Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

10 juli 2017

,,Theaterzaal in tennishallen Tweesprong''


KAAG EN BRAASSEM – Meer dan vijftig mensen bezochten vrijdag 30 juni de bijeenkomst in de Alkeburcht om na te denken over de toekomst van het maatschappelijk vastgoed. De politieke partij SVKB had deze bijeenkomst opgezet, naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad om de Alkeburcht op 1 september voorgoed dicht te doen. Zonder dat er een redelijk alternatief bekend is voor de negen verenigingen, die nu van de Alkeburcht gebruik maken.

Joep Derksen

Het doel van deze avond was niet, om een klaag- en vraagsessie te houden over de Alkeburcht, zo maakte SVKB-bestuursvoorzitter Til Beukenholdt duidelijk. ,,Het is afschuwelijk zoals het is gegaan, maar we moeten nadenken over wat er in de toekomst met de andere gebouwen in onze kernen gaat gebeuren.'' Fractievoorzitter Petra van der Wereld van dezelfde partij vulde aan: ,,We moeten nu bekijken hoe we energie behouden en krijgen en wat we daar voor nodig hebben. Binnen onze gemeente moet een ruimte zijn, waar je gebruik kunt maken van een theaterzaal. Hoe, waar en wat het mag gaan kosten; daar moeten we het over hebben.''

Dat de pijn rondom de besluitvorming over de Alkeburcht nog diep zit, bleek wel uit de woorden van Martien Wesselman: ,,Het gemeentebestuur scheurt zich af van de gemeenschap. Dat zie je bij Trump en Erdogan ook.'' Maar LKB-fractievoorzitter Ton van Velzen deed een suggestie over een locatie voor een theaterzaal. Als we op het terrein naast de Tweesprong een brede school maken, waarom kan daar niet een cultuurhuis bij passen?'' Van der Wereld zag hier ook mogelijkheden: ,,De tenniszalen van de Tweesprong worden weinig gebruikt; dat biedt kansen om daar wat mee te doen.''

Alle aanwezigen bleken het eens te zijn, met de stelling, dat er een gemeentelijke visie moet komen over het verenigingsleven. En dat dit hoognodig is, blijkt wel uit de woorden van Pim van der Meer van voetbalvereniging DOSR. Het huurcontract van de velden wordt namelijk op 1 januari 2019 opgezegd, waarna de voetballers er nog een jaar op mogen voetballen. Wat er daarna gaat gebeuren met de velden, die eigendom zijn van de gemeente, is nog onzeker. De velden kunnen weer verhuurd worden aan DOSR, tegen ongetwijfeld hogere tarieven, maar ook verkocht worden. Wellicht aan de voetbalclub, maar misschien ook aan een projectontwikkelaar.

De onzekerheid bij DOSR is daarom groot, zo bleek tijdens deze avond. ,,Als voetbalclubs hebben we te maken met het vastgoed. De huren van de velden worden opgezegd. Er komt een nieuw huurcontract of koopcontract, maar we weten nog altijd niet hoe die er uit komen te zien. We willen voorkomen dat we een 'Alkeburcht scenario' voor onze kiezen krijgen. We zijn nu al bezig plannen te maken voor 2019 om te voorkomen, dat we voor een enorme kostenpost komen te staan.'' De voorzitter verzuchtte: ,,Het is bijna ondenkbaar om te zeggen, dat we ergens anders naar toe moeten'' en besloot met een oproep: ,,De gemeente moet niet alleen cultuur en welzijn afstoten, maar de politiek moet het zelf oppakken en zorgen dat je iets voor de gemeente moet betekenen. De inwoners moeten er niet zijn voor de gemeente; het moet andersom zijn.''


Hierop deed Van der Wereld een oproep: ,,Laat iedere vereniging mailen wat ze nodig hebben om te kunnen blijven voortbestaan.'' Paul Hoogenboom, vice-voorzitter van WVC deed hierop al een voorzetje: ,,We doen als vrijwilligers al genoeg voor de samenleving. De wethouder zegt, dat we voorlopig niet veel meer moeten investeren in vastgoed, vanwege de brede school die er moet komen. Ik heb nul leidraad. We wachten de verkiezingen af; er moet eerst goed gemeentebeleid komen en pas daarna willen we meedenken over wat er wel en niet moet gebeuren.''

Actie voor fietsverbinding

LEIMUIDEN – De gemeente blijft proberen om een soort fietsverbinding aan te leggen tussen Leimuiden en Oude Wetering. Hierover wordt al dertig jaar gepraat, zonder resultaat. Maar de hoop blijft om zo'n fietspad er toch te krijgen. Daar moet niet al te lang mee gewacht worden, omdat het college van burgemeester en wethouders dan kan fluiten naar een subsidiepotje van de Provincie Zuid-Holland.


De Provincie gaat er van uit, dat de gemeente met een nieuw plan moet komen. Het college kijkt naar de mogelijkheid om deze nog te realiseren fietsverbinding aan te sluiten op een toekomstige 'snelfietsverbinding' tussen Alphen en Leimuiden. Ook de ambtenaren zien kansen, zo blijkt uit gemeentelijke stukken: ,,We willen serieus werk maken om te kijken of we dat potje geld binnen de gemeente kunnen halen. Het is best een behoorlijk bedrag.'' Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) laat desgevraagd weten: ,,Waar het ging om de fietsverbinding over de Molenkade waren er veel problemen om het gerealiseerd te krijgen, onder meer waar het ging om eigendommen van grond. Maar de behoefte om zo'n fietsverbinding te krijgen, is er nog steeds.'' 

