe ambachtelijke Italiaans schepijs zien. Het is het toefje op de spreekwoordelijke taart en symboliseert het einde van de verbouwing. En ook bij ijs gaan creatief en lekker hand in hand.

De sympathieke franchisenemer vestigde zich vier jaar geleden op de Luifelbaan en staat bekend om zijn niet aflatende goede humeur. Hij heeft het prima naar de zin bij Jamin. Vol enthousiasme informeert Wijnands: ‘We verkopen nu ook het ijs buiten de zaak. Het gerenommeerde bedrijf Otelli maakt dit ambachtelijke Italiaanse ijs van goede kwaliteit. Ze doen dit volgens een traditioneel Italiaans concept en de mensen kunnen kiezen uit maar liefst twaalf verschillende smaken.’

En wat vindt Wijnands dan zelf een lekkere smaakcombinatie? ‘Probeer eens een keer straciatella met boerenjongens. En voor de kleintjes hebben we smurfenijs met marshmallowijs.’ Het is ook prachtig om te zien hoeveel aandacht Wijnands schenkt aan iedere klant, jong of oud. Vol verwachting staat een jongetje te kijken naar het ijs dat speciaal voor hem wordt klaargemaakt en hij neemt de heerlijkheid met dankbare ogen in ontvangst.’

Wijnands: ‘We maken er altijd wel een toneelstukje van en betrekken de kinderen bij het scheppen van het ijs. We vragen ze of ze ijs met spikkeltjes of nootjes willen hebben. Of je pakt twee bolletjes met minichocolaatjes en aardbeitjes.’ Overigens zorgt Jamin ervoor dat iedere vrijdag en zaterdag verse noten worden gebrand. De eigenaar tip: ‘En probeer ook maar ons andere nieuwe product: vers geperste jus d’orange.’

Tussen het traditionele andere lekkers als chocola, drop, spek, speculaas, schuim en koek, vallen een paar dingen op. Italiaanse nogataart en handgemaakte fudge, dat is Amerikaanse karamel, strategisch opgesteld bij de kassa. Specialiteiten van de zaak. Klanten van heinde en verre komen er op af.

Ook bijzonder is de ‘klushoek’ achteraan in de Jamin. Hier worden bakproducten verkocht, oftewel alles wat nodig is om een taart of cake te maken en daarna naar eigen inzicht op te leuken. Er is veel keus op het gebied van toppings met onder meer uitstekers, kleurstoffen, sprinkels, taartblikken en kaarsjes.

Busbaan weg

OEGSTGEEST – De geplande busbaan aan de Rhijnzichtweg wordt geschrapt, zo blijkt uit een spoedmemo die aan de gemeenteraadsleden verstuurd is. Gemeenteraadslid Gerlof Kruidhof (PrO) wilde hier het fijne van weten en wethouder Wendelien Tonjann antwoordde: ‘We hebben een extra onderzoek gevraagd. Het schijnt zo te zijn dat de doorstroming verbetert, als die busbaan verdwijnt. Maar Arriva kan ook met een schadeclaim komen, in verband met de concessie die ze hebben. We hebben ons toch echt laten overtuigen dat de doorstroming verbetert.’ Ze liet de politici ook weten, dat er nog altijd geen geld gereserveerd is voor de geplande parallelweg bij de Rijnsburgerweg naar Katwijk.

D66 gaat voor drie zetels


OEGSTGEEST – Het is officieel; de verkiezingscampagne is begonnen en D66 heeft het spits afgebeten. Op vrijdag 14 juni organiseerde deze partij een politiek café om aan de hand van stellingen te discussiëren met de inwoners. Ook konden de aanwezigen kennis maken met enkele van de drijvende krachten achter deze partij. Voor deze speciale gebeurtenissen was zelfs voormalig wethouder Lia de Ridder (tegenwoordig wethouder in Blaricum) van de partij.

Alle politiek geïnteresseerden werden hartelijk verwelkomd door bestuursvoorzitter Annelies Koningsveld, die zelf ook drie jaar voor D66 in de gemeenteraad heeft gezeten. Bijna twaalf jaar lang maakte D66 onderdeel uit van PrO, maar enkele maanden geleden stemden de leden voor een voorstel om de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 als zelfstandige partij te gaan voor een of meerdere zetels.