Bezwaar CCH afgewezen

HOOGMADE – De Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) maakte bezwaar tegen de hoogte van de subsidie, die begin dit jaar is toegekend door het college. Maar ook dit bezwaar is afgewezen; door de ambtelijke hoorcommissie. De CCH was onder meer ontevreden, dat de subsidies over de jaren 2012 tot 2016 niet verhoogd werden met het inflatiepercentage. Maar volgens deze ambtelijke hoorcommissie kunnen die subsidiebeschikkingen niet meer ter discussie worden gesteld. Heeft deze uitspraak gevolgen voor de gemeentelijke relatie met de CCH? Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO): ,,Dat verwacht ik niet. Maar het staat hen vrij hogerop (in beroep, JD) te gaan. 

Column

Zonnepanelenvelden

Hoe moeilijk kan de politiek nou zijn, waarde columnlezer? Al jaren praten de politici over de vraag wat er moet gebeuren met een locatie als Veenderveld II. Moeten daar bedrijven komen en zo ja, wie gaat dat betalen en hoe gaan die bedrijfspanden er uit zien? Tegelijkertijd wordt duidelijk, dat deze regio de komende decennia gebruikt gaat worden als plek voor de realisatie van allerlei zonnepanelenvelden. Moeten die zonnepanelenvelden dan in de plaats komen van natuur?

Ach en wee, de ene bedreiging na de ander, zou je kunnen denken. Maar dat is dus niet zo. Het is heel eenvoudig om de plaatsing van zonnepanelenvelden te combineren met de bouw van (industrie)terreinen als Veenderveld II. Als je nieuwe bedrijfspanden bouwt op Veenderveld II, dan kun je als gemeente eisen, dat die panden allemaal platte daken krijgen. En op die daken moeten dan verplicht zonnepanelen komen te liggen. Zo help je dus aan de realisatie van een energieneutrale gemeente, gaan de kosten van het gebruik van die panden omlaag en wordt het dus gemakkelijker om financiers voor de bedrijfslocaties te vinden.

Aanpakken

Het wordt tijd, dat de politiek beseft, dat het in het leven niet gaat om de keuzes 'of dit – of dat'. De gemeenteraadsleden moeten zich realiseren, dat er ruimte geschapen moet worden voor én bouw én duurzame initiatieven. Het is van de zotte, dat deze gemeente nog altijd niet mogelijk heeft gemaakt, dat nieuwbouwwijken volledig aardgasvrij gebouwd moeten worden. Zelfs minister Henk Kamp heeft nu gezegd, dat de gemeenten vrij zijn om dit op te pakken. Dus vroeg ik aan het college van burgemeester en wethouders, wanneer zij het initiatief nemen tot het realiseren van aardgaslozen nieuwbouwwijken. Maar een woordvoerder liet weten, dat het college hier totaal geen initiatieven voor onderneemt. De burgemeester en wethouders laten dit over aan de gemeenteraadsleden.

Pardon? Geen initiatief van dit college voor aardgasvrije wijken, terwijl deze collegeleden een raadsvoorstel moeten uitvoeren om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal te maken? Wat is dat voor beleid, of beter: wat is dat voor nog-beleid? Als het college dan niets wil doen, dan is het nu aan de gemeenteraad om niet alleen aardgasvrije wijken mogelijk te maken, maar ook te regelen, dat nieuwe bedrijven voortaan verplicht zonnepanelen op hun platte daken gaan plaatsen. Beste gemeenteraadsleden; jullie hebben nog een half jaartje de tijd om dit te regelen. Hoe moeilijk kan dat nou zijn?!


Joep Derksen

Gemeente steunt commercieel initiatief

ROELOFARENDSVEEN – Een commercieel bedrijf, HiHaHut, krijgt 8.000 euro van de gemeente, zodat geld verdiend kan worden met de exploitatie van vakantiehutten. Wel stelt het college van burgemeester en wethouders de voorwaarde, dat de gemeente Nieuwkoop ook 10.000 euro moet bijdragen én dat HiHaHut een 'LEADER' subsidie in de wacht sleept.

HiHaHut wil zes nieuwe logeerhutten realiseren. Dit bedrijf wil ,,in samenwerking met plaatselijke boeren en andere ondernemers trektochten door de meest bijzondere natuurlijke
omgeving laten maken. Het overnachten is in specifiek voor dit doel, onder architectuur ontworpen, min of meer zelfvoorzienende, “tiny” hutten die passen in de circulaire economie gedachte en welke bijvoorbeeld bij een boer op erf staan.''

Om dit te realiseren is een aanvraag gedaan voor de Europese regeling 'LEADER' en maakt daarmee kans op maar liefst 72.000 euro. Een voorwaarde voor het binnenslepen van die subsidie is, dat gemeenten het initiatief ook financieel ondersteunen. Van die zes nieuwe hutten komen er vier in de gemeente Nieuwkoop en twee in de gemeente Kaag en Braassem. Als de LEADER-subsidie binnengeharkt is, hoeft het bedrijf zelf nog maar zo'n 100.000 euro bij te dragen aan de totale kosten van 190.000 euro. Maar wellicht zijn er ook nog kansen voor een andere subsidiemogelijkheid; het FMP Rijn- en Veenstreek.

Maar waarom geeft dit college gemeentegeld aan een commercieel bedrijf? Het gaat namelijk wel om de belastingcenten van de inwoners. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) reageert: ,,Dit initiatief gaat bijdragen aan het toenemen van overnachtingsmogelijkheden. Dit komt bovenop wat er al in Kaag en Braassem was. Het is een originele manier van vakantie vieren en er blijkt vraag naar te zijn. Mensen gaan dan met de fiets of kano van locatie naar locatie; zo slaap je op heel originele plaatsen.'' Hij vervolgt: ,,Hier is sprake van een multiplyereffect; veruit het meeste geld komt uit andere bronnen. Voor ons is het een voorwaarde dat Nieuwkoop ook meedoet; anders krijgt de ondernemer het geld niet.''


Joep Derksen

Gemengde gevoelens bij TOP-trajecten

KAAG EN BRAASSEM – De TOP-trajecten; de besprekingen over de komst van extra sociale woningen, zijn van start gegaan. En in de verschillende dorpen heeft dat tot verschillende resultaten geleid, zo laat wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) weten.

Tijdens een TOP-traject komen de omwonenden en gemeentelijke vertegenwoordigers drie keer bij elkaar. Bij de eerste bijeenkomst kan iedereen zijn of haar bezwaren en tegenstand uiten. Hierna komen de mensen bij elkaar om ideeën naar voren te brengen. Daarna worden deze ideeën (deels) verwerkt in een plan, waarna dat plan in een derde bijeenkomst gepresenteerd en besproken wordt.

Schoonderwoerd vertelt over de TOP-bijeenkomsten op de Van Egmondlocatie en bij de Gerardusschool. De sfeer bij die beide bijeenkomsten was totaal verschillend, zo blikt de wethouder terug. ,,De sfeer rondom het dossier Van Egmondlocatie is nog niet helemaal positief. De mensen twijfelen aan de nut en noodzaak. Dat kwam er goed uit die eerste avond. Bij de Gerardus was de sfeer van de avond heel anders; er was veel enthousiasme voor het plan. Mensen wilden weten waar ze konden inschrijven en of ze ook naast de huidige buren kunnen gaan wonen.''


De eerstvolgende TOP-bijeenkomst voor de Gerardus is op woensdagavond 5 juli en de dag er na komen de omwonenden van de Van Egmondlocatie weer bij elkaar. Er wordt een maquette gemaakt van de buurt van beide locaties. En vervolgens wordt een uitsnede gemaakt van het plangebied. De mensen kunnen met bouwstenen, parkeerplaatjes, watertjes. Bomen hun ideeën doorgeven. Na de zomer komen scenario's en resultaten. Schoonderwoerd: ,,Of mensen bereid zijn hier aan mee te werken, dat is aan hen zelf. De raad heeft opdracht gegeven hier aan de slag te gaan met extra sociale woningen.''

Irritatie over olifantenpad

ROELOFARENDSVEEN – Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) ,,irriteert zich enorm'' aan de discussie over het olifantenpad. Deze uitspraak liet hij zich vorige week ontvallen tijdens het wekelijkse persgesprek. Schoonderwoerd vindt, dat mensen willens en wetens een veiligheidsrisico nemen, iedere keer wanneer ze oversteken op de weggedeeltes bij het Rabobankkantoor, waar het niet hoort. ,,Er ligt twee keer een tweebaansweg, waar mensen de weg oversteken. Ik weet precies, wie de schuld krijgt, als daar wat gaat gebeuren. Dan heeft de gemeente niet genoeg gedaan om een ongeluk te voorkomen.'' Moet er dan prikkeldraad komen om de olifantenpadgebruikers tegen te gaan? Schoonderwoerd: ,,Dat zal misschien een oplossing zijn, maar we kijken naar mogelijkheden, die er beter uitzien. Misschien wordt de heg doorgetrokken.''

Kerken doen onderhoud samen

ROELOFARENDSVEEN – Al sinds 1798 ligt het eigendom van de kerktorens in handen van de gemeente, waar de kerken staan. Dit college had de kerktorens graag voor een euro overgedragen aan de Protestantse Gemeente Leimuiden, Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en de Hervormde Gemeente Woubrugge. Maar daar hebben de kerkgenootschappen zelf helemaal geen zin in. Toch zijn de partijen overeengekomen, dat het onderhoud van die torens voortaan in onderlinge afstemming uitgevoerd wordt.

Joep Derksen

,,De gebruikers van de kerkgebouwen zijn bij uitstek in staat om de kerkgebouwen te beheren en onderhouden'', aldus het college van burgemeester en wethouders. Het gaat hierbij om de Dorpskerk, (Dorpsstraat 49, Leimuiden), de Woudse Dom (Herenweg 26, Rijnsaterwoude) en de Dorpskerk (Comriekade 7, Woubrugge). De kerken zullen voortaan het beheer, onderhoud en de inspecties van de kerken zoveel mogelijk gezamenlijk (laten) uitvoeren. Dan gaat het onder meer om het dagelijks onderhoud, groot onderhoud, het luiden van de klokken en het verlichten van de kerktorens. Ook zijn er plannen voor het opstellen van een gezamenlijk meerjarenonderhoudsplanning voor de kerken. Eventuele subsidies voor het onderhoud van de kerken worden voortaan gezamenlijk aangevraagd.