Koningsveld durfde wel een voorspelling te doen: ‘We moeten toch wel twee of drie zetels kunnen halen.’ Of deze zetels ook ingevuld zullen worden door (huidige raadsleden) Emiel Reiding en Ruud Hessing is nog niet bekend. De procedure voor de kandidaatstelling is bij D66 nog niet begonnen. Maar de partij gaat er vol voor, aldus Koningsveld: ‘We hebben een andere manier van politiek bedrijven als we praten over verschillende onderwerpen. Van ons hoeft Oegstgeest niet per sé zelfstandig te blijven. Met alle taken die op ons af komen, heb je kwaliteit nodig in de ambtenarij en dat lukt niet in Oegstgeest. En als we onderdeel zijn van een andere gemeente, heb je in ieder geval een direct gekozen gemeenteraad.’

Een nieuwe politieke ster aan het firmament is Boris Kocken, voorzitter van de programmacommissie. Ook hij vindt dat de partij’ soms buiten de gebaande paden moet denken en niet alleen moet vasthouden aan ooit besloten is’. Wel steekt hij de D66-hand uit naar de andere partijen: ‘Ik ben van de consensus en vindt dat we het samen moeten doen.’ Voor meer informatie: www.d66oegstgeest.nl.

Een dagje schoffelen

OEGSTGEEST – Commissielid Janssen (VVD) heeft een fijne ervaring beleefd, zo vertelde hij vorige week. Hij ging op bezoek bij de MareGroep en adviseerde zijn politieke collega’s om dat ook eens te doen. ‘Ik heb er een dag meegewerkt. Het is goed als jullie een keer een dagje gaan schoffelen en sleutelen in de MareGroep. Dit is een innovatief en stevig bedrijf.’

‘Marente heeft geen centen’

OEGSTGEEST – Twee insprekers toonden zich tijdens de politieke ronde erg bezorgd over de Gebiedsvisie Hofwijck – Vijverhof. Met name waar het ging om het opheffen van de exclusiviteit van het gebruik van deze woningen door senioren.

Karel Krijgsman, die als vrijwilliger actief is in Hofwijck, stelde: De aanleunwoningen zijn in de jaren ’50 gebouwd als een sociale voorziening. Is het mogelijk dat die zonder meer verkocht kunnen worden om gebruikt te worden voor een commercieel winstbeogend doel?’ Ook Elfried van den Heuvel was kritisch. Hij sprak in namens zijn schoonmoeder die al zestien jaar aan de Hazenboslaan woont.

Hij vroeg zich af of zijn schoonmoeder over vijf jaar gedwongen moet verhuizen. Als de politiek namelijk instemt met het collegevoorstel, dan krijgt op dat moment de nieuwe woningeneigenaar Sedos de mogelijkheid om de huizen te verkopen. Ook heklede Van den Heuvel de onderbouwing van het raadsvoorstel: ‘Bij herhaling wordt er op gehamerd dat de woningen “vrijwel ongeschikt” zouden zijn voor ouderen. Sedos gaat een dakkapel plaatsen, de badkamer en de keuken opknappen, mechanische ventilatie aanbrengen, houtrot bestrijden en schilderen en de tuinen een beetje aanharken. Zijn dit dan de activiteiten die deze woningen van ongeschikt naar het niveau van geschikt voor ouderen brengen? Marente heeft geen centen, maar zet de boel wel onder druk door op voorhand te stellen dat zij de woningen in de tussentijd namelijk niet opnieuw gaan verhuren!’

Wethouder Jos Roeffen lichtte toe, dat verkoop van een woning niet zorgt voor een opheffing van het huurcontract. ‘Voor uw schoonmoeder moet een passende oplossing gevonden worden. Uit onderzoek blijkt dat er meer mogelijkheden zijn dan waar de woningen nu voor benut worden. De kwaliteit van de woningen laat zodanig te wensen over. Als uw schoonmoeder geen gebruik maakt van een rollator of scootmobiel, is het mogelijk daar te wonen. Maar de woningen voldoen niet aan de normen voor levensbestendig wonen in verband met draaicirkels en oppervlakten.’

McDonalds gaat in de catering

OEGSTGEEST / LEIDEN – Zo ongeveer alle principes worden overboord gegooid waar het gaat om de soort bedrijven die zich mogen vestigen op het Bio Life Science Park. Al eerder werd bekend dat de richtlijnen verruimd werden, dat ook de ‘aan bio life science gerelateerde bedrijven’ naar deze locatie mogen komen. Maar daaronder vallen dus ook bedrijven die zich bezig houden met de horeca. En een van die ‘horecabedrijven’ die verhuist van de ene kant van de A44 naar het Oegstgeester grondgebied is de McDonalds. Officieel moet nog wel een zogeheten ‘brancheringscommissie’ haar akkoord geven.

Miljoenenspel over bezuinigingen

OEGSTGEEST – Om de miljoenenverliezen op de bouwprojecten Poelgeest en Nieuw-Rhijngeest te compenseren, moet iedereen de broekriem stevig aanhalen. Hiermee betalen de inwoners de prijs van overambitieuze colleges van burgemeester en wethouders die in het verleden prestigieuze projecten wilden realiseren. De politiek moet deze weken beslissen waar de hardste klappen vallen.

Zo dreigen de onafhankelijke adviescommissies het veld te moeten ruimen. Veel gemakkelijker lijkt het voor de gemeente om informatieavonden te organiseren, waarbij de inwoners hun gal kunnen spuwen en daarna weer overgegaan kan worden tot de orde van de dag. Commissielid Janssen (VVD) stelde: ‘We hebben liever rechtstreeks contact dan dat we gebruik maken van het wat stoffige kanaal van adviescommissies.’ Ook was hij niet gelukkig met het feit dat iedereen moet inleveren, maar dat de ambtenaren 400.000 euro extra budget krijgen. ‘De onderbouwing hiervan vinden wij wat matig.’Commissielid Rosdorff (LO) pleitte ervoor om de commissies niet op te heffen, maar de kosten hiervan omlaag te brengen.

Hessing (PrO) vond de voorstellen van het college ‘niet evenwichtig’ en lichtte toe: ‘Het zijn allemaal maatregelen die de inwoners raken, zoals vermindering van het aantal speeltoestellen, lagere schoolbudgetten en de aanpak van de wmo-voorzieningen. Waarom komt het college niet met voorstellen voor bezuinigingen op over kunstgrasvelden, veiligheidsbeleid en verkeer? We hebben nu drie wijkagenten. Ga bezuinigen op de goa’s. We zijn er niet van overtuigd dat er bezuinigd moet worden op de speeltoestellen.’

Braun (TO) wees erop dat het afgelopen jaar het rioolreinigingsrecht al met 16,5% verhoogd was en dat de inwoners weer extra lasten te verduren krijgen. Den Boer (CDA) vond het ‘wat magertjes’ dat het college alleen met plannen voor ‘kleine bezuinigingen’ kwam.

Wethouder Johanna Haanstra liet weten dat de schuld van Oegstgeest sinds haar aantreden is teruggelopen van 100 miljoen euro naar 81 miljoen euro. Zij vroeg zich openlijk af of adviescommissies nog wel de juiste manier zijn om inspraak te hebben van de bevolking. ‘We kijken ook naar de kunstgrasvelden, maar die hebben we nog niet in de begroting staan, dus kunnen we daar ook niet op bezuinigen. Het college wil 25% op subsidies bezuinigen en dat is nogal wat. We willen niet alles over de schutting gooien. De veranderingen moeten voor hen ook behapbaar zijn.’

Burgemeester Timmers was tegen het bezuinigen op de goa’s: ‘Veiligheid raakt de burgers. We hebben te maken met een terugtredende politie die steeds meer de taken doorschuift naar de gemeente, zoals parkeercontroles en assistentie bij uithuisplaatsingen. We hebben behoefte aan goa’s om dat gat op te vullen.’

Politiek bezorgd om babyblauw huis

OEGSTGEEST – Je kunt zeggen wat je wil over de lokale politiek, maar het gaat wel altijd ergens over. Is het niet over de miljoenenschuld die in enkele jaren is opgebouwd, dan gaat het wel over problemen met het ambtenarenapparaat. Maar donderdag 13 juni kwam een nieuw onderwerp om de hoek kijken: een ‘babyblauw huisje’.