Aan wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) is gevraagd: ,,Is dit een gevalletje ieder voor zich en God voor ons allen? Hij lacht: ,,Dat laatste sowieso. Het stamt nog uit de tijd van Napoleon dat de overheid gehouden is om de kerktorens te onderhouden. We wilden zelf de torens cadeau geven, maar de kerken vinden het zo wel goed geregeld. Daarom zijn afspraken gemaakt, dat de kerken het onderhoud gaan doen. De grootste slag wordt geslagen met het combineren van het werk van Kerkgebouwen en kerktorens. Dat is praktisch, goedkoper en zorgt voor minder overlast.''

Nieuw Hazenpad

WOUBRUGGE – Het dorp heeft er een nieuwe straatnaam bij. En dat komt dankzij een Facebookactie van een inwoner. Iedere ochtend zag hij op het voetpad naast de eigen woning hazen rondhuppelen. Omdat dit voetpad nog geen naam had, werd de naam 'Hazenpad' bedacht. Via Facebook kreeg ze steun voor haar idee en ze diende de naamaanvraag officieel in bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in.  

Nieuwe huizen

ROELOFARENDSVEEN – Aan de Zuideinde 99 mag een gebouw komen, met zes kamers voor een bed & breakfast, twee verblijfsrecreatieve appartementen, een gemeenschappelijke ruimte voor binnenaccommodatie en bed & breakfastactiviteiten. Ook mogen er nog een woning komen én kunnen aanlegfaciliteiten gerealiseerd worden voor boten en de twee woningen. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het tweede huis krijgt het adres 'Zuideinde 99a' toegekend. 

Positief over nieuwbouw

ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders neemt 'een positieve grondhouding' in over de plannen voor een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapwoning op het perceel van Zuideinde 76. De bestaande bebouwing, een loods van 390 m2 en een glazen tuinkas van 470 m2, wordt gesloopt. Er zijn geen redenen om de gevraagde vergunning te weigeren, aldus het college.  

Uitbreiding loods

LEIMUIDEN – Het college van burgemeester en wethouders vindt, dat de bezwaren tegen het bouwen van een opslagloods op de Westerdijk 53 ongegrond zijn. Hiermee volgt het college het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. Het bedrijf Vinkova, dat al ruim een kwart eeuw glas opslaat in die loods, heeft meer ruimte nodig. Het college laat weten: ,,Wij achten de verkeersaantrekkende werking van deze uitbreiding niet zó groot, dat de verkeersdruk in de omgeving onevenredig zal toenemen.'' Het bedrijf ligt aan het begin van de Westerdijk en het parkeren van de vrachtwagens vindt plaats op het eigen terrein van het bedrijf. 

Warme ontvangst recreatiewoningen

LEIMUIDEN – Het voormalige campingterrein aan de Westeinde 19 wordt opgeknapt. De eigenaar heeft een verzoek ingediend om daar zes nieuwe vrijstaande recreatiewoningen te plaatsen. Deze woningen worden maximaal 60 m2 groot. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover deze plannen. Op dit moment is het voormalige campingterrein verlaten en overwoekerd door bomen en struiken. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) laat weten: ,,We willen uitnodigend zijn om het aantal bedden en initiatieven op te krikken. Maar het moet wel kleinschalig zijn.''

Wel schuur, geen woning

LEIMUIDEN – Van het college van burgemeester en wethouders mag de Kwekerij Leiwoude (Vriezenweg 2C) een nieuwe schuur bouwen. Deze schuur wordt ongeveer 300 m2 groot, maar mag niet hoger worden, dan de huidige bebouwing. Ook moet de initiatiefnemer nog de buren op de hoogte brengen van zijn plannen. De aanvraag om op het terrein ook een bedrijfswoning te mogen bouwen, wordt afgewezen. De gemeente vindt dit 'onwenselijk'.  

Woningen bij koeienboer

WOUBRUGGE – Er zijn plannen om tien huizen te bouwen langs de A. de Graaflaan. Het hele goedkeuringsproces kan nog wel een jaar duren, maar eerst moet de initiatiefnemer onderzoeken welke gevolgen deze woningen hebben voor de verkeersafwikkeling, geurzones en milieuaspecten. Een quick scan zou aantonen, dat de bouw van die woningen mogelijk is, zo lang ze vijftig meter buiten de contour van de melkrundveehouderij aan de A. de Graaflaan 19 komen te staan. Het college van burgemeester en wethouders staat 'in beginsel positief' tegenover de bouwplannen. Maar eerst moeten dus nog veel zaken uitgezocht worden. 

Sluisconcert groot succes

ROELOFARENDSVEEN – Bijna duizend mensen kwamen af op het Sluisconcert, dat zaterdag 1 juli plaatsvond. Onder het genot van een al dan niet alcoholische versnapering werden de bezoekers overladen met prachtige muziek. Een breed scala aan optredens kwam naar voren; van aria tot theater. Ondertussen werd het goede doel ondersteunt; het Hospice Armandi haalde duizenden euro's aan donaties binnen.