De politieke partij LO vond dit huisje niet passen in het beschermd dorpsgezicht aan de Dorpsstraat. Maar wethouder Wendelien Tönjann liet weten dat de gemeente hier niets tegen kon doen. ‘Hier hebben we zelfs een second opinion naar uitgevoerd. Niet alleen de welstandscommissie, maar ook deze second opinion zeggen dat deze blauwe kleur kan. Hoe mooi of lelijk u het ook vindt, heb begrip voor de situatie. We kunnen hier geen restricties opleggen, want het gaat niet om een monumentaal pand.’

Politiek wil niet zwichten voor ‘chantage’

OEGSTGEEST – De plannen van het college van burgemeester en wethouders om de mogelijkheden voor het gebruik van de woningen aan de Vijverhof te verruimen, kregen stevige kritiek van de politieke partijen. Het is dan ook lang niet zeker of wethouder Jos Roeffen zijn zin krijgt met betrekking tot de gebiedsvisie Hofwijck – Vijverhof. Commissielid Pasterkamp (PrO) sprak van ‘chantage’ door Marente.

Marente heeft de gebouwen overgedragen aan ontwikkelaar Sedos. Dit bedrijf wil de woningen aanpassen aan de tijd en zullen daar een hogere huur voor vragen. Roeffen: ‘Ze kunnen het niet realiseren met de sociale huur van 650 euro.’ Pasterkamp stelde: ‘Dit was een sociaal project, dat door Oegstgeester burgers is opgezet, met als doelstelling: huisvesting voor senioren in de sociale sector. Dit voelt als chantage. Het lot van de bewoners van Hofwijck gaat ons allemaal zeer ter harte. Marente heeft de afgelopen jaren al meer dan een miljoen bespaard op achterstallig onderhoud. Het voelt niet goed als Marente roept dat ze het geld van Sedos nodig hebben.’

Commissielid Van Blitterswijk (CDA) vond het prima dat de woningen gerenoveerd worden, maar eiste een terugkeergarantie van de huidige bewoners. ‘Hoe voorkomt de wethouder dat de prijzen zo hoog worden, dat de woningen alleen toegankelijk zijn voor expats en niet meer voor senioren?’ Fractievoorzitter Braun oordeelde dat het ‘al dertien jaar fout gaat met Hofwijck. Je moet altijd over de dampende puinhopen kijken, voordat je naar de toekomst kijkt. De gemeente wordt voor een fait accompli gesteld. Marente chanteert de gemeente een beetje; als wij niet meewerken, moeten we maar zien wat de kwaliteit van wonen wordt voor de senioren in Hofwijck.’

Ook commissielid Van Dijk (LO) had kanttekeningen: ‘We vinden van groot belang dat de Zorgplint in Hofwijck komt. Ga die 5.000 m2 aan grond in de Piet Heinlaan en Hazenboslaan niet zomaar verkopen. Die 1,25 miljoen euro is een absurd bedrag voor 5.000 m2 grond op die locatie. Dan ga je cadeautjes geven. Die grond moet marktconform verkocht worden.’ Pasterkamp vulde aan: ‘Over twintig jaar gaat Hofwijck echt op de schop, want dan is het ingestort. Er mag nooit parkgrond verkocht worden ten behoeve van privé-bewoning!’

Roeffen informeerde dat het college weinig kan doen: ‘We zijn blij dat Sedos zich gemeld heeft om de woningen te verkopen. Dat geeft Marente de kans de woningen te renoveren en geschikt te maken voor de doelgroep en de mensen die daar werken. We zitten in een bepaalde klem en als we niet bewegen, gebeurt er helemaal niks. We hebben aan Marente gezegd dat er onder meer een Zorgplint moet komen. Sedos is vertel dat de toewijzing van woningen zo goed mogelijk in lijn moet zijn met de sociale doelgroep. Maar de afspraken met Sedos zullen niet of nauwelijks afdwingbaar zijn. Via het opstellen van een convenant willen we er zo goed mogelijk voor zorgen dat in lijn van het beschrevenen zo goed mogelijk wordt behandeld.’ Ook stelde hij dat toch stukjes parkgrond verkocht moeten worden voor de aanleg van parkeerplaatsen en het uitbreiden van ‘enkele’ kavels.

De politici waren ontsteld. Van Blitterswijk: ‘Ik maak me zorgen dat de afspraken met Sedos niet juridisch afdwingbaar zijn. In feite is het dus gewoon slikken of stikken.’ Braun: ‘Deze wethouder speelt met vuur om dit door te willen drijven. De wethouder wil grond verkopen, zodat Sedos haar plan beter kunnen uitwerken.’