De liefhebbers hebben er vier jaar op moeten wachten; het Sluisconcert bij Café de Haven naast het Sluisje. De hele zaterdag stond in het teken van de opbouw, maar 's avonds was dan ook alles perfect geregeld om er een uniek evenement van te maken. Vanuit alle windstreken kwamen booteigenaren met hun vrienden en families varen, om al kabbelende te genieten van de optredens. Ook op de kade was het vol met mensen die genoten van muziek van topkwaliteit, mét een vleugje theater.

Centraal tijdens dit Sluisconcert stond het verhaal van de tulp; de Veense bloem. Mede-organisator Don de Jeu vertelt hierover: ,,De tulp is onze nationale trots. We hebben het verhaal van de ontwikkelingen daarin verteld. Het ging over de tulp, liefde, verbondenheid met elkaar, de dood en de schoonheid van de muziek. Het leven is een reis, waarbinnen we de liefde ontmoeten die elkaar verbindt. Reizen stopt nooit en de dood ook niet.''

Bij het Sluisconcert vind je geen goedbedoelende amateurs die een deuntje blazen. Alle optredens schitteren door professionaliteit en kwaliteit. Het publiek ging uit haar dak tijdens het concert van The Hague Brass; bestaande uit de beste blazers van het Residentieorkest uit Den Haag. ,,Dat is de eredivisie van de muziek'', glundert De Jeu nog na.

Een van de bezoekers was Riet Hekkenberg. Zij was helemaal overdonderd door de soliste Jannelieke Schmidt, die prachtige aria's zong over de liefde; al dan niet onmogelijk. Dit was één van de muzikale verrassingen, waar het Sluisconcert dit jaar in uitblonk. Een andere topper was het Franse zigeunerorkest La Compagnie Du Tire Laine. Met hun swingende muziek zorgden ze voor een heftige deining in het publiek. Zowel op de kade als op het water. Tussendoor gaven dertig leden van verschillende koren uit Roelofarendsveen hun beste optredens ten gehore.


De avond stond ook in het teken van Stichting Hospice Amandi, die bezig is om in 2018 een liefdevolle plek te openen, waar mensen met een terminale ziekte op een waardige manier kunnen sterven. De vrijwilligers hiervan zamelden deze avond ruim 2.000 euro aan donaties in. 

75 zonnepanelen voor 80-jarige vereniging

ROELOFARENDSVEEN – Tafeltennisvereniging De Treffers heeft maar liefst 75 zonnepanelen op het dak van de speelzaal geplaatst. Met deze zonnepanelen moet ongeveer 80% van de benodigde energiecapaciteit opgewekt worden, zodat de investering binnen zes jaar kan worden terugverdiend. Het is een nieuwe duurzaamheidsstap voor de vereniging, die dit jaar haar 80-jarig bestaan viert. Het geld voor de zonnepanelen is deels betaald door een subsidieregeling en een extra sponsorbijdrage van Zwettulips. De rest van het geld wordt gefinancierd door De Treffers zelf. Het bestuur van de Treffers wil maatregelen nemen om alle tl-balken in de speelzaal te vervangen door LED-verlichting.

Actie voor meer bloeiende bermen

KAAG EN BRAASSEM – Bijna de voltallige gemeenteraad is blij met de bloeiende bermen en bijenlinten, die her en der in Kaag en Braassem te zien zijn. En het smaakt naar meer. Daarom werd het college van burgemeester en wethouders op maandag 3 juli opgeroepen om deze vorm van straatnatuur 'structureel uit te bouwen'. Dat moet dan wel gebeuren in overleg met bijvoorbeeld de Stichting Groen Licht en agrariërs. Gehoopt wordt ook, dat inwoners hier een handje bij willen helpen en dat er wellicht ook subsidiemogelijkheden zijn. Het voorstel van CDA, D66 en SVKB werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen Ton van Velzen (LKB) stemde tegen.  

Alkeburchtgeld voor ondersteuning cultuur

KAAG EN BRAASSEM – Nu de Alkeburcht op 1 september voorgoed dicht gaat, komt er geld beschikbaar om meer te bereiken op het gebied van kunst en cultuur. De politieke partijen PRO, CDA en VVD namen hun eigen voorstel aan om eenmalig 94.000 euro beschikbaar te stellen voor dit doel. Daarnaast komt er jaarlijks 24.000 euro beschikbaar om 'doelen en resultaten op het gebied van kunst en cultuur' te ondersteunen.  

Bezwaar tegen trekkershutten

LEIMUIDEN – Niet iedereen is blij met de komst van vier zogeheten trekkershutten. Oud-wethouder Trix van Puffelen heeft een officieel bezwaar ingediend tegen deze vorm van recreatie en ze roept de gemeenteraad op om geen ruimte te geven aan de trekkershutten.

Zij vreest, dat de komst van vier trekkershutten een precedentwerking tot gevolg heeft. Als de gemeente namelijk toestemming geeft voor deze eerste vier hutten in een natuurgebied, kunnen er volgens haar in de toekomst nog eens tientallen hutten extra komen. ,,Dat geldt vanaf de boerderij Dank en Hoop (bij de nieuwe brug 207) tot aan Bilderdam, dus nét het landschappelijk meest waardevolle gebied. Want waarom zouden andere grondeigenaren niet op dezelfde wijze door de gemeente gefaciliteerd worden, als de eigenaar die nu vier trekkershutten mag plaatsen?''

Ze vervolgt: ,,Waar een hut kan worden gebouwd, worden vaak de bomen gekapt en de struiken verwijderd voor het uitzicht op de Drecht. Ook worden er terrassen en parkeerplaatsen aangelegd, de grond aangevuld en geëgaliseerd, tuinmeubilair en sierelementen neergezet, en maakt de natuurlijke begroeiing doorgaans plaats voor dichte hagen van coniferen of schuttingen aan de zijde van de dijk of weg om de privacy van de recreanten te beschermen. Door deze ontwikkeling wordt het zicht op en vanaf Drecht geblokkeerd en gaat voor de passerende recreant de samenhangende indruk van polder en veenrivier verloren - en juist dát maakt het gebied zo uniek.''


Van Puffelen heeft een lijst van tientallen vogels, die langs de waterkanten leven en besluit: ,,De aantrekkelijkheid van dit fraaie gebied zal ernstig worden geschaad als de mooie oeverlanden worden volgebouwd met hutten/kleine recreatieverblijven en (sta)caravans worden toegestaan. De nadelige gevolgen van de precedentwerking is desastreus voor de natuur- en landschapswaarde van dit fraaie gebied. Zoiets doen zonder een gedegen ecologisch onderzoek is onverantwoord.''

Bloemenbakken blijven hangen

KAAG EN BRAASSEM – De leden van de gemeenteraad stemden maandag 3 juli in met een voorstel om ieder jaar 'hanging baskets' in de gemeente op te hangen. Dit zijn hangende bloemenbakken, die nu al her en der in Kaag en Braassem aan de lantaarnpalen bevestigd zijn.


Veel inwoners zijn positief over deze hanging baskets, maar tot nu toe was er alleen maar geld om dit voor één zomerseizoen te doen. D66, SVKB en LKB dienden echter een voorstel in, om voortaan ieder jaar 23.000 euro te reserveren voor de aanschaf van deze hanging baskets. Waarbij fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) nadrukkelijk opriep om deze hangende bloemenbakken wel te bestellen bij een lokale leverancier. De gemeenteraad nam het voorstel unaniem aan.  

Column

Opvlieger

In de jaren '90 van de vorige eeuw woonde ik in Hongkong, waarde columnlezer. Daar was ik getuige van een stukje ongekende en tot nog toe ongeëvenaarde gebiedsontwikkeling. Een compleet vliegveld van deze miljoenenstad werd opgedoekt en verplaatst richting zee.

Landen op het oude vliegveld Kai Tak was altijd een ervaring. Als je in je vliegtuigstoel zat, vloog je letterlijk tussen de wolkenkrabbers door en kon je zien wat de families Leung, Ho en Lim aten. Maar die landende en stijgende vliegtuigen zorgden natuurlijk wel voor enorme geluidsoverlast, om nog maar te zwijgen over de fijnstoffen die dagelijks neer dwarrelden.

In de tijd dat Hongkong nog eigendom was van het Verenigd Koninkrijk, is besloten dat er een compleet nieuw vliegveld moest komen: Chek Lap Kok. En dat vliegveld kwam in de zee te liggen. Nederlandse baggermaatschappijen pakten dit werk op. Zij gebruikten twee eilandjes als basis en spoten zoveel zand op en bij elkaar, dat er genoeg land werd geschapen voor een volwaardig vliegveld. In één nacht(!) werd Kai Tak ontmanteld en werd Chek Lap Kok in gebruik genomen.

Pas geleden las ik het bericht, dat Schiphol wil groeien; van een kleine 500.000 vluchten nu naar maar liefst 800.000 vluchten in 2035. Die groei moet 'duurzaam en veilig' zijn, zo laten de betrokkenen weten. Het wordt tijd, dat een belemmerde visie op 'Meer, meer meer' wordt aangevuld met een ware visionaire gedachte. Laat Schiphol groeien, maar zorg ervoor, dat de luchthaven verplaatst wordt naar de Noordzee. Hierdoor worden miljoenen mensen ontlast, waar het gaat om het vliegtuiglawaai en worden onze kinderen en ouden van dagen ook ontzien van de fijnstof en ultrafijnstof, die door de passerende vliegtuigen dagelijks naar beneden dwarrelt.

Natuurlijk vergt het een investering, maar dat is financieel verantwoord, gezien de groeiplannen van Schiphol zelf. Ook zal de schade op de zeenatuur minimaal hoeven zijn, als de realisatie van Schiphol 2 veilig, duurzaam en milieuvriendelijk plaatsvindt. Bovendien zorgt een dergelijke investering ook voor een impuls van de nationale economie en worden er meer banen gecreëerd. Daarnaast kan het huidige terrein van Schiphol gebruikt worden voor de realisatie van natuur, maar ook woning- en kantorenbouw. Het is werkelijk een win-win-win-situatie! Als het aanleggen van een vliegveld in zee al twintig jaar geleden kon, dan kan het in deze tijd zeker. We hebben hiervoor echter wel mensen met lef en visie voor nodig, om dit voor elkaar te krijgen. Wie durft?