Risico’s blijven voor Servicepunt71

OEGSTGEEST – Het Servicepunt71 moet flinke bezuinigingen doorstaan; volgend jaar moeten hier 37 van de 280 mensen op zoek naar een andere werkplek. Maar wethouder Johanna Haanstra kon niet garanderen, dat alle problemen volgend jaar ook opgelost zijn.

Ze stelde: ‘Ik wil geen twee handen in het vuurt steken en zeggen dat het allemaal goed gaat met de financiën. De bereidwilligheid om (positief, JD) bij te dragen is wel heel groot. Er zijn kwaliteitsverschillen van mensen die met elkaar moeten samenwerken. De begroting van het Servicepunt gaat ieder jaar fors naar beneden.’ Wel zijn er financiële risico’s, die niet gedekt kunnen worden door de beschikbare reserves.

Tolhuys BV bepaalt voortgang project Oude Vaartweg

OEGSTGEEST – De gemeente en Tolhuys BV zijn in een woordenstrijd bezig over een stuk recreatiegebied en een ontsluitingsweg. De discussie gaat over de vraag of dat weggedeelte wel of niet openbaar is. Wethouder Wendelien Tönjann informeerde de politici over de voortgang.

Eigenlijk wist zij ook niet precies wat de toekomst zal brengen. ‘Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Als het goed gaat en niemand gaat protesteren bij de Raad van State, dan kunnen we het plan uitvoeren. De bewoners kunnen nog steeds een beroep aantekenen bij de Raad van State. Maar als het een Raad van State-procedure wordt, ben je zo vijftien maanden verder.’

Maar hoe sterk staat de gemeente in die procedure met het Tolhuys, zo vroeg commissielid Dekker (VVD) zich af. Tönjann: ‘De openbare weg is een dispuut tussen de Tolhuys BV en de gemeente. De weg kan ook gerealiseerd worden zonder Tolhuys BV, al is dat niet optimaal. We kunnen het gebied ontsluiten via die weg. Er bestaat altijd een mogelijkheid dat dit een niet-openbare weg wordt, als de rechter dat besluit.’ Een ambtenaar vulde aan: ‘Al jarenlang wordt deze weg gebruikt door mensen om hun hond uit te laten. Het is geen weg, waar mensen recht door gaan. Als de Raad van State oordeelt dat het geen openbare weg is, zou dit hele plan daar op sneuvelen.’

De politici pleitten er verder voor, dat zoveel mogelijk groen behouden wordt. De wethouder kon hen daarin tegemoet komen: Van de 5.000 m2 wordt 1.200 m2 bebouwd. Ook blijven de oevers groen en er komen ook groene parkeerplaatsen. Die parkeerplekken worden niet helemaal versteend.’

Wateractieplan afhankelijk van verhuizing ASC

OEGSTGEEST – Als ASC niet verhuist, wil het Hoogheemraadschap van Holland Rijnland niet meewerken aan het aanleggen van een volwaardige watergang in die omgeving. Met deze mededeling kwam wethouder Wendelien Tönjann vorige week.
Ze liet weten dat het ambtelijk apparaat druk bezig is om ervoor te zorgen dat het wateractieplan uitgevoerd wordt. Maar er zijn krachten die de voortgang ontregelen. Zo zijn de eigenaren van de Emmatuinen tegen de plannen en is er een mediationtraject gaande om hen te overtuigen van hun ongelijk. De wethouder laat weten: De eigenaren van de Emmatuinen liggen op dit moment dwars en daar kan ik niets aan doen. Wij moeten wachten op de resultaten van het mediationtraject.’ Over ASC vult ze aan: ‘Inderdaad heb je een deel van het ASC terrein nodig voor een volwaardige watergang. En daarvoor moet het ASC verhuizen. Als ASC niet verhuist, wil het Hoogheemraadschap niet meewerken aan de aanleg van de volwaardige watergang.’

Wethouder wil geld geven aan Leids Warenhuis

OEGSTGEEST – Het Repair Café vormt mogelijk een bedreiging voor de Leidse kringloopwinkel het Warenhuis. Gemeenteraadslid Janssen (VVD), die tevens algemeen bestuurslid bij het overkoepelende orgaan Gevulei is, liet weten dat het Warenhuis na volgend jaar in stichtingsvorm verder gaat. Wethouder Jos Roeffen pleitte ervoor dat de gemeente deze nieuwe stap financieel gaat ondersteunen.

Roeffen stelde dat het Repair Café zeer succesvol van start is gegaan. ‘De toekomst zal leren of het Repair Café voor het aanbod voor het Warenhuis consequenties heeft. Ik denk met andere bestuurders na over het vervolg van het Warenhuis.’ Het Warenhuis maakt namelijk meer omzet, op het moment dat de gemeenten meer gebruikte goederen aanleveren. Roeffen liet weten dat hij dit verzoek aan de medewerkers van de gemeentewerf heeft doorgegeven.

Over het Warenhuis vervolgde de wethouder: ‘Overwogen wordt om met een stichting verder te gaan. Als de eerste contouren van de nieuwe vorm zich aanbieden, gaan we terug naar de raad om u te vragen hoe u daar in staat. Het is niet de bedoeling dat er steeds geld bij de stichting gelegd wordt. Alleen in het eerste jaar wellicht, maar we gaan niet tot in lengte van jaren bijplussen.’

The Dutch do it again

As flooding devastated much of Europe, residents of the Netherlands, a country famous for being below sea level managed to keep their collective feet dry. JOEP DERKSEN looks at the preparedness of the Dutch water-management system.

For weeks in June, the nation was occupied with only one question: will we suffer from the floods just like the Swiss, Austrian, Czech and Germans did? Doom and gloom was predicted, since three major rivers flow through the Netherlands: Rhine, Maas and Waal. And each one of them would bring with it the melt water from the mountains combined with the results from the heavy rains that have tormented the Western and central European countries.

But, alas for many a journalist, no crying babies, desperate mothers and water fighting fathers in this lower country. The only Dutch struggle against the rising water happened in Germany, where Dutch soldiers aided the local population.

In the Netherlands the water reached its highest point on Friday 7 June: near Lobith it rose to 13.62 meter above sea level (NAP: Nieuw Amsterdams Peil). Not one single house suffered water damage, but this was also due to the ingenious system of the “uiterwaarden” (water-meadows). In case of high water, these regions without houses are used to let the surplus of water flow to. It was a sharp contrast to the water misery people suffered in countries such as Hungary and Germany.

A dyke broke near Fischbeck in Saksen-Anhalt and people had to be evacuated. Also in other cities such as Wust, Kamern and Klietz, thousands of citizens were forced to leave their homes. The total damage to the German economy was estimated to be 12 billion euro.

So, were the Dutch lucky or well prepared? Facts show that it may be the latter. To increase the disposal capacity of the Rhine, Rijkswaterstaat opened the dams in the rivers Neder-Rijn and the Lek. Because of this action, these rivers aid the Rhine in guiding the excess water to the North Sea. As soon as the water level had gone down, the dams were closed again

Some environmentalists used the water floods to raise awareness of global climate change. Nevermind that for eons the climate has consistently changed, but the question does arise; in what way was the particularly bad Spring, with more than abundant rainfalls, responsible for the floodings in the major part of Europe? Who could imagine that on 1 June, it would still be snowing in Italy; because of which, a stage in the Giro d’Italia (Tour of Italy) had to be cut short.

It is not for nothing that the discussions on the environment have changed. For years, doomsayers and scientists have warned the world’s population about global warming, nowadays termed climate change. The earth would warm up by five, ten or twenty degrees and this would cause a mass extinction of animal life. The whole western part of the Netherlands would disappear in the sea and the inhabitants of Amersfoort would live near the beach. Every year, with the first rays of sunlight, the newspapers would show polar bears on ice floes, warning about the dire times to come.

Forget about that! Here’s a salute to past and present generations of Dutch inhabitants, who fought the seas, built dykes and dams and conquered land from the North Sea! The largest flooding in Dutch recent history happened in 1953, when more than 1,500 people perished in high tides. In an era when there was no talk of global warming or climate change. You never know what is coming, but one thing is for sure: shit happens.

Should we fear it? No. Will we have to be prepared? Absolutely. Therefore, the Germans, Swiss, Hungarians and Austrians can jealously look at the Netherlands, whose reputation as a water-fighting country is still standing strong!

(Published in The Holland Times, July edition).