Joep Derksen

Geld voor onderzoek Schipholoverlast

KAAG EN BRAASSEM – Welhaast de voltallige gemeenteraad stemde maandag 3 juli in met een voorstel om 10.000 euro per jaar te reserveren voor onderzoek naar de ontwikkelingen rondom de luchthaven Schiphol. Alleen de politieke partijen LKB en VVD stemden tegen; maar hun gezamenlijke twee stemmen waren bij lange na niet voldoende voor een raadsmeerderheid.

De partijen PRO, CDA, D66 en SVKB maken zich zorgen over de ongebreidelde groei en mogelijkheden van Schiphol. Hoewel dit instituut zorgt voor banen, moeten de nadelige gevolgen er van niet onder de tafel geschoven worden, zo oordelen deze politici. ,,Veel gemeenten en regio's om ons heen spannen zich in om de (gevolgen van de) groeiambities van Schiphol het hoofd te bieden. Ook Kaag en Braassem moet zich hiervoor sterker maken.''


Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) vulde aan: ,,Meten is weten''. De Kaagbaan heeft als preferente baan (voorkeursbaan, JD) effecten voor de regio die in de lijn van de Kaagbaan wonen. Het leidt tot klachten, slaapverstoringen en mogelijk gevolgen voor de volksgezondheid.'' Hij pleitte er voor, dat er meer meetpunten van het vliegtuiglawaai komen in deze regio, zodat dit gebied niet alleen afhankelijk is van 'berekeningen' van dat lawaai, die door Schiphol zelf worden uitgevoerd. De partijen willen, dat Kaag en Braassem samen met andere gemeenten ,,een onafhankelijk onderzoek uitvoert naar de cumulatieve (totale, JD) impact van de ontwikkelingen van Schiphol'', waar het gaat om zaken als geluidsoverlast, fijnstofemissies en de gevolgen voor de volksgezondheid.

Huidige gemeenteraad houdt vast aan energieneutraal in 2040

KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad blijft tóch vasthouden aan haar eerder geuite wens om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook al zet de voltallige regio in, om deze wens in 2050 gerealiseerd te hebben. Op de VVD na, was er geen enkele partij die zich tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 3 juli in de openbaarheid uitsprak tegen het uitstellen van de energieneutraliteitswens.

Joep Derksen

Het energieneutraal maken van de gemeente Kaag en Braassem heeft nogal wat gevolgen, de komende jaren. Geschat wordt, dat hier 160 windmolens voor geplaatst moeten worden en dat zou onherroepelijk ten koste van het openbare landschap gaan. En het tien jaar eerder realiseren van deze duurzaamheidsdoelstelling gaat de gemeente heel veel geld kosten; een bedrag dat zelfs kan oplopen tot vele (tientallen) miljoenen euro's.

Het is alleszins de vraag, of het überhaupt mogelijk is om Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal te maken. Maar voorlopig blijft de raad bij wensdenken, dat alles wel goed gaat komen. ,,We zullen de voortgang van het proces om in 2040 energieneutraal te zijn zeer nauwkeurig bewaken'', aldus Christian Malin (SVKB). Zijn D66-college Gino Wesselman ziet het niet als een probleem, dat alle andere gemeenten gaan voor 'energieneutraal in 2050'. Hij stelde: ,,We zijn zeer positief over het sluiten van een regionaal energieakkoord. Dat kan werken als een vliegwiel en gaat helpen om te werken aan het energieneutraal zijn in 2040. Het is essentieel om binnen Holland Rijnlnad een voortrekkersrol te spelen en dus mee te doen aan meerdere pilots.''


Gemeenteraadslid Hans Klink (PRO) opperde voorzichtig, dat niet bekend is hoeveel geld de energieneutraliteitswens gaat kosten. Maar fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) dacht in kansen. ,,Laat de Tweesprong zorgen voor andere duurzame warmtebronnen. Leer van de tuinbouw met verduurzamen en benut de adviezen van het duurzaamheidsplatform. Betrek andere organisaties aan de voorkant, zoals de Stichting Open Landschap. De wens om energieneutraal te zijn in 2040 gaat zo'n ruimteclaim vragen, dat ze niet alles kunnen tegenhouden.'' Alleen fractievoorzitter Alwin Koek (VVD) vond, dat energieneutraal in 2050 ook prima gerealiseerd kan worden: ,,Sluit aan bij de regio. Dan maar naar 2050. Het kan beter goed, dan snel en afgeraffeld.''  

Laatste strohalm Alkeburcht geknakt

KAAG EN BRAASSEM – Het leek en bleek een kansloze motie van SVKB en LKB om de Alkeburcht toch nog een jaar langer open te houden. Deze motie werd weliswaar gesteund door D66, maar haalde niet genoeg stemmen om aangenomen te worden.

Op 29 mei had de gemeenteraad in meerderheid bepaald, dat de Alkeburcht op 1 september dicht moet. En de politieke partijen, die er toen vóór hadden gestemd: VVD, PRO en CDA, waren nu niet van plan om van gedachten te veranderen. Ook niet, nu de gemeenteraadsverkiezingen nog maar zo'n acht maanden ver weg zijn. Fractievoorzitter Ilse van der Poel (PRO) liet zich zelfs even gaan, toen ze het voorstel voor het behoud van de Alkeburcht besprak. ,,Ik vind het bijzonder teleurstellend, dat raadsleden een democratisch genomen besluit niet respecteren.'' Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) lichtte toe, waarom zijn partij tegenstemt. ,,Het is onze overtuiging dat er voldoende vastgoed beschikbaar is om alle verenigingen onderdak te bieden.'' Alwin Koek (VVD) vond, dat het nog een jaar open houden van de Alkeburcht ,,de termijn van de onzekerheid voor de gebruikers verlengt''. De argumenten van LKB en SVKB over bedrijven die via sponsoring willen helpen om de Alkeburcht open te houden, en dat een aantal verenigingen nog altijd geen geschikte ruimte heeft gevonden, maakten geen indruk. Het voorstel werd verworpen.


Joep Derksen

Meebetalen aan Leidse ijsbaan

KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur wil niet bijdragen aan de Leidse ijsbaan van 250 meter lang. Maar waar het gaat om een nieuwe ijsbaan van 333 meter, houdt wethouder Henk Hoek (CDA) de mogelijkheid nog open, dat ook Kaag en Braassem daar een financiële bijdrage aan levert. Dat bleek maandag 3 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering.


In de gemeente Leiden is er al jaren een discussie over het realiseren van een nieuwe ijsbaan. Nu wordt er ook gekeken naar gemeenten in de regio, om te zien of zij bereid zijn om een bijdrage te leveren. Het zijn namelijk niet alleen Leidenaren, die op de ijsbaan komen schaatsen, maar ook ijsliefhebbers uit andere dorpen. Hoek liet weten, naar aanleiding van een vraag van het CDA. ,,De 333 meter baan is een groot verlangen van schaatsverenigingen in onze gemeente. Ik heb vastgesteld, dat veel meer regiogemeenten daar wel wat voor voelen. Een 333 meter baan heeft inhoudelijk meer mogelijkheden voor de schaatssport in de regio.'' Hij besloot: ,,Als Leiden het besluit gaat nemen om die 333 meter baan in onderzoek te nemen, dan komt er een roadshow langs de raden. Op die manier worden alle raden op dezelfde manier geïnformeerd over wat het plan is en wat (hoeveel geld, JD) er van de raden wordt verlangd.''

Liefste meester vertrekt na 44 jaar

LEIMUIDEN – Bas Vos was 44 jaar leraar en hiervan was hij zeventien jaar actief op basisschool De Schakel. Als directeur nam hij vrijdag 30 juni afscheid van de leerlingen en het personeel. Vos heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar diep in zijn hart heeft hij toch moeite met deze overgang.

Door Joep Derksen

Alle leerlingen stonden de ochtend van het afscheid keurig opgelijnd in een erehaag. Vos zelf werd zittend op een stoel en onder erebogen, voortgetrokken door een groepje kinderen, terwijl hij met een afscheidslied luid werd toegezongen. Door de erehaag betrad hij het schoolgebouw voor de allerlaatste keer als directeur, waarna hij vrijwel iedere leerling een high five gaf. Vos heeft in zijn leven nog nooit zoveel high fives op één dag gegeven.

Ongetwijfeld zal Vos herinnerd worden, als de man die de basis legde voor de fusie van de drie basisscholen in het dorp. Vanwege zijn veertigjarige carriere in het onderwijs werd Vos in 2013 door deze journalist geïnterviewd en gevraagd naar zijn visie op de toekomst van de drie scholen in Leimuiden. Hij zei indertijd: ,,Op een gegeven moment moet je ernaar toe, dat drie scholen één school worden. Daar ontkom je niet aan in dit dorp. Er moet een brede school komen met daarin een kindcentrum, een bibliotheek en een buitenschoolse opvang. Het is de komende vier jaar voor mij een uitdaging om dat te realiseren. Daar wil ik naar toe werken.'' Deze woorden leverde hem kritiek, maar ook veel lof op. Andere onderwijzers hadden dit namelijk al gedacht, maar nooit hardop uitgesproken. De brede school (,,IKL; het Integraal Kindcentrum Leimuiden'') is er nog niet, maar het is nu al zeker dat dit gebouw er komt; net naast De Schakel.

Over zijn afscheid laat Vos weten: ,,Aan de ene kant ben ik blij en aan de andere kant niet. Ik ga de kinderen en mijn collega's missen. Ik heb aangeboden om in te vallen, maar het is goed zo. Directeur zijn was best wel zwaar. Ik kijk met het meeste plezier terug op het omgaan met de kinderen. Ook heb ik allerlei nieuwe dingen op de school ingebracht, zoals het Chromeboek en ik heb ze leren programmeren.'' Hij wenst zijn opvolger veel succes: ,, Het wordt een heel spannende tijd met het IKL.''


Ondertussen spelen de kinderen allerlei spelletjes. De allerjongsten leren hoe leuk het is om een appeltaart te maken en de oudere jeugd houdt zich bezig met volleyballen, ringwerpen en op de evenwichtsbalk lopen. Leerlinge Talita verzucht: Ik vind het jammer dat hij weg gaat, omdat het zo'n lieve meester was. Ik hoop dat hij af en toe nog terug komt op school.'' Angelie roept uit: ,,Meester Bas, je bent de liefste meester die ik ooit heb gekend!